Osiągnięcia

Zakład Sterownia

Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska

Gmach Elektrotechniki, klatka B

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Sekretariat:

Gmach Elektrotechniki, klatka B, pokoje 314, 312

E-mail: sekretariat@isep.pw.edu.pl

tel.: (+48) 22 234 7615 , (+48) 22 234 6025