Inżynieria Danych i Multimedia - nowa specjalność na Informatyce Stosowanej 1 stopnia

Ilość danych w otaczającym nas świecie rośnie w sposób wykładniczy. W efekcie rośnie także zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu przetwarzania i analizy danych, którzy będą w stanie je zrozumieć i wyciągnąć z nich jak najwięcej wartościowej i przydatnej informacji. Kilka lat temu narodziła się nazwa nowego zawodu „Data Scientist”, która definiuje osobę, która oprócz podstawowej umiejętności jaką jest analityka, czy prezentacja danych musi posiadać również umiejętności programowania oraz poruszania się w niespójnych, różnorodnych, często nieustrukturyzowanych zbiorach danych, co czyni ją bardzo pożądaną na obecnym rynku pracy. Jak podają bowiem niektóre źródła, w ciągu ostatnich 5 lat zapotrzebowanie na informatyków o tej specjalizacji wzrosło o niemal 350% i szacuje się, że wzrost ten utrzyma swoją dynamikę przez wiele najbliższych lat.

W ostatnich latach akwizycja coraz większej ilości danych spowodowała potrzebę szukania rozwiązań algorytmicznych pozwalających na ich analizę, co wpłynęło na lawinowy rozwój rozwiązań i urządzeń do przetwarzania równoległego, jak np. GPU, czy algorytmów związanych ze sztuczną inteligencją i sieciami neuronowymi. Narzędzia analityczne, będące przez lata w rękach matematyków i fizyków, stały się ostatnio powszechnie stosowane w najróżniejszych sektorach życia. W efekcie, od informatyka nie wymaga się obecnie tylko i wyłącznie umiejętności związanych z programowaniem, czy pisaniem zapytań bazodanowych, ale przede wszystkim szukania rozwiązań pozwalających na zwiększanie zysków firm na podstawie analizy posiadanych przez nich danych lub ubogacania ich danymi dostępnymi w Internecie.
Specjalność Inżynieria Danych i Multimedia jest propozycją dla tych studentów, którzy swoją przyszłość chcą ukierunkować w stronę analityki danych. Jej absolwent posiadać będzie ugruntowaną wiedzę z zakresu algorytmów uczenia maszynowego, przechowywania, przetwarzania i wizualizacji ogromnych zbiorów danych, jak i przetwarzania i analizy danych multimedialnych. W ramach specjalności studenci będą mieli, oprócz przedmiotów kierunkowych, zajęcia (wykłady, laboratoria i projekty) z przedmiotów ukierunkowanych na te zagadnienia. Na semestrze 5 poznają podstawowe metody eksploracji danych oraz uczenia maszynowego, kompresji danych oraz administrowania bazami danych. W ramach zajęć na semestrze 6 będą mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami hurtowni danych, wizualizacji danych oraz technikami przetwarzania wielkich zbiorów danych ("big data"), zaś na semestrze 7 - podstawowymi technikami multimedialnymi.
Wiedza zdobyta na specjalności Inżynieria Danych i Multimedia pozwoli nie tylko na szukanie zatrudnienia w firmach zajmujących się budowaniem oprogramowania, ale przede wszystkich przygotuje do pracy w działach analitycznych i badawczo-rozwojowych, gdzie połączenie zdobytej wiedzy statystycznej i algorytmicznej pozwoli na automatyzację procesów wewnętrznych i wyłapywanie wszelkiego rodzaju wzorców ukrytych w najróżniejszych rodzajach danych. Dodatkowo posiadanie umiejętności programowania, w takich językach jak C++, Python, R, czy Scala otwiera przed absolwentem tego kierunku nieskończony wachlarz możliwości szukania zatrudnienia przy najtrudniejszych i zarazem najciekawszych projektach na świecie począwszy od globalnych korporacji, a kończąc na coraz bardziej dynamicznie rozwijających się firmach typu start-up.