zs » Dydaktyka »

Laboratoria dydaktyczne

Laboratoria Informatyki

Zakład Sterowania ISEP dysponuje dwoma nowoczesnymi laboratoriami komputerowymi do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Laboratoria znajdują się w Gmachu Głównym – sala 443 oraz w Gmachu Starej Kotłowni – sala 204. Kierownikiem laboratoriów jest dr inż. Włodzimierz Dąbrowski.

Laboratorium Inteligentnych Maszyn i Systemów (LIMIS)

Laboratorium mieści się w budynku Starej Kotłowni Politechniki Warszawskiej w sali SK-201, telefon 22 234 5622. Kierownikiem laboratorium jest dr inż. Witold Czajewski.

Laboratorium Podstaw Automatyki

Laboratorium Podstaw Automatyki (budynek Starej Kotłowni 201) odbywają się zajęcia zarówno dla kierunku Automatyka i Robotyka jak i Elektrotechnika na studiach I i II stopnia, dziennych i zaocznych oraz angielskojęzycznych.

Laboratorium sieci komputerowych

Laboratorium mieści się w Gmachu Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w sali 326.  Kierownikiem laboratorium jest dr inż. Waldemar Graniszewski.

Laboratorium informatyki II

Laboratorium mieści się w Gmachu Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w sali 328.  Kierownikiem laboratorium jest dr inż. Waldemar Graniszewski.