Seminarium zakładowe 23.03.2021 - prof. Piotr Ostalczyk (PW)

Prelegent: Prof. dr hab. Piotr Ostalczyk, Politechnika Warszawska.Temat: Synteza regulatora CRONE z dodatkowym sprzężeniem zwrotnym.Streszczenie:

Prezentacja dotyczy projektowania regulatora CRONE w układzie zamkniętym charakteryzującym się odpornością wybranych parametrów odpowiedzi jednostkowej przy niepewności parametrów obiektu. Idea regulacji CRONE zostanie krótko omówiona. Zdefiniowany został podstawowy parametr charakteryzujący obszary niepewności charakterystyki amplitudowo-fazowej obiektu, które określane są niepewnością parametrów obiektu należących do znanych zakresów. Wykazane zostało, że dodatkowe jednostkowe sprzężenie zwrotne zmienia kształt obszarów niepewności przez co zwiększa się odporność układu zamkniętego.

Seminaria odbywają się we wtorki w formie zdalnej (webinarium). Godzina rozpoczęcia seminarium: 13:00

Osoby spoza Politechniki Warszawskiej, zainteresowane udziałem, proszę o kontakt mailowy pod adresem dominik.olszewski@ee.pw.edu.pl w celu otrzymania informacji o sposobie dostępu do platformy webinarium.