zs »

Dydaktyka

Zakład Sterowania realizuje w ramach Wydziału Elektrycznego różnorodne zadania dydaktyczne na wszystkich trzech kierunkach studiów inżynierskich i magisterskich oraz na studiach doktoranckich. Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, seminariów i różnego rodzaju projektów (indywidualnych, zespołowych, dyplomowych). W skład zakładu wchodzi 6 laboratoriów dydaktycznych. W Zakładzie realizowane są także różne studia podyplomowe z zakresu Informatyki.