Aktualności zakładowe

Seminaria w Zakładzie Sterowania w semestrze letnim 2017/2018

W tym semestrze w Zakładzie Sterowania odbędzie się cykl 8 seminariów w odstępach dwutygodniowych. Seminaria odbywają się we wtorki w sali GE 300 (Gmach Elektrotechniki, ul. Koszykowa 75), rozpoczynają się o godzinie 13.15. Pełna lista tematów seminariów i wygłaszających je prelegentów znajduje się w rozszerzeniu.

Nowa specjalność: Inżynieria Danych i Multimedia

Zapraszamy studentów IV semestru studiów I stopnia z zakresu Informatyki na nową specjalność "Inżynieria Danych i Multimedia". Specjalność startuje od V semestru, zaraz po wakacjach. 

Medal Komisji Edukacji Narodowej dla dr inż. Włodzimierza Dąbrowskiego

W dniu 15 listopada 2017 roku w czasie uroczystego posiedzenia Senatu PW dr inż Włodzimierz Dąbrowski otrzymał z rąk Rektora Politechniki Warszawskiej prof dr hab inż Jana Szmidta medal Komisji Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w działalności dydaktycznej.

Nowe wyposażenie Laboratorium Podstaw Automatyki

Wyposażenie Laboratorium Podstaw Automatyki wzbogaciło się o dwa typy nowych stanowisk dydaktycznych będących rzeczywistymi modelami układów fizycznych, tj. stanowisko serwomechanizmu konfigurowalnego oraz układ dwu-rotorowy modelu aerodynamicznego. Obydwa typy stanowisk umożliwiają badanie algorytmów sterowania z poziomu środowiska Matlab/Simulink. Dwa stanowiska rekonfigurowalnego serwomechanizmu rozpoczęły już fazę testów dydaktycznych w LPA dla kierunku Automatyka i Robotyka.

Seminaria w Zakładzie Sterowania w semestrze zimowym 2018/2019

W tym semestrze w Zakładzie Sterowania odbędzie się cykl 7 seminariów w odstępach dwutygodniowych. Seminaria odbywają się we wtorki w sali GE 300 (Gmach Elektrotechniki, ul. Koszykowa 75), rozpoczynają się o godzinie 13.15. Pełna lista tematów seminariów i wygłaszających je prelegentów znajduje się w rozszerzeniu.

Seminaria w Zakładzie Sterowania w semestrze letnim 2018/2019

W tym semestrze w Zakładzie Sterowania odbędzie się cykl 6 seminariów w odstępach dwutygodniowych. Seminaria odbywają się we wtorki w sali GE 300 (Gmach Elektrotechniki, ul. Koszykowa 75), rozpoczynają się o godzinie 13.15. Pełna lista tematów seminariów i wygłaszających je prelegentów znajduje się w rozszerzeniu.

Inżynieria Danych i Multimedia - nowa specjalność na Informatyce Stosowanej 1 stopnia

Ilość danych w otaczającym nas świecie rośnie w sposób wykładniczy. W efekcie rośnie także zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu przetwarzania i analizy danych, którzy będą w stanie je zrozumieć i wyciągnąć z nich jak najwięcej wartościowej i przydatnej informacji. Kilka lat temu narodziła się nazwa nowego zawodu „Data Scientist”, która definiuje osobę, która oprócz podstawowej umiejętności jaką jest analityka, czy prezentacja danych musi posiadać również umiejętności programowania oraz poruszania się w niespójnych, różnorodnych, często nieustrukturyzowanych zbiorach danych, co czyni ją bardzo pożądaną na obecnym rynku pracy. Jak podają bowiem niektóre źródła, w ciągu ostatnich 5 lat zapotrzebowanie na informatyków o tej specjalizacji wzrosło o niemal 350% i szacuje się, że wzrost ten utrzyma swoją dynamikę przez wiele najbliższych lat.

Seminaria w Zakładzie Sterowania w semestrze zimowym 2019/2020

W tym semestrze w Zakładzie Sterowania odbędzie się cykl 7 seminariów w odstępach dwutygodniowych. Seminaria odbywają się we wtorki w sali GE 300 (Gmach Elektrotechniki, ul. Koszykowa 75), rozpoczynają się o godzinie 13.00. Pełna lista tematów seminariów i wygłaszających je prelegentów znajduje się w rozszerzeniu.

Jubileuszowe Seminarium w Zakładzie Sterowania

W dniu 23 września 2019 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej odbyło się Jubileuszowe Seminarium uświetniające ponad 50-letnią tradycję cyklicznie odbywających się i nieprzerwanie trwających do dnia dzisiejszego Seminariów Układów Liniowych i Nieliniowych organizowanych od samego początku przez prof. Tadeusza Kaczorka. W ciągu trwającego ponad 100 semestrów Seminarium zostało wygłoszonych łącznie kilkaset referatów przez wielu prelegentów – głównie z kraju, choć nie tylko – zajmujących się szeroko pojmowanymi zagadnieniami sterowania.

Seminaria w Zakładzie Sterowania w semestrze letnim 2019/2020

W tym semestrze w Zakładzie Sterowania odbędzie się cykl 8 seminariów w odstępach dwutygodniowych. Seminaria odbywają się we wtorki w sali GE 300 (Gmach Elektrotechniki, ul. Koszykowa 75), rozpoczynają się o godzinie 13.15. Pełna lista tematów seminariów i wygłaszających je prelegentów znajduje się w rozszerzeniu.

Konkurs prac dyplomowych pod patronatem IEEE

Zapraszamy Absolwentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową!

Od audytu do bezpiecznej infrastruktury

Ukazał się raport firmy Siemens pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji dot. cyberbezpieczeństwa w praktyce dla przedsiębiorstw. Miło nam poinformować, że komentarz dr. Waldemara Graniszewskiego został zawarty w tym dokumencie, w dziale opinii ekspertów (str. 67). Dr Graniszewski wskazuje, iż podczas projektowania systemów przemysłowych (np. ICT/OT) należy szczególną uwagę zwrócić na wybór odpowiedniego modelu oraz segmentację systemów. Ważne, żeby zastosowane podejście kompleksowo zapewniało, m.in. poufność, integralność, dostępność i rozliczalność systemów. W dalszej części opinii wskazane są obowiązujące regulacje z zakresu szacowania ryzyka i zarządzania ryzykiem. Komentarz wskazuje również, że zalecane jest zastosowanie ochrony wielowarstwowej.

Dr Graniszewski jest organizatorem otwartych spotkań „Akademia ISSA – ICS”, które odbywają na Wydziale Elektrycznym, we współpracy z ISSA Polska (Stowarzyszenie do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych).

Dokument dostępny jest tutaj