zs » Zakład »

Historia

W 1970 roku Politechnika Warszawska została zreorganizowana. Na wydziałach, w miejsce katedr, powołano instytuty, a w instytutach zakłady. Na Wydziale Elektrycznym powstało 5 instytutów, w tym Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej (ISEP), który powstał na bazie dwóch katedr: Katedry Podstaw Elektroniki i Automatyki, profesora Tadeusza Kaczorka  oraz Katedry Napędu Elektrycznego profesora Zdzisława Grunwalda. W procesie reorganizacji w ISEP powołano 3 zakłady: Zakład Elektroniki Przemysłowej (dr Henryk Tunia),  Zakład Napędu Elektrycznego (prof. Zdzisław Grunwald)  i Zakład Sterowania (prof. Tadeusz Kaczorek).

Zakład Sterowania powstał w całości w oparciu o bazę Katedry Podstaw Elektroniki i Automatyki zarówno ludzką jak i lokalową, laboratoryjną jak i zleceń dydaktycznych. Pierwszym kierownikiem Zakładu został prof. dr hab. Tadeusz Kaczorek, którego osobowość odciska piętno w różnych strukturach organizacyjnych. Zakład w sposób naturalny kontynuował tradycje Katedry Podstaw Elektroniki i Automatyki. Od samego początku do dziś odbywały i odbywają się seminaria naukowe. To już blisko pół wieku. Tematyka seminaryjna często wychodzi poza tytułowe  ramy Sterowania. To seminarium odwiedziło wielu naukowców z Polski, Europy i całego Świata.

Przeglądając wieloletnią działalność badawczą Zakładu, można zauważyć, że prace prowadzone w Zakładzie mają głównie charakter teoretyczny, aczkolwiek dotyczą także zastosowań (Modele pieca indukcyjnego dla potrzeb sterowania, Modele terminala kontenerowego), a nawet konstrukcji ( Iskrobezpieczny system zbierania danych z czujników strunowych dla potrzeb górnictwa). Od wielu lat badania i publikacje dotyczą modeli sterowania (modele z czasem ciągłym, dyskretnym i ciągło-dyskretnym, modele rzędu niecałkowito-liczbowego itp), zastosowań morfologii matematycznej, przetwarzania i rozpoznawania obrazów, sztucznej inteligencji i jej zastosowań, robotyki.  Zakład był jednym z prekursorów informatyki, później techniki mikroprocesorowej na Wydziale.

Zakład Sterowania w prawie całym okresie swojego istnienia zatrudniał od kilkunastu do dwudziestu kilku nauczycieli akademickich, pracowników technicznych i administracyjnych i należał do największych zakładów na Wydziale. Jego wieloletni kierownik profesor Tadeusz Kaczorek pełnił wiele ważnych funkcji w Uczelni i poza nią.

Kierownicy Zakładu:

  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek 1970-1979,
  • dr inż. R. Świniarski 1979-1980 (rok akademicki),
  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek 1980-1988,
  • dr inż. W. Koziński 1988-1990,
  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek 1990-2002,
  • dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński , prof. PW 2002 – 2016.
  • dr hab. inż. Marcin Iwanowski, prof. PW 2016-aktualnie