zs » Dydaktyka »

Prace dyplomowe

W Zakładzie Sterowania realizowanych jest corocznie kilkadziesiąt prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na wszystkich trzech kierunkach studiów: elektrotechnice, automatyce i robotyce oraz informatyce. Tematyka prac pokrywa się z szerokim zakresem zainteresowań naukowych i dydaktycznych pracowników Zakładu Sterowania. Ogólna tematyka prac jest dostępna pod linkiem poniżej. Osoby zainteresowane określoną tematyką mogą kontaktować się bezpośrednio z potencjalnymi opiekunami. Szczegółowa (choć niepełna) lista konkretnych tematów prac jest dostępna w iSOD oraz pod drugim z poniższych linków

Ogólna tematyka prac

Ogólne informacje o tematyce prac dyplomowych prowadzonych pod kierunkiem pracowników Zakładu Sterownia.

Proponowane prace

Propozycje tematów prac dyplomowych pod kierownictwem pracowników Zakładu dostępne w systemie ISOD.

Prace obronione

Obronione prace dyplomowe, których promotorami byli pracownicy Zakładu Sterowania (nie uwzględnia prac dyplomowych studentów Ośrodku Kształcenia na Odległość)