Seminarium zakładowe - 10.03.2022 mgr inż. Sławomir Grzyb

Prelegent: mgr inż. Sławomir Grzyb, Zachodnipomorski Uniwersytet Technologiczny

Tytuł: Sterowanie przepływem pakietów w sieciach komputerowych z wykorzystaniem optymalizacji jedno i dwukryterialnej w celu unikania zatorów w kanale komunikacyjnym zmiennym w czasie

Opis: 

Opis:

  1. Zaprezentowanie nowatorskiego dyskretnego, dynamicznego modelu niestacjonarnego sieci komputerowej
  2. Omówienie zaproponowanych strategii sterowania dla optymalizacji jednokryterialnej
  3. Prezentacja wyników optymalizacji jednokryterialnej
  4. Omówienie zaproponowanych strategii sterowania dla optymalizacji dwukryterialnej
  5. Porównanie wyników symulacji dla modelu stacjonarnego i niestacjonarnego
  6. Usprawnienia strategii sterowania oraz omówienie scenariuszy testowych
  7. Prezentacja wyników

Seminarium przeprowadzone będzie w postaci zdalnej w czwartek 10 marca w godzinach 12-13. W celu uzyskania zaproszenia proszę kontaktować się pod adresem dominik.olszewski@pw.edu.pl