Jubileuszowe Seminarium w Zakładzie Sterowania

W ramach Jubileuszowego Seminarium, obejmującego tematyką takie obszary jak wielowymiarowe liniowe i  nieliniowe układy sterowania oraz układy niecałkowitego rzędu, wygłoszonych zostało w sumie 8 referatów przez wybitnych specjalistów z kraju i ze świata: Eric Rogers (University of Southampton), Wojciech Paszke (Uniwersytet Zielonogórski), Piotr Ostalczyk (Politechnika Łódzka), Stefan Domek i Paweł Dworak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Krzysztof Oprzędkiewicz (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Rafał Stanisławski (Politechnika Opolska), Łukasz Sajewski (Politechnika Białostocka).

Seminarium Jubileuszowe, które zgromadziło ponad 30 uczestników, dało okazję do wspólnych wspomnień jak również do dyskusji nad bieżącymi problemami naukowymi.

Chwile z tego Wydarzenia zostały uwiecznione na poniższych zdjęciach.