zs » Zakład »

Informacje ogólne

ZAKŁAD STEROWANIA

Pracownicy

Zakład liczy obecnie 18 pracowników:

  • 17 nauczycieli akademickich (3 profesorów, 14 pozostałych pracowników naukowo-dydaktycznych),
  • 7 doktorantów,
  • oraz 1 pracownik inżynieryjno-techniczny.

Kierownikiem Zakładu jest dr hab. inż. Marcin Iwanowski, prof. PW.

 

Badania

Tematyka działalności badawczej Zakładu Sterowania obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych ze sterowaniem, robotyką oraz przetwarzaniem sygnałów i danych. W szczególności można do niej zaliczyć następujące zagadnienia:

-    teorię sterowania, układy niecałkowitego rzędu, singularne i dodatnie,

-    układy automatyki, systemy sterowania,

-    robotykę mobilna,

-    przetwarzanie obrazów i widzenie komputerowe,

-    rozpoznawanie wzorców, identyfikacja obiektów, metody deep learning,

-    przetwarzanie wieloprocesorowe,

-    eksplorację danych, systemy business intelligence, big data.

 

Dydaktyka

Pracownicy Zakładu Sterowania prowadzą zajęcia na wszystkich kierunkach i stopniach studiów realizowanych na Wydziale Elektrycznym PW: Elektrotechnice, Automatyce i Robotyce oraz Informatyce. Tematyka prowadzonych zajęć obejmuje m.in. podstawy oraz zaawansowane metody automatyki i teorii sterowania, metody identyfikacji i optymalizacji, robotykę mobilną, systemy inteligentne, przetwarzanie obrazów, rozpoznawanie wzorców, podstawy informatyki, systemy operacyjne, bazy danych, eksplorację danych, metody prowadzenia projektów.

W Zakładzie realizowane są także studia podyplomowe z zakresu informatyki.