Seminarium zakładowe 13.04 - dr inż. Dominik Olszewski

Prelegent: dr inż. Dominik Olszewski, Politechnika Warszawska.Temat: Wizualizacja danych jako redukcja liczby wymiarów danych.Streszczenie: w referacie przedstawione zostaną cztery grupy algorytmów wizualizacji danych: analiza składników wiodących (i metody pochodne), liniowa analiza dyskryminacyjna (i metody pochodne), mapy samoorganizujące się (uwzględniając metodę gazu neuronowego) oraz techniki zachowujące sąsiedztwo. Szczególna uwaga poświęcona zostanie metodom map samoorganizujących się oraz wybranej metodzie z grupy zachowujących sąsiedztwo. Nakreślone zostaną również kierunki potencjalnych rozszerzeń oraz udoskonaleń rozważanych algorytmów.

Seminaria odbywają się we wtorki w formie zdalnej (webinarium). Godzina rozpoczęcia seminarium: 13:00

Osoby spoza Politechniki Warszawskiej, zainteresowane udziałem, proszę o kontakt pod adresem e-mail dominik.olszewski@pw.edu.pl w celu otrzymania informacji o sposobie dostępu do platformy webinarium.