zs »

Badania

Obszary badawcze Zakładu Sterowania w obszarze Informatyki

Widzenie komputerowe

 • przetwarzanie obrazów (metody liniowe i nieliniowe) i rozpoznawanie wzorców
 • przetwarzanie obrazów wielomodalnych w tym multispektralnych, z mapą głębi itp.
 • metody filtracji obrazów do poprawy ich jakości i detekcji treści
 • metody morfologicznego przetwarzania obrazów
 • detekcja, identyfikacja i lokalizacja obiektów w przestrzeni, metody 2D i 3D, metody punktów charakterystycznych
 • zastosowania metod widzenia komputerowego w inżynierii biomedycznej, teledetekcji, kontroli jakości, nadzorze, robotyce, i in.

Inteligentne przetwarzanie danych

 • metody uczenia maszynowego w tym uczenia głębokiego (deep learning)
 • analiza dużych zbiorów danych (big data)
 • metody eksploracyjnej analizy danych, wykrywanie anomalii w danych
 • metody uczenia nadzorowanego (klasyfikacja, regresja) i nienadzorowanego (klasteryzacja)
 • akceleracja obliczeń na potrzeby analizy danych, w tym obliczenia równoległe (GPU)
 • algorytmy grafowe 
 • steganografia i steganaliza (sieciowa i obrazowa)

Modelowanie procesów i systemów informatycznych

 • zarządzanie procesami wytwórczymi oprogramowania i inżynieria wymagań
 • modelowanie i zarządzanie procesami, odkrywanie wiedzy z procesów (Process Mining, BI)
 • wirtualizacja zasobów informatycznych 
 • modele i narzędzia internetu rzeczy (IoT)
 • modele sieci komputerowych 
 • infrastruktura krytyczna i cyberbezpieczeństwo
 • procesy dydaktyczne w szkolnictwie akademickim, nowoczesne metody kształcenia: nauczanie zdalne (e-learning), PBL, LdL, LbQ

Obszary badawcze Zakładu Sterowania w obszarze Automatyki

Teoria sterowania

 • rachunek różniczkowy niecałkowitego rzędu
 • modelowanie układów niecałkowitego rzędu
 • dodatnie układy liniowe i nieliniowe

Robotyka

 • algorytmy sterowania robotów
 • algorytmy identyfikacji i estymacji układów dynamicznych
 • nawigacja robotów

Optymalizacja

 • algorytmy optymalizacji statycznej
 • sterowanie optymalne układów dynamicznych