Proponowane prace

 • "System automatycznego podlewania"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  W ramach projektu należy stworzyć prosty system podlewania, składający się z czujnika(ów) wilgotności, pompy i sterownika (Arduino), którego zadaniem jest utrzymanie zadanej wilgotności (w doniczce). Praca jest mocno praktyczna, wymaga przeprowadzenia wielu, często bardzo długich (ale nie angażujących) eksperymentów. Ostatecznie należy dobrać odpowiedni regulator, który będzie odpowiednio sterował pompą, by nie przesuszyć, ale i nie zalać gleby.

  Słowa kluczowe:
  regulacja pid, automatyka, sterowanie

 • "Zliczanie ludzi w tłumie"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Oszacowanie liczby ludzi w tłumie jest problemem niełatwym, a wyniki tych szacunków bardzo zależą od tego, kto dokonał szacowania (i na jakiej liczbie mu zależy). Proponowanych rozwiazań są dziesiątki, jeśli nie setki. Wiele z nich zostało zebranych tu: https://github.com/gjy3035/Awesome-Crowd-Counting W ramach projektu należy opisać powszechnie używane zbiory i metryki oraz wybrać (duże) kilka metod dających się uruchomić, pretestować i porównać uzyskane wyniki.

  Słowa kluczowe:
  głębokie sieci neuronowe, rozpoznawanie obrazów

 • "Analiza stabilności punktów charakterystycznych"
  status: wolny
  dr inż. Grzegorz Sarwas

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest przeanalizowanie stabilności punktów charakterystycznych detektora SuperPoint

  Słowa kluczowe:
  przetwarzanie obrazów, widzenie komputerowe, sieci neuronowe, deskryptory obrazu

 • "Wykorzystanie prototypowania w procesie wyszukiwania wzorców"
  status: wolny
  dr inż. Grzegorz Sarwas

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest analiza istniejących/opracowanie nowych metod wyznaczania prototypu obiektów należących do jednej klasy w celu usprawnienia procesu wyszukiwania.

  Słowa kluczowe:
  prototypowanie, sieci neuronowe, klasteryzacja

 • "Reranking wyników wyszukiwania z wykorzystaniem cech lokalnych"
  status: wolny
  dr inż. Grzegorz Sarwas

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest analiza możliwości poprawienia wyników wyszukiwania obrazów z wykorzystaniem cech lokalnych.

  Słowa kluczowe:
  wyszukiwanie/rozpoznawania obrazów, deskryptory cech, sieci neuronowe

 • "Reranking wyników wyszukiwania z wykorzystaniem cech globalnych"
  status: zajęty
  dr inż. Grzegorz Sarwas

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest analiza możliwości poprawienia wyników wyszukiwania obrazów z wykorzystaniem cech globalnych.

  Słowa kluczowe:
  wyszukiwanie/rozpoznawania obrazów, deskryptory cech, sieci neuronowe,

 • "Wirutalna przymierzalnia ubrań."
  status: wolny
  dr inż. Grzegorz Sarwas

  Typ: magisterska, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie narzędzia, która pozwoliłoby na wirtualne przymierzanie asortymentu sklepu z ubraniami na osobie stojącej przed kamerą.

  Słowa kluczowe:
  estymacja pozy, egmentacja człowieka, splotowe sieci neuronowe

 • "Rozpoznawanie wielu obiektów tego samego typu na zdjęciach"
  status: wolny
  dr inż. Grzegorz Sarwas

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt ma na celu analizę istniejących metod wyszukiwania wzorców na obrazie i opracowanie algorytmu pozwalającego na ich wyszukiwanie w przypadku występowania wielu obiektów tego samego typu.

  Słowa kluczowe:
  widzenie komputerowe, przetwarzanie obrazow

 • "Metody oszukiwania sieci neuronowej"
  status: wolny
  dr inż. Grzegorz Sarwas

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest analiza możliwości oszukiwania sieci i odporności detektorów neuronowych na ataki. Należy wykonać przegląd metod przekształcania zdjęć w celu zaburzenia wyników detekcji. Przykładowe artykuły: https://arxiv.org/pdf/1710.08864.pdf https://arxiv.org/pdf/1910.11099.pdf https://arxiv.org/pdf/1812.03411.pdf

  Słowa kluczowe:
  głębokie sieci neuronowe, hakowanie sieci

 • "Generowanie zdjęć twarzy przy pomocy opisu tekstowego."
  status: wolny
  dr inż. Grzegorz Sarwas

  Typ: magisterska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest opracowanie metody generującej twarz na podstawie opisu tekstowego.

  Słowa kluczowe:
  GAN, analiza tekstu, generowanie twarzy, deepfake

 • "Analiza danych pochodzących z wirtualnych sensorów."
  status: wolny
  dr inż. Konrad Markowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO, recenzja,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem tematu jest zebranie i przeanalizowanie danych pochodzących z wybranego sensora (kamera, radar) umieszczonego w środowisku wirtualnym. Osoby zainteresowane tematem proszę o kontakt za pośrednictwem Microsoft Teams lub e-maila (konrad.markowski@pw.edu.pl)

  Słowa kluczowe:
  VR, analiza, sensor, kamera, radar, model

 • "Opracowanie koncepcji i budowa autonomicznego drona rozpoznawczego"
  status: wolny
  dr inż. Konrad Markowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  (a) Postawienie wymagań i opracowanie założeń (b) Opracowanie projektu wstępnego (c) Wyszczególnienie elementów do zakupu (d) Opracowanie konstrukcji mechanicznej i elektronicznej (e) Montaż i uruchomienie (f) Testy w warunkach środowiskowych (g) Opracowanie wniosków Osoby zainteresowane tematem proszę o kontakt za pośrednictwem Microsoft Teams lub e-maila (konrad.markowski@pw.edu.pl)

  Słowa kluczowe:
  rozpoznabnie, algorytm, dron, śledzenie, autonomiczność, programowanie, elektronika, informatyka

 • "Opracowanie autopilota dla wybranego obiektu latającego"
  status: wolny
  dr inż. Konrad Markowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem tematu jest opracowanie struktury autopilota dla wybranego obiektu latającego typu pocisk przeciwpancerny, rakieta z wykorzystaniem oprogramowania Matlab/Simulink. Osoby zainteresowane tematem proszę o kontakt za pośrednictwem Microsoft Teams lub e-maila (konrad.markowski@pw.edu.pl)

  Słowa kluczowe:
  Autopilot, sterowanie, regulacja, modelowanie, symulacja, pocisk, rakieta

 • "Opracowanie modelu matematycznego pocisku przy użyciu oprogramowania Matlab/Simulink"
  status: wolny
  dr inż. Konrad Markowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres tematu: -------------------------------- (a) Postawienie wymagań i opracowanie założeń (b) Analiza literaturowa metod identyfikacji (c) Identyfikacja modelu na podstawie charakterystyki lotu pocisku (d) Budowa modelu w Simulinku i Matlabie (e) Przetestowanie zaproponowanego modelu (f) Opracowanie wniosków Uwaga: -------------------------------- (1) Zakres pracy zróżnicowany w zależności od typu pracy i kierunku studiów., (2) Projekt realizowany we współpracy z firmą przemysłową w ramach NCBR. Osoby zainteresowane tematem proszę o kontakt za pośrednictwem Microsoft Teams lub e-maila (konrad.markowski@pw.edu.pl)

  Słowa kluczowe:
  modelowanie, Matlab, Simulink, pocisk, programowanie, symulacja

 • "Przetestowanie wybranej metody regulacji rakiety wirującej"
  status: wolny
  dr inż. Konrad Markowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres tematu: -------------------------------- (a) Analiza dostępnych metod regulacji (b) Analiza modelu matematycznego (Simulink i Matlab) rakiety wirującej (c) Wybór jednej lub dwóch metod regulacji (d) Zamodelowanie wybranych metod regulacji w Simulinku i Matlabie (e) Testy i porównanie z istnieją metodą regulacji (f) Opracowanie wniosków Uwaga: ------------------------------------ (1) Zakres pracy zróżnicowany w zależności od typu pracy i kierunku studiów., (2) Projekt realizowany we współpracy z firmą przemysłową w ramach NCBR. Osoby zainteresowane tematem proszę o kontakt za pośrednictwem Microsoft Teams lub e-maila (konrad.markowski@pw.edu.pl)

  Słowa kluczowe:
  rakieta, regulacja, model, testowanie, Matlab, Simulink, symulacja

 • "Modelowanie pola walki z zastosowaniem dynamiki systemowej"
  status: wolny
  dr inż. Konrad Markowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Złożoność procesów walki związana jest z ich silnym powiązaniem z otoczeniem, w którym się odbywają. Elementy o wysokiej skali złożoności, takie jak m.in. posiadane przez dowódców zdolności przywódcze, morale żołnierzy, poziom ich wyszkolenia, niezawodność używanych środków technicznych itd. jest jednym z ważniejszych czynników decydujących o zachowaniu się systemu. Rozumienie takich złożonych struktur ułatwiają różnego rodzaju modele systemowe, stanowiące próbę ich uproszczonego odwzorowania. Jednym z takich podejść jest dynamiczny model walki oparty na równaniach Lanchestera. Celem projektu jest przebadanie różnych wariantów równań Lanchestera oraz ich implementacja w środowisku programistycznym. Osoby zainteresowane tematem proszę o kontakt za pośrednictwem Microsoft Teams lub e-maila (konrad.markowski@pw.edu.pl)

  Słowa kluczowe:
  Modelowanie, równania, prawo, pole walki, Matlab, simulink, python

 • "Wykorzystanie silnika gier komputerowych do budowy sceny VR"
  status: wolny
  dr inż. Konrad Markowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem teamu jest zbudowanie sceny VR odwzorowującej rzeczywistość z wykorzystaniem wybranego silnika do tworzenia gier komputerowych (Unreal Engine, Unity) na podstawie danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych (np. geoportal). Osoby zainteresowane tematem proszę o kontakt za pośrednictwem Microsoft Teams lub e-maila (konrad.markowski@pw.edu.pl)

  Słowa kluczowe:
  silnik, gra, VR, mapa, Unreal, Unity, scena

 • "Skalowanie Scrum"
  status: wolny
  mgr inż. Krzysztof Marek

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Konkretny temat do uzgodnienia. Propozycja: Przegląd i porównanie podejść skalujących Scrum-a. Przykłady podejść: Nexus, SAFe, LeSS, Scrum@Scale

  Słowa kluczowe:
  Agile, zarządzanie, podejścia zwinne, zwinne, Scrum, Nexus, SAFe, LeSS, Scrum@Scale, Scrum at Scale

 • "Kalkulator liczb zespolonych"
  status: zajęty
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Głównym założeniem projektowym jest stworzenie kalkulatora liczb zespolonych dla podstawowych działań na tych liczbach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie dla 2 liczb zespolonych. W rozbudowanej wersji programu przewiduje dodatkowe funkcje jak sprzężenie liczb zespolonych czy moduł liczby zespolonej lub możliwość wykonywania działań na kolejnych dodatkowych liczbach zespolonych.

  Słowa kluczowe:
  liczby zespolone

 • "Sklep Internetowy „Wydawnictwa Studenckiego”"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Możliwość dokonania zamówienia e-booka poprzez aplikację internetową wraz z podaniem podstawowych danych kupującego 2. Po dokonaniu zakupu wybranych produktów wysyłka wiadomości e-mail wraz z informacjami dotyczącymi kwoty zakupu oraz numery konta na który należy dokonać przelew 3. Osobna aplikacja wraz z panelem administracyjnym (zabezpieczona hasłem i loginem) umożliwiająca wykonanie następujących czynności: o Dodanie nowego produktu o Edytowanie produktu o Usunięcie produktu z listy o Wyświetlenie listy wszystkich produktów 4. Możliwość wyszukiwania produktów wg hasła wyszukiwania 5. Możliwość filtrowania produktów wg 4 wybranych kategorii zakupu tzn.: o Finanse o Informatyka o Psychologia o Zarządzanie

  Słowa kluczowe:
  sklep internetowy, książki w wersji elektronicznej e-book

 • "Prosta aplikacja na urządzenie mobilne"
  status: zajęty
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przygotowanie prostej aplikacji na urządzenie mobilne - prosta gra, bilans wydatków

  Słowa kluczowe:
  Android, aplikacja

 • "Prosta gra na urządzenie mobilne lub laptopa"
  status: zajęty
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Prosta gra z obszaru gier zręcznościowych, losowych, ...

  Słowa kluczowe:
  Android, python

 • "Strona ułatwiająca przygotowanie własnego CV"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Strona ułatwia osobom przygotowujących swoje pierwsze CV jak je prawidłowo przygotować

  Słowa kluczowe:
  wzory CV, doradztwo

 • "Sklep internetowy ze sprzętem RTV AGD"
  status: zajęty
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Na stronie sklepu będzie możliwość po zalogowaniu nie tylko możliwość zamówienia określonych produktów (obsługa mechanizmu koszyka) oraz sprawdzenia statusu zamówień, ale także uzyskania profesjonalnej porady co do kupowanego produktu jak również oddania podobnego przedmiotu do serwisu. .

  Słowa kluczowe:
  strona internetowa

 • "Gra typu "memory""
  status: zajęty
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Aplikacja mobilna Android – gra typu „memory”, doskonaląca wydajność mózgu, wspomagająca proces zapamiętywania i przetwarzania informacji.

  Słowa kluczowe:
  Android, gra

 • "Sklep internetowy z elektroniką"
  status: zajęty
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Funkcjonalności sklepu to możliwość zakupu przedmiotów wybranego asortymentu, dostęp do danych katalogowych, instrukcji obsługi, zgłoszenie do serwisu, ...

  Słowa kluczowe:
  sklep internetowy, aktorzy i funkcjonalności,

 • "Rezerwacja kwater dla turystów"
  status: zajęty
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Portal do rezerwacji kwater kilkuosobowych na potrzeby turystyczne, wczasy rodzinne, urlopy

  Słowa kluczowe:
  biuro turystyczne, zakwaterowanie

 • "Strona do prowadzenia gazetki lokalnej"
  status: zajęty
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Strona do zamawiania artykułów, szata graficzna, recenzowanie artykułu, korekta wydawnicza, drukowanie

  Słowa kluczowe:
  autor publikacji, recenzent, korekta, drukowanie

 • "Strona ułatwiajaca prowadzenie restauracji (kawiarni)"
  status: zajęty
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest stworzenie aplikacji usprawniającej przyjmowanie i obsługę zamówień w kawiarni lub restauracji szybkiej obsługi. Aplikacja ma za zadanie umożliwić klientom samodzielne złożenie zamówienia bez kontaktu z obsługą – przy stoliku albo wejściu do lokalu. Informacje o zamówieniu są przekazywane do obsługi restauracji – ma ona możliwość podglądu zamówienia oraz zmiany jego statusu w celu poinformowania klienta o możliwości odbioru zamówienia. Klient ma możliwość śledzenia statusu zamówienia przy użyciu panelu zamówień.

  Słowa kluczowe:
  strona internetowa

 • "Proceduralne generowanie lochów"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest stworzenie otwartego graficznego narzędzia do proceduralnego generowania map lochów spełniającego postawione wymagania, korzystając z prac wcześniejszych dyplomantów.

  Słowa kluczowe:
  algorytmy, generator, mapy, GPU, generacja proceduralna

 • "Platforma dla uczestników lokalnych zawodów sportowych umożliwiająca oglądanie materiału zdjęciowego z wybranej imprezy."
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Platforma fotograficzna dla sportowców i fotografów wydarzeń sportowych. Sportowcy mają możliwość obejrzenia szerokiej gamy zdjęć. Fotografowie (osoby prywatne, fotografowie hobbyści, a także fotografowie profesjonalni) mogą udostępniać linki do swoich zdjęć na danej stronie.

  Słowa kluczowe:
  portal

 • "Algorytm obsługi parkingu wielopoziomowego"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  opracowanie koncepcji pokazowego ćwiczenia laboratoryjnego

  Słowa kluczowe:
  algorytm

 • "Portal społecznościowy ułatwiajacy umawianie się na zespołowe gry sportowe"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Portal łączący osoby umawiające się na gry sportowe

  Słowa kluczowe:
  sporty zespołowe, dostęp do boiska lub hali sportowej

 • "Portal do obsługi zakładowego seminarium zakladowego"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  portal do rejestracji zgłaszanych artykułów naukowych, przesyłanie do recenzentów, klasyfikacja, prezentacja

  Słowa kluczowe:
  stony internetowe

 • "Komputerowe sterowanie ruchem ulicznym"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zastosowanie grafu, którego wierzchołkami są skrzyżowania lub węzły komunikacyjne do wyszukiwania optymalnych połączeń komunikacyjnych przy różnych wskaźnikach jakości

  Słowa kluczowe:
  natężenie ruchu ulicznego, optymalne połączenia, objazdy

 • "Zarządzanie inteligentnym parkingiem wielopoziomowym"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  funkcjonalności, uzytkownicy, interfejs graficzny

  Słowa kluczowe:
  strony internetowe

 • "Projektowanie algorytmu genetycznego dla wybranych aplikacji czasu rzeczywistego"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Kierunek: Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Porównanie nowych algorytmów genetycznych, dobór parametrów algorytmu zapewniające spełnienie wymagań czasowych przestrajania nastaw regulatora PID

  Słowa kluczowe:
  algorytm genetyczny, parametry algorytmu, strojenie nastaw regulatora w czasie rzeczywistym

 • "Zastosowanie algorytmów genetycznych do optymalizacji tras objazdowych"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przygotowanie interfejsu graficznego z wybranym węzłem komunikacyjnym (graf połączeń), porównanie wyboru optymalnych połączeń przy zastosowaniu metod klasycznych i algorytmu genetycznego.

  Słowa kluczowe:
  algorytm genetyczny, wybór najkrótszej ścieżki, objazdy

 • "Projekt - wybrane moduły inteligentnego pojazdu kołowego"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  projekt wybranych podzespołów pojazdu kołowego

  Słowa kluczowe:
  zasilanie, mikrokontroler, sensory

 • "Portal do ewidencji prac dyplomowych"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt zespołowy,

  Kierunek: Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  przygotowanie portalu od obsługi ostatniego etapu obrony pracy dyplomowej, ewidencja prac dyplomowych, dalsze losy dyplomanta

  Słowa kluczowe:
  strony internetowe

 • "Opracowanie koncepcji sterownika do inteligentnego budynku"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  opracowanie koncepcji sterownika, zasoby ... funkcjonalności

  Słowa kluczowe:
  mikrokontroler, we/wy

 • "Algorytm obsługi skrzyżowania ulicznego"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  opracowanie koncepcji pokazowego ćwiczenia laboratoryjnego

  Słowa kluczowe:
  algorytm

 • "Amplikacja wspomagająca proces egzaminowania"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt zespołowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie prostej aplikacji ułatwiającej zautomatyzowanie procesu egzaminowania

  Słowa kluczowe:
  Interfejs graficzny, arkusz wzorcowy pytań,

 • "Pakiet dydaktyczny do projektowania i badania ukladow liniowych do rzedu 3-go"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  1) Koncepcja programu dydaktycznego 2) Opracowanie interfejsu użytkownika 3) Opracowanie programu do rejestracji charakterystyk czasowych i częstotliwościowych 4) Opracowanie programu do badania stabilności układów liniowych 3-go rzędu

  Słowa kluczowe:
  człony dynamiczne, stabilnośc układu regulacji

 • "Urzadzenie mobilne a inteligentny budynek"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przygotowanie aplikacji na urządzenie mobilne do realizacji wybranych funkcji w inteligentnym budynku

  Słowa kluczowe:
  aparat tel., wybrane moduły inteligentnego mieszkania

 • "Algorytmy genetyczne w układach sterowania czasu rzeczywistego"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt dotyczy opracowania algorytmu genetycznego dla wybranej aplikacji czasu rzeczywistego np: optymalizacja tras objazdowych w ruchu ulicznym lub obsługa inteligentnej windy lub adaptacja parametrów regulatora.

  Słowa kluczowe:
  algorytm genetyczny, dobor parametrów algorytmu, optymalne sterowanie ruchem ulicznym, inteligenta winda

 • "Zastosowanie algorytmu genetycznego do adaptacji w czasie rzeczywistym parametrami wybranego regulatora (PID)"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  dobór wybranego regulatora dla zadanych wskaźników jakości regulacji, zmiana parametrów obiektu, przestrajanie nastaw regulatora przy wykorzystaniu algorytmu genetycznego

  Słowa kluczowe:
  algorytm genetyczny, wskażniki jakości, regulator

 • "Zastosowanie algorytmu genetycznego do identyfikacji parametrów przetwornika piezoelektrycznego"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt dotyczy zastosowania algorytmu genetycznego do ustalenia parametrów mechanicznych ( rezystancja, indukcyjność, pojemność) przetwornika piezoelektrycznego oraz weryfikacja symulacji na rzeczywistym przetworniku

  Słowa kluczowe:
  przetwornik piezoelektryczny, modele, symulacja cyfrowa

 • "Projekt i realizacja wybranych modułów pojazdu kołowego o rozbudowanych funkcjach manewrowych"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt zespołowy,

  Kierunek: Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  analiza różnych wariantów sterowania kołami pojazdu, czujniki zbliżeniowe, weryfikacja możliwości manewrowych ( parkowanie, piaszczyste podłoże)

  Słowa kluczowe:
  pojazd kołowy, czujniki, mikrokontroler

 • "Optymalizacja połączeń komunikacyjnych z wykorzystaniem urządzenia mobilnego ( lub inna aplikacja)"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  wyszukiwanie optymalnych połączeń lub inna funkcjonalność

  Słowa kluczowe:
  Symbian, Android

 • "Projekt i realizacja wybranych modułów pojazdu kołowego z prostym manipulatorem"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt dotyczy realizacji wybranych modułów pojazdu kołowego z funkcją wizualizacji operacji oraz rzeczywistego przenoszenia wybranych przedmiotów w magazynie sklepowym

  Słowa kluczowe:
  pojazd kołowy, czujniki, manipulator

 • "Konfiguracja RTLinux'a"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Porównanie RT Linux'a dla różnych wersji bazowych

  Słowa kluczowe:
  Linux, modyfikacja jądra

 • "Optymalizacja sterowania w ruchu ulicznym"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  jeden z algorytmów wyboru optymalnych połączeń

  Słowa kluczowe:
  graf, najkrótsza ścieżka

 • "Koncepcja sterowania silnikiem krokowym"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  opis typów i właściwości, metod sterowania

  Słowa kluczowe:
  silnik krokowy

 • "Laboratorium wirtualne dla wybranego przedmiotu"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przygotowanie portalu z pokazową tematyką kilku ćwiczeń laboratoryjnych

  Słowa kluczowe:
  Strony Internetowe, aplety ćwiczeń dydaktycznych

 • "System Wirtualnej Przychodni Lekarskiej"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przygotowanie aplikacji internetowej (serwisu webowego) służącego do realizacji funkcjonalności wirtualnej przychodni lekarskiej. System zakłada obsługę i nadzorowanie systemu przez pracowników przychodni lekarskiej oraz korzystanie z funkcjonalności przez użytkowników – pacjentów.

  Słowa kluczowe:
  strona internetowa

 • "Pomoc w dopasowywaniu i przydzielaniu praktyk studenckich"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Program do tworzenia bazy firm oferujących praktyki studenckie - specjalność, miejsce, terminy, opieka, warunki socjalne, oczekiwania, .... (formularz dla firm) . Wybór i propozycje dopasowanych praktyk na potrzeby studenta w oparciu o wypełniony formularz studenta.

  Słowa kluczowe:
  baza firm i miejsc , formularz potrzeb i celów praktyki studenckiej.

 • "Zarządzanie w sklepie Internetowym zwrotem towaru, reklamacjami i serwisem"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Dodatkowa usługa w sklepie Internetowym obejmująca serwis klientów, zwrot i reklamacje towaru

  Słowa kluczowe:
  Sklep Internetowy, serwis, zapytania, zwroty, reklamacje

 • "Aplikacja do wspomagania procesu egzaminowania"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Aplikacja przydzielająca automatycznie pobierane z aktualnej bazy pytań zestawy dla poszczególnych studentów. Przygotowanie formularza egzaminacyjnego

  Słowa kluczowe:
  egzamin, formularze, baza pytań

 • "System do automatycznego rozdzielaniai rejestracji projektów studenckich"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  System ma archiwizować przydzielane w czasie całych studiów wszystkie obowiązkowe projekty (ind. zespołowe. przejściowe, ...) dla każdego studenta

  Słowa kluczowe:
  wybór typu projektu, rozdzielanie i archiwizacja

 • "Aplikacja do przydzielania zadan i rozliczania czasu pracy w firmie"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Aplikacja ma ułatwić automatyczne przydzielanie zadań w/g priorytetów i rozliczania czasu pracy dla poszczególnych zadań w firmie

  Słowa kluczowe:
  strona Internatowa, firma, rozliczanie pracowników

 • "Portal społecznościowy - organizacja wycieczek rowerowych"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  portal grupujących zainteresowane osoby do wspólnych wyjazdów rowerowych, planowanie tras wycieczkowych,

  Słowa kluczowe:
  trasy rowerowe, zakwaterowanie, odpoczynek,

 • "Obsługa serwisowa dla wybranego asortymentu towaru"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Strona do prowadzenia usługi serwisowej, ewidencja zgłaszanych reklamacji, doradztwo

  Słowa kluczowe:
  regulamin, ewidencja reklamacji

 • "Portal do obsługi inteligentnego magazynu towarowego"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  ustawianie zawartości półek z towarem, aby dostęp do kupionego towaru był optymalny - czas i zużycie energii, automatyczne zamawianie wyprzedanych rzeczy

  Słowa kluczowe:
  automatyczne ustawianie zaw

 • "zautomatyzowany budynek - sterowanie mediami domowymi"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Sterowanie funkcjami włączania i wyłączania mediami domowy, media kontrolne

  Słowa kluczowe:
  sterowani, media domowe

 • "Portal studencki do wymiany materialów dydaktycznych"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Portal działający na zasadzie wypożyczalni lub wymiany materiałów dydaktycznych

  Słowa kluczowe:
  skrypty, instukcje

 • "Wirtualna przychodnia lekarska"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  ustalenie użytkowników i funkcjonalności

  Słowa kluczowe:
  rejestracja, porady

 • "portal do obsługi konferencji naukowej"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  ustalenie użytkowników i funkcjonalności

  Słowa kluczowe:
  artykuły, recenzje

 • "Portal do ewidencja prac dyplomowych"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  przygotowanie założeń do projektu, użytkownicy i goście

  Słowa kluczowe:
  praca dyplomowa, egzamin, kariera

 • "Zatruwanie modeli językowych"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest ustalenie skuteczności różnych dostępnych form zatruwania modelu językowego lub w inny sposób utrudnienia jego działania.

  Słowa kluczowe:
  LLM, duże modele językowe, model poisoning, Nightshade

 • "Rezerwacja pokoi hotelowych"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Administrator hotelu (pensjonatu) może zarządzać ofertą pokoi, zmieniać ich ceny, opisy oraz detale. Gość może przeglądać ofertę pokoi wraz z listą zajętych terminów

  Słowa kluczowe:
  strona internetowa

 • "Pakiet dydaktyczny do tematu algorytmy genetyczne"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przygotowanie materiałów informacyjnych do tematyki algorytmy genetyczne

  Słowa kluczowe:
  konspekt, AG

 • "Pakiet dydaktyczny do tematu sterowanie rozmyte"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  przygotowanie materiałów informacyjnych do tematyki FLC

  Słowa kluczowe:
  Konspekt, FLC

 • "Nauka algorytmu genetycznego - dobór parametrów"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  ustalenie wpływu w/w wymienionych parametrów AG na pracę (zbieżność) algorytmu.

  Słowa kluczowe:
  AG, populacja, krzyżowanie, mutacja

 • "Koncepcja inteligentnego pojazdu"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  projekt funkcjonalności robota kołowego

  Słowa kluczowe:
  robot, pojazd kołowy, sensory, manipulatory

 • "Algorytm sterowania windą osobową (ewen Java Aplet)"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  opracowanie koncepcji pokazowego ćwiczenia laboratoryjnego

  Słowa kluczowe:
  algorytmy

 • "Wirtualizacja RT Linux'a na różnych maszynach wirtualnych"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Porównanie właściwości Linux'a skonfigurowanego na rożnych maszynach wirtualnych

  Słowa kluczowe:
  Linux, maszyna wirtualna

 • "Regulacja dwustawna temperatury ( lub podobna aplikacja)"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  projekt układu regulacji w czasie rzeczywistym

  Słowa kluczowe:
  mikrokontroler, regulator dwustawny

 • "Opracowanie wersji prototypowej aplikacji wspomagającej proces egzaminowania"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy: 1. Opracowanie projektu programu uwzględniającego docelowe wymagania 2. Wybór środowiska programowego 3. Opracowanie prototypowej wersji aplikacji 4. Wprowadzenie i dokumentacja zabezpieczeń programu 5. Przeprowadzenie testów aplikacji prototypowej

  Słowa kluczowe:
  zautomatyzowany proces egzaminowania, arkusz wzorcowy, szablon

 • "Symulacja i weryfikacja laboratoryjna przetwornika piezoelektrycznego"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  opracowanie modeli, symulacja i weryfikacja wyników na rzeczywistym układzie

  Słowa kluczowe:
  falownik, przetwornik piezoelektryczny

 • "Projekt i wykonanie modyfikacji stanowiska laboratoryjnego do badania regulacji dwupołożeniowej."
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy: 1. Wprowadzenie teoretyczne do regulacji dwupołożeniowej 2. Przedstawienie rozwiązań pomiaru oraz zapisu temperatury 3. Projekt i wykonanie urządzenia pomiarowego oraz zapisującego temperaturę na zewnętrznym nośniku 4. Uruchomienie i testy laboratoryjne 5. Wnioski

  Słowa kluczowe:
  regulacja dwupołożeniowa, układy pomiarowo-rejestrujące

 • "Portal internetowy do rezerwacji wizyt w warsztatach samochodowych"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przedmiotem projektu jest utworzenie portalu internetowego służącego do rezerwacji wizyt w warsztatach samochodowych. Witryna powinna być możliwie prosta w obsłudze, dostosowana do różnych urządzeń w tym przenośnych i umożliwiać szybkie znalezienie odpowiedniego warsztatu w wybranej okolicy.

  Słowa kluczowe:
  portal internetowy

 • "Platforma usprawniająca elektroniczny przepływ dokumentów w firmie"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest przygotowanie platformy umożliwiającej użytkownikom elektroniczne przesyłanie i zatwierdzanie dokumentów w firmie. Wymiana dokumentów odbywa się poprzez sieć Internet za pośrednictwem przeglądarki WWW. Użytkownik logując się do systemu na swoje konto otrzymuje listę dokumentów przypisanych do niego przez innych pracowników. W zależności od przydzielonych mu uprawnień może również wprowadzić nowy dokument do systemu, usunąć dokument z systemu obiegu, przesłać po zatwierdzeniu dokument do innego pracownika lub pracowników

  Słowa kluczowe:
  platforma

 • "Wirtualna biblioteka"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest wirtualna biblioteka, która w swoim założeniu ma realizować cechy fizycznej biblioteki w trybie zdalnym

  Słowa kluczowe:
  strona Internetowa

 • "Aplikacja służąca do wyszukiwania osób o podobnych zainteresowaniach"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest stworzenie serwisu internetowego, który umożliwia: • wyszukiwania użytkowników o konkretnych zainteresowaniach, uwzględniając poziom zaawansowania oraz miasto zamieszkania i dostępne terminy na wspólną grę, • pozyskanie danych kontaktowych, aby umożliwić kontakt użytkownikom i umówienie się na wspólną grę.

  Słowa kluczowe:
  strona internetowa

 • "Sklep internetowy z grami planszowymi"
  status: wolny
  dr inż. Ryszard Łagoda

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematem wykonanego projektu jest sklep internetowy. W ofercie znajdują się gry planszowe, gry karciane oraz artykuły do gier

  Słowa kluczowe:
  strona internetowa

 • "Porównanie systemów opartych o modele generatywne AI (ChatGPT, Bard, ...)"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Porównanie systemów opartych o modele generatywne AI (ChatGPT, Bard, ...)

  Słowa kluczowe:
  AI, ChatGPT

 • "Badanie wolnych (open sorce) modeli generatywnych AI"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Szczegóły:
  Badanie wolnych (open sorce) modeli generatywnych AI

  Słowa kluczowe:
  AI, ChatGPT

 • "Wytwarzanie dokumentacji wymagań z wykorzystaniem ChatGPT"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Szczegóły:
  Wytwarzanie dokumentacji wymagań z wykorzystaniem ChatGPT

  Słowa kluczowe:
  AI, ChatGPT

 • "Budowa / ocena poprawnych promptów w sesjach ChatGPT"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Budowa / ocena poprawnych promptów w sesjach ChatGPT

  Słowa kluczowe:
  AI

 • "Eksploracja procesów - Process Mining"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Process Mining to nowy obszar, którego celem jest odkrywanie wiedzy na podstawie analizy procesów. http://www.processmining.org

  Słowa kluczowe:
  eksploracja danych, eksploracja procesów, data mining, process mining

 • "Weryfikacja modelowa w niezawodności oprogramowania"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: magisterska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Weryfikacja modelowa w niezawodności oprogramowania

  Słowa kluczowe:
  model checking

 • "Narzędzia do analizy procesów biznesowych"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt powinien odpowiadać na pytanie jak wykorzystać wybrane narzędzie - np. ProM (http://www.processmining.org/prom/start) lub DISCO (https://fluxicon.com/disco/) do analizy procesów i odkrywania wiedzy. Zakres i stopień skomplikowania jest różny - od zbadania użyteczności narzędzia na prostych przykładach do jego oceny, implementacji algorytmów dla ProM lub wykorzystania do analizy różnorodnych procesów (biznesowe, edukacyjne, sterowania, ...) - w zależności od poziomu studiów i typu projektu.

  Słowa kluczowe:
  process mining; data mining; BI; odkrywanie wiedzy

 • "Nierelacyjne bazy danych"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Nierelacyjne bazy danych odnotowują dynamiczny rozwój w ostatnich 5-6 latach. Wiąże sie to m.in. ze zwiększonym zainteresowaniem sieciami społecznościowymi i ich dynamicznym wykorzystywaniem. Celem pracy jest zbadanie mozliwosci baz nierelacyjnych, identyfikacja ich mocnych oraz słabych stron i zaproponowanie mozliwosci rozwoju.

  Słowa kluczowe:
  bazy danych, sieci społecznościowe, grafowe bazy danych

 • "Zwinne i adaptacyjne metody prowadzenia projektów IT"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zwinne i adaptacyjne metody prowadzenia projektów IT,

  Słowa kluczowe:
  zarządzanie projektem, agile

 • "Metryki w inżynierii oprogramowania"
  status: zajęty
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przegląd metod pomiaru kodu i projektu, przegląd narzędzi, analiza porównawcza, ...

  Słowa kluczowe:
  inżynieria oprogramowania, metryki, testowanie

 • "Budowa aplikacji wieloplatformowych"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca powinna odpowiadać na pytanie jak tworzyć kod aplikacji na różne platformy (cross-patform code) np. Windows, iOS, OSX, Linuks, ... z wykorzystaniem środowisk IDE takich jak Visual Studio Code (https://code.visualstudio.com), Marmalade itp. Zakres problematyki i stopień skomplikowania zależy od poziomu pracy (inż, mgr, projekt ind.) i jest do ustalenia w czasie dyskusji ze mną.

  Słowa kluczowe:
  programowanie; Visual Studio; iOS; OSX; Android; aplikacje mobilne

 • "Moduł generowania i prowadzenia testów wiedzy"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: projekt zespołowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Moduł generowania i prowadzenia testów wiedzy

  Słowa kluczowe:
  edukacja

 • "Systemy wsparcia edukacji zdalnej"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt zespołowy - IK,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Budowa platformy wspomagającej prowadzenie kursów zdalnych, zarządzania procesem uczenia się, przeprowadzania testów itp. szczegółowe wymagania są określane w czasie prac nad systemem. Możliwość integracji z systemie iSOD, porządna implementacja standardów do wymiany treści między różnymi platformami np. SCORM.

  Słowa kluczowe:
  LMS

 • "Metryki jakości danych w systemach baz danych"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca dotyczy metod i narzędzi badania i pomiaru jakości danych w różnych środowiskach. Czy możemy zmierzyć jakość danych? Kiedy uznamy, ze nasze dane są dobrej jakości i co to będzie dla nas znaczyć? Jak możemy poprawiać jakość danych?

  Słowa kluczowe:
  bazy danych

 • "Moodle w edukacji"
  status: zajęty
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematem projektu jest uruchomienie i dostosowanie do potrzeb dydaktyki serwera moodle.

  Słowa kluczowe:
  e-learning

 • "Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych"
  status: zajęty
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: magisterska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Cel pracy (PL) Zbudowanie teoretycznego modelu szacowania poziomu ryzyka oraz oceny zaawansowania projektu na podstawie wyników wykonywanych testów Zadania do wykonania (PL) 1. przegląd najważniejszych istniejących metod identyfikacji, oceny oraz analizy ryzyka 2. przegląd najważniejszych istniejących metod projektowania testów oraz oceny pokrycia testowego 3. przegląd podstawowych metod pomiaru statusu / zaawansowania projektu 4. Praca twórcza: zaprojektowanie modelu zależności, łączącego zakres oraz wyniki testów z oszacowaniem prawdopodobieństwa ryzyka, oraz z oceną zaawansowania projektu 5. Praca twórcza: na 2-3 wybranych przykładach, określenie prostego (nie uwzględniającego wszystkich warunków specjalnych) matematycznego modelu zależności pokrycia testowego (dla formalnych technik projektowania testów), wyników testów oraz prawodopodobieństwa ryzyka.

  Słowa kluczowe:
  zarządzanie ryzykiem, testowanie oprogramowania

 • "System zarządzania dokumentami"
  status: zajęty
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Jak efektywnie gromadzić i zarządzać dokumentami takimi jak pliki .doc, pdf, zdjęciami, mejlami, zdarzeniami w kalendarzu kontaktami itp? Artefakty te gromadzone w systemie operacyjnym są trudne do wyszukiwania i szybko możemy w nich zginąć. Praca -powinna zaproponować mechanizm (bazę danych?) poprawiający zarządzania i wyszukiwanie różnych typów dokumentów. Można stosować systemy targowania, definiowania powiązań (asocjacji), indeksowania, sztucznej inteligencji, rozpoznawania wzorców itp. Na system MAC OŚ znane są podobne rozwiązania np. DEVONThink, dla Windows nie są znane tego typu aplikacje.

  Słowa kluczowe:
  Bazy danych, bazy dokumentowe, sztuczna inteligencja, produktywność

 • "Badanie poprawności kodu metodami formalnymi"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: magisterska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  W pracy należy dokonać przeglądu metod formalnych tak jak np, algebry procesowe do badania poprawności kodu,uruchomić dostępne narzędzia temu dedykowane oraz zastosować wybraną metodę do badania poprawności wybranego fragmentu kodu.

  Słowa kluczowe:
  inżynieria oprogramowania, metryki kodu

 • "Python w zastosowaniach inżynierskich"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Python w zastosowaniach inżynierskich

  Słowa kluczowe:
  Python

 • "Zastosowania baz no SQL na przykładzie FoundationDB"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zastosowania baz no SQL na przykładzie FoundationDB

  Słowa kluczowe:
  bazy danych, no-SQL

 • "Automatyzacja / robotyzacja procesów biznesowych RPA"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Automatyzacja/ robotyzacja procesów biznesowych

  Słowa kluczowe:
  process automation

 • "Modele generatywne AI we wspomaganiu pracy inżynieria / dewelopera / analityka"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Modele generatywne AI we wspomaganiu pracy inżynieria / dewelopera / analityka

  Słowa kluczowe:
  generative AI, wytwarzanie oprogramowania

 • "Język Go jako nowoczesny język programowania"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Język Go jako nowoczesny język programowania

  Słowa kluczowe:
  języki programowania

 • "Struktury danych w chmurze Azure / AWS"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Struktury danych w chmurze Azure / AWS

  Słowa kluczowe:
  bazy danych, chmura, Azure, AWS

 • "Wytwarzanie oprogramowania metodami Low-Code / No-Code"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Wytwarzanie oprogramowania metodami Low-Code / No-Code

  Słowa kluczowe:
  Low-Code / No-Code

 • "Zapewnienie balansu na mapach asymetrycznych"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu / pracy jest przygotowanie generatora do asymetrycznych map 2D/3D dla wybranej gry wieloosobowej (w założeniu strategicznej) wraz z oceną i zapewnieniem odpowiedniego balansu przy pomocy narzędzi analitycznych i testów wykonanych za pomocą botów. W przypadku prac dyplomowych zagadnienie musi dotyczyć więcej niż dwóch graczy.

  Słowa kluczowe:
  generacja proceduralna, algorytm, gra komputerowa

 • "Rozpoznawanie i zliczanie małych i licznych obiektów na zdjęciach"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  O ile rozpoznawanie obiektów na zdjęciach jest zadaniem stosunkowo łatwym, jeśli te obiekty są wystarczająco duże, to w przypadku licznie występujących, małych obiektów jest z tym kłopot. Sieci neuronowe często pomijają małe lub blisko siebie leżące obiekty. Dobrym przykładem może być zliczanie samochodów w korku, ludzi w tłumie, owoców na straganie czy produktów na półce sklepowej. Celem pracy jest sprawdzenie kilku możliwych podejść do tego problemu. W szczególności jest to wytrenowanie sieci w większej rozdzielczości, ale także różne metody powiększania czy dzielenia obrazu wejściowego czy też różne metody odróżniania od siebie blisko leżących obiektów. Warto w kontekście tego zagadnienia zerknąć na: https://learnopencv.com/slicing-aided-hyper-inference/ https://learnopencv.com/weighted-boxes-fusion/

  Słowa kluczowe:
  głębokie sieci neuronowe, rozpoznawanie obrazów

 • "Zdalny system pomiaru temperatury/wilgotności z aplikacją na Androida"
  status: zajęty
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt polega na zbudowaniu systemu zdalnego pomiaru wybranych parametrów otoczenia, t.j. temperatury, wilgotności, ciśnienia itp. z wykorzystaniem Arduino oraz bezprzewodowych i/lub przewodowych czujników. W ramach pracy należy dokonać przeglądu możliwych rozwiązań przewodowych i bezprzewodowych oraz pokazać, jak wdrożyć wybrane rozwiązania. W przypadku rozwiązań bezprzewodowych istotne jest eksperymentalne sprawdzenie czasu pracy czujnika na akumulatorze oraz zasięgu. Do takiego układu należy stworzyć aplikację na telefon komórkowy, która pozwoli na monitorowanie wskazań czujników oraz ich archiwizację. Zakres pracy zależy od typu projektu.

  Słowa kluczowe:
  Arduino, Android, aplikacja mobilna

 • "Generowanie fałszywych zdjęć z wykorzystaniem sieci neuronowych"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy / projektu jest przegląd i wykorzystanie sieci neuronowych (zazwyczaj typu GAN) do tworzenia dedykowanych obrazów syntetycznych i mechanizmów obrony przed tego typu rozwiązaniami.

  Słowa kluczowe:
  deepfake, fake photos, sieci neuronowe, GAN, GPU

 • "Analiza i predykcja szeregów czasowych na przykładzie EKG"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy / projektu jest analiza szeregów czasowych z wykorzystaniem sieci neuronowych na przykładzie danych EKG z holtera w celu wspomagania rozpoznawania schorzeń serca (CVD). Wykorzystywane będą dane z konkursu CinC (https://challengesincardiology.com/).

  Słowa kluczowe:
  analiza danych, sieci neuronowe, EKG, transformery, CVD, GPU

 • "Generacja realistycznego miasta"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem jest zaproponowanie/modyfikacja algorytmu generowania proceduralnego w celu tworzenia realistycznie wyglądającego parametryzowalnego miasta (2D lub 3D). Oczekiwany zakres jest zależny od tego, czy temat jest podjęty jako projekt indywidualny/przejściowy, praca dyplomowa czy projekt zespołowy (w zespole do 3 osób) - szczegóły do ustalenia poprzez Teamsy.

  Słowa kluczowe:
  algorytm, generacja proceduralna, mapy, GPU

 • "Bot Bowl - nauka sieci neuronowej gry w grę Blood Bowl"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest propozyja / rozwój istniejącego algorytmu do konkursu Bot Bowl (bot grający w grę Blood Bowl na platformie Fumbbl) i zgłoszenie go na coroczny konkurs Bot Bowl (https://njustesen.github.io/botbowl/). Oczekiwany zakres jest zależny od tego, czy temat jest podjęty jako projekt indywidualny/przejściowy, praca dyplomowa czy projekt zespołowy (w zespole do 3 osób) - szczegóły do ustalenia poprzez Teamsy.

  Słowa kluczowe:
  blood bowl, sieci neuronowe, algorytmy, boty, gry komputerowe

 • "Wykorzystanie graficznych jednostek obliczeniowych w bazach danych"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analiza możliwości wykorzystania GPU w różnych systemach bazodanowych, przetwarzanie zapytań z wykorzystaniem jednostek graficznych (GPUQP), wielowątkowe funkcje agregacyjne, testy wsparcia sprzętowego.

  Słowa kluczowe:
  GPU, obliczenia równoległe, bazy danych

 • "Analiza i ocena systemu rekomendacyjnego MovieRate"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest analiza opublikowanego silnika rekomendacyjnego MovieRate, krytyczne porównanie go z istniejącymi rozwiązaniami i ocena rzeczywistej skuteczności rozwiązania (najlepiej z wykorzystaniem elementów społecznej teorii grafów).

  Słowa kluczowe:
  systemy rekomendacyjne, analiza, grafy, algorytm, społeczna teoria grafów

 • "Metodyki dla projektów wysokiego ryzyka"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest porównanie i ocena metodyk stosowanych przy prowadzenia projektów "wysokiego ryzyka" w stosunku do klasycznych metodyk formalnych.

  Słowa kluczowe:
  metodyka, zarządzanie projektami

 • "Blockchain - porównanie rozwiązań"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest dokonanie analizy rozwiązań Proof of Work i Proof of Stake używanych w blockchainach w kwestii określenia ich mocnych i słabych stron, zastosowań oraz różnic w złożoności i wsparciu GPU

  Słowa kluczowe:
  blockchain, algorytm, GPU

 • "Problemy balansu w grach wieloosobowych o sumie nieujemnej"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  W zależności od rodzaju pracy celem jest dokonanie przeglądu problematyki balansu dla gier wieloosobowych o sumie nieujemnej wraz z istniejącymi rozwiązaniami i ich oceną. Dla prac dyplomowych i projektów zespołowych konieczne jest również zaproponowanie własnego rozwiązania w postaci praktycznej.

  Słowa kluczowe:
  teoria gier, algorytmy, gry

 • "Rozpoznawanie obiektów na schematach technicznych"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy/projektu jest przegląd i zastosowanie rozwiązań mających na celu rozpoznawanie tekstu i symboli na schematach technicznych (blokowych, instalacji, itd.) z wykorzystaniem rozwiązań klasycznych i/lub sieci neuronowych

  Słowa kluczowe:
  OCR, sieci neuronowe, analiza danych, GPU

 • "Gra do symulacji/nauki metod z inżynierii oprogramowania"
  status: wolny
  mgr inż. Krzysztof Marek

  Typ: inżynierska, projekt zespołowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Stworzenie rozwiązań wspomagających grywalizację (gamification) w nauce różnych elementów inżynierii oprogramowania. Zakres oraz dokładna tematyka do indywidualnego ustalenia

  Słowa kluczowe:
  kanban, gra, aplikacja webowa

 • "Gra roguelike wykorzystująca proceduralną generację lochu"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem jest stworzenie kompletnej gry komputerowej typu roguelike wykorzystującej algorytmy generacji proceduralnej do tworzenia mapy lochu (oraz pozostałych elementów gry). Możliwe jest oparcie się o wcześniej przygotowane rozwiązanie generacji mapy.

  Słowa kluczowe:
  gra komputerowa, generacja proceduralna, roguelike

 • "Rozpoznawanie fałszywych zdjęć"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest przygotowanie rozwiązania do wykrywania fałszywych zdjęć (deepfake lub generowanych za pomocą sieci GAN)

  Słowa kluczowe:
  deepfake, algorytm, wyszukiwanie anomalii, fake news, GPU

 • "Podejścia zwinne do wytwarzania oprogramowania"
  status: wolny
  mgr inż. Krzysztof Marek

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Konkretny temat do uzgodnienia. Przykładowy temat: Wdrożenie podejścia zwinnego lub wybranych praktyk w zespole. Przykłady podejść zwinnych: Scrum, Kanban, LeanSD, XP, AgilePM(dawniej DSDM)

  Słowa kluczowe:
  zarządzanie, Agile, Scrum, Kanban, LeanSD, XP, Extreme Programming, AgilePM, DSDM, podejścia zwinne, metodyki zwinne, metody zwinne, wytwarzanie oprogramowania

 • "Mechanizmy zapytań do baz danych"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  W jaki sposób kierować wydajne zapytania do baz danych? Czy język SQL jest najlepszym językiem do odpytywania baz danych? Jak konstruować zapytania, aby ich rezultat miał jak najmniej śmieci? Praca powinna odpowiadać na te i podobne pytania, praca inż powinna zbadać istniejące platformy i języki w pracy mgr należałoby dokonać oceny i/lub zaproponować swoje pomysły na usprawnienie wyszukiwania danych w bazach danych.

  Słowa kluczowe:
  Bazy danych, query languages

 • "Systemy CMS"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Systemy CMS

  Słowa kluczowe:
  CMS

 • "Problemy BI"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  rozwiązania BI

  Słowa kluczowe:
  bazy danych, BI

 • "Wytwarzanie aplikacji dla systemów operacyjnych iOS (iOS Developer University Program)"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematem projektu jest rozpoznanie narzędzi deweloperskich na platformę iOS w ramach programu akademickiego iOS Developer University Program. Produktem projektu powinna być aplikacja działająca pod kontorlą sysetmu iOS.

  Słowa kluczowe:
  iOS, Apple, iOS Developer University Program

 • "Zastosowania języka R"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Język R jest zdobywającym coraz większość popularność językiem w eksploracji danych, badaniach statystycznych, bioinformatyce i wielu innych. Celem projektu jest poznanie tego języka w stopniu umożliwiającym dalsze jego wykorzystanie w badaniach.

  Słowa kluczowe:
  języki programowania, eksploracja danych

 • "Algorytmy i narzędzia synchronizacji danych"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: magisterska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Rozwój systemów mobilnych, rozwiązań wieloplatformowych i chmurowych spowodował rozwój serwisów i narzędzi do synchronizacji danych (Dropbox, OneDrive, iCloud, ...). Przedmiotem projektu jest odpowiedź na pytanie: jak wydajnie i efektywnie synchronizować pliki między różnymi magazynami danych. Najprostsze metody takie jak fizyczne porównanie plików ze stemplem czasowych wymaga przesyłania dużej liczby danych i nie są odporne na zmiany w wielu węzłach, stosowane rozwiązania oparte są na ogół o złożone algorytmy matematyczne, funkcje haszujące, oraz struktury algebraiczne takie jak ciała i grupy.

  Słowa kluczowe:
  systemy mobilne; synchronizacja danych

 • "Optymalizacja zapytań kierowanych do rozproszonej, heterogenicznej bazy danych"
  status: zajęty
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: magisterska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Optymalizacja zapytań kierowanych do bazy danych jest kluczowa dla zaakceptowania języka zapytań przez programistów i użytkowników. Język zapytań, poprzez swoją konceptualność, deklaracyjność i makroskopowość przetwarzania staje się nieakceptowany o ile nie będzie silnie optymalizowany. Naiwna ewaluacja semantyki zapytania prowadzi do nieakceptowanych czasów wykonania, mierzonych dla dużych zbiorów w godzinach, dniach lub tygodniach (a często i latach). Optymalizacja musi więc skrócić czas wykonania zapytania o kilka rzędów, np. 10000 razy. Badania nad optymalizacja zapytań do rozproszonych baz danych zostały przeprowadzone na gruncie systemów relacyjnych, ale stan sztuki w tym zakresie nie wydaje się być bardzo zaawansowany. Rozproszone heterogeniczne bazy danych dają wiele okazji do optymalizacji zapytań. Najbardziej popularne metody dla systemów relacyjnych mogą być uogólnione dla systemów innych niż relacyjne. W szczególności dotyczy to metod określanych jako pipelining dla fragmentacji poziomej zbiorów danych oraz metody uogólniające metodę opartą o pół-złączenia (semi-joins) dla fragmentacji pionowej.

  Słowa kluczowe:
  bazy danych, inżynieria oprogramowania

 • "Metodyki zarządzania projektami informatycznymi - przegląd nowych podejść"
  status: zajęty
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: magisterska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Rozwój metodyk zarządzania projektami IT jest bardzo dynamiczny. Praca koncentrowałaby się na klasie metodyk adaptacyjnych i ich odneisieniu do rzeczywistych projektów.

  Słowa kluczowe:
  inżynieria oprogramowania, projekty IT

 • "Porównanie algorytmów percepcji głębi"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Percepcja głębi, czyli zdolność do określenia odległości od obserwowanych obiektów jest kluczowym zagadnieniem wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z ruchem. Ludzie i zwierzęta są w stanie dość dokładnie ocenić odległości od tego, co widzą i dzięki temu sprawnie poruszać się w otoczeniu oraz chwytać obiekty. Dokonują tego dzięki dwuocznemu widzeniu i przetwarzaniu nieznacznie różnych obrazów sceny docierających do lewego i prawego oka. Podobne algorytmy, zwane stereowizyjnymi, zostały opracowane dekady temu, jednak ich skuteczność dalece odbiega od tego, co potrafi mózg biologiczny. Swoistą rewolucją w tej dziedzinie było wprowadzenie na rynek rozwiązania opartego o dodatkowe, niewidzialne dla człowieka, oświetlenie, które rzutowało na scenę chmurę drobnych punkcików, wedługi których algorytm mógł dość dokładnie i szybko określić głębię sceny. Tym rozwiązaniem był Kinect. Z czasem wprowadzono kolejne jego wersje i inne, konkurencyjne rozwiązania działające na nieco innej zasadzie. Wszystkie one wykorzystują jednak dodatkowe oświetlenie sceny, co nie zawsze jest skuteczne czy pożądane. Rozwiązania czysto pasywne, opierające się tylko na obrazach są nadal intensywnie rozwijane. Co więcej, powstają rozwiązania wykorzystujące zaledwie jedną kamerę. Wszystkie one opierają się na głębokich sieciach neuronowych, które zostały nauczone na tysiącach scen i są w stanie, lepiej lub gorzej, oszacować głębię nowych, nieznanych scen. Projekt polega weryfikacji wybranych algorytmów percepcji głębi, zarówno dwuobrazowych, jak i jednoobrazowych, i porównaniu uzyskanych wyników z klasycznymi algorytmami stereowizyjnymi oraz danymi rzeczywistymi.

  Słowa kluczowe:
  sterowizja, głębokie sieci neuronowe, percepcja głębi

 • "Porównanie wydajności języków programowania w przetwarzaniu obrazów z użyciem głębokich sieci neuronowych"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  W ostatnim czasie bardzo popularnym językiem programowania staje się Python. Niewątpliwie, ma on wiele zalet, ale jego poważną wadą jest szybkość wykonywania kodu. https://www.youtube.com/watch?v=3PcIJKd1PKU Nie zawsze jednak różnica między C a Pythonem będzie aż tak duża. W szczególności, jeśli większość przetwarzania dokonuje się na karcie graficznej (głębokie sieci neuronowe), a udział CPU jest stosunkowo niewielki. Zawsze jednak, mniejsza czy większa część programu wykonywana jest po stronie procesora. Interesujące wydaje się sprawdzenie jak rodzaj użytego języka wpływa na ostateczny czas wykonania programu. W ramach pracy należy uruchomić wybrane rozwiązania wykorzystujące wiodące sieci neuronowe i porównać czasy przetwarzania z wykorzystaniem Pythona, C++ oraz Matlaba. Do wykonania pracy niezbędne jest posiadanie karty graficznej Nvidii. Eksperymenty będzie można także wykonać na komputerze uczelnianym z kartą 3060Ti w celu sprawdzenia jak wydajność karty wpływa na wydajność całego procesu przetwarzania w różnych językach.

  Słowa kluczowe:
  głębokie sieci neuronowe, przetwarzanie obrazów, python, c, matlab

 • "Analiza trajektorii ruchu dla roboodkurzacza"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca polega na wykorzystaniu gotowej biblioteki do symulacji robotów firmy MobileRobots (opartej na Player/Stage) do symulacji robota-odkurzacza. Należy przeanalizować różne scenariusze związane z założonym poziomem inteligencji robota, a dokładniej z dostępną mu informacją sensoryczną (np. kilka czujników odległości lub zderzaków dookoła robota, umożliwiające wykrycie przeszkód). Jak powinien poruszać się robot, by mimo bardzo ograniczonej informacji o swoim położeniu, był w stanie pokryć jak największą przestrzeń mapy, w dodatku w miarę jednorodnie (żeby nie kręcił się przez 90% czasu w jednym miejscu)? Język programowania: C/C++.

  Słowa kluczowe:
  roboty mobilne, analiza trajektorii

 • "System oceny czystości nawierzchni"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt polega na stworzeniu algorytmu (nauczeniu głębokiej sieci neuronowej) rozpoznającego czy nawierzchnia ulicy czy chodnika jest czysta czy też pokryta opadłymi liśćmi, śniegiem, błotem pośniegowym czy innymi zabrudzeniami (błoto z budowy itp). Głównym zadaniem jest tu zebranie znacznej liczby reprezentatywnych zdjęć, na których zostanie wytrenowana sieć neuronowa (w tym pomogę). Zakres projektu jest uzależniony od liczby wykonawców.

  Słowa kluczowe:
  rozpoznawanie obrazów, sieci neuronowe

 • "Głębokie sieci neuronowe na urządzeniach mobilnych"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Głębokie sieci neuronowe, zdobywszy rynek komputerów stacjonarnych, wkraczają także do świata urządzeń mobilnych. W ramach pracy należy pokazać, w jaki sposób napisać i uruchomić aplikacje mobilne wykorzystujące różne głębokie sieci neuronowe z użyciem TensorFlow Lite, Pytorch Mobile oraz Matlaba. Jak wygląda konstrukcja aplikacji w każdej z bibliotek, czy wszystkie wspierają wszystkie głębokie sieci, jaka jest ich wydajność.

  Słowa kluczowe:
  głębokie sieci neuronowe, urządzenia mobilne, smartfony

 • "Szacowanie kaloryczności i wartości odżywczych posiłku na podstawie zdjęcia"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Idea projektu jest prosta - robimy zdjęcie tego co mamy na talerzu i dostajemy informację o kaloryczności i składzie posiłku. Realizacja jest trudniejsza. O ile samo rozpoznanie potrawy jest relatywnie proste, to określenie jej kaloryczności będzie trudne głównie ze względu na brak informacji o masie danej potrawy. Możemy próbować ją szacować na podstawie wielkości na zdjęciu lub lepiej na kilku zdjęciach. Do rozpoznania potraw trzeba będzie skorzystać z gotowych sieci neuronowych i ewentualnie douczyć je zbioru potraw. Do oszacowania wielkości potrawy trzeba będzie podejść łącząc metody klasyczne z neuronowymi. Wartością dodatkową pracy jest mobilna implementacja rozwiązania.

  Słowa kluczowe:
  głębokie sieci neuronowe, przetwarzanie obrazów, widzenie komputerowe

 • "Test platformy programistycznej dla głębokich sieci neuronowych"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Głębokie sieci neuronowe powstają jak grzyby po deszczu. Aby ułatwić wykorzystanie różnych ich modeli i wersji, bez konieczności każdorazowej instalacji i konfiguracji często niekompatybilnych ze sobą pakietów, powołano do życia mniej lub bardziej uniwersalne platformy pozwalające na łatwe uruchomienie i wytrenowanie dziesiątek albo setek różnych sieci neuronowych. Dwie z nich to: https://github.com/PaddlePaddle/Paddle https://github.com/open-mmlab Druga z nich działa (chyba) tylko pod Ubuntu, zaś pierwsza powinna działać zarówno pod systemem Ubuntu, jak i Windows. Aby w pełni wykorzystać możliwości takiej platformy, należy posiadać komputer z wydajną kartą graficzną firmy Nvidia. Można także skorzystać z darmowych rozwiązań chmurowych: https://colab.research.google.com/ czy, w przypadku PaddlePaddle, jego chińskiego odpowiednika: https://login.bce.baidu.com/?lang=en Celem projektu jest zapoznanie się z wybraną platformą, przetestowanie wybranych sieci neuronowych zarówno od strony rozpoznawania, jak i uczenia oraz uruchomienie jakiegoś prostego projektu z wykorzystaniem danej platformy i wspieranych przez nią sieci.

  Słowa kluczowe:
  głębokie uczenie, sieci neuronowe

 • "Aplikacja okienkowa w C#"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Jedną z zalet języka C# jest to, że stosunkowo łatwo pisze się w nim aplikacje okienkowe. W ramach projektu ma powstać stosunkowo prosta aplikacja okienkowa (docelowo służąca do kalibracji kamery monitoringu miejskiego, choć to mniej istotne). W aplikacji mają być widoczne 2 zdjęcia tej samej sceny (do załadowania z plików), na których należy wskazać odpowiadające sobie punkty (zazwyczaj jedno zdjęcie pochodzi z mapy Google'a lub ortofotomapy, a drugie jest ujęciem z kamery). Istotne jest to, by punkty oznaczać jak najdokładniej, a więc potrzebny jest jakieś okienko z powiększeniem okolic klikanego punktu. W celu ułatwienia pracy, można zastosować techniki przetwarzania obrazów i porównywania punktów, dzięki czemu, po zaznaczeniu punktu na pierwszym obrazie, program sam zasugeruje odpowiadający mu punkt na drugim. Po oznaczeniu wszystkich par punktów nastąpi eksport ich współrzędnych do odpowiedniego pliku tekstowego i uruchomienie zewnętrznego programu kalibrującego kamerę. Wyniki działania tego programu powinny być następnie automatycznie wczytane i zwizualizowane w programie pierwotnym.

  Słowa kluczowe:
  C#, OpenCV

 • "Analiza zdjęć paszportowych"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt polega na opracowaniu programu akceptującego bądź nie zdjęcia do paszportu. Poprawne zdjęcie musi spełniać szereg warunków (m.in. widoczny owal twarzy, otwarte oczy, proste ustawienie twarzy, neutralny grymas, jednolite tło i oświetlenie). Zdjęcie takie można wykonać samodzielnie (zamiast iść do fotografa i tracić czas i pieniądze), ale wówczas trudniej jest zachować w/w warunki. W ramach projektu należałoby wykorzystać istniejące głębokie sieci neuronowe do rozpoznania twarzy i jej punktów charakterystycznych, określenia jaj pozycji i orientacji, oceny nastroju, a także jakieś inne algorytmy do określenia (nie)jednolitości oświetlenia i dokonać ostatecznej klasyfikacji czy twarz jest poprawnie sfotografowana czy też należy coś zmieć. Zakres projektu jest do ustalenia, w zależności od liczby wykonawców.

  Słowa kluczowe:
  analiza obrazów, sieci neuronowe

 • "Analiza zakładów bukmacherskich z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Bukmacherzy to specjaliści od określania prawdopodobieństw wyników przyszłych wydarzeń - najczęściej wyników gier sportowych. Nie znaczy to, że nie można z nimi wygrać, o czym może świadczyć przypadek doktora nauk matematycznych, Marcina Krzywkowskiego, który regularnie wygrywał z jednym z bukmacherów, aż ten, z bezsilności, przestał przyjmować zakłady i zaczął obmawiać wyżej wymienionego, za co został pozwany. Ocena szans na wygraną wymaga dużego doświadczenia, a więc analizy dużej ilości informacji. W tym dobrzy są bukmacherzy i inni pasjonaci danego sportu, ale także głębokie sieci neuronowe. Dane o wynikach rozgrywek są dostępne, wystarczy więc je zebrać i "wrzucić do sieci neuronowej", a ona podpowie na kogo warto stawiać. W praktyce nie będzie to takie proste i skuteczne, w dużej mierze przez niemożność uwzględnienia nieprzewidywalnych czynników (np. że główny napastnik nagle się rozchoruje i nie weźmie udziału w meczu), niemniej głębokie sieci powinny być w stanie wyciągnąć poprawne wnioski z pozornie bezładnej masy danych z prawdopodobieństwem większym niż czysto losowe. Pewną odmianą, już nie hazardową, tego zagadnienia jest analiza sprzedaży wybranych produktów. Producentowi, dostawcy, sprzedawcy zależy aby jak najlepiej przewidzieć popyt na dany produkt, bo wówczas może lepiej odpowiedzieć na potrzeby rynku i zoptymalizować produkcję czy zamówienia. Mile widziane osoby z pewnym doświadczeniem bukmacherskim

  Słowa kluczowe:
  głębokie sieci neuronowe, przetwarzanie danych

 • "Inteligentny strach na wróble"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest zbudowanie inteligentnego stracha na wróble (i inne ptaki), który wykorzysta kamerę i głęboką sieć neuronową uruchomioną na jakimś minikomputerze (RPi, Jetson Nano) do rozpoznania czy w pobliżu znajdują się ptaki. Wówczas uruchomi sygnał dźwiękowy i/lub mechaniczny (serwonapęd) do odstraszenia ptaków. Aby powyższe było możliwe należy stworzyć bazę obrazów ptaków typowych dla danej okolicy (miasto?) i nauczyć sieć neuronową. Dostępne bazy i nauczone na nich sieci zawierają stosunkowo dużo ptaków dla nas egzotycznych, a więc efektywność gotowych rozwiązań jest niska. Przodek projektu jest dostępny u mnie, gdy ktoś był zainteresowany. Projekt można realizować w mniejszym lub większym stopniu, w zależności od liczby uczestnków.

  Słowa kluczowe:
  przetwarzanie obrazów, sieci neuronowe

 • "Analiza i porównanie różnych algorytmów śledzenia wielu obiektów"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt polega na ewaluacji gotowego rozwiązania (https://github.com/Smorodov/Multitarget-tracker) służącego do śledzenia przez detekcję wielu obiektów w sekwencjach obrazów. Taki problem nie jest żadnym kłopotem dla człowieka, a dla komputerów jest dosyć trudny. Wspomniane rozwiązanie ma wiele różnych opcji, które należałoby zbadać na różnych sekwencjach obrazów i określić ich przydatność do danego typu problemu śledzenia.

  Słowa kluczowe:
  śledzenie, tracking

 • "Identyfikacja przeszkód na drodze robota mobilnego"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Roboty mobilne są coraz częściej wykorzystywane w środowisku człowieka. Środowisko to, w przeciwieństwie do przemysłowego, bywa często nieuporządkowane i zmienne. Na drodze robota może pojawić się masa mniej lub bardziej oczekiwanych przedmiotów, które trzeba ominąć. Można w tym celu wykorzystać całą gamę różnych czujników, jednak interesująca byłaby możliwość uzyskania informacji o przeszkodach na drodze ze zwykłej, niedrogiej kamery. Kamera taka będzie patrzeć robotowi "pod nogi", czyli będzie obserwować podłogę tuż przed robotem, do odległości około 1 m. Obecność wszelkich przeszkód leżących na podłodze powinna być sygnalizowana. Zasadniczym problemem w tym zagadnieniu jest to, że przeszkodą może dowolna rzecz leżąca na podłodze, np. kapeć, paczka chusteczek, przewód zasilający, zabawka, zwierzę domowe itp. Część z tych obiektów nie będzie stanowiła fizycznej przeszkody dla robota (po kablu robot spokojnie przejedzie, a chusteczki przesunie), ale na niektóre robot nie powinien najeżdżać (czyjaś stopa, koci ogon, okulary). Obiekty do wykrycia są więc niezwykle różnorodne. Można więc podejść do zagadnienia od drugiej strony, to znaczy wykrywać podłogę i jeżeli stopień podobieństwa będzie niewielki, może to oznaczać, że na podłodze coś leży. Problem w tym, że wzory podłóg są nie mniej urozmaicone niż obiekty, które mogą się na podłodze znaleźć. W zależności od liczby wykonawców należałoby zebrać bazę obrazów obiektów oraz podłóg oraz wytrenować i przetestować kilka różnych sieci neuronowych, a wyniki predyskutować.

  Słowa kluczowe:
  roboty mobilne, głębokie sieci neuronowe, przetwarzanie obrazów

 • "Porównanie metod kalibracji kamery"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Jednym z istotnych aspektów wykorzystania kamery w wielu zadaniach wizyjnych jest jej kalibracja, czyli estymacja jej parametrów wewnętrznych (związanych z optyką i czujnikiem obrazu) oraz zewnętrznych (położenia w przestrzeni). Metod i programów do kalibracji kamer jest wiele, a większość z tych popularniejszych sprowadza się do wykonania kilkunastu zdjęć wzoru kalibracyjnego (a resztę załatwia program). W popularnej bibliotece OpenCV zaimplementowano 3 algorytmy kalibracji, a dokładniej rzecz ujmując, 3 różne wzorce kalibracyjne. W pakiecie Matlab, standardowo zaimplementowano 1 algorytm kalibracyjny, ale można oczywiście znaleźć wiele innych skrzynek narzędziowych do kalibracji. W ramach projektu należałoby porównać wybrane metody kalibracji i ocenić, która z nich zapewnia najlepsze wyniki. Miarą poprawności kalibracji jest tzw. błąd reprojekcji, czyli różnica pomiędzy rzeczywistym, a estymowanym położeniem punktów charakterystycznych na obrazie. Miara ta może być jednak myląca, gdyż jest zależna od rozdzielczości obrazu i wielkości obserwowanego wzoru kalibracyjnego. Dlatego też trzeba będzie wykorzystać inne, bardziej obiektywne sposoby ewaluacji. Projekt sprowadza się do wykonania setek zdjęć kilku wzorów kalibracyjnych, tudzież nakręcenie kilku filmików pokazujących te wzory i zastosowania na nich gotowych algorytmów, których wyniki zostaną poddane analizie. Projekt można zrealizować z C++ lub Pythonie, a także częściowo w Matlabie.

  Słowa kluczowe:
  OpenCV, kalibracja kamery, przetwarzanie obrazów

 • "Wykorzystanie czyjnika Kinect do rozpoznawania obiektów 3D"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  W ramach projektu należy 1. Rozszerzyć istniejącą aplikację opartą o bibliotekę PCL http://pointclouds.org/ oraz czujnik Kinect do akwizycji, wizualizacji i identyfikacji obiektów trójwymiarowych. Aktualnie działa to tak: https://www.youtube.com/watch?v=vtJmw0-BafE i/lub 2. Dokonać optymalizacji bazy obiektów i sprawdzić wpływ optymalizacji na jakość i czas rozpoznawania i/lub 3. Porównać jakość i czas rozpoznawania w środowisku "czystym" i "zaśmieconym/; i/lub 4. Opracować system symulowanej generacji widoków z Kinecta na podstawie ogólnie dostępnych trójwymiarowych modeli obiektów i/lub 5. Opracować system automatycznej akwizycji i weryfikacji rozpoznawania modeli z wykorzystaniem dwóch manipulatorów

  Słowa kluczowe:
  Kinect identyfikacja 3D

 • "Analiza metod detekcji sylwetki człowieka z biblioteki MMPose"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  MMPose https://github.com/open-mmlab/mmpose to dynamicznie rozwijająca się biblioteka głębokich sieci neuronowych służących do identyfikacji ludzi (i nie tylko) w obrazach. Praca ma dwie części: analityczną i praktyczną. Celem części analitycznej jest scharakteryzowanie dostępnych w ramach MMPose rozwiązań, porównanie ich pod względem wydajności (prędkości, dokładności) na podstawie istniejących w MMPose danych oraz zaproponowanie wyboru konkretnych rozwiązań do konkretnych celów. Celem części praktycznej jest uruchomienie wybranych metod w środowisku MMPose (python) oraz OpenCV (C++) i porównanie ich wydajności. Wymagana jest znajomość angielskiego oraz podstaw pythona i C++. Praca nie wymaga pisania zaawansowanych programów.

  Słowa kluczowe:
  python, estymacja pozy,

 • "Analiza i synteza trajektorii robotów mobilnych z zastosowaniem przetwarzania obrazów"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca polega na wykorzystaniu gotowej biblioteki do przetwarzania obrazów OpenCV do precyzyjnego wyznaczenia pozycji obserwowanego z góry robota mobilnego. Informacja o aktualnym położeniu robota może być wykorzystana do analizy jego trajektorii oraz do sterowania jego ruchem zgodnie z założoną trajektorią. Język programowania C/C++.

  Słowa kluczowe:
  analiza obrazów, OpenCV, analiza trajektorii

 • "Programowanie urządzeń mobilnych"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Od jakiegoś czasu da się zaboserwowac gwałtowny rozwój technologii mobilnej oraz oprogramowania na urządzenia mobilne. Jednocześnie, w związku z szybkim wzrostem wydajności urządzeń mobilnych, a także rosnącej jakości wbudowanych aparatów fotograficznych, pojawia się coraz więcej aplikacji wykorzystujących elementy widzenia komputerowego. Wydaje się, że właśnie przetwarzanie obrazów na urządzeniach mobilnych będzie istotną gałęzią przemysłu informatycznego w najbliższej przyszłości. Celem projektu jest wykonanie mniej lub bardziej złożonej (w zależności od rodzaju projektu i liczby jego uczestników) aplikacji na urządzenie mobilne z systemem Android wykorzystującej elementy przetwarzania obrazów (tu z pomocą przyjdzie biblioteka OpenCV oraz ja). O tym, jak zbudować prostą aplikację wykorzystującą obraz z kamery można poczytać w obronionej właśnie pracy inżynierskiej (dostępna tu: http://www.ee.pw.edu.pl/~czajewsw/dyplomowe2.php ) oraz na licznych stronach internetowych (m.in. http://opencv.org/android http://www.embedded.com/design/programming-languages-and-tools/4406164/1/Developing-OpenCV-computer-vision-apps-for-the-Android-platform ). Temat projektu jest w zasadzie dowolny, ważne żeby był w miarę sensowny. Kilka przykładów: - zszywanie zdjęć w panoramy (kod zszywający jest gotowy, wystarczy tylko wybrać kilka zdjęć które mają być zszyte) - pomoc dla niedowidzących: rozpoznawanie banknotów, odczytywanie numeru nadjeżdżającego autobusu, odczytywanie rozkładu jazdy czy etykiet na produktach w sklepie - rozpoznawania kodu (i innych parametrów) produktu na podstawie jego zdjęcia (konieczność połączenia się z zewnętrzną bazą danych) Generalnie pomysłów może być bardzo wiele. Ja oferuję swą pomoc w algorytmach przetwarzania obrazów i ewentualną ocenę czy dany pomysł jest realizowalny czy nie.

  Słowa kluczowe:
  urządzenia mobilne, smartfony, Android, OpenCV

 • "Sterowanie robotem humanoidalnym"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Niedawno kupiliśmy takiego robota: https://www.youtube.com/watch?v=W6CUzogyjUI W ramach projektu należy zbadać możliwości sterowania tym robotem. Jedną z nich jest wykorzystanie gotowej aplikacji do zaprogramowania nowych sekwencji ruchu. Drugą, jest sterowanie robotem z poziomu języka C. Projekt polega w dużej mierze na przeszukaniu sieci pod kątem tego co jest dostępne, zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania i pokazaniu jak można z niego korzystać.

  Słowa kluczowe:
  robot humanoidalny

 • "Symulacja robota mobilnego"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  W ramach projektu należy niejako powtórzyć to co zostało zrobione w pracy inżynierskiej, czyli zainstalować (na jednym z komputerów w laboratorium) system Linux, odpowiednie oprogramowanie i dokonać symulacji robota mobilnego. Jak to zrobić - wszystko jest w pracy inżynierskiej. Dodatkowo należy przeprowadzić szereg eksperymentów z symulowanym robotem, a także pokazać jak można sterować nim z poziomu języka C (elementarne sterowanie zostało zrealizowane w pracy inżynierskiej). W efekcie powinna powstać propozycja ćwiczenia dla studentów z tej tematyki. Link do filmów pokazujących efekty symulacji: https://www.youtube.com/watch?v=G-HIvanEQ-w&index=3&list=PLgh5kN1Yi3wNoUcdHyswZACFa6ijwhBl0 Link do pracy inżynierskiej: http://www.ee.pw.edu.pl/~czajewsw/studenckie/inzynierskie/praca_PI_WE_PW_2014_Dzon_Patryk_230393.pdf

  Słowa kluczowe:
  robot mobilny symylacja ROS Gazebo

 • "Analiza narzędzi do etykietowania obrazów"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Pierwszym krokiem w przypadku budowy algorytmu klasyfikującego, rozpoznającego, segmentującego, przetwarzającego itd zdjęcia jest najczęściej zbudowanie bazy przykładowych zdjęć, na których ów algorytm ma się uczyć. Wiele takich baz jest dostępnych, a ich liczba stale rośnie, niemniej często zachodzi potrzeba uwzględniania obiektów, których w żadnej bezie nie ma. Np. chcemy rozpoznać czy człowiek ma maseczkę czy nie, czy robotnik nosi kask czy nie, czy do paśnika przychodzą jelenie czy może żubry, albo policzyć ile gołębi i wróbli siada na parapecie. Podobnych przykładów jest nieskończoność. I w każdym takim przypadku, najpierw konieczne jest stworzenie zbioru zdjęć z oznaczonymi obiektami, które potem algorytm ma rozpoznawać. Jest to zadanie żmudne i pracochłonne. Aby je ułatwić, stworzono całą masę mniej lub bardziej zaawansowanych programów wspomagających, a często automatyzujących oznaczanie. Oto kilka przykładów: CVAT, MakeSense, Hasty, SuperAnnotate, Ybat.... Są ich dziesiątki, jedne zupełnie darmowe, inne częściowo płatne. W ramach pracy należałoby dokonać przeglądu istniejących narzędzi, podzielić je na kategorie (lokalne, przeglądarkowe; proste, zaawansowane; uniwersalne, dedykowane; całkowicie ręczne, z jakimś stopniem automatyzacji; itd) oraz przetestować kilka z nich oceniając przydatność, wygodę i szybkość pracy z danym rozwiązaniem. W zależności od typu projektu, jego zakres będzie różny - najmniejszy dla indywidualnego, największy dla dużego zespołu. Projekt jest stosunkowo łatwy, nie wymaga programowania, za to cierpliwości i dokładności.

  Słowa kluczowe:
  głębokie uczenie, bez programowania, analiza obrazów

 • "Dopasowanie modelu siatkowego/bryłowego obiektu do jego zdjęcia"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Człowiek, widząc zdjęcie jakiegoś znanego mu obiektu, np. samochodu, bez większego trudu naniesie na zdjęcie krawędzie bryły, jaką tworzy ten obiekt, innymi słowy, stworzy siatkowy model obserwowanego obiektu. Nie potrzebuje przy tym innych informacji o widzianej scenie - wystarczy, że rozpoznaje obserwowany obiekt, że ten jest dobrze widoczny i że jest w miarę standardowy. Jedną z metod automatycznego dopasowania takiego modelu jest wycięcie go z tła (to załatwiają dziś różne głębokie sieci neuronowe), a następnie takie rzutowanie (projekcja) na obraz modelu bryłowego, aby jak najdokładniej pokrył wycięty z tła kształt obiektu. Liczba niepokrywających się pikseli jest miarą błędu. Jest to więc problem znalezienia minimum pewnej funkcji, a cenną informacją jest to, że wiemy iż to minimum nie może być mniejsze od zera. Nie wiadomo jednak jakie wymiary ma mieć ten model, który staramy się dopasować i jak ma być ułożony, jednak metodą prób i błędów, modyfikując szereg jego parametrów, można dojść do jakiegoś optimum. Metoda brutalnej siły, czyli kolejnego sprawdzania wszystkich możliwości na nic się tu nie zda, bo parametrów modelu (jego poszczególnych wymiarów, pozycji i orientacji w przestrzeni) jest zbyt wiele, by dało się to zrobić w rozsądnym czasie. Dlatego też trzeba zastosować jakieś podejście optymalizacyjne. Przykład niezbyt dobrze dopasowujących się modeli: https://public.3.basecamp.com/p/PXMU2DLhBnTEQWjCUwv1C8Pn Celem projektu jest zbadanie kilku podejść optymalizacyjnych, począwszy od prostej metody zmiany pojedynczego parametru, a skończywszy na różnych algorytmy ewolucyjnych (genetycznych, rojach cząstek, ewolucja różnicowa). Umiejętność praktycznego wykorzystania nowoczesnych i szybkich algorytmów optymalizacyjnych może przydać się w bardzo wielu dziedzinach, zwłaszcza tam, gdzie system ma wiele parametrów, które nie wiadomo jak dobrać. Dopasowanie modelu samochodu do jego zdjęcia jest jedynie skonkretyzowanym przykładem.

  Słowa kluczowe:
  OpenCV, przetwarzanie obrazów

 • "Estymacja pozy człowieka - analiza dostępnych rozwiązań"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Człowiek nie ma większego problemu z oceną sylwetki/pozy osoby widzianej na zdjęciu. W ostatnich latach pojawiło się szereg rozwiązań tego problemu opartych na głębokich sieciach neuronowych. Wiele z nich dostępnych jest tutaj: https://github.com/open-mmlab/mmpose Tematem projektu byłoby porównanie dostępnych rozwiązań oraz wykorzystanie jednego z nich do analizy ruchu obserwowanego człowieka. Mile widziane doświadczenie z Ubuntu - nie wszystkie dostępne narzędzia będą działać w systemie Windows.

  Słowa kluczowe:
  przetwarzanie obrazów, analiza pozy

 • "Optymalizacja sieci YOLO w zadaniu klasyfikacji obiektów w ruchu ulicznym, zarejestrowanych przy pomocy kamer monitoringu miejskiego"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Popularne sieci neuronowe uczone są na ogólnie dostępnych, obszernych zbiorach danych, które nie zawsze zawierają ujęcia obiektów z nietypowego punktu widzenia. Takim przykładem mogą być sceny uliczne (piesi i pojazdy), które zazwyczaj filmowane są poziomu pojazdu, czyli ze stosunkowo niewielkiej wysokości. Sieci nauczone na takich zbiorach cechuje niezbyt wysoka skuteczność rozpoznawania obiektów z ujęć monitoringu miejskiego, w którym kamery zawieszane są zazwyczaj na wysokości kilku czy kilkunastu metrów. Aby zwiększyć skuteczność sieci należy ją wytrenować na wzbogaconym zbiorze danych. Taki zbiór został już stworzony i zawiera ponad 35 tys. oznaczonych pojazdów i pieszych. W ramach pracy należy wytrenować sieć Yolo na różne sposoby na tym zbiorze, zweryfikować na kolejnych nagraniach z innych źródeł, wzbogacić zbiór o nowe dane i ponownie wytrenować według najlepszego scenariusza z kroku pierwszego. Do wykonania pracy przydatny będzie komputer z kartą graficzną NVidii oraz znajomość C++ lub Pythona

  Słowa kluczowe:
  głębokie sieci neuronowe, YOLO, rozpoznawanie samochodów

 • "Wirtualny instrument muzyczny"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt wykorzystuje kontrolery Wiimote i polega na zbudowaniu wirtualnego instrumentu sterowanego ruchami gracza. Ruchy kontrolerów Wiimote byłyby rozpoznawane i przekładane na dźwięki wirtualnego instrumentu.

  Słowa kluczowe:
  widzenie komputerowe, muzyka

 • "Metody łączenia sąsiadujących zdjęć w panoramy"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematem pracy jest opracowanie i implementacja metody łączenia zdjęć w panoramy

  Słowa kluczowe:
  przetwarzanie obrazu

 • "Wykrywanie zdarzeń niebezpiecznych w systemie monitoringu wizyjnego"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Głównym celem działania systemów monitoringu wizyjnego jest wykrywania zdarzeń podejrzanych i niebezpiecznych. Celem pracy jest realizacja automatycznego systemu wykrywania takich zdarzeń wykorzystującego przetwarzanie i analizę obrazu

  Słowa kluczowe:
  analiza obrazu, widzenie komputerowe

 • "Detekcja ruchu w sekwencjach obrazów"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Algorytmy detekcji ruchu są niezbędne w analizie sekwencji obrazów (np. pochodzących z monitoringu wizyjnego). Celem pracy jest analiza dostępnych algorytmów i ich implementacja, ze szczególnym uwzględnieniem ich efektywności obliczeniowej.

  Słowa kluczowe:
  widzenie komputerowe, analiza obrazu

 • "Metody detekcji długich i wąskich obiektów w obrazie cyfrowym"
  status: wolny
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematem pracy jest implementacja i porównanie wybranych algorytmów detekcji i długich i wąskich obiektów na obrazach cyfrowych. Jako przykładowe obrazy zostaną wykorzystane obraz satelitarne zawierające sieci dróg, rzek, a także obrazy włosów w powiększeniu (tzw. obrazy trichoskopowe).

  Słowa kluczowe:
  przetwarzanie obrazów

 • "Wirtualna tablica z wykorzystaniem zestawu kamer"
  status: wolny
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest opracowanie systemu obserwującego, przy pomocy podłączonych do komputera kamer, prelegenta stojącego przy tablicy. Ruchy i gesty prelegenta przy tablicy są rejestrowane przez układ kamer oraz przetwarzane przez odpowiedni algorytm. W wyniku przetworzenia obrazu następuje identyfikacja gestu wykonywanego przez prelegenta, w efekcie czego modyfikowany jest obraz wyświetlany przez projektor na tablicy. W ten sposób np. poruszając palcem przed tablicą uzyskiwany byłby efekt rysowania wirtualnej, wyświetlanej przez rzutnik, linii śledzącej położenie palca oraz podejmowane inne rodzaje aktywności (np. drukowanie zawartości tablicy, wysłanie jej e-mailem itp).

  Słowa kluczowe:
  widzenie komputerowe, analiza obrazu, interfejsy użytkownika

 • "Wykrywanie obiektów charakterystycznych (budynki, drogi, lasy itp) na zdjęciach satelitarnych i lotniczych z wykorzytaniem metod uczenia głębokiego (deep learning)"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematem pracy jest analiza obrazów - zdjęć satelitarnych i lotniczych - przedstawiających powierzchnię ziemi w celu wykrycia obiektów znajdujących się na niej: budynków, dróg, lasów, wód, pól i innych. W szczególności przedmiotem badań i eksperymentów będą algorytmy wykorzystujące techniki uczenia głębokiego (deep learning) w powyższych zastosowaniach.

  Słowa kluczowe:
  przetwarzanie obrazu, teledetekcja, deep learning

 • "Akceleracja algorytmów widzenia komputerowego przy pomocy programowalnych kart graficznych w technologii CUDA"
  status: wolny
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematem projektu jest zastosowanie programowalnych kart graficznych nVidia CUDA do akceleracji obliczeń w widzeniu komputerowym (computer vision). W szczególności prace projektowe będą dotyczyły algorytmów czasu rzeczywistego w przetwarzaniu obrazów w zastosowaniu do identyfikacji i śledzenia poruszających się obiektów na obrazach rejestrowanych przez kamerr.

  Słowa kluczowe:
  widzenie komputerowe, przetwarzanie obrazu, obliczenia równoległe, CUDA

 • "Wielokamerowy system nadzoru wizyjnego"
  status: wolny
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematem projektu jest analiza i implementacja wybranych algorytmów pozyskiwania informacji z wielu kamer po nachodzących na siebie obszarach obserwacji. W szczególności przedmiotem prac będą algorytmy fuzji (łączenia) obrazów z wielu kamer oraz śledzenia poruszających się obiektów z dopasowaniem poruszających się obiektów na obrazach z kolejnych kamer. W ramach projektu przewiduje się także realizację testową systemu na zestawie kamer w jednym z pomieszczeń WE.

  Słowa kluczowe:
  przetwarzanie obrazów, systemy wizyjne, nadzór wizyjny

 • "Obrazowa baza danych z mechanizmem wyszukiwania obrazów"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przeszukiwanie obrazowej bazy danych pod kątek obrazów podobnych (lub niepodobnych). Projekt sprowadza się do zbudowania aplikacji, która będzie miała za zadanie wyszukiwać obrazy o zadanym stopniu podobieństwa do obrazu wejściowego. Podobieństwo będzie wyznaczone na podstawie różnych miar określających stopień zgodności treści obrazów.

  Słowa kluczowe:
  przetwarzanie obrazów, widzenie komputerowe, bazy danych

 • "Sterowanie kamerą obrotową typu pan-tilt w środowisku wirtualnym"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt polega na opracowaniu i zbadaniu właściwości algorytmów sterowania kamerą obrotową typu pan-tilt (sterowanie kątem obrotu i pochylenia) w środowisku wirtualnym. Środowisko to składa się ze sztucznie generowanego obrazu wysokiej rozdzielczości oraz ruchomego okna. Celem działania badanych algorytmów będzie sterowanie nadążne okna śledzącego poruszający się obiekt na obrazie wysokiej rozdzielczości.

  Słowa kluczowe:
  systemy wizyjne, przetwarzanie obrazów, sterowanie

 • "Zastosowanie metod uczenia głębokiego do wykrywania cebulek włosowych na obrazach cyfrowych"
  status: wolny
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zadanie w projekcie polega na opracowaniu i przetestowaniu algorytmów detekcji cebulek włosowych na obrazach trichoskopowych (wykonanych w powiększeniu obrazów skóry głowy z włosami). W szczególności rozpatrywane metody będą wykorzystywały techniki uczenia głębokiego (deep learning).

  Słowa kluczowe:
  uczenie głębokie, deep learning, analiza obrazu, widzenie komputerowe

 • "Filtry rozmywające obraz cyfrowy bez pogarszania jakości krawędzi"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Klasyczne metody wygładzania powierzchni obrazu (odszumiania) charakteryzują się efektem ubocznym w postaci pogorszenia jakości (np. przez rozmycie) krawędzi obiektów uwidocznionych na obrazie. Istnieją jednak algorytmy które pozwalają na uzyskanie efektu wygładzenia bez pogarszania jakości krawędzi (np. tzw. "inteligentne rozmycie"). Praca polega na implementacji wybranych algorytmów tego typu oraz na ich porównaniu.

  Słowa kluczowe:
  przetwarzanie obrazu, systemy wizyjne

 • "Opracowanie i praktyczna implementacj sterowania promieniem lasera z wykorzystaniem Arduino"
  status: wolny
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematem projektu jest opracowanie sposobu sterowania promieniem lasera z wykorzystaniem lustra ukierunkowującego promień w zadane miejsce. W ramach pracy zostanie opracowany i zrealizowany w środowisku Arduino algorytm sterowania silnika krokowego jak również odpowiednie API w języku C++. Temat przygotowany we współpracy z firmą TrichoLab

  Słowa kluczowe:
  systemy wbudowane, Arduino, sterowanie, laser

 • "Otwarte, publiczne zbiory danych i analiza w środowsku Python"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca będzie polegała na weryfikacji publicznie dostępnych danych statystycznych (wraz z identyfikacją ich źródeł) pod kątem możliwości ich importu oraz dalszej analizy przeprowadzanej lokalnie. Dla wybranych źródeł danych zostaną zaimplementowane mechanizmy importu danych oraz oraz podstawowe metody ich wizualizacji i analizy w środowisku języka Python.

  Słowa kluczowe:
  otwarte zbiory danych, Python

 • "Analiza dostępnych w sieci internet danych na temat zachrowań na koronowirusa"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu będzie przeanalizowanie dostępnych w internecie danych statystycznych na temat koronowirusa (np. dostępnych w serwisie kaggle) oraz zbadanie możliwości importu tych danych. W drugim etapie pracy dane zostaną poddane analizie i wizualizacji w środowisku języka Python.

  Słowa kluczowe:
  koronowirus, analiza danych, Python

 • "Analiza sekwencji obrazów z kamery samochodowej z wykorzystaniem sieci głębokiego uczenia"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca polega na implementacji i analizie różnych wariantów użycia sieci głębokiego uczenia (np. YOLO) do interpretacji treści obrazu rejestrowanego przez kamerę zainstalowaną w samochodzie. W szczególności przedmiotem zainteresowania będą zdarzenia w ruchu drogowym, rejestrowane przez kamerę. Projekt będzie realizowany w języku Python

  Słowa kluczowe:
  deep learning, sieci głębokiego uczenia, systemy wizyjne, analiza obrazów, pojazd autonomiczny, Python

 • "Analiza ruchu ulicznego"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt polega na rozbudowaniu istniejącego rozwiązania (https://public.3.basecamp.com/p/HydC5J1XxqLEKHhztzqmTrE8) w ten sposób, by rozpoznać, policzyć, określić prędkość i trajektorię obserwowanych pojazdów na skrzyżowaniu. Aktualnie działa to średnio (https://public.3.basecamp.com/p/fjfxeJqRpMSFQFSK244D9HKV) - samochody są gubione, ich trajektorie nierówne - należałoby się zastanowić co można zrobić, aby poprawić tę sytuację. Można to zrobić na wiele sposobów, np. poprzez douczenie gotowej sieci rozpoznającej samochody (dodając jej trudne przykłady) czy poprzez zastosowanie klasycznych metod śledzenia obiektów (https://www.learnopencv.com/multitracker-multiple-object-tracking-using-opencv-c-python/). Docelowo aplikacja w wersji minimum powinna zliczyć samochody i określić skąd nadjechały i którędy opuściły skrzyżowanie.

  Słowa kluczowe:
  głębokie sieci neuronowe, śledzenie, identyfikacja trajektorii

 • "Rozpoznawanie twarzy z wykorzystaniem małej bazy uczącej"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt polega na zbadaniu możliwości identyfikacji ludzi na podstawie bardzo niewielkiej i niespójnej bazy twarzy. O ile w przypadku dużej bazy danych (np. osób publicznych), rozpoznanie ich twarzy jest stosunkowo proste, to gdy do dyspozycji są nieliczne zdjęcia, prawidłowa identyfikacja osoby sprawia algorytmom trudności (człowiekowi raczej nie). Założenie jest więc takie, że chcemy rozpoznać człowieka w sklepie. Na wejściu system filmuje wchodzących przez ok. 2-3 sekundy i w tym czasie jest w stanie zebrać nie więcej niż 100 zdjęć twarzy. Użytecznych zdjęć będzie jednak znacznie mniej, bo kolejne klatki filmu będą niezwykle podobne do siebie. Z takiej początkowej puli należy wybrać n odpowiednio różnych twarzy i zapisać w bazie. Sfilmowana osoba znika z pola widzenia kamery i jest rejestrowana w innym miejscu sklepu przez inną kamerą lub innego dnia przez tę samą czy też inną kamerę. Celem projektu jest zaproponowanie rozwiązania, które umożliwi identyfikację takiej osoby oraz rozbudowę bazy danych jej twarzy o nowe obrazy (w innym miejscu, o innej porze, w innej aranżacji - czapka, okulary, wąsy, makijaż itp). Możemy założyć, że zdjęcia są w wysokiej rozdzielczości. Do rozpoznawania twarzy należałoby użyć metod opartych o głębokie uczenie, z których część została opisana w pracy inżynierskiej: https://public.3.basecamp.com/p/my2zt9QYqmq5PpkxkEtnfLkP oraz innych metod (detekcji i porównywania punktów charakterystycznych twarzy https://docs.opencv.org/master/d2/d42/tutorial_face_landmark_detection_in_an_image.html czy metod korelacyjnych https://docs.opencv.org/4.2.0/db/d7c/group__face.html)W ramach projektu należałoby zebrać odpowiednią bazę danych (sfilmować kilka osób w różnych aranżacjach), a następnie przetestować dostępne metody rozpoznawania twarzy.Opcjonalnym rozszerzeniem projektu byłaby także identyfikacja płci, wieku i nastroju filmowanych osób. Praca inżynierska na ten temat dostępna jest tu: https://public.3.basecamp.com/p/FLoiTRmCQutbjHB3tqvUgi3x

  Słowa kluczowe:
  rozpoznawanie twarzy, głębokie sieci neuronowe

 • "Wykorzystanie głębokich sieci neuronowych do..."
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Głębokie sieci neuronowe znajdują zastosowanie niemal w każdej dziedzinie, w której przetwarzane są jakieś dane. Trudno wymienić coś, czego nie da się zrobić za pomocą głębokich sieci, a to co się da, najczęściej działa lepiej, szybciej, dokładniej od rozwiązań klasycznych. W ramach projektu należałoby się zapoznać z tematyką głębokich sieci neuronowych, z tym co jest aktualnie realizowane przez badaczy na świecie, a następnie wykorzystać wybrane sieci do rozwiązania postawionego problemu. Ważne, aby mieć konkretny pomysł na zastosowanie sieci, najlepiej związany z własnymi zainteresowaniami albo pracą zawodową.

  Słowa kluczowe:
  głębokie sieci neuronowe

 • "Demonstracyjna aplikacja okienkowa z Qt i OpenCV"
  status: zajęty
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  OpenCV to wiodąca biblioteka do przetwarzania obrazów. Qt to wieloplatformowa biblioteka do tworzenia aplikacji okienkowych (GUI). Tematem projektu byłoby zrobienie kilku prostych aplikacji (o rosnącym stopniu zaawansowania) pokazujących jak połączyć obie biblioteki i stworzyć elegancką, wieloplatformową aplikację okienkową, w ramach której zademonstrowano by jednocześnie wybrane funkcje z biblioteki OpenCV, takie jak rozpoznawania twarzy czy różnych obiektów. Dodatkowym efektem projektu byłaby prosta instrukcja jak używać OpenCV i Qt do tworzenia nowocześnie wyglądających aplikacji.

  Słowa kluczowe:
  OpenCV, Qt, C++

 • "Aplikacja mobilna dla grzybiarzy"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Co roku kilkadziesiąt osób umiera po zjedzeniu trujących grzybów, a daleko więcej cierpi na niestrawności i inne dolegliwości. Tematem projektu jest opracowanie stosownej aplikacji mobilnej, która potrafiłaby rozpoznać gatunek danego grzyba i ostrzec przed grzybami niejadalnymi i trującymi. W ramach pracy należałoby stworzyć wygodną aplikację mobilną oraz zbudować bazę danych grzybów i wyszkolić na niej jedną lub kilka sieci neuronowych. Zakres projektu jest uzależniony od jego rodzaju i liczby uczestników.

  Słowa kluczowe:
  Android, aplikacja mobilna, głębokie sieci neuronowe, rozpoznawanie obrazów

 • "Symulacja robotów w V-REP"
  status: zajęty
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt polega na zapoznaniu się z symulatorem https://www.coppeliarobotics.com/index.html i zasymulowaniu różnego rodzaju robotów. Środowisko Coppelia (dawny V-REP) jest dopracowanym symulatorem wraz z wizualizacją 3D, umożliwia fizyczną symulację działania wielu robotów niemal wszystkich rodzajów. W ramach projektu należy zbudować wirtualne laboratorium, wyposażyć je w roboty i kamery, a następnie tak skonfigurować, by dało się sterować robotami z poziomu języka C++ lub ewentualnie Python. Jak to osiągnąć, jest opisane w dokumentacji biblioteki. Ostatecznym celem jest zbudowanie wirtualnego stanowiska z mobilnym manipulatorem i kamerą, który to manipulator identyfikowałby obiekty dzięki wykorzystaniu wizji, a następnie przekładał je z miejsca na miejsce. Zakres projektu zależy w dużej mierze od liczby uczestników.

  Słowa kluczowe:
  symulacja robotów

 • "Rozpoznawanie zachowania człowieka"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt dotyczy zastosowania głębokich sieci neuronowych do klasyfikacji zachowania człowieka, czyli określenia, na podstawie krótkiego filmu, co człowiek robi. Możliwości wykorzystania takich rozwiązań są niezwykle szerokie, np. analiza zachowania ludzi w monitoringu sklepowym (kradzież), ulicznym (bójka), szpitalnym (ktoś upadł), identyfikacja konkretnych scen w filmie itd. W ramach projektu należy wykorzystać bibliotekę https://github.com/open-mmlab/mmaction2 i przetestować zawarte w jej ramach sieci. W kolejnym kroku należałoby wytrenować jedną czy kilka sieci na własnym zbiorze przykładowych zachowań i sprawdzić skuteczność. Zakres projektu jest bardzo silnie uzależniony od jego rodzaju i liczby uczestników. Powyższa biblioteka jest napisana w Pythonie i działa w Google Colab lub Ubuntu - doświadczenie w tym zakresie jest pożądane, choć nie konieczne. Projekt w zasadzie nie wymaga programowania, choć bez trudu można dodać ten element.

  Słowa kluczowe:
  głębokie sieci neuronowe, przetwarzanie obrazów

 • "System rozpoznawania płci, wieku i emocji"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt polega na wykorzystaniu i porównaniu gotowych narzędzi do identyfikacji wieku, płci i emocji człowieka na podstawie fotografii. Opcjonalnie można douczyć wybraną sieć neuronową na własnym zbiorze danych. Zakres projektu jest zależny od liczby wykonawców.

  Słowa kluczowe:
  rozpoznawanie obrazów, sieci neuronowe

 • "Tworzenie modeli 3D obiektów z pojedynczego zdjęcia"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Człowiek jest w stanie, zazwyczaj bez większego trudu, określić przestrzenny kształt obiektu, który widzi na zdjęciu. Nie zawsze jest to możliwe, niemniej w większości przypadków nie mamy poważnych wątpliwości co do trójwymiarowych zależności obserwowanej dwuwymiarowej sceny. Mechanizm, który odpowiada za taką zdolność nie jest jeszcze do końca poznany, poza tym wydaje się, że za jego skuteczność odpowiadają lata trenowania naszych mózgów oraz miliony lat ewolucji - nie ma więc jeszcze sztucznych algorytmów o podobnym działaniu. Zagadnienie to jest przedmiotem badań od wielu lat, niemniej w ostatnim czasie powstają sieci neuronowe zdolne do ekstrakcji pewnych kluczowych informacji geometrycznych z obrazów. Sieci te potrafią zidentyfikować charakterystyczne punkty kluczowe na obiektach, co z kolei pozwala na odtworzenie trójwymiarowej konfiguracji takiego obiektu (pewne dodatkowe dane są niezbędne, wszak nijak nie potrafimy określić rzeczywistych wielkości obiektów z bajek nie-rysunkowych takich jak Sąsiedzi, Miś Uszatek czy Wallace i Gromit na podstawie dwywymiarowych fotografii).

  Słowa kluczowe:
  głębokie sieci, analiza obrazów

 • "Implementacja i analiza algorytmu VSLAM"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca polega na implementacji metody VSLAM (visual simultaneous localization and mapping - oparta o wizję, jednoczesna lokalizacja i mapowanie). Celem pracy jest przegląd dostępnych rozwiązań z tej dziedziny i próba implementacji i demonstracji działania jednego z nich. Integracja z OpenCV mile widziana. Język programowania: C/C++.

  Słowa kluczowe:
  visual slam, roboty mobilne, nawigacja

 • "Implementacja i analiza algorytmu SLAM"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca polega na implementacji metody SLAM (simultaneous localization and mapping - jednoczesna lokalizacja i mapowanie) na symulatorze robota mobilnego firmy MobileRobots (opartym na Player/Stage) wykorzystującej sonary. Celem pracy jest przegląd dostępnych rozwiązań z tej dziedziny i próba integracji jednego z nich w ww symulatorze (ewentualnie na rzeczywistym robocie). Język programowania: C/C++.

  Słowa kluczowe:
  roboty mobilne, nawigacja, slam

 • "Instalacja, konfiguracja i demonstracja działania wybranego systemu rozpoznawania mowy"
  status: zajęty
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt polega na dokonaniu przeglądu istniejących systemów rozpoznawania mowy oraz instalacji, konfiguracji i demonstracji działania jednego z nich. Język programowania: mile widziany C/C++.

  Słowa kluczowe:
  rozpoznawanie mowy

 • "Instalacja, konfiguracja i demonstracja działania wybranego systemu syntezy mowy"
  status: zajęty
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt polega na dokonaniu przeglądu istniejących systemów syntezy mowy oraz instalacji, konfiguracji i demonstracji działania jednego z nich. Język programowania: mile widziany C/C+

  Słowa kluczowe:
  synteza mowy

 • "Wykorzystanie syntetycznych scen do uczenia sieci neuronowych"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt polega na wykorzystaniu istniejących narzędzi dogenerowania syntetycznych, fotorealistycznych scen, na których trenowane będą głębokie sieci neuronowe. Następnie należy wytrenować te same sieci na danych rzeczywistych i porównać uzyskane wyniki. Wiele dotychczasowych doświadczeń pokazywało, że sztucznie generowane dane nie są tak dobre, jak dane rzeczywiste, jednak wraz ze wzrostem realizmu w generowanych obrazach, różnica ta się powoli zaciera. W projekcie należy wykorzystać https://github.com/owl-project/NVISII Niezbędna jest do tego karta graficzna NVidii - można skorzystać z komputera na uczelni.

  Słowa kluczowe:
  głębokie sieci neuronowe, przetwarzanie obrazów, wirtualna rzeczywistość

 • "Wykrywanie rozmazanych klatek w celu poprawy detekcji obiektów w sekwencji wideo."
  status: wolny
  dr inż. Grzegorz Sarwas

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest przeprowadzenie analiz różnych metod wykrywania rozmyć na obrazie w celu wybrania najlepszej klatki z sekwencji obrazów do dokonania detekcji obiektów. W ramach pracy należy: 1. Opisać i zaimplementować różne metody wykrywania rozmyć na obrazach. 2. Wybrać i zaadaptować to wybranego problemu detektory neuronowe. 3. Wykonać badanie wpływu różnego rodzaju rozmyć na jakość detekcji obiektów.

  Słowa kluczowe:
  przetwarzanie obrazów, widzenie komputerowe, CNN

 • "Rozpoznanie możliwości wykorzystania układów FPGA do obliczeń inżynierskich"
  status: wolny
  dr inż. Konrad Markowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest rozpoznanie możliwości wykorzystania układu FPGA do obliczeń inżynierskich. Student otrzymuje dostęp do układu FPGA. Należy wykonać jego podłączenie i konfigurację z oprogramowaniem, uruchomienie kilku programów a następnie zaimplementowania wybranego algorytmu.

  Słowa kluczowe:
  rozpoznanie, układ, FPGA, obliczenia inżynierskie

 • "Analiza dostępnych układów realizujących funkcje odbiornika i nadajnika sygnałów selsynowych"
  status: wolny
  dr inż. Konrad Markowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analiza dostępnych układów realizujących funkcje odbiornika i nadajnika sygnałów selsynowych

  Słowa kluczowe:
  realizacja, układ, odbiornik, nadajnik, sygnał, selsyn

 • "Opracowanie cyfrowego nadajnika łącza selsynowego w oparciu o dedykowany układ scalony i mikrokontroler ARM / AVR"
  status: wolny
  dr inż. Konrad Markowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie cyfrowego nadajnika łącza selsynowego w oparciu o dedykowany układ scalony i mikrokontroler ARM / AVR

  Słowa kluczowe:
  nadajnik, selsyn, mikrokontroler, ARM, AVR

 • "Opracowanie oprogramowania testowego na PC, sterującego nadajnikiem / odbiornikiem łącza selsynowego"
  status: wolny
  dr inż. Konrad Markowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie oprogramowania testowego na PC, sterującego nadajnikiem / odbiornikiem łącza selsynowego

  Słowa kluczowe:
  nadajnik, odbiornik, testowanie, selsyn

 • "Identyfikacja oraz strojenie regulatora PID na potrzeby autonomicznego sterowania dronem z obrazu kamery"
  status: wolny
  dr inż. Konrad Markowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Identyfikacja oraz strojenie regulatora PID na potrzeby autonomicznego sterowania dronem z obrazu kamery

  Słowa kluczowe:
  identyfikacja, strojenie, regulacja, sterowanie, dron

 • "Budowa fizycznego stanowiska z silnikiem krokowym i nkoderem do testowania cyfrowego nadajnika / odbiornika łącza selsynowego"
  status: wolny
  dr inż. Konrad Markowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Budowa fizycznego stanowiska z silnikiem krokowym i nkoderem (na bazie stanowiska UKPW) do testowania cyfrowego nadajnika / odbiornika łącza selsynowego

  Słowa kluczowe:
  silnik, silnik krokowy, nkoder, testowanie, nadajnik, odbiornik, selsyn

 • "Rozpoznanie możliwości wykorzystania układów FPGA do analizy grafów"
  status: wolny
  dr inż. Konrad Markowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest rozpoznanie możliwości wykorzystania układu FPGA do analizy grafów skierowanych oddziaływań. Student otrzymuje dostęp do układu FPGA. Należy wykonać jego podłączenie i konfigurację z oprogramowaniem, uruchomienie kilku programów a następnie zaimplementowania wybranego algorytmu.

  Słowa kluczowe:
  układ FPGA, grafy, analiza

 • "Automatyczne śledzenie Bezzałogowego Statku Powietrznego w systemie jednokamerowym"
  status: wolny
  dr inż. Konrad Markowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Automatyczne śledzenie Bezzałogowego Statku Powietrznego w systemie jednokamerowym. Projekt realizowany we współpracy z firmą przemysłową.

  Słowa kluczowe:
  przetwarzanie obrazu, trajektoria, śledzenie, BSP, programowanie, elektronika, informatyka

 • "System do skanowania pasm częstotliwości komunikacji pomiędzy Bezzałogowym Statkiem Powietrznym (BSP) a operatorem"
  status: wolny
  dr inż. Konrad Markowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  System do skanowania pasm częstotliwości komunikacji pomiędzy Bezzałogowym Statkiem Powietrznym (BSP) a operatorem.Projekt realizowany we współpracy z firmą przemysłową.

  Słowa kluczowe:
  skanowanie, pasmo, częstotliwość, BSP, dron, operator, programowanie, elektronika, informatyka

 • "Opracowanie koncepcji i budowa autonomicznego drona śledzącego"
  status: wolny
  dr inż. Konrad Markowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt realizowany we współpracy z firmą przemysłową. (a) Postawienie wymagań i opracowanie założeń (b) Opracowanie architektury systemu (c) Wyszczególnienie elementów do zakupu (d) Opracowanie konstrukcji mechanicznej i elektronicznej (e) Montaż i uruchomienie (f) Testy w warunkach środowiskowych (g) Opracowanie wniosków Zakres pracy zróżnicowany w zależności od typu pracy i kierunku studiów.

  Słowa kluczowe:
  dron, śledzenie, autonomiczność, programowanie, elektronika, informatyka

 • "Przechwytywanie i analiza transmisji pomiędzy operatorem Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP) a dronem"
  status: wolny
  dr inż. Konrad Markowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt realizowany we współpracy z firmą przemysłową. (a) Analiza dostępnych protokołów komunikacyjnych (b) Analiza literaturowa możliwości przechwycenia transmisji (c) Przygotowanie odpowiedniej liczby próbek danych do analizy (d) Przetestowanie możliwości podsłuchania protokołu komunikacji (e) Napisanie kawałka oprogramowania (f) Przetestowanie w warunkach fizycznych (g) Opracowanie wniosków końcowych Zakres pracy zróżnicowany w zależności od typu pracy i kierunku studiów.

  Słowa kluczowe:
  BSP, bezzałogowiec, transmisja, analiza, programowanie, elektronika, informatyka

 • "Zaprojektowanie komputera jednopłytkowego zawierającego mikrokontroler"
  status: zajęty
  dr inż. Konrad Markowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt realizowany we współpracy z firmą przemysłową (a) Postawienie wymagań i opracowanie założeń (b) Wykonanie projektu koncepcyjnego (c) Wykonanie schematu połączeń oraz projektu płytki PCB (d) Wyszczególnienie elementów do zakupu (e) Uruchomienie zaprojektowanego układu z implementacją prostego algorytmu (do uzgodnienia jakiego) (f) Przetestowanie układu w warunkach środowiskowych (komora klimatyczna + wytrząsarka) (g) Opracowanie wniosków końcowych Zakres pracy zróżnicowany w zależności od typu pracy i kierunku studiów.

  Słowa kluczowe:
  komputer, projekt, mikrokontroler, oprogramowanie, testy

 • "Hurtownie danych"
  status: wolny
  mgr inż. Krzysztof Marek

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przykładowe tematy: porównanie dostępnych rozwiązań, optymalizacja zapytań w HD

  Słowa kluczowe:
  hurtownie danych, SQL

 • "Przegląd wydajności rozwiązań bazodanowych i silników wyszukujących do składowania i operowania na danych grafowych"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem jest dokonanie dokładnego przeglądu rozmaitych rozwiązań bazodanowych i silników wyszukujących (z naciskiem na nowoczesne rozwiązania, zwłaszcza grafowe bazy danych i grafowe silniki wyszukujące) pod względem ich wydajności w kwestii składowania danych grafowych, wyszukiwania potrzebnych informacji oraz operowania na danych grafowych.

  Słowa kluczowe:
  grafy, bazy danych, silniki wyszukujące, grafowe bazy danych

 • "Platforma do porównywania sprawozdań laboratoryjnych"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest przygotowanie platformy do analizy sprawozdań z prac laboratoryjnych w różnych formatach tekstowych oraz PDF.

  Słowa kluczowe:
  Analiza danych, data mining, wyszukiwanie anomalii

 • "Wykorzystanie GPU do przetwarzania grafów"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, projekt zespołowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest stworzenie aplikacji zdolnej do przetwarzania danych w postaci grafowej z wykorzystaniem kart graficznych.

  Słowa kluczowe:
  grafy, bazy danych, GPU, CUDA, obliczenia równoległe

 • "Równoległy algorytm do wyszukiwania częstych elementów"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem jest przygotowanie równoległego algorytmu do wyszukiwania częstych elementów (FIM) w dużym zbiorze danych ze wspomaganiem sprzętowym w postaci karty graficznej lub FPGA. Stopień złożoności i zakres pracy do ustalenia indywidualnego.

  Słowa kluczowe:
  wyszukiwanie częstych elementów, algorytm, data mining, CUDA

 • "Równoległy algorytm do wyszukiwania częstych sekwencji"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem jest modyfikacja istniejącego lub zaproponowanie nowego algorytmu do wyszukiwania częstych sekwencji (FPM) w dużym zbiorze danych wykorzystującego wspomaganie sprzętowe (GPU, FPGA). Stopień złożoności i zakres pracy do ustalenia indywidualnego.

  Słowa kluczowe:
  wyszukiwanie częstych sekwencji, algorytm, data mining, GPU, FPGA, CUDA

 • "Gra komputerowa typu 4X wykorzystująca silnik grafowy"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest stworzenie strategicznej gry komputerowej typu 4X (explore, expand, exploit, exterminate) wykorzystującej silnik grafowy i/lub inne rozwiązania grafowe (np. grafowa baza danych, teoria grafów) do generowania 'nieskończonego' świata dla wielu graczy przy jednoczesnym zachowaniu balansu.

  Słowa kluczowe:
  grafy, gra komputerowa, algorytm, teoria gier

 • "MineRL / MarLo - uczenie wieloagentowe i wspomagane w Minecrafcie"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Jak nauczyć boty zagonić świnie do zagrody lub wydobyć diament w Minecrafcie? Platformy MarLo i MineRL umożliwiają wykorzystanie uczenia ze wzmocnieniem i rozwiązań wieloagentowych do nauki, korzystając z popularnego Minecrafta.

  Słowa kluczowe:
  Minecraft, uczenie wspomagane, systemy wieloagentowe, sztuczna inteligencja

 • "Obliczenia równoległe na GPU - nVidia CUDA"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest zaimplementowanie w CUDA C kilku problemów i dokonanie obliczeń przy użyciu graficznej jednostki obliczeniowej. Dla przygotowanych problemów należy dokonać porównania wydajności obliczeń na CPU i GPU.

  Słowa kluczowe:
  GPU, obliczenia równoległe, CUDA

 • "Generacja i ocena map do gier typu RTS"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest udoskonalenie istniejącego generatora proceduralnego map oraz kryteriów oceny mapy, zmodyfikowanie istniejących botów / przygotowanie i nauczenie własnych w celu ustalenia jak najbardziej optymalnych kryteriów oceny wygenerowanej proceduralnie mapy pod względem balansu.

  Słowa kluczowe:
  generacja proceduralna, boty, uczenie wspomagane, mapy, generator

 • "Badanie algorytmów do śledzenia wielu obiektów."
  status: wolny
  dr inż. Grzegorz Sarwas

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest badanie współczesnych metod śledzenia wieloobiektowego (MOT). W ramach pracy powinny zostać porównane aktualne techniki takie jak: 1. Metody grafowe (np. bazujące na minimalizacji kosztu przepływu) 2. ROLO 3. JDE 4. Grafowe splotowe sieci neuronowe. 5. LSTM 6. Deep SORT

  Słowa kluczowe:
  widzenie komputerowe, śledzenie wieloobiektowe, sieci neuronowe

 • "Meblowanie pokoju"
  status: wolny
  dr inż. Grzegorz Sarwas

  Typ: projekt zespołowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest opracowanie oprogramowania pozwalającego na umeblowanie lub przemeblowanie pokoju. Zakres projektu jest bardzo szeroki. Zawiera takie elementy jak: 1. Estymacja kształtu pokoju. 2. Detekcja obiektów 3D. 3. Zamalowywanie/usuwanie obiektów. 4. Estymacja powierzchni. 5. Rzeczywistość rozszerzona (AR) https://arxiv.org/pdf/1911.09299.pdf https://developer.vuforia.com/ https://tech.westwing.de/onboardings-in-augmented-reality-our-way-to-an-arwesome-user-experience-407b599e542a

  Słowa kluczowe:
  CNN, GAN, analiza sceny wizyjnej, detekcja obiektów 3D, etymacja kształtu pokoju

 • "Renderowanie odwrotne dla złożonych scen wewnętrz budynków."
  status: wolny
  dr inż. Grzegorz Sarwas

  Typ: magisterska, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest badanie metod pozwalających na odtworzenie sceny wizyjnej przedstawiającej wnętrze budynku na podstawie zdjęcia RGB. Estymacji podlegać będą takie parametry, jak: 1. Całkowita rekonstrukcja sceny. 2. Estymacja kształtów obiektów. 3. Przestrzenny rozkład oświetlenia. 4. Współczynnik odbicia powierzchni. https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2020/papers/Li_Inverse_Rendering_for_Complex_Indoor_Scenes_Shape_Spatially-Varying_Lighting_and_CVPR_2020_paper.pdf

  Słowa kluczowe:
  DNN, renderowanie sceny wizyjnej, SVBRFD

 • "Generowanie zdjęć twarzy na podstawie tekstu"
  status: wolny
  dr inż. Grzegorz Sarwas

  Typ: magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest badanie algorytmów do generowania zdjęć twarzy na podstawie ich opisu w języku angielskim. https://github.com/IIGROUP/TediGAN

  Słowa kluczowe:
  DNN, GAN, NLP

 • "Budowanie modeli 3D obiektów przy pomocy sieci typu NeRF."
  status: wolny
  dr inż. Grzegorz Sarwas

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest zapoznanie się z modelowaniem obiektów 3D przy pomocy NeRF: Neural Radiance Fields.

  Słowa kluczowe:
  sieci neuronowe, NeRF, modelowanie obiektów 3D

 • "Wybrane metody predykcji cen energii elektrycznej na rynku dnia następnego w Polsce"
  status: zajęty
  dr inż. Maciej Twardy

  Typ: magisterska

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Opis struktury rynku energii elektrycznej w Polsce 2. Przegląd metod predykcji 3. Identyfikacja istotnych zmiennych objaśniających 4. Budowa wybranych modeli predykcyjnych oraz porównanie uzyskanych wyników 5. Wnioski

  Słowa kluczowe:
  metody predykcji, rynek dnia następnego

 • "Analiza metod rozpoznawania zachowania człowieka z biblioteki MMAction2"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  MMAction2 https://github.com/open-mmlab/mmaction2 to dynamicznie rozwijająca się biblioteka głębokich sieci neuronowych służących do identyfikacji zachowania ludzi w sekwencjach obrazów. Praca ma dwie części: analityczną i praktyczną. Celem części analitycznej jest scharakteryzowanie dostępnych w ramach MMAction2 rozwiązań, porównanie ich pod względem wydajności (prędkości, dokładności) na podstawie istniejących w MMAction2 danych oraz zaproponowanie wyboru konkretnych rozwiązań do konkretnych celów. Celem części praktycznej jest uruchomienie wybranych metod w środowisku MMAction2 (python) oraz OpenCV (C++) i porównanie ich wydajności. Wymagana jest znajomość angielskiego oraz podstaw pythona i C++. Praca nie wymaga pisania zaawansowanych programów.

  Słowa kluczowe:
  głębokie sieci neuronowe, przetwarzanie obrazów, analiza zachowania człowieka

 • "Sterowanie układami z nasyceniem zmiennych stanu"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie metody sterowania układem, w którym wartości zmiennych stanu podlegają ograniczeniom. Zakładając zmienność w czasie nasyceń zarówno zmiennych stanu jak i sterowań należy wyznaczyć takie sterowania oraz zmienne w czasie funkcje nasycenia, dla których osiągnięte zostanie w układzie kryterium jakościowe. W zakres pracy wchodzi: 1. Sformułowanie zadania w postaci matematycznej. 2. Zaproponowanie sposobu rozwiązania zadania. 3. Przeprowadzenie symulacji działania zaproponowanej metody. 4. [Porównanie z innymi podejściami]. 5. Wnioski z otrzymanych wyników.

  Słowa kluczowe:
  sterowanie

 • "Identyfikacja zagrożeń online"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematyka projektu/pracy dotyczy sposób skutecznego wykrywania i przeciwdziałania zagrożeniom online (fake news, dyfuzja szkodliwych informacji online, farmy trolli, bańki filtrujące i efekt komory echo, bias). Dokładny zakres i cel pracy do ustalenia w zależności od rodzaju pracy dyplomowej / projektu.

  Słowa kluczowe:
  zagrożenia online, trolle, fake news, algorytm, sztuczna inteligencja, sieci neuronowe

 • "CUDA vs FPGA"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca będzie polegała na porównaniu wydajności algorytmów na platformach CUDA oraz FPGA. W przypadku pracy magisterskiej potrzebna jest również dokładniejsza analiza oraz optymalizacja wykorzystania pamięci lub wykonanie dwustopniowego algorytmu CUDA + FPGA.

  Słowa kluczowe:
  CUDA, FPGA, algorytm

 • "Tablica do symulacji metody Kanban"
  status: zajęty
  mgr inż. Krzysztof Marek

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem jest stworzenie tablicy umożliwiającej symulację pracy w metodzie Kanban. Jest to tablica taka jak np. w Trello, zawierająca bardziej szczegółowe "kartki", umożliwiające definiowanie limitów "kartek" w kolumnie i wspierająca pracę kilku osób naraz (wymaganie zależne typu projektu). Stworzona aplikacja będzie wykorzystywana podczas zajęć na wydziale. Dokładny zakres do ustalenia. Przykłady i doprecyzowanie wymagań możliwe drogą mailową

  Słowa kluczowe:
  programowanie, aplikacja, wizualizacja, Kanban

 • "Wykorzystanie sieci neuronowych do prognozowania zachorowań na COVID-19"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Na podstawie już dokonanej oceny modeli i przygotowanego prognozowania z wykorzystaniem modelu SEIRD należy przygotować i przetestować własne rozwiązanie oparte o inny model. Istotne jest uwzględnienie (na ile to możliwe) w modelu takich rzeczy jak niepewność, bias, zmieniające się współczynniki oraz wpływ czynników zewnętrznych.

  Słowa kluczowe:
  sieci neuronowe,

 • "Konfiguracja ekosystemu Hadoop"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: projekt zespołowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest konfiguracja elementów ekosystemu Hadoop, wraz z podłączoną bazą nierelacyjną, narzędziami analitycznymi, skonfigurowanym zarządzaniem zadaniami. Przygotowany ekosystem powinien być zrobiony w postaci w pełni skonfigurowanych maszyn wirtualnych przygotowanych do pracy jako klaster obliczeniowy. Projekt powinien być poprawnie udokumentowany.

  Słowa kluczowe:
  Hadoop, Big Data,

 • "Wykorzystanie platformy MarLO do uczenia maszynowego"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  MarLO (https://marlo.readthedocs.io/en/latest/) jest platformą wykorzystującą uczenie maszynowe do testowania różnych możliwości rozwiązania problemów w Minecrafcie i uczenia mechanizmów sztucznej inteligencji. Celem jest zaproponowanie skutecznego algorytmu dla kilku problemów (m.in. Pig Chase, wspólne budowanie)

  Słowa kluczowe:
  minecraft, uczenie wspomagane, systemy wieloagentowe, sztuczna inteligencja, CUDA, GPU

 • "Analiza tagów na Twitterze"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest przeprowadzenie dokładnej analizy dla wybranych danych pobranych z Twittera.

  Słowa kluczowe:
  Twitter, data mining, analiza danych, Hadoop

 • "Systemy rekomendacyjne"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem jest dokonanie przeglądu istniejących systemów rekomendacyjnych oraz przygotowanie własnego rozwiązania opartego o wybrane algorytmy i silnik bazodanowy.

  Słowa kluczowe:
  systemy rekomendacyjne, Big Data

 • "Bezpieczeństwo ekosystemu Apache Hadoop"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: projekt zespołowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest dokonanie analizy technologii i narzędzi stosowanych w ekosystemie Hadoop pod względem bezpieczeństwa.

  Słowa kluczowe:
  Hadoop, Big Data, bezpieczeństwo

 • "Wykorzystanie narzędzi grafowych do przetwarzania łańcucha blokowego (blockchain)"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: magisterska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy byłoby dokonanie przeglądu rozwiązań opartych o narzędzia grafowe (jak bigchaindb czy graph blockchain) oraz analiza na ile takie narzędzia mogą przyspieszyć przetwarzanie łańcuchów blokowych. Następnie należy zaproponować własne rozwiązanie oparte o narzędzia grafowe i GPU do przetwarzania łańcuchów blokowych, mające przyspieszyć przetwarzanie łańcuchów blokowych.

  Słowa kluczowe:
  blockchain, GPU, baza grafowa

 • "Wybrane algorytmy segmentacji obrazów kolorowych"
  status: zajęty
  dr inż. Sławomir Skoneczny

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Przegląd istniejących algorytmów przetwarzania wstępnego obrazów 2. Przegląd istniejących algorytmów segmentacji obrazów szarościowych i kolorowych 3. Opracowanie własnego algorytmu segmentacji obrazów kolorowych 4. Implementacja i opis opracowanego algorytmu 5. Podsumowanie i wnioski końcowe

  Słowa kluczowe:
  segmentacja, obrazy kolorowe, cyfrowe przetwarzanie obrazów

 • "Metoda Kanban"
  status: wolny
  mgr inż. Krzysztof Marek

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Konkretny temat do uzgodnienia. Propozycja: Przegląd i konfiguracja narzędzi dla zwinnego projektu realizowanego Metodą Kanban. Więcej o Metodzie Kanban: https://resources.kanban.university/guide/

  Słowa kluczowe:
  Kanban, Metoda Kanban, Agile, metody zwinne

 • "Model Spotify (Kultura Spotify) w wytwarzaniu oprogramowania"
  status: wolny
  mgr inż. Krzysztof Marek

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Konkretny temat do uzgodnienia. Model Spotify to inne podejście do zwinnego wytwarzania oprogramowania. Nie jest bezpośrednim rozszerzeniem Scrum-a czy innego "głównego" podejścia zwinnego. Zamiast tego proponuje alternatywny sposób myślenia o podziale na zespoły i promuje dużą autonomię wśród zespołów. Propozycja tematów: Porównanie modelu Spotify z innymi zwinnymi podejściami do wytwarzania oprogramowania. Wprowadzenie do tematyki: https://www.youtube.com/watch?v=R2o-Xm3UVjs

  Słowa kluczowe:
  Agile, metody zwinne, zwinne, Spotify Model, model Spotify, Spotify, Scrum, Kanban

 • "Infrastructure As Code (IaC)"
  status: wolny
  mgr inż. Krzysztof Marek

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegóły tematu do uzgodnienia. Propozycja: Przegląd i porównanie/testy narzędzi do automatycznego zarządzania infrastrukturą. Przykłady narzędzi: Chef, SaltStack, Terraform, Ansible

  Słowa kluczowe:
  Infrastructure As Code, IaC, DevOps, SysOps, Chef, SaltStack, Terraform, Ansible, automatyzacja, zarządzanie infrastrukturą

 • "Narzędzia wspomagające automatyzację integracji i wdrażania oprogramowania (CI/CD)"
  status: wolny
  mgr inż. Krzysztof Marek

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegóły tematu do uzgodnienia. Propozycja: Przegląd i porównanie/testy narzędzi wspomagających Continuous Integration i Continuous Deployment. Przykłady narzędzi: GitLab CI/CD, Azure DevOps Pipelines, GitHub Actions

  Słowa kluczowe:
  CI, CD, CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment, DevOps, SysOps, GitLab, GitHub, Azure DevOps, automatyzacja

 • "Generowanie projektów w Azure DevOps przez REST API"
  status: wolny
  mgr inż. Krzysztof Marek

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Stworzenie generatora (technologia dowolna) który będzie tworzył issue, sprinty i epici dla projektów w Azure DevOps przez REST API. Wygenerowane dane powinny wyglądać jak prawdziwe projekty i umożliwiać np. generowanie raportów, czy wykonywanie zapytań. Dokładny zakres funkcjonalności oraz sposobu generacji (losowy, prosta "logika", sieć neuronowa itd.) do uzgodnienia, zależne od rodzaju pracy i ilości osób w zespole. Dokumentacja API dostępna pod: https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/azure/devops/?view=azure-devops-rest-6.1

  Słowa kluczowe:
  Azure DevOps, REST, API, generator, generacja, Agile, Scrum

 • "Generowanie projektów w Jira Software przez REST API"
  status: wolny
  mgr inż. Krzysztof Marek

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Stworzenie generatora (technologia dowolna) który będzie tworzył issue, sprinty i epici dla projektów w Jira Software przez REST API. Wygenerowane dane powinny wyglądać jak prawdziwe projekty i umożliwiać np. generowanie raportów, czy wykonywanie zapytań. Dokładny zakres funkcjonalności oraz sposobu generacji (losowy, prosta "logika", sieć neuronowa itd.) do uzgodnienia, zależne od rodzaju pracy i ilości osób w zespole. Dokumentacja API dostępna pod: https://developer.atlassian.com/server/jira/platform/rest-apis/

  Słowa kluczowe:
  Jira, REST, API, generator, generacja, Agile, Scrum

 • "Bazy danych typu NewSQL"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest dokonanie przeglądu i praktycznego porównania implementacji różnych baz danych typu NewSQL z odniesieniem do klasycznych baz relacyjnych II generacji oraz baz typu NoSQL.

  Słowa kluczowe:
  NewSQL, nierelacyjne bazy danych, bazy danych

 • "Predykcja niepokojów społecznych z wykorzystaniem zbioru GDELT"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Przegląd metod predykcji niepokojów społecznych i dostępnych zbiorów danych wspomagających dla narzędzi Big Data 2. Charakterystyka zbioru GDELT i wybór danych istotnych dla predykcji 3. Implementacja wybranych rozwiązań i wykorzystanie narzędzi Big Data 4. Analiza, ocena modelu predykcyjnego i wnioski

  Słowa kluczowe:
  predykcja, Big Data,

 • "Baza danych in-memory"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest zaimplementowanie bazy typu in-memory z wszystkimi mechanizmami i praktyczne sprawdzenie ich działania.

  Słowa kluczowe:
  bazy danych

 • "Rozproszona baza danych na urządzeniach mobilnych"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: magisterska, projekt zespołowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przegląd systemów zarządzania rozproszonymi bazami danych; projekt i omówienie działania wybranego rozwiązania; implementacja rozproszonej bazy danych dla urządzeń mobilnych oraz testy implementacji.

  Słowa kluczowe:
  bazy danych, urządzenia mobilne

 • "Problemy związane z Big Data na przykładzie Google Flu Trends"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Ogłaszany przez Google w 2009 roku jako rozwiązanie skuteczniejsze od analiz i działań CDC, Google Flu Trends na dłuższą metę okazał się spektakularną porażką. Różne badania wskazywały na odmienne przyczyny niedokładności pomiarów i przesadzonych wyników. Celem pracy jest omówienie problematyki związanej z operowaniem na dużych zbiorach danych i związanymi z tym pułapkami na przykładzie błędów Google Flu Trends. Praca będzie wymagała analizy artykułów naukowych oraz założeń rozwiązania, przebadania danych historycznych udostępnionych przez Google Flu Trends w celu wyciągnięcia obserwacji dotyczących całej dziedziny.

  Słowa kluczowe:
  Big Data, analiza

 • "Metody profilowania i ich efektywność"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Profilowanie ludzi jest od dłuższego czasu popularnym (choć bardzo niedokładnym) rozwiązaniem stosowanym przez rozmaite podmioty zwłaszcza w USA. W większości komercyjnych rozwiązań opiera się w znacznej mierze na zdobyciu powszechnie dostępnych w internecie informacji i powiązaniu ich, tak żeby utworzyć obraz profilowanej osoby i móc dokonać jej oceny. Celem pracy jest dokonanie przeglądu istniejących metod profilowania, zaimplementowanie ich i ocena ich efektywności na rzeczywistych przypadkach.

  Słowa kluczowe:
  profilowanie, klasyfikacja, algorytm

 • "Bazy danych typu NoSQL"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest dokonanie przeglądu i praktycznego porównania implementacji różnych baz danych typu NoSQL ("Not only SQL") z odniesieniem do baz relacyjnych (zwłaszcza II generacji) oraz obiektowych.

  Słowa kluczowe:
  bazy danych, NoSQL

 • "Zainstalowanie istniejącego symulatora procesu w elektrowni (napisanego w Matlabie) i podłączenie go ze sterownikami PLC"
  status: zajęty
  dr inż. Waldemar Graniszewski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  - Skonfigurowanie maszyny wirtualnej z symulacją w Matlabie w wersji standalone, na początek bez sterownika. - Skonfigurowanie PLC do odgrywania roli jednego z elementów fizycznych, prawdopodobnie stabilizator parowy (pressurizer) - Zbadanie możliwości użycia symulatora sterownika, m.in. PLCsim

  Słowa kluczowe:
  Wirtualizacja, Sterowniki PLC, Matlab, symulatory sterownika

 • "Analiza szybkości działania FPGA vs CUDA."
  status: wolny
  dr inż. Grzegorz Sarwas

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest porównanie szybkości działania algorytmów na platformach wbudowanych FPGA, CUDA.

  Słowa kluczowe:
  FPGA, CUDA, systemy wbudowane, metody obliczeniowe

 • "Webowy system do manualnego tworzenia testowych zbiorów danych."
  status: zajęty
  dr inż. Grzegorz Sarwas

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt polega na opracowaniu rozproszonego systemu do manualnego tworzenia zbioru danych do wykorzystanie w przetwarzaniu obrazów. Główną częścią projektu jest opracowanie UX-a.

  Słowa kluczowe:
  aplikacja webowa, przetwarzanie obrazów

 • "Kolorowanie starych filmów"
  status: zajęty
  dr inż. Grzegorz Sarwas

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest implementacja (w przypadku pracy magisterskiej badanie i rozwój) algorytmów do kolorowania filmów.

  Słowa kluczowe:
  CNN, przetwarzanie obrazów, kolorowanie

 • "Badanie metod do wykrywania istotnych elemetnów obrazów"
  status: zajęty
  dr inż. Grzegorz Sarwas

  Typ: magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest przebadania metod do wykrywania istotnych elementów obrazów.

  Słowa kluczowe:
  Salient Object Detection,

 • "Rozpoznawanie odcisków palców"
  status: wolny
  dr inż. Grzegorz Sarwas

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest opracowanie metody do porównywania odcisków palców.

  Słowa kluczowe:
  rozpoznawanie wzorców, uczenie maszynowe, klasyfikacja

 • "Wykrywanie formacji w szeregach czasowych na przykładzie giełdy"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  W danych giełdowych występują zdefiniowane rodzaje formacji, których wczesne wykrycie pozwala na dokładniejszą prognozę kierunku kursu. Celem pracy jest wykorzystanie metod uczenia maszynowego wspartych dodatkowymi informacjami do wykrywania formacji w danych giełdowych - wdrożenie ich i porównanie. Dla pracy magisterskiej dodatkowym wymogiem jest skupienie się na odporności użytych rozwiązań na nagłe i drastyczne zmiany sytuacji (jak dla przykładu COVID-19) lub źródeł danych.

  Słowa kluczowe:
  uczenie maszynowe, analiza, predykcja, Big Data

 • "Rozpoznawanie interakcji człowieka z obiektami na podstawie zdjęć."
  status: wolny
  dr inż. Grzegorz Sarwas

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest analiza porównawcza metod do wykrywania interakcji między człowiekiem, a obiektami na podstawie zdjęć. Metody: HAKE, PPDM, DJRN, Interactiveness, iCAN, GPNN. Zbiory: V-COCO, HICO, AVA

  Słowa kluczowe:
  sieci splotowe, widzenie komputerowe, przetwarzanie obrazów

 • "Implementacja funkcji wykonujących operacje macierzowe dla Arduino w zastosowaniach do sterowania"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zadaniem projektu jest opracowanie i implementacja funkcji wykonujących operacje na macierzach w jęz. programowania Arduino (opartym na C/C++) umożliwiających proste implementowanie dyskretnych układów sterowania, realizacji obserwatora, stabilizacji itp.

  Słowa kluczowe:
  jęz. C/C++, teoria sterowania

 • "Robust Optimal Dispatch, Secondary, and Primary Reserve Allocation for Power Systems With Uncertain Load and Generation"
  status: wolny
  dr inż. Maciej Twardy

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Robust optimal dispatch, secondary, and primary reserve for power systems is considered in this work based on a novel robust formulation of the well-known power flow optimization. The uncertainty of power generation and load at the power system buses is modeled as nominal, expected power supply and demand, uncertain load and generation variations, as well as tunable dispatch, secondary, and primary reserves. The power transmission between the buses is modeled with algebraic, linearized power flow equations. The challenge is how to distribute dispatch as well as secondary and primary reserve at minimal cost, such that the power flow satisfies certain constraints even after unknown but bounded load and generation variations. These constraints reflect among others the maximal steady-state frequency deviation and the loading limits of the individual power lines. The resulting optimization problem is reformulated to different linear programming problems that can be solved efficiently even for very large systems. The applicability is shown for different IEEE test bus systems.

  Słowa kluczowe:
  Droop control, optimal power flow (OPF), power transmission, primary reserve, redispatch, robust control, secondary reserve, uncertain systems

 • "PROJEKTOWANIE REGULATORÓW MIMO PID METODĄ ITEROWANEJ RESTRYKCJI LMI"
  status: zajęty
  dr inż. Maciej Twardy

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca dotyczy projektowania regulatorów MIMO PID metodami optymalizacji.

  Słowa kluczowe:
  MIMO PID, synteza regulatorów, liniowe nierówności macierzowe (LMI), optymalizacja wypukła

 • "Numerical Determination of Optimal Trajectories of Dynamic Systems"
  status: wolny
  dr inż. Maciej Twardy

  Typ: magisterska

  Więcej »

  Szczegóły:
  The variational approach, in general, leads to a nonlinear two-point boundary value problem that cannot be solved analytically to obtain the optimal control law, or even an optimal open loop control. The work will discuss three iterative numerical techniques for determining optimal controls and trajectories. These techniques, steepest descent, variation of extremals and quasilinearization, are procedures for solving nonlinear two-point boundary value problems. Each of these techniques determines an open loop optimal control, that is, the optimal control history associated with a specified set of initial conditions.

  Słowa kluczowe:
  optimal control

 • "Wyznaczanie sterowania optymalnego metodą podziału Douglasa–Rachforda"
  status: zajęty
  dr inż. Maciej Twardy

  Typ: magisterska

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Przegląd literatury przedmiotu. 2. Ogólne sformułowanie zadania optymalizacji. 3. Omówienie wyznaczania sterowania metodami optymalizacyjnymi. 4. Omówienie metody Douglasa–Rachforda. 5. Implementacja metody Douglasa–Rachforda w środowisku Matlab i w języku Python - wyznaczenie sterowania optymalnego przy ograniczeniach. 6. Podsumowanie i wnioski

  Słowa kluczowe:
  sterowanie optymalne, metoda Douglasa–Rachforda

 • "Wyznaczanie optymalnego sterowania obiektu nieliniowego metodą rozbudowanego lagranżjanu"
  status: zajęty
  dr inż. Maciej Twardy

  Typ: magisterska

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Przegląd literatury przedmiotu. 2. Ogólne sformułowanie zadania optymalizacji. 3. Omówienie wyznaczania sterowania metodami optymalizacyjnymi. 4. Omówienie metody Levenberga-Marquardta i algorytmu rozbudowanego lagranżjanu (ang. augmented Lagrangian algorithm) 5. Wyznaczenie sterowania optymalnego wybranego obiektu nieliniowego metodą ALA w środowisku Matlab. 6. Podsumowanie i wnioski

  Słowa kluczowe:
  sterowanie optymalne, lagranżjan

 • "Wytwarzanie aplikacji i baz danych sterowane jakością"
  status: zajęty
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: magisterska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Temat wymaga doprecyzowania. W pracy należy dokonać przeglądu metodyki QUAD opracowanej na Politechnice Wrocławskiej, a następnie odnieść ją do konkretnego projektu. Można też dokonywać jej modyfiakcji , rozwijać dodać narzędzia do implementacji tej metody.

  Słowa kluczowe:
  bazy danych, inżynieria oprogramowania, jakość

 • "Zastosowanie metod analizy topologicznej do projektowania systemów informatycznych"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: magisterska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Meotdy topologiczne pozwalają na projektowanie i analizę dużych systemów informatycznych pod kątem ich fizycznego umiejscowienia i obciążenia. Metody te zostały zapropoowane przez firmę IBM. w pracy należałoby wykorzystać materiąły i szkolenia tej firmy dotyczące projktowania z wykorzystaniem topologii.

  Słowa kluczowe:
  inżynieria oprogramowania, inżynieria komputerowa

 • "Baza danych w MS Access"
  status: zajęty
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przedmiotem projektu jest baza danych w MS Access 2016. Projekt powinien zastosować a) Makra b) język VBA z obsługą ADO c) przejście z interfejsu desktopowego do interfejsu webowego d) integrację MS Access z bazą SharePoint 2016 e) integrację MS Access z MS SQL 2016 f) podział bazy na fornt-end i back-end g) replikację bazy accessowej

  Słowa kluczowe:
  bazy danych

 • "Optymalizacja zapytań i opcje stronicowania wyników zapytań w MS SQL 2014"
  status: zajęty
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Problematyka pracy dotyczy mechanizmów optymalizacji wykonywania zapytań do baz danych w języku SQL. W pracy zbadań wybrane mechanizmy optymalizacji zapytań w tym nowy mechanizm bazujący na stronicowaniu wyników.

  Słowa kluczowe:
  bazy danych

 • "Wielowymiarowa analiza danych w serwerze MS SQL 2014"
  status: zajęty
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca dotyczy możliwości analityki biznesowej serwera MS SQL. W pracy należy zbadać możliwości definiowania wielowymiarowych struktur danych pod kątem ich zastosowania w analityce danych. Pomocny w pracy może być kurs: http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/ms170208.aspx

  Słowa kluczowe:
  bazy danych

 • "Budowa e-ksiażki dla urządzenia iPAD"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przedmiotem projektu jest zbudowanie własnej publikacji np. książki, podręcznika dla urządzenia iPAD z wykorzystaniem aplikacji iBooks Author. Dla miłośników iOS.

  Słowa kluczowe:
  e-learning, iOS

 • "Budowa i zastosowanie języków dziedzinowych (DSL)"
  status: zajęty
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przedmiotem projektu jest zbudowanie własnego języka DSL w narzędzich IBM RSA lub odpowiednim

  Słowa kluczowe:
  DSL

 • "Symulacja procesów, języki symulacji procesów"
  status: zajęty
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przedmiotem projektu jest wykorzystanie języków symulacji procesów do rzeczywistych problemów symulacyjnych. Projekt wykonywany w narzędziu IBM RSA.

  Słowa kluczowe:
  modelowanie, procesy, symulacja

 • "Programowanie procesów biznesowych w SharePoint 2016"
  status: zajęty
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przedmiotem projektu jest poznanie środowiska deweloperskiego SharePoint i zamodelowanie nietrywialnego procesu biznesowego z użyciem kodu uruchamianego na serwerze SharePoint.

  Słowa kluczowe:
  procesy biznesowe, workflow, SharePoint

 • "Aplikacja w systemie Windows 10"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Temat aplikacji do uzgodnienia. Zasadniczym celem projektu jest poznanie mechanizmów budowy aplikacji dla systemu Windows 10.

  Słowa kluczowe:
  Windows 10

 • "Wspieranie produktywności z wykorzystaniem systemów mobilnych"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przedmiotem projektu jest analiza i/lub opracowanie aplikacji mobilnych poprawiających produktywność użytkownika. Aplikacje tego typu (znane jako aplikacje klasy lifelogging - app, self improvement - app) zbierają dane o zachowaniach użytkownika, nastroju, wykonywanych przez niego zadaniach, odwiedzanych miejscach itp., dokonują analizy danych, często z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji, i odkrywają korelacje pomagając użytkownikowi poprawić jego produktywność. Do popularnych aplikacji tej klasy należą: Moves (iOS, Android), Optimezed (iOS), FitBit.

  Słowa kluczowe:
  informatyka społeczna; produktywność; lifelogging; self improvement; aplikacje mobilne; data mining

 • "Stworzenie symulacji całej sieci przemysłowej elektrowni w testowania scenariuszy cyberataku i obrony"
  status: wolny
  dr inż. Waldemar Graniszewski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Stworzenie symulacji całej sieci reaktora do celu testowania scenariuszy cyberataku i obrony

  Słowa kluczowe:
  Industrial Control Systems (ICS), cybersecurity,

 • "Modelowanie i wizualizacja dynamiki stanowiska laboratoryjnego połączonych zbiorników"
  status: wolny
  dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest zidentyfikowanie dynamiki stanowiska laboratoryjnego połączonych zbiorników, modelowanie dynamiki i jej wizualizacja w środowisku Simulink.

  Słowa kluczowe:
  modelowanie, dynamika, identyfikacja, Simulink

 • "Sterowanie układami nieholonomicznymi"
  status: wolny
  dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest przedstawienie wybranych metod sterowania prostymi układami nieholonomicznymi, porównania ich i zobrazowania ich działania w postaci symulacji w Simulinku.

  Słowa kluczowe:
  sterowanie, układy nieholonomiczne, roboty mobilne

 • "System nadzoru wizyjnego"
  status: wolny
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest zaprojektowanie i napisanie aplikacji zarządzającej obrazami z istniejących w salach SK201 i SK204 kamer IP. System powinien rejestrować i udostępniać te obrazy i ich sekwencje na różne sposoby. Ponadto w ramach sytemu znalazłyby się moduły przetwarzające obrazy z kamer w czasie rzeczywistym realizując detekcję ruchu, drogi poruszania się poszczególnych osób, rozpoznawanie konkretnych osób itp.

  Słowa kluczowe:
  widzenie komputerowe, rozpoznawanie obrazu

 • "Poprawa jakości zdjęć cyfrowych"
  status: wolny
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca polega na dokonaniu przeglądu dostępnych metod poprawy jakości zdjęć w tym m.in. filtrów adaptacyjnych umożliwiających usuwanie szumów z obrazów bez jednoczesnego zniekształcania krawędzi.

  Słowa kluczowe:
  zdjęcia, przetwarzanie obrazów, widzenie komputerowe, grafika komputerowa

 • "Metody powiększania zdjęć cyfrowych"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca polega na analizie porównawczej znanych metod powiększania oraz na eksperymentach z nowymi tego typu metodami. Metody powiększania i porównywania metod zostaną zaimplementowane w jednym ze znanych środowisk przetwarzania obrazów np. Matlab-ie lub openCV.

  Słowa kluczowe:
  zdjęcia, przetwarzanie obrazów, widzenie komputerowe

 • "Znajdowanie ukrytych informacji w rozległych zbiorach danych"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Jedną z promowanych zalet modelu Big Data jest możliwość odnalezienia korelacji, które nie występują w pojedynczych zbiorach danych, dzięki szukaniu powiązań pomiędzy kolejnymi odnajdywanymi zbiorami danych, często nie dotyczącymi bezpośrednio początkowego zapytania. Celem pracy jest dokonanie przeglądu mechanizmów Big Data oraz praktyczne zaprezentowanie działania takich mechanizmów i uzyskanych korzyści w postaci znalezienia ukrytych informacji w rozległym zbiorze danych, dzięki wydobyciu i powiązaniu informacji z wielu zbiorów danych.

  Słowa kluczowe:
  Big Data, algorytm,

 • "Zastosowanie serwera Sharepoint"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Temat projektu wymaga uszczegółowienia. Celem projektu jest poznanie możliwości serwera SharePoint , budowa witryny lub obsługi workflow procesu biznesowego.

  Słowa kluczowe:
  procesy biznesowe, infrastruktura, SharePoint

 • "Implemantacja algorytmów grafowych na procesorach graficznych"
  status: wolny
  dr inż. Konrad Markowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest zaimplementowanie na procesorach graficznych wybranych algorytmów grafowych wykorzystując karty graficzne nVidia oraz kartę graficzna Tesla.

  Słowa kluczowe:
  algorytm, karta graficzna, grafy

 • "Implemantacja algorytmów grafowych na procesorach graficznych z wykorzystaniem komputerów dużej mocy"
  status: wolny
  dr inż. Konrad Markowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest zaimplementowanie na procesorach graficznych wybranych algorytmów grafowych wykorzystując komputery dużej mocy (KDM) znajdujących się w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego (ICM). W ramach projektu zapewniony jest dostęp do KDM.

  Słowa kluczowe:
  algorytm, grafy, komputery duże mocy

 • "Wykorzystanie kart graficznych do przeprowadzania obliczeń symbolicznych"
  status: wolny
  dr inż. Konrad Markowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest rozpoznanie możliwości wykorzystania kart graficznych do wykonywania obliczeń symbolicznych.

  Słowa kluczowe:
  karty graficzne, obliczenia symboliczne

 • "Wykorzystanie baz danych do gromadzenia i analizy danych inżynierskich"
  status: wolny
  dr inż. Konrad Markowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest przetestowanie możliwości wykorzystania baz danych do gromadzenia danych generowanych przez różnego rodzaju urządzenia i aparaturę pomiarową.

  Słowa kluczowe:
  baza danych, analiza danych, dane inżynierskie

 • "Analiza grafów za pomocą grafowych baz danch"
  status: wolny
  dr inż. Konrad Markowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest dokonanie analizy możliwości wykorzystania grafowych baz danych do przeszukiwania grafu według zadanych kryteriów

  Słowa kluczowe:
  grafy, grafowe bazy danych, algorytm

 • "Budowa aplikacji wspierającej obliczenia rozproszone wykonywane w środowisku Matlab"
  status: wolny
  dr inż. Konrad Markowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest budowa niezależnego środowiska zarządzającego obliczeniami rozproszonymi wykonywanymi w systemie Matlab.

  Słowa kluczowe:
  Matlab, obliczenia rozproszone, aplikacja

 • "Grafowe sieci splotowe (ang. Graph Convolutional Networks)"
  status: wolny
  dr inż. Grzegorz Sarwas

  Typ: magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest implementacja i badanie porównawcze architektur splowych sieci neuronowy opartych na grafach.

  Słowa kluczowe:
  Graph Convolutional Networks

 • "Wykorzystanie metod grafowych do śledzenia wielu obiektów."
  status: wolny
  dr inż. Grzegorz Sarwas

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca ma na celu przebadanie metod do śledzenia obiektów z wykorzystaniem grafów.

  Słowa kluczowe:
  computer vision, tracking, graphs

 • "System do automatycznego przydzielania projektów"
  status: wolny
  dr inż. Grzegorz Sarwas

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt zespołowy - IK,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Należy opracować system pozwalający studentom na zapisywanie się na zajęcia i wybieranie tematów projektów projektów lub ich rozlosowywanie z uwzględnieniem ograniczeń typu: ilość osób w zespole, ilość zespołów mogących wybrać dany projekt, automatyczne rozlosowanie projektów.

  Słowa kluczowe:
  aplikacja sieciowa

 • "Projekt i budowa modelu robota przegubowego sterowanego mikroprocesorowo."
  status: zajęty
  dr inż. Maciej Sławiński

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca dyplomowa dotyczy zaprojektowania i wykonania robota przegubowego (węża). Robot będzie składał się z segmentów, z których każdy bedzie mógł być niezależny. Połączone segmenty poprzez komunikację będą mogły stworzyć logicznie działającą maszynę.

  Słowa kluczowe:
  robot, wąż, mikroprocesor, mikrokontroler

 • "Projekt i budowa platformy poziomującej się"
  status: wolny
  dr inż. Maciej Sławiński

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca dyplomowa polegająca na zaprojektowaniu i zbudowaniu platformy, która będzie mogła ustawic się w poziomie i go utrzymywać. Powinna być sterowana mikroprocesorowo z możliwością komunikacji z komputerem. Za pośrednictwem komputera będzie możliwe sterowanie odchyleniami platformy od położenia poziomego.

  Słowa kluczowe:
  poziom, mikrokontroler, platforma

 • "Projekt i budowa robota mobilnego wyposażonego w kamerę"
  status: wolny
  dr inż. Maciej Sławiński

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca dotyczy zaprojektowania, zbudowania i zaprogramowania robota mobilnego wyposażonego w kamerę.

  Słowa kluczowe:
  Robot mobilny

 • "Projekt i budowa samochodu autonomicznego"
  status: wolny
  dr inż. Maciej Sławiński

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zaprojektowanie oraz zbudowanie modelu autonomicznego pojazdu samochodowego. Pojazd wyposażony musi być w układ mikroprocesorowy.

  Słowa kluczowe:
  pojazd autonomiczny

 • "Kompas dla osoby niewidomej"
  status: wolny
  dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Niewielkich rozmiarów mówiący lub dotykowy kompas będący urządzeniem zewnętrznym, a nie aplikacją na telefon.

  Słowa kluczowe:
  kompas

 • "Metody anti-windup w układach automatycznej regulacji"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest przeanalizowanie i porównanie jakościowe zastosowania różnych strategii algorytmów anti-windup do sterowania układami liniowymi.

  Słowa kluczowe:
  sterowanie, automatyka, PID

 • "Sterowanie krzepkie układów nieliniowych"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest teoretyczne przedstawienie metody odpornej linearyzacji ze sprzężeniem zwrotnym układów nieliniowych, porównania z innymi podejściami sterowania odpornego oraz zastosowanie jej do przykładów jak również przeprowadzenie symulacji.

  Słowa kluczowe:
  teoria sterowania, sterowanie krzepkie, sterowanie odporne, linearyzacja poprzez sprzężenie zwrotne

 • "Poprawa jakości obrazów cyfrowych poprzez metodę wmalowywania"
  status: zajęty
  dr inż. Sławomir Skoneczny

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy: 1) Przegląd istniejących algorytmów wmalowywania obrazu wykorzystujących równania różniczkowe. 2) Opracowanie algorytmu wmalowywania uwzględniającego tekstury. 3) Implementacja i opis opracowanego algorytmu. 4) Podsumowanie i wnioski końcowe.

  Słowa kluczowe:
  Inpainting, wmalowywanie, przetwarzanie obrazów

 • "Zastosowanie klimatyzatora opartego na module Peltiera do kontroli temperatury w pomieszczeniach."
  status: wolny
  dr inż. Maciej Sławiński

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca polegająca na zbudowaniu modelu pomieszczenia do sterowania w/w klimatyzatorem. Celem pracy jest opracowanie ćwiczen laboratoryjnych pozwalających na symulację pracy i ocenę efektywności urządzenia.

  Słowa kluczowe:
  peltier, temperatura, klimatyzacja

 • "Microsoft Visual Studio jako kompilator dla dowolnego systemu mikroprocesorowego."
  status: wolny
  dr inż. Maciej Sławiński

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca polegająca na zapoznaniu się i omówieniu techniki polegającej na użyciu Visual Studio, jako narzędzia pozwalającego na pisanie programów dla dowolnego systemu mikroprocesorowego oraz ich kompilację za pomocą własnego kompilatora.

  Słowa kluczowe:
  Microsoft Visual Studio, kompilator

 • "Optymalizacja składowania elementów w grafowej bazie danych"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem jest zoptymalizowanie istniejącej metody składowania elementów tworzących rozwiązania wielomianu charakterystycznego i/lub struktury grafowe w grafowej bazie danych. Należy przeanalizować istniejącą metodę i wdrożyć udoskonalenia, które umożliwią przechowanie większej ilości elementów bez przekraczania limitu węzłów, krawędzi i bez przepełniania dostępnej pamięci. W przypadku pracy magisterskiej konieczne jest również zaprojektowanie poprawionej metody składowania w sposób, który zapewni szybkie i sprawne wyszukiwanie poszczególnych składowych, jak również umożliwiać tworzenie nowych rozwiązań na podstawie bazy grafowej i umieszczanie ich w bazie.

  Słowa kluczowe:
  bazy danych, grafy, grafowe bazy danych, teoria sterowania

 • "Wykorzystanie baz grafowych do przeszukiwania danych"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest wykorzystanie istniejących baz grafowych lub silników przeszukiwania grafów do napisania i optymalizacji oprogramowania dokonującego tworzenia oraz szybkiego przeszukiwania danych w postaci dużej liczby specyficznych struktur grafowych (lub macierzowych).

  Słowa kluczowe:
  Grafy, bazy danych, data mining

 • "Opracowanie sterowania i implementacja w Simulinku modelu ruchomej platformy z kulką (ang. Ball and Plate)"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Na podstawie modelu matematycznego platformy 2-wymiarowej należy opracować nieliniowe sterowanie poruszania się ne niej kulki oraz zasymulować działanie w Simulinku.

  Słowa kluczowe:
  sterowanie, symulacja

 • "Opracowanie sterowania i implementacja w Simulinku modelu połączonych zbiorników"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Na podstawie modelu matematycznego zespołu dwu zbiorników należy opracować nieliniowe sterowanie poziomami cieczy oraz zasymulować (ew. wizualizować) jego działanie w Simulinku.

  Słowa kluczowe:
  sterowanie, symulacja

 • "Projekt i analiza układu sterowania z regulatorem PID dla dwukołowego pojazdu balasującego"
  status: zajęty
  dr inż. Rafał Łopatka

  Typ: projekt indywidualny

  Więcej »

  Szczegóły:
  W projekcie zostanie wykonana analiza prostego układu sterowania, który zostanie zrealizowany w pojeździe typu seagway. Zadanie będzie obejmować dobór elementów wykonawczych tak, aby zrealizować zadane parametry dynamiczne układu regulacji.

  Słowa kluczowe:
  PID, sprzężenie zwrotne, Arduino

 • "Śieć neuronowa do prognozowania rozwoju populacji organizmów żywych"
  status: zajęty
  dr inż. Rafał Łopatka

  Typ: projekt indywidualny

  Więcej »

  Szczegóły:
  W projekcie zostanie opracowany dyskretny model dynamiczny opisujący rozwój populacji określonego gatunku szkodnika w zadanych warunkach środowiskowych. Na podstawie zbudowanego modelu dyskretnego zostanie stworzona i wytrenowana splotowa sieć neuronowa, której zadaniem będzie prognozowanie rozwoju populacji organizmów żywych w ustalonych warunkach środowiskowych.

  Słowa kluczowe:
  Python, Keras, Tensorflow, sieć neuronowa

 • "Opracowanie modelu dynamiki populacji organizmów żywych"
  status: wolny
  dr inż. Rafał Łopatka

  Typ: projekt indywidualny

  Więcej »

  Szczegóły:
  W projekcie zostanie opracowany dyskretny model dynamiczny opisujący rozwój populacji określonego gatunku szkodnika w zadanych warunkach środowiskowych.

  Słowa kluczowe:
  Python, równania różnicowe

 • "Sieć neuronowa jako system ekspertowy w procesie decyzyjnym na przykładzie gry w szachy"
  status: zajęty
  dr inż. Rafał Łopatka

  Typ: projekt indywidualny

  Więcej »

  Szczegóły:
  W pracy zostanie stworzona, wytrenowana i przetestowana sieć neuronowa, której zadaniem będzie podejmowanie decyzji o wyborze ruchu we wskazanej pozycji na szachownicy. Nauczona sieć neuronowa zostanie przetestowana w grze przeciwko dostępnym na rynku najpopularniejszym programom szachowym w celu określenia jakości jej gry.

  Słowa kluczowe:
  Python, Tensorflow, Theano, Sieci splotowe (convolutional)

 • "Realizacja systemu gromadzenia i przygotowania dancyh uczących dla systemu ekspertowego na przykładzie gry w szachy"
  status: zajęty
  dr inż. Rafał Łopatka

  Typ: projekt indywidualny

  Więcej »

  Szczegóły:
  W projekcie powstanie interaktywny system prowadzący automatyczne rozgrywki z niezależnymi programami komputerowymi zrealizowanymi zgodnie z protokołem UCI. Przebieg każdej rozgrywki będzie zapisywany w bazie danych tak, aby można było na tej podstawie przygotować dane uczące dla systemu ekspertowego, którego zadaniem będzie nauczenie się podejmowania optymalnych decyzji.

  Słowa kluczowe:
  Python

 • "Realizacja algorytmu doboru ustawień regulatora PID za pomocą algorytmu genetycznego w technologii PLC"
  status: zajęty
  dr inż. Rafał Łopatka

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  W pracy zostanie wykonany system realizujący w technologii PLC algorym genetyczny, którego zadaniem będzie dobór optymalnych ustawień regulatora PID wskazanego obiektu dynamicznego.

  Słowa kluczowe:
  PLC, algorytm genetyczny

 • "System śledzenia przebiegu gry komputerowej z wykorzystaniem przetwarzania obrazów"
  status: zajęty
  dr inż. Rafał Łopatka

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Przygotowanie modułu do wykrywania szachownicy. 2. Przygotowanie danych uczących. 3. Projekt architektury sieci neuronowej. 4. Realizacja systemu rozpoznawania i ustalania pozycji figur.

  Słowa kluczowe:
  Przetwarzanie obrazów, C++/CLI

 • "Porównanie wybranych metod rozpoznawania twarzy"
  status: zajęty
  dr inż. Rafał Łopatka

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  W projekcie zostaną porównane ze sobą pod względem skuteczności metody rozpoznawania twarzy na podstawie zdjęć ze zbioru uczącego udostępnionego w portalu Kaggle.

  Słowa kluczowe:
  Sieci neuronowe, drzewo decyzyjne, rozpoznawanie twarzy

 • "Rejestracja przebiegu gry planszowej z wykorzystaniem rozpoznawania obrazów"
  status: zajęty
  dr inż. Rafał Łopatka

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  W pracy zrealizowana zostanie aplikacja rozpoznająca konfigurację bierek na szachownicy. Operacja rozpoznawania bierek przeprowadzona będzie za pomocą sztucznej sieci neuronowej . W wyniku działania aplikacji powstanie sekwencja pozycji będących następstwem ruchów wykonywanych przez graczy.

  Słowa kluczowe:
  Sieci neuronowe, gra, rozpoznawanie obrazów

 • "Stabilizacja lotu czterosilnikowego pojazdu latającego z wykorzystaniem typowego regulatora przemysłowego"
  status: zajęty
  dr inż. Rafał Łopatka

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analiza i projektowanie układu regulacji autonomicznego pojazdu latającego.

  Słowa kluczowe:
  Regulator PID, UML

 • "Wizyjny system lokalizacji obiektów"
  status: wolny
  dr inż. Rafał Łopatka

  Typ: projekt zespołowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  W projekcie zostanie stworzony system wizyjny przeznaczony do lokalizacji obiektów w przestrzeni.Praca zespolu będzie polegać na efektywnym zrealizowaniu algorytmów przetwarzania obrazów, które doprowadzą do określenia współrzędnych obserwowanego obiektu na podstawie obrazów z kamer zainstalowanych w różnych miejscach wybranego obszaru przestrzeni.

  Słowa kluczowe:
  Przetwarzanie obrazów, stereowizja

 • "Środowisko programistyczne do realizacji zadania uczenia się ze wzmocnieniem"
  status: wolny
  dr inż. Rafał Łopatka

  Typ: projekt zespołowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  W projekcie zostanie stworzona biblioteka oprogramowania ułatwiająca zaprogramowanie dowolnego systemu uczącego się z wykorzystaniem schematu uczenia się ze wzmocnieniem. Zrealizaowane będą proste przykłady ilustrujące sposób korzystania ze stworzonego oprogramowania.

  Słowa kluczowe:
  Reinforcement learning, C++/CLI

 • "Śledzenie zawodników podczas meczu"
  status: zajęty
  dr inż. Grzegorz Sarwas

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zadanie polega na opracowaniu rozwiązania do automatycznego określenia pozycji każdego piłki, jak i każdego z zawodników podczas meczu piłkarskiego, przy wykorzystaniu nagrań z dwóch kamer wideo.

  Słowa kluczowe:
  Widzenie Komputerowe, Modelowanie, Deep Learning

 • "Implemantacja algorytmów rozproszonych wykorzystujących komputery dużej mocy"
  status: zajęty
  dr inż. Konrad Markowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest zaimplementowanie algorytmu rozproszonego wykorzystując komputery dużej mocy (KDM) znajdujących się w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego (ICM). W ramach projektu zapewniony jest dostęp do KDM.

  Słowa kluczowe:
  kdm, implemantacja, algorytm

 • "Wyszukiwanie anomalii w dużych zbiorach danych"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest dokonanie przeglądu różnych rozwiązań stosowanych do wykrywania anomalii w zbiorach danych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań możliwych do zastosowania w czasie rzeczywistym. W przypadku pracy magisterskiej wymagane jest dokonanie wkładu własnego w postaci zaproponowania nowego rozwiązania wyszukiwania anomalii lub ulepszenia jednego z istniejących.

  Słowa kluczowe:
  anomalie, bazy danych, przetwarzanie wstępne, czas rzeczywisty

 • "Implementacja algorytmu ewolucji robota kroczącego w przestrzeni dwuwymiarowej"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Typ: inżynierska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Implementacja algorytmu ewolucji populacji robotów kroczących w przestrzeni dwuwymiarowej. Pojedynczy robot zbudowany ze stawów oraz łączących je mięśni kurczących się z regulowaną częstotliwością.

  Słowa kluczowe:
  algorytm ewolucyjny, robot kroczący, optymalizacja

 • "Budowa podręcznika multimedialnego dla systemu iOS (iPAD)"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, projekt zespołowy, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przedmiotem projektu jest przeniesienie podręcznika multimedialnego do Baz Danych na platformę iPAD-a. Dla projektu zespołowego - zbudowanie własnego podręcznika multimedianego do Modelowania Systemów dla iPAD-a

  Słowa kluczowe:
  multimedia, iOS, e-learning

 • "Modelowanie procesów biznesowych w narzędziach EA/ IBM RSA/ MS VS"
  status: zajęty
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematem projektu jest rozpoznanie możliwości narzędziowych do modelowania procesów biznesowych w wybranym środowisku (Sprax, IBM, MS). Produktem projektu powinien być materiał szkoleniowy z wykorzystania wybranego narzędzia do modelowania procesów oraz model nietrywialnego procesu biznesowego.

  Słowa kluczowe:
  procesy biznesowe, modelowanie systemów

 • "Gra społecznościowa"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: projekt zespołowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  W dobie różnorodnych gier społecznościowych warto opracować grę, w którą chcieliby grać studenci naszego wydziału, która dotykałaby naszych codziennych spraw.

  Słowa kluczowe:
  gry komputerowe

 • "Visual Studio 2015 jako narzędzie budowy aplikacji Universal Windows Platform i aplikacji mobilnych"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt powinien odpowiadać na pytania jak tworzyć aplikacje Universal Windows Platform lub aplikacje mobilne wieloplatformowe z wykorzystaniem nowej wersji środowiska IDE Visual Studio 2015.

  Słowa kluczowe:
  programowanie, Visual Studio, Universal Windows Platform, systemy mobilne

 • "Implementacja algorytmu stereo w C++ (ewentualnie Python) z wykorzystaniem OpenCV"
  status: wolny
  mgr inż. Dominik Piórkowski

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Implementacja jednego z najnowszych algorytmów stereo (algorytmu który z obrazów uzyskanych z kamery stereo oblicza mapę głębi). Implementację należałoby wykonać w języku C++ lub Python, korzystając z biblioteki do przetwarzania obrazów, OpenCV.

  Słowa kluczowe:
  Stereo, OpenCV, algorytm, widzenie komputerowe, przetwarzanie obrazów, C++, Python

 • "Uniwersalny sterownik laboratoryjny bazujący na Raspberry PI 3"
  status: wolny
  dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt będzie polegał na zaprojektowaniu i wykonaniu uniwersalnego sterownika wykorzystującego komputer Raspberry PI 3. Zakłada on programowanie tego sterownika z poziomu środowiska Matlab/Simulink. Konieczne będzie także oprogramowanie dodatkowych przetworników C/A i A/C w tym środowisku oraz zaprojektowanie i wykonanie układów analogowych dopasowania zakresu sygnałów.

  Słowa kluczowe:
  Sterownik, Raspberry PI

 • "Analiza porównawcza wybranych systemów klastrowej pamięci masowej"
  status: zajęty
  dr inż. Waldemar Graniszewski

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analiza porównawcza wybranych systemów klastrowej pamięci masowej

  Słowa kluczowe:
  SDS, pamięć masowa, wirtualizacja pamięci masowej

 • "Zliczanie samochodów poprzez detekcję numerów rejestracyjnych"
  status: zajęty
  dr inż. Grzegorz Sarwas

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt ma na celu opracowanie algorytmu do automatycznego odnajdywania, zaznaczania i rozczytywania wszystkich numerów rejestracyjnych pojazdów występujących na sekwencji wideo.

  Słowa kluczowe:
  widzenie komputerowe, przetwarzanie obrazów, rozpoznawanie wzorców

 • "Porównanie rozwiązań OLAP i NoSQL dla analizy danych firmy ubezpieczeniowej"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: magisterska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy: -Przegląd dostępnych rozwiązań bazodanowych oraz ich ewolucji -Wybór rozwiązania dla firmy ubezpieczeniowej -Wdrożenie rozwiązań OLAP i NoSQL -Porównanie wdrożeń, testy implementacji

  Słowa kluczowe:
  NoSQL, OLAP, bazy danych

 • "Rozwiązania typu Command/Responsibility/Segregation (CQRS) jako alternatywa dla systemów rozproszonych geograficznie"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Hryniów

  Typ: magisterska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy: Omówienie pojęć stosowanych w dziedzinie (DDD, CQRS), zasad tworzenia systemów oraz podstawowych technik wykorzystywanych w architekturach rozproszonych (replikacja, skalowanie horyzontalne, równoważenie obciążenia, zapewnianie wysokiej dostępności i niezawodności systemu) Przegląd gotowych rozwiązań typu PaaS (Platform as a Service) oraz rozwiązań rozproszonych typu share-nothing opartych o paradygmat DDD/CQRS Porównanie klasycznych architektur dla systemów rozproszonych opartych o replikację baz danych z rozwiązaniami opartymi o architekturę DDD/CQRS Przedstawienie zalet i ograniczeń DDD/CQRS w stosunku do replikacji baz danych Zaprojektowanie i wdrożenie w technologii Java rozproszonego systemu rejestracji i śledzenia przesyłek pocztowych dla firmy kurierskiej opartego o założenia DDD/CQRS Testy wdrożonego systemu w lokacjach oddzielnych geograficznie oraz testy porównawcze zastosowanych rozwiązań

  Słowa kluczowe:
  CQRS, DDD, bazy danych

 • "Analiza danych"
  status: wolny
  dr inż. Grzegorz Sarwas

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zadaniem w tym projekcie jest przeanalizowanie otrzymanego zbioru danych w celu przeanalizowania postawionej hipotezy. Hipoteza zostanie dobrana indywidualnie.

  Słowa kluczowe:
  eksploracja danych, uczenie maszynowe

 • "Zastosowanie algorytmów rozpoznawania twarzy"
  status: wolny
  mgr inż. Arkadiusz Cacko

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest: - przebadanie jakości różnych algorytmów rozpoznawania twarzy - zastosowanie metod ekstrakcji cech do celu znajdywania twarzy tych samych osób na różnych zdjęciach (np. met. punktów charakterystycznych, bądź inne) - zaprezentowanie działania najlepszych algorytmów poprzez zbudowanie programu, który posiada otagowaną bazę zdjęć twarzy polskich polityków i jest w stanie rozpoznać na nowo dodawanym zdjęciu konkretną osobę Szczegóły: Projekt najlepiej zrealizować w OpenCV, który posiada już zaimplementowane domyślnie w.w. metody. Można pokusić się też o implementację własnych metod. Język programowania dowolny, ale taki który posiada przeportowaną wersję OpenCV: (C, C++ natywnie) bądź wspierane (python, java...).

  Słowa kluczowe:
  opencv rozpoznawanie twarzy

 • "Rozpoznawanie obrazów z telefonu komórkowego z wykorzystaniem serwera"
  status: wolny
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: projekt zespołowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO

  Więcej »

  Szczegóły:
  Rozpoznawanie obrazów z telefonu komórkowego z wykorzystaniem serwera

  Słowa kluczowe:
  rozpoznawanie obrazów

 • "Wykorzystanie sensorów wizyjnych do sterowania zachowaniem postaci w grach komputerowych"
  status: wolny
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt polega na opracowaniu systemu interpretacji gestów i zachowań gracza na podstawie obrazu z czujnika Kinnect. System taki powinien posiadać interfejs programowy pozwalający na wykorzystanie tego typu sterowania w grach komputerowych. W szczególności celem projektu może być stworzenie oprogramowania, które wykorzystywałoby sensor Kinect do rozpoznawania ruchów gracza i sterowania za ich pomocą postaciami w grze Street Fighter II. Gracze mogliby stoczyć wirtualną "bijatykę", w której do sterowania musieliby wykonywać ruchy odpowiadające możliwie wiernie ruchom ich komputerowych wojowników.

  Słowa kluczowe:
  widzenie komputerowe, przetwarzanie obrazów, gry komputerowe

 • "Wizyjna identyfikacja pojazdów na podstawie ich numerów rejestracyjnych"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca polega na opracowaniu i implementacji metody rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdów na zdjęciach.

  Słowa kluczowe:
  widzenie komputerowe, analiza obrazu

 • "Metody klasyfikacji w przetwarzaniu wielospektralnych obrazów satelitarnych"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest analiza i implementacja algorytmów klasyfikacji pikseli stosowanych w teledetekcji.

  Słowa kluczowe:
  przetwarzanie obrazu, klasyfikacja, teledetekcja

 • "Wirtualne gry"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Wirtualne gry np. wirtualna siatkówka czy ping-pong. Projekt polegający na stworzeniu prostego wizyjnego mechanizmu rejestrowaniu ruchu w czasie rzeczywistym, dzięki któremu ruchy dłoni gracza można wykorzystać do odbijania wyświetlonej projektorem piłki czy sterowaniu innym przyborem wykorzystywanym w grze.

  Słowa kluczowe:
  widzenie komputerowe, przetwarzanie obrazów

 • "IWO - Internetowa Wyszukiwarka Obrazowa."
  status: wolny
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt polega na stworzeniu aplikacji, która będzie wyszukiwać w Internecie obrazy wizualnie podobne do obrazu zadanego. Ponadto w ramach projektu niezbędne będzie opracowanie i napisanie programu przeszukującego internet (bota) w celu gromadzenia informacji o znajdujących się w nim obrazach. Każdy obraz zostanie opisany przy pomocy wektora cech zawierającego istotne informacje o zawartości obrazu. Wyszukiwanie obrazów podobnych będzie wykorzystywało podobieństwo między wektorami cech.

  Słowa kluczowe:
  przetwarzanie obrazów, wyszukiwanie w internecie

 • "Metody obliczeń równoległych w przetwarzaniu obrazów"
  status: wolny
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematem pracy jest analiza algorytmów przetwarzania obrazów pod kątem możliwości zastosowania obliczeń równoległych oraz implementacja wybranych algorytmów z wykorzystaniem procesorów wielordzeniowych.

  Słowa kluczowe:
  przetwarzanie obrazów, widzenie komputerowe, obliczenia równoległe

 • "System identyfikacji obiektów z otoczenia na podstawie zdjęć z urządzenia mobilnego"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Poruszanie się po nieznanym terenie (miasto, muzeum, góry, itp) umożliwia obserwację rożnych nieznanych wcześniej obiektów (budynków, obrazów, elementów krajobrazu, itp). Celem projektu jest opracowanie systemu wspomagającego zwiedzanie poprzez identyfikację obiektów na podstawie informacji sensorycznych uzyskanych z urządzenia mobilnego (smartfon, tablet) pracującego pod kontrolą systemu Android: położenia oraz zdjęcia obiektu. Działanie systemu polegałoby na identyfikacji obiektu na podstawie tych danych oraz na dostarczeniu użytkownikowi informacji na jego temat.

  Słowa kluczowe:
  systemy mobilne, przetwarzanie obrazów, widzenie komputerowe

 • "Wykorzystanie sensorów wizyjnych do akwizycji ruchu postaci (wirtualna postać)"
  status: wolny
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest stworzenie programu, który pozwalałby na rozpoznanie sekwencji ruchów ludzkiego aktora i przeniesienie ich na animowany model 3D z wykorzystaniem sensora Kinnect. Program mógłby posłużyć do stworzenia prostego filmu animowanego lub też interaktywnej prezentacji. Alternatywnie efektem mogłaby być wirtualna postać (niekoniecznie ludzka) byłaby wyświetlana projektorem i animowana w czasie rzeczywistym, zgodnie z ruchami kierującego.

  Słowa kluczowe:
  widzenie komputerowe, animacja

 • "Sterowanie komputerem za pomocą gestów"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt polega na zaprojektowaniu i realizacji systemu pozwalającego na wykorzystanie urządzeń wizyjnych (kamera, czujnik Kinnect) do sterowania komputerem. Czujniki wizyjne zastępowałyby tradycyjne urządzenia typu myszka i klawiatura w komunikacji człowiek-komputer.

  Słowa kluczowe:
  widzenie komputerowe, przetwarzanie obrazów

 • "Sterowanie ramieniem robota poprzez rejestrację ruchów ręki"
  status: wolny
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt polega na napisaniu oprogramowania pozwalającego na odwzorowywanie ruchów ludzkiego ramienia przez ramię robota. Do odczytywania ruchów człowieka użyte byłyby kontrolery wiimote i/lub kamery.

  Słowa kluczowe:
  widzenie komputerowe, robotyka

 • "Metody morfingu (przekształcania) obrazów wektorowych"
  status: wolny
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematem pracy jest morfing obrazów wektorowych umożliwiający uzyskanie sekwencji obiektów o płynnie zmieniającym się kształcie. Sekwencja ta prezentuje ewolucję jednego zadanego obiektu w drugi.

  Słowa kluczowe:
  przetwarzanie obrazów, grafika komputerowa

 • "Metody morfingu (przekształcania) obrazów rastrowych"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematem pracy jest morfing obrazów rastrowych umożliwiający uzyskanie sekwencji obrazów prezentującej ewolucję jednego zadanego obrazu w drugi.

  Słowa kluczowe:
  przetwarzanie obrazów, grafika komputerowa

 • "Wykrywanie twarzy na obrazach cyfrowych"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematem projektu jest implementacja metod wykrywania twarzy na obrazach cyfrowych

  Słowa kluczowe:
  widzenie komputerowe, analiza obrazu

 • "Dobór ustawień regulatora PID za pomocą algorytmu genetycznego"
  status: zajęty
  dr inż. Rafał Łopatka

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  W pracy zostanie zrealizowana aplikacja pozwalająca na dobranie nastawów regulatora PID za pomocą algorytmu genetycznego. Danymi wejściowymi są: wagi przypisane do poszczególnych parametrów odpowiedzi skokowej obiektu, model zmiennych stanu obiektu poddanego regulacji, dodatkowe parametry wykorzystywane przez algorytm genetyczny. W rezultacie działania oprogramowania otrzymany będzie optymalny zestaw ustawień regulatora PID, który spełnia nałożone początkowo ograniczenia.

  Słowa kluczowe:
  Regulator PID, algorytm genetyczny, Java

 • "Opracowanie modeli symulacyjnych wybranych metod sterowania adaptacyjnego układów liniowych i nieliniowych"
  status: wolny
  dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Dyplomant powinien wykonac przeglad, analize oraz porównac wybrane metody sterowania adaptacyjnego układów liniowych i nieliniowych. Zaprezentowane metody sterowania adaptacyjnego powinny być wyprowadzone teoretycznie oraz zweryfikowane symulacjami komputerowymi. Od realizującego pracę wymaga sie znajomosci podstaw liniowej i nieliniowej teorii sterowania oraz przygotowania matematycznego.

  Słowa kluczowe:
  Teoria sterowania, sterowanie adaptacyjne, ukł. liniowe i nieliniowe

 • "Opracowanie modeli symulacyjnych wybranych metod sterowania manipulatorami"
  status: wolny
  dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Dyplomant powinien wykonać przegląd, analizę oraz porównać wybrane metody sterowania manipulatorami. Zaprezentowane metody (algorytmy) sterowania powinny być opisane oraz wyprowadzone teoretycznie, zilustrowane przykładami obliczeniowymi oraz zweryfikowane symulacjami komputerowymi. Od realizującego pracę wymaga się znajomości podstaw liniowej i nieliniowej teorii sterowania oraz przygotowania matematycznego.

  Słowa kluczowe:
  Teoria sterowania, robotyka

 • "Opracowanie pakietu w środowisku Matlab/Simulink do obliczeń symbolicznych oraz symulacji modeli nieliniowych układów sterowania"
  status: wolny
  dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowany pakiet powinien zawierać funkcje oraz bloki służące projektowaniu i symulacji modeli nieliniowych układów sterowania, umożliwiających weryfikację m.in. takich własności, jak równoważność układom liniowym, itp. Od realizującego pracę wymaga się posiadania podstawowej umiejętności programowania w języku wysokiego poziomu oraz znajomości podstaw teorii sterowania układów nieliniowych w podejściu geometrycznym.

  Słowa kluczowe:
  Teoria sterowania, ukł. nieliniowe

 • "System wsparcia spotkań towarzyskich Myagenda na systemy Android"
  status: zajęty
  dr inż. Sławomir Skoneczny

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy: 1. Przegląd wybranych technologii tworzenia aplikacji na systemy Android 2. Implementacja aplikacji w języku Java 3. Opis i specyfikacja wykonanego programu 4. Podsumowanie i wnioski końcowe

  Słowa kluczowe:
  Android, Java

 • "Wykorzystanie algorytmu ewolucyjnego w grze Mastermind."
  status: zajęty
  dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Implementacja algorytmu genetycznego będąca częścią aplikacji sugerującej użytkownikowi optymalne posunięcia w grze planszowej Mastermind.

  Słowa kluczowe:
  algorytm ewolucyjny, gra Mastermind, teoria gier, optymalizacja

 • "Rozpoznawanie wybranych zwierząt przy wykorzystaniu telefonu komórkowego z systemem Android"
  status: zajęty
  dr inż. Sławomir Skoneczny

  Typ: magisterska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy: 1. Przegląd metod klasyfikacji obiektów 2. Statystyczne rozpoznawanie obiektów na podstawie fotografii 3. Wykonanie aplikacji klienckiej dla telefonu komórkowego z systemem Android 4. Wykonanie aplikacji serwerowej obsługującej wielu klientów 5. Podsumowanie i wnioski

  Słowa kluczowe:
  Rozpoznnawanie obrazów, Android

 • "Wybrane metody wykrywania krawędzi w obrazach kolorowych"
  status: zajęty
  dr inż. Sławomir Skoneczny

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy: 1. Przegląd wybranych barw i algorytmów wykrywania krawędzi 2. Modyfikacja algorytmów Canny'ego i Cumani'ego pod kątem działania w przestrzeniach HSV i CIELab 3. Opis aplikacji testowej i implementacji algorytmów 4. Podsumowanie i wnioski końcowe

  Słowa kluczowe:
  Obrazy kolorowe, Wykrywanie krawędzi

 • "Wykorzystanie algorytmu genetycznego w grze Reverse."
  status: zajęty
  dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Typ: inżynierska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Implementacja gry Reverse w języku Java z wykorzystaniem algorytmu genetycznego jako mechanizmu sugerującego graczowi optymalne posunięcia.

  Słowa kluczowe:
  algorytm genetyczny, optymalizacja, gra Reverse

 • "Projekt i budowa modelu windy sterowanego mikroprocesorowo"
  status: wolny
  dr inż. Maciej Sławiński

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca dyplomowa polega na zbudowaniu modelu windy wraz z układem mechanicznym i elektronicznym. W ramach pracy należy również zaprogramować sterownik tak by winda mogła bezawaryjnie poruszać się.

  Słowa kluczowe:
  winda, model, mikroprocesor, mikrokontroler

 • "Wirtualne muzeum wojny secesyjnej w Ameryce Północnej"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Aplikacja udostępniająca szczegółowe informacje na temat przyczyn, przebiegu oraz skutków wojny secesyjnej w XIX wieku w Ameryce Północnej.

  Słowa kluczowe:
  wojna secesyjna, muzeum

 • "Budowa środowiska zarządzania projektem z Visual Studio TFS"
  status: zajęty
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Informacje na stronie http://tfs.visualstudio.com. Opis w języku angielskim: http://tfs.visualstudio.com/en-us/learn/connect-vs Bardzo dobre materiały w postaci webcastów w języku polskim o ALM w VS i TFS pod adresem: http://channel9.msdn.com/Series/Kurs-ALM W projekcie zespołowym należy wykonać materiał do wykorzystania w dydaktyce (Opis ćwiczeń, webcasty)

  Słowa kluczowe:
  infrastruktura, zarządzanie projektem

 • "Wybrane nowe elementy systemu operacyjnego Windows 8.1 / Windows 2012R2"
  status: zajęty
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Wybrane nowe elementy systemu operacyjnego Windows 8.1 lub Windows 2012R2

  Słowa kluczowe:
  systemy operacyjne

 • "Sterowanie nieliniowe niecałkowitego rzędu"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  W ramach pracy przewidziane jest utworzenie modelu symulacyjnego układy odwróconego wahadła obrotowego oraz zaimplementowanie algorytmów sterowania.

  Słowa kluczowe:
  sterowanie nieliniowe, układy niecałkowitego rzędu

 • "Implementacja wybranych algorytmów szyfrowania danych w komunikatorze sieciowym"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Typ: projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt dotyczy analizy oraz implementacji wybranych algorytmów szyfrowania danych. Problem powinien być zilustrowany na przykładzie aplikacji komunikatora sieciowego utworzonej z wykorzystaniem architektury klient-serwer.

  Słowa kluczowe:
  komunikator sieciowy, szyfrowanie danych, architektura klient-serwer

 • "Walidacja numeryczna procesu nagrzewania w oparciu o model dynamiczny niecałkowitego rzędu"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  W pracy zostanie przeprowadzone szereg eksperymentów numerycznych procesów nagrzewania. Otrzymane wyniki zostaną porównane w rozwiązaniami analitycznymi wyznaczonymi dla zadanych parametrów procesu nagrzewania. Rozwiązania analityczne będą otrzymane w oparciu o rachunek różniczkowy niecałkowitych rzędów.

  Słowa kluczowe:
  równania różniczkowe cząstkowe, układy niecałkowitego rzędu, modelowanie

 • "Opracowanie pakietu do obliczeń symbolicznych w środowisku C (lub C++, C\#) służącego do analizy modeli nieliniowych układów sterowania metodami geometrycznymi"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowany pakiet powinien zawierać funkcje służące analizie modeli nieliniowych układów sterowania umożliwiających weryfikację, m.in. takich własności, jak: osiągalność, obserwowalność, równoważność układom liniowym, itp. Od realizującego pracę wymaga się posiadania umiejętności programowania w języku C (lub C++, C\#) oraz znajomości podstaw teorii sterowania układów nieliniowych w podejściu geometrycznym.

  Słowa kluczowe:
  Teoria sterowania, ukł. nieliniowe, programowanie, obliczenia symboliczne

 • "ZASTOSOWANIE STEROWNIKA PLC W CHŁODNICTWIE"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Typ: inżynierska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analiza rozwiązań i projekt systemu sterowania z wykorzystaniem PLC stosowanego w chłodnictwie.

  Słowa kluczowe:
  automatyka przemysłowa

 • "Realizacja aplikacji do zarządzania przychodnią medyczną w technologii jQuery Mobile"
  status: zajęty
  dr inż. Sławomir Skoneczny

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy: 1. Określenie wymagań stawianych aplikacji 2. Dokonanie przeglądu istniejących rozwiązań 3. Opis kluczowych aspektów zastosowanych technologii 4. Przedstawienie głównych elementów aplikacji 5. Podsumowanie i wnioski końcowe

  Słowa kluczowe:
  jQuery Mobile

 • "Projekt i implementacja systemu do obsługi zleceń dla małej firmy IT w technologii Java EE"
  status: zajęty
  dr inż. Sławomir Skoneczny

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy: 1. Wprowadzenie do tematyki pracy 2. Przegląd istniejących rozwiązań 3.Wykonanie projektu systemu obsługi zleceń 4. Prezentacja zastosowanych technologii 5. Opis kluczowych komponentów systemu 6. Podsumowanie

  Słowa kluczowe:
  Java EE, System obsługi zleceń

 • "Metody komunikacji poprzez przesyłanie treści multimedialnych z wykorzystaniem telefonu z systemem operacyjnym Android"
  status: zajęty
  dr inż. Sławomir Skoneczny

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy: 1. Zdefiniowanie problemu i odniesienie go do urządzeń mobilnych 2.Przedstawienie metod komunikacji 3. Szczegółowe omówienie metody eksperymentalnej 4.Opis stworzonej aplikacji i specyfiki systemu Android 5. Podsumowanie i wnioski

  Słowa kluczowe:
  Przesyłanie treści multimedialnych, Android

 • "Rekonstrukcja obrazów cyfrowych techniką wmalowywania (inpainting) przy pomocy wybranych algorytmów"
  status: zajęty
  dr inż. Sławomir Skoneczny

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy: 1. Wprowadzenie 2. Przedstawienie wybranych algorytmów oraz ich możliwości 3. Przegląd wykorzystanych technologii i narzędzi do realizacji pracy 4. zaproponowanie oraz implementacja algorytmów w wybranym środowisku 5. Wizualizacja projektu

  Słowa kluczowe:
  inpainting, restauracja obrazów

 • "Generator klas w języku Java zaimplementowanych z użyciem wzorców projektowych wraz z symulacją ich działania"
  status: zajęty
  dr inż. Sławomir Skoneczny

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy: 1. Przedstawienie wybranych wzorców projektowych oraz ich możliwości 2. Przegląd wykorzystanych technologii i narzędzi podczas budowy aplikacji 3. Zaprojektowanie oraz implementacja systemu 4. Wizualizacja projektu 5. Podsumowanie

  Słowa kluczowe:
  Język Java , wzorce projektowe

 • "Modernizacja systemu automatyki wirówek dekantacyjnych w oczyszczalni ścieków."
  status: zajęty
  dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Typ: magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca będzie polegała na przeprowadzeniu badań wstępnych określających zakres planowanej modernizacji urządzeń automatyki w procesie technologicznym oczyszczalni ścieków. Będzie polegała także na zaproponowaniu rozwiązań optymalizujących działanie oczyszczalni pod względem wydajnościowym i ekonomicznym.

  Słowa kluczowe:
  automatyka,

 • "Analiza, zaprojektowanie i wdrożenie systemu zarządzania certyfikatami"
  status: zajęty
  dr inż. Waldemar Graniszewski

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  ?

  Słowa kluczowe:
  cartyfikaty

 • "Aplikacja do prowadzenia kursów on-line"
  status: zajęty
  dr inż. Sławomir Skoneczny

  Typ: projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Należy napisać aplikację Web-ową służącą do prowadzenia kursów on-line.

  Słowa kluczowe:
  Spring, Wicket,Hibernate ,SQL,JEE

 • "Zarządzanie typami w bazach danych"
  status: zajęty
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Istotnym problemem w bazach danych jest definiowanie i zarządzanie typami danych, definiowanie własnych typów danych oraz typowanie tabel. Niektóre z tych mechanizmów pojawiły się w serwerze MS SQL 2014. Praca dotyczy problematyki typowania oraz zbadania mechanizmów zarządzania typami danych w wybranym DBMS. Konieczna znajomość języka SQL.

  Słowa kluczowe:
  bazy danych

 • "Budowa środowiska prywatnej chmury"
  status: zajęty
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przedmiotem projektu jest zbudowanie środowiska chmury prywatnej w narzędziach MS

  Słowa kluczowe:
  Cloud Computing

 • "Aplikacja mobilna służąca do lokalizacji stojaków na rowery działająca pod systemem Android"
  status: zajęty
  dr inż. Sławomir Skoneczny

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Należy napisać aplikację mobilnę służąca do lokalizacji stojaków na rowery działającą pod systemem Android.

  Słowa kluczowe:
  Android, Google-maps

 • "Model analogowy dla testowania regulatorów PID całkowitego i niecałkowitego rzędu"
  status: wolny
  dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Typ: magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca będzie polegała na zaprojektowaniu i badaniach symulacyjnych (ewentualne wykonanie prototypu) modelu analogowego złożonego z członów inercyjnych, opóźniających i nieliniowych. Model ten ma posłużyć jako część układu eksperymentalnego do badania własności regulatorów PID całkowitego i niecałkowitego rzędu

  Słowa kluczowe:
  ragulator PID, rachunek różniczkowy niecałkowitych rzędów

 • "Sterowanie predykcyjne układem nagrzewania w ośrodku niejednorodnym"
  status: wolny
  dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Typ: magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca będzie polegała na projekcie i implementacji regulatora predykcyjnego (MPC) na podstawie otrzymanego eksperymentalnie modelu nagrzewania w ośrodku niejednorodnym. Otrzymane wyniki symulacji numerycznych zostaną porównane z innymi metodami sterowania (PID, Fractional Order PID). Na zakończenie możliwe jest przetestowanie otrzymanego regulatora w układzie eksperymentalnym, przy użyciu karty dSPACE DS1104.

  Słowa kluczowe:
  sterowanie predykcyjne, proces nagrzewania

 • "Sterowanie predykcyjne układem napędowym z wałem odkształcalnym"
  status: wolny
  dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Typ: magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca będzie polegała na projekcie i implementacji regulatora predykcyjnego (MPC) na podstawie otrzymanego eksperymentalnie modelu układu napędowego z wałem odkształcalnym. Otrzymane wyniki symulacji numerycznych zostaną porównane z innymi metodami sterowania (PID, Fractional Order PID). Na zakończenie możliwe jest przetestowanie otrzymanego regulatora w układzie eksperymentalnym, przy użyciu karty dSPACE DS1104.

  Słowa kluczowe:
  sterowanie predykcyjne

 • "Pozycjonowanie "indoor" przy użyciu poziomu sygnału sieci Wi-Fi"
  status: wolny
  dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Typ: magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca będzie polegała na przygotowaniu środowiska testowego: skonfigurowanie dodatkowych AP, identyfikacji pozycji istniejących AP, przygotowaniu aplikacji do akwizycji danych poziomu sygnału sieci. Będzie ona polegała także na zebraniu danych eksperymentalnych oraz analizy ich pod kątem estymacji pozycji (z ewentualnym użyciem algorytmu UKF (Unscented Kalman Filter)).

  Słowa kluczowe:
  pozycjonowanie, nawigacja indoor

 • "Sterowanie adaptacyjne autonomicznego robota mobilnego śledzącego zadaną trajektorię"
  status: zajęty
  dr inż. Maciej Twardy

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  W pracy student opisze zagadnienie sterowania autonomicznych robotów mobilnych, nastepnie przetestuje wybranego (zaczerpnięty z literatury) algorytm sterowania robotem mobilnym i porówna wyniki eksperymentalne z symulacjami numerycznymi. Część eksperymentalna pracy zostanie zrealizowana w wydziałowym Lab. Inteligentnych Maszyn i Systemów (LIMIS). Spis treści: 1 Wstęp 2 Matematyczny model robota 3 Algorytm adaptacyjnego sterowania robota 4 Układ eksperymentalny 5 Wyniki eksperymentalne i symulacje numeryczne 6 Podsumowanie i wnioski Przykładowa literatura: F. Martins at al. An adaptive dynamic controller for autonomous mobile robot trajectory tracking Control Engineering Practice 2008

  Słowa kluczowe:
  roboty mobilne, śledzenie trajektorii, sterowanie adaptacyjne

 • "Adaptacyjne metody planowania trajektorii obiektów bezzałogowych"
  status: zajęty
  dr inż. Maciej Twardy

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  W pracy student, na podstawie dostępnej literatury, dokona krótkiego przeglądu metod sterowania obiektem bezzałogowym (unmanned aerial vehicle UAV) a następnie omówi szczególowo wybrany algorytm. Algorytm zostanie zaimplementowany w środowisku Matlab-Simulink. Student wykona symulacje równych scenariuszy, w szczególności sprawdzi w jakim stopniu obiekt jest w stanie wykrywać i omijać przeszkody typu pop-up. Spis treści: 1 Wstęp 2 Wybrane algorytmy planowania trajektorii obiektów bezzałogowych 3 Metody śledzenia zadanych punktów trajektorii 4 Metody wykrywania i omijania przeszkód 5 Implementacja numeryczna wybranego algorytmu w środowisku Matlab-Simulink 6 Podsumowanie i wnioski Przykładowa literatura: Ducard, Kulling, Geering A simple and Adaptive On-line Path Planning System for UAV 2007 Mediterranean Connference on Control and Automation, Athens-Greece.

  Słowa kluczowe:
  path planning, unmanned aerial vehicle, adaptive guidance

 • "Projekt systemu sterowania zespołem sprężarek powietrza"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Typ: magisterska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca polega na wykonaniu projektu instalacji wytwarzania, kondycjonowania i przesyłu sprężonego powietrza. Przykładowa instalacja mabyć zastosowana w jednej z elektrociepłowni w Kraju.

  Słowa kluczowe:
  automatyka przemysłowa

 • "Opracowanie programowalnego sterownika opartego na module Piccolo MCU controlSTICK."
  status: zajęty
  dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca będzie polegała na opracowaniu i wykonaniu układu eksperymentalnego sterownika programowalnego opartego na module Piccolo MCU controlSTICK firmy Texas Instruments. W ramach pracy do karty TMDX28027USB dołączone zostaną zewnętrzne przetworniki ADC i DAC o poziomach napięć +-10V. Zostanie także zapewniona współpraca sterownika ze środowiskiem Simulink. Zbudowany sterownik programowalny zostanie przetestowany w wybranym układzie eksperymentalnym.

  Słowa kluczowe:
  sterownik programowalny,

 • "Wirtualny spacer po miescie -- mobilna aplikacja w systemie Android."
  status: zajęty
  dr inż. Sławomir Skoneczny

  Typ: projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Należy zaprojektować i zaimplementować mobilną aplikację kliencką pod systemem Android plius ewentualnie serwerową (opcjonalne) .

  Słowa kluczowe:
  system Android, aplikacja mobilna

 • "Implementacja algorytmu rekonstrukcji obrazu wykorzystującego podejście inpainting'u"
  status: zajęty
  dr inż. Sławomir Skoneczny

  Typ: projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Należy zaimplementować algorytm rekonstrukcji obrazu wykorzystujący podejście inpainting'u. Jężyk C#.

  Słowa kluczowe:
  Rekonstrukcja, inpainting, C#

 • "Projekt i implementacja gry strategicznej w języku C++ z wykorzystaniem blibliotek SFML i Unity 3D."
  status: zajęty
  dr inż. Sławomir Skoneczny

  Typ: projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Należy zaprojektować oraz zaimplementować grę strategiczną w języku C++ przy wykorzystaniu bliblioteki SFML dla systemu Windows oraz biblioteki Unity 3D..

  Słowa kluczowe:
  Język C++, SFML, Unity 3D

 • "Budowa Aplikacji Web'owej gromadzącej dane na temat placówek medycznych."
  status: zajęty
  dr inż. Sławomir Skoneczny

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Aplikacja typu klient -- serwer. Należy zaprojektować i zbudować nowoczesną aplikację webową (po stronie klienta, odwołania do serwera tylko wtedy, gdy to konieczne) składującej dane na temat placówek świadczących usługi medyczne (szpitale, poradnie specjalistyczne, przychodnie), wraz z rozbudowanym mechanizmem wyszukiwania.

  Słowa kluczowe:
  Java,java_script, WEB SEVICE (lub GlassFish), PostgreSQL.

 • "Metody refaktoringu i oceny kodu na przykładzie projektu ODRA"
  status: zajęty
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: magisterska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  w pracy należy dokonac przeglądu metryk oceny jakości kodu i metod refaktoringu. Metody te należy zastosować do kodu projektu obiektowej bazy danych ODRA (Java)

  Słowa kluczowe:
  inżynieria oprogramowania, bazy danych, metryki kodu

 • "Zarządzanie treścią w narzędziach otwartego kodu"
  status: zajęty
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy - IK,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Jest to raczej grupa tematyczna a nie konkretny temat projektu. Przedmiotem pracy może być np. budowa rozszerzeń do systemu joomla, auotmatyzacja pracy administratora w systemie joomla, budowa złożonej witryny w systemie joomla, opracowanie poradnika dla użytkowników systemu joomla w zadanym zakresie (i jego publikacji w witrynie społecznościowej), budowa workflow w systemie joomla itp.

  Słowa kluczowe:
  cms, joomla

 • "Narzędzie do zintegrowanego zarządzania ryzykim"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Cel pracy (PL) Zbudowanie dostępnego w technologi chmury (SaaS) narzędzia wspierającego ocenę poziomu ryzyka oraz zaawansowania projektu na podstawie wyników testów Zadania do wykonania (PL) 1. Krótki opis technologii SaaS / chmury 2. Przegląd zależności między testowaniem, miarami ryzyka a statusem projektów 3. przegląd wybranych przykładów wolnodostępnych i komercyjnych narzędzi wspierających zarządzanie ryzykiem, i monitorowanie projektów. 4. przegląd narzędzia QA w technologii chmury (np. ReQtest, lub innego) 5. Sporządzenie modelu wymagań wobec narzędzia, opisowo oraz w wybranej technice formalnej (np. automatu skończonego). 6. Opis architektury narzędzia. 7. Implementacja funkconującego prototypu narzędzia, zrealizowana w miarę możliwości metodyką XP

  Słowa kluczowe:
  testowanie oprogramowanie, chmura

 • "Gra symulacyjna z zakresu zarządzania projektami informatycznymi"
  status: zajęty
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Gra symulacyjna bedaca pomoca w nauce procesow zarzadzania projektami

  Słowa kluczowe:
  gry komputerowe, SPM

 • "Mechanizmy zaufania w systemach klasy workflow"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: magisterska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  W trakcie przetwarzania procesów przepływu pracy ważnym elementem jet możliwość przetwarzania zleceń w różnych węzłach systemu. Aby przetwarzanie to było możliwe z punktu widzenia moelu biznesowego konieczne jest wprowadzenie odpowiedniego mechanizmu zaufania, który pozwoli na ocenę zagrożeń i podęcie decyzji o skierowaniu przetwarzania do określonego węzła.

  Słowa kluczowe:
  bazy danych, inżynieria oprogramowania

 • "Zarządzanie bazą Active Directory w systemie Windows 2008 / Windows 2012"
  status: zajęty
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  celem projektu jest automatyzacja pracy z AD i/lub integracja z LDAP

  Słowa kluczowe:
  systemy operacyjne, Windows 8

 • "Projekt i implementacja forum dyskusyjnego na platformie JEE7"
  status: zajęty
  dr inż. Sławomir Skoneczny

  Typ: projekt przejściowy

  Więcej »

  Szczegóły:
  Należy opracowac projekt forum dyskusyjnego oraz go zaimplementowac bazując na platformie JEE7.

  Słowa kluczowe:
  JEE7, Spring Fr. 3, Hibernate, CSS, JavaScript

 • "Mobilny system nadzoru pojazów i ich kierowców w firmie transportowej --Android i JavaEE."
  status: zajęty
  dr inż. Sławomir Skoneczny

  Typ: projekt zespołowy, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Należy opracowac system nadzoru pojazdow jako aplikację klient serwer. Zakladamy, ze kierowncy mają telefony komórkowe z systremem Android. Będą znajdowac się na nich aplikacje kilenckie wysylajace rózne informacje na serwer. Serwer ma je przetworzyc i reagowac na rozne problemy. Serwer:- JavaEE (lub ostatecznie PHP) powinien zawierac tez bazę danych (SQL) . System powinin oferowac rożne funkcjonalnosci -- do uzgodnienia.

  Słowa kluczowe:
  Android, JavaEE, GPS,SQL

 • "Prawa sterowania w symulacji zachowania się osobnika w roju."
  status: wolny
  doc. dr inż. Wojciech Koziński

  Typ: magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Istnieje oprogramowanie symulujące zachowanie się roju. W projekcie indywidualnym należy rozszerzyć możliwości pakietu o lepszą organizację wymiany informacji między elementami roju, o efektywniejsze zbieranie informacji o zdarzeniach. W pracy magisterskiej głównym zdaniem będzie zbadanie praw sterowania rządzących poszczególnymi elementami uczestniczącym w roju.

  Słowa kluczowe:
  java, programowanie współbieżne, testowanie, prawa sterowania.

 • "Wybrane metody sterowania obiektem nieholonomicznym"
  status: wolny
  doc. dr inż. Wojciech Koziński

  Typ: magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  a. Wprowadzenie, definicje i przykłady obiektów nieholonomicznych. b. Metody projektowania sterowania dla obiektów nieholonomicznych. c. Projekt i symulacje dla wybranego obiektu. d. Wnioski.

  Słowa kluczowe:
  obiekt nieliniowy, sterowanie symulacja

 • "Wyznaczanie prawa sterowania bez znajomości modelu obiektu."
  status: wolny
  doc. dr inż. Wojciech Koziński

  Typ: magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  a) Czy znajomość modelu obiektu jest konieczna? b) klasyczne i nowoczesne metody projektowania sterowania. c) podstawy identyfikacji obiektu. d) projekt prawa sterowania na postawie pomiarów (bezpośrednio). e) przykłady symulacyjne

  Słowa kluczowe:
  teoria sterowania, projektowanie prawa sterowania, minimalizacja kryterium Hinf

 • "Analiza i implementacja wybranego algorytmu sterowania obiektu za pomocą regulatora oddalonego w sieci."
  status: wolny
  doc. dr inż. Wojciech Koziński

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  a. Zalety i wady stosowania regulatora oddalonego w sieci. b. Przegląd stosowanych regulatorów. c. Regulatory stosowane w sterowaniu formacją pojazdów. d. Symulacja wybranych regulatorów. e. Literatura: J. Baillieul, P.J.Antsaklis. Control and Communication Challenges In Networked Real-Time Systems.

  Słowa kluczowe:
  sterowanie, sieć, LMI

 • "Synteza regulatorów z kryterium normy H∞."
  status: wolny
  doc. dr inż. Wojciech Koziński

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  a. Wprowadzenie – przegląd różnych wariantów syntezy. b. Narzędzia numeryczne do rozwiązywania problemów syntezy. c. Przykłady ilustracyjne – projekty i symulacje d. Wnioski. e. Literatura: W. Koziński. Projektowanie regulatorów. Metody klasyczne i optymalizacyjne. WPW 2004, nowe funkcje w skrzynce narzędziowej Robust Control

  Słowa kluczowe:
  sterowanie, projektowanie regulatorów, LMI

 • "Wyznaczanie parametrów modeli ciągłych na podstawie danych doświadczalnych (Continuous model parameters' determination based on experimental data)"
  status: wolny
  dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca obejmowałaby opracowanie metod i programów dla środowiska Matlab dla wyznaczania parametrów wybranych modeli ciągłych w oparciu o dane eksperymentalne. This project would be about development of methods and programs in Matlab environment for selected continuous models parameters determination based on experimental data.

  Słowa kluczowe:
  Dopasowanie modelu, identyfikacja

 • "The Existence and Modeling of Functional Relationship in Data"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Typ: inżynierska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Scope: 1. Introductory concepts and definitions 2. Difficulties in determination of functional relationship in data 3. Analysis of several algorithms and examples 4. Function approximation problem 5. An example of application based on engineering data 4. Conclusions

  Słowa kluczowe:
  functional relationship, function approximation

 • "Wykorzystanie Przetwarzania Informacji Wizualnej do Rozpoznawania Wybranych Elementów Języka Migowego"
  status: zajęty
  dr inż. Sławomir Skoneczny

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy obejmuje następujące zagadnienia: 1.Przegląd metod wykorzystywanych w detekcji dłoni występujących na obrazie. 2.Wykonanie aplikacji rozpoznającej wybrane elementy polskiego języka migowego. 3.Zbadanie wpływu zakłóceń na działanie aplikacji. 4.Zaproponowanie metod redukcji wpływu zakłóceń na poprawność działania programu. 5.Podsumowanie i wnioski.

  Słowa kluczowe:
  Język migowy, rozpoznawanie, przetwarzanie informacji wizualnej

 • "Wybrane algorytmy rozpoznawania pojazdów."
  status: zajęty
  dr inż. Sławomir Skoneczny

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy: 1. Wstęp. 2. Podstawy teoretyczne rozpoznawania obiektów na obrazach. 3. Przegląd wybranych algorytmów rozpoznawania obrazów. 4. Modyfikacje wybranych algorytmów. 5. Implementacja zmodyfikowanych algorytmów rozpoznawania pojazdów. 6. Podsumowanie i wnioski.

  Słowa kluczowe:
  przetwarzanie obrazów, rozpoznawanie wzorców

 • "Instalacja, konfiguracja i demonstracja działania biblioteki rozszerzonej rzeczywistości Studierstube na PC"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt polega na instalacji, konfiguracji i demonstracji działania biblioteki rozszerzonej rzeczywistości Studierstube (następcy ARToolkit) na komputerze PC. Mile widziana integracja z OpenCV. Język programowania C/C++.

  Słowa kluczowe:
  rozszerzona rzeczywistość, augumented reality, Studierstube, ARToolkit, OpenCV

 • "Przetwarzanie wielowątkowe przy użyciu biblioteki TBB"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca polega na wykorzystaniu biblioteki TBB do przetwarzania równoległego na maszynach wielordzeniowych/wieloprocesorowych. Analiza i demonstracja wydajności na przykładzie wymagającego obliczeniowo i często łatwego do zrównoleglenia przetwarzania obrazów z wykorzystaniem biblioteki OpenCV. Obie biblioteki są dobrze opisane w sieci, jednocześnie służę pomocą w wyborze zadań testowych. Język programowania C/C++.

  Słowa kluczowe:
  Przetwarzanie wielowątkowe, współbieżne, równoległe, TBB, OpenCV

 • "Analiza porównawcza wydajności wybranych algorytmów segmentacji obrazów"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt polega na wykorzystaniu gotowego algorytmu szybkiej segmentacji obrazów (CMVision), porównaniu jego wydajności z innymi wybranymi algorytmami dla biblioteki OpenCV oraz integracji tegoż algorytmu z biblioteką OpenCV Język programowania: C/C++.

  Słowa kluczowe:
  przetwarzanie obrazów, segmentacja obrazów

 • "Instalacja, konfiguracja i demonstracja działania biblioteki OpenCV na urządzeniach mobilnych"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca polega na instalacji, konfiguracji i demonstracji działania biblioteki do przetwarzania obrazów OpenCV na urządzeniu mobilnym. Język programowania dowolny C/C++. Preferowany system operacyjny: Windows Mobile, lecz nie jest to warunek konieczny.

  Słowa kluczowe:
  przetwarzanie obrazów, OpenCV, urządzenia mobilne

 • "Opis i analiza interfejsu C++ dla biblioteki OpenCV"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca polega na opisaniu nowego interfejsu C++ dla biblioteki OpenCV, porównaniu go z dotychczasowym, wieloletnim interfejsem C pod względem funkcjonalności i ewentualnych różnic w wydajności.

  Słowa kluczowe:
  OpenCV, interfejs C++

 • "Analiza rozwiązań wirtualizacji systemów operacyjnych"
  status: zajęty
  dr inż. Waldemar Graniszewski

  Typ: inżynierska

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Analiza wybranej literatury. 2. Omówienie istniejących rozwiązań wirtualizacyjnych (VMare, Xen, VirtualPC, VBox) 3. Porównanie funkcjonalności wybranych rozwiązań wirtualizacyjnych 4. Porównanie pod względem wydajnościowym i zapewnienia bezpieczeństwa wybranych rozwiązań wirtualizacji systemów operacyjnych. 5. Specyficzne funkcjonalności testowanych rozwiązań wirtualizacyjnych 6. Wnioski.

  Słowa kluczowe:
  systemy operacyjne, wirtualizacja

 • "Analiza macierzy RAID"
  status: zajęty
  dr inż. Waldemar Graniszewski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Porównanie pod względem wydajnościowym i zapewnienia bezpieczeństwa wybranych realizacji macierzy RAID

  Słowa kluczowe:
  RAID

 • "Projekt biblioteki filmów z wykorzystaniem technologii JavaFx"
  status: zajęty
  dr inż. Sławomir Skoneczny

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Należy zaprojektować i zaimplementować aplikację do zarządzania zbiorem filmów (seriale, zwykłe filmy). Trzeba wykorzystać bazę danych Apache Derby i interfejs użytkownika w JavaFx.

  Słowa kluczowe:
  javafx, eclipse, eclipselink, spring, java, apache derby

 • "Modelowanie układu kondensatora dwuwarstwowego z użyciem rachunku różniczkowego niecałkowitego rzędu."
  status: zajęty
  dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  1) Budowa stanowiska badawczego układu kondensatora dwuwarstwowego opartego na karcie DS1102. 2) Przeprowadzenie badań eksperymentalnych charakterystyk statycznych i dynamicznych obiektu. 3) Analiza i porównanie otrzymanych rezultatów.

  Słowa kluczowe:
  modelowanie, rachunek różniczkowy niecałkowitego rzędu, równania różniczkowe cząstkowe

 • "Estymacja pozycji na podstawie obrazu z kamery, modelu 3D otoczenia i algorytmu „Unscented” filtru Kalmana"
  status: wolny
  dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca będzie polegała na implementacji algorytmu „Unscented” filtru Kalmana do lokalizacji położenia manipulatora lub robota mobilnego na podstawie otrzymywanego obrazu z kamery oraz znanego modelu 3D otoczenia. Z modelu 3D otrzymujemy wirtualne ujęcia z pozycji proponowanych przez algorytm UKF a następnie porównując je z aktualnym ujęciem otrzymanym z kamery estymujemy najlepszą możliwą do ocenienia pozycję robota lub manipulatora.

  Słowa kluczowe:
  roboty mobilne, estymacja, filtr Kalmana

 • "Ultradźwiękowy system lokalizacji robotów mobilnych wewnątrz laboratorium"
  status: wolny
  dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca będzie polegała na zaprojektowaniu, wykonaniu i przebadaniu systemu lokalizacji robotów wzorowanego na systemie GPS z użyciem sygnałów ultradźwiękowych. W określonych miejscach laboratorium zostaną umieszczone odpowiednio zbudowane nadajniki. Na podstawie przesunięcia sygnałów odebranych przez układ umieszczony na robocie wyznaczana będzie pozycja robota.

  Słowa kluczowe:
  roboty mobilne, GPS, lokalizacja robotów

 • "Implementacja algorytmu rozpoznawania pojazdów."
  status: zajęty
  dr inż. Sławomir Skoneczny

  Typ: projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Należy zaimplementować algorytm klasyfikacji pojazdów.

  Słowa kluczowe:
  rozpoznawanie

 • "Lista tematów projektów wraz z krótkim opisem jest na mojej stronie http://www.ee.pw.edu.pl/~czajewsw/projekty_iz.php"
  status: wolny
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  http://www.ee.pw.edu.pl/~czajewsw/projekty_iz.php

  Słowa kluczowe:
  przetwarzanie obrazów, sieci neuronowe, robotyka, opencv

 • "Wykorzystanie mechanizmu Windows Sockets w programowaniu rozproszonym"
  status: zajęty
  dr inż. Witold Czajewski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca polega na wykorzystaniu mechanizmu Windows Sockets w programowaniu rozproszonym, a dokładniej chodzi o stworzenie prostego oprogramowania typu klient-serwer do obsługi manipulatorów w laboratorium. Program nadrzędny ma za zadanie połączyć się z manipulatorem i przygotować go do pracy (jest do tego prosta biblioteka w C), a następni obsługiwać żądania klientów, którzy będą chcieli wykorzystać manipulator. Biblioteka podstawowych funkcji obsługi manipulatora jest gotowa, należy tylko opracować odpowiedni mechanizm i protokół komunikacyjny. Język programowania C/C++/C#.

  Słowa kluczowe:
  Windows Sockets, programowanie rozproszone

 • "Wybrane sposoby modelowania układu elektroda-elektrolit z użyciem rachunku różniczkowego niecałkowitego rzędu."
  status: zajęty
  dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca będzie polegała na zmodyfikowaniu istniejącego układu pomiarowego poprzez dostosowanie go do badania elektrod o różnych wielkościach. Następnie w pracy zostaną przeprowadzone badania elektrod o różnych wielkościach i z użyciem różnych modeli znanych w literaturze. Na zakończenie otrzymane wyniki zostaną porównanie i omówione.

  Słowa kluczowe:
  rachunek różniczkowy niecałkowitych rzędów, modelowanie, zjawisko Helmholtz'a, kondensator dwuwarstwowy

 • "Modelowanie analogowe podstawowych członów dynamicznych niecałkowitego rzędu przy użyciu struktur drabinkowych."
  status: zajęty
  dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca będzie polegała na wykonaniu i przebadaniu modeli analogowych podstawowych członów dynamicznych niecałkowitego rzędu. Układy te zostaną wykonane z użyciem struktur drabinkowych RC, modelujących impedancję niecałkowitego rzędu. Dla otrzymanych struktur zostaną przeprowadzone badania charakterystyk układów zarówno w dziedzinie częstotliwości jak i czasu. Otrzymane wyniki zostaną porównane z wynikami analitycznymi.

  Słowa kluczowe:
  modeloawnie analogowe, rachunek różniczkowy niecałkowitego rzędu

 • "ANALIZA I PROJEKTOWANIE SIECI VPN Z WYKORZYSTANIEM PROTOKOŁU IPSEC"
  status: zajęty
  dr inż. Waldemar Graniszewski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analiza i projektowanie sieci VPN

  Słowa kluczowe:
  VPN

 • "Zarządzanie ryzykiem w projekcie IT"
  status: zajęty
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: magisterska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Temat wymaga doprecyzowania. Praca koncentrowałaby sie na problemach i narzędziach identyfikacji, śledzeniai zarządzania ryzykiem w wybranej metodyce lub uwarunkownaiach projektowych.

  Słowa kluczowe:
  inzynieira oprogramowania, projekty IT

 • "Bazy obiektowe dla platform mobilnych"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: magisterska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca polegałaby na napisaniu bazy obiektowej opartej o podejście stosowe (SBQL) na platformą mobilną (np. Windows Phone). Wersja dorosła tej bazy napisana w języku Java jest dostępna i dobrze udokumentowana (ODRA)

  Słowa kluczowe:
  bazy danych, systemy mobilne

 • "Stworzenie uniwersalnego oprogramowania dla tworzenia i wykorzystania indeksów dla rozproszonych heterogenicznych źródeł danych"
  status: wolny
  dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Typ: magisterska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  W rozproszonych heterogenicznych źródłach danych często powstaje sytuacja, że końcowy użytkownik chce przeszukiwać heterogeniczne źródła przy użyciu zunifikowanego interfejsu. To oznacza, że fragmenty pewnej kolekcji danych są przechowywane na różnych serwerach, często w różnych formatach. Jeżeli taka wirtualna kolekcja jest bardzo duża (co jest sytuacją typową), wówczas koniecznej jest jej indeksowanie dla osiągnięcia zadowalających czasów odpowiedzi. Tworzenie i wykorzystanie indeksów jest bardzo dobrze opanowaną technologią dla scentralizowanych systemów (np. relacyjnych baz danych) lub systemów rozproszonych, ale jednorodnych (np. technologia SDDS). Jeżeli kolekcja jest heterogeniczna, wówczas zastosowanie takich indeksów staje się niemożliwe. Konieczne są zatem badania zmierzające stworzenia oprogramowania umożliwiającego tworzenie i wykorzystanie takich indeksów.

  Słowa kluczowe:
  bazy danych, systemy rozproszone

 • "Projekt systemu zarzadzania dokumentami wykorzystujący narzędzie Python."
  status: zajęty
  dr inż. Sławomir Skoneczny

  Typ: projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt dotyczy propozycji systemu zarzadzania dokumentami.

  Słowa kluczowe:
  django, python, zarządzanie dokumentami

 • "Projekt układu sterującego wykorzystującego technologię Bluetooth"
  status: zajęty
  dr inż. Sławomir Skoneczny

  Typ: projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt dotyczy opracowania koncepcji sterowania prostymi urządzeniami elektrycznymi (kwestia nawiązania łączności między komputerem a sterownikiem)

  Słowa kluczowe:
  bluetooth, AVR

 • "Model obrotowego odwróconego wahadła"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca będzie polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu stanowiska laboratoryjnego rzeczywistego modelu obrotowego odwróconego wahadła, jako przykładu układu nieliniowego i niestabilnego. Stanowisko to będzie podłączone do karty akwizycji danych i sterowania DS1104 poprzez zaprojektowany i wykonany także w tej pracy interfejs optoizolacyjny. W ramach pracy zostaną przeprowadzone także wstępne eksperymenty identyfikacji i sterowania z wykorzystaniem zbudowanego stanowiska.

  Słowa kluczowe:
  sterowanie, modelowanie, model układu nieliniowego, model układu niestabilnego

 • "Rozpoznawanie wybranych typów obiektów z użyciem platformy Android"
  status: zajęty
  dr inż. Sławomir Skoneczny

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca dotyczy zaproponowania i opracowania metody rozpoznawania wybranych typów obiektów oraz zaimplementowania tej metody na telefon komórkowy działający na platformie Android.

  Słowa kluczowe:
  Rozpoznawanie obrazów, platforma Android

 • "Problemy przetwarzania obrazów ruchomych"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Krzysztof Amborski

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt dotyczy analizy dostępnych programów do przetwarzania obrazów i wykonania przykładowego ich wykorzystania.

  Słowa kluczowe:
  przetwarzanie obrazów

 • "Sferyczny wyświetlacz LED"
  status: zajęty
  mgr inż. Przemysław Kowalczuk

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt ma na celu stworzenie prostego, sferycznego wyświetlacza LED. Wszystko w temacie koncepcji jest tu - http://www.youtube.com/watch?v=qRlr784qKEo

  Słowa kluczowe:
  WYŚWIETLACZ SFERYCZNY, LED, ELEKTRONIKA, AUTOMATYKA

 • "Obliczenia równoległe - wykorzystanie GPU przy pomocy nVidia CUDA"
  status: wolny
  mgr inż. Przemysław Kowalczuk

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt polega na stworzeniu prostego framework-a do obliczeń na jednostce karty graficznej. Dostęp do GPU zrealizowany jest poprzez pakiet nVidia CUDA. Jako rezultat projektu należy stworzyć dokumentację wraz z przykładami porównującymi wydajność CPU i GPU.

  Słowa kluczowe:
  OBLICZENIA RÓWNOLEGŁE, GPU, NVIDIA CUDA

 • "Obliczenia równoległe - wykorzystanie GPU przy pomocy OpenCL"
  status: zajęty
  mgr inż. Przemysław Kowalczuk

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt polega na stworzeniu prostego framework-a do obliczeń na jednostce karty graficznej. Dostęp do GPU zrealizowany jest poprzez pakiet OpenCL. Jako rezultat projektu należy stworzyć dokumentację wraz z przykładami porównującymi wydajność CPU i GPU.

  Słowa kluczowe:
  OBLICZENIA RÓWNOLEGŁE, GPU, OPENCL

 • "Prosty system monitoringu zasobów sieciowych"
  status: wolny
  mgr inż. Przemysław Kowalczuk

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt ma na celu stworzenie prostego systemu zarządzanego z poziomu przeglądarki WWW monitorującego zasoby dostępne na stacjach roboczych. Dodatkowo system ma umożliwiać proste zarządzanie stacjami.

  Słowa kluczowe:
  SIECI KOMPUTEROWE,

 • "OCR translator na Androida"
  status: zajęty
  mgr inż. Przemysław Kowalczuk

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  OCR translator na Androida

  Słowa kluczowe:
  ANDROID, SYSTEMY MOBILNE, OCR

 • "Narzędzia i metody analizy ruchu sieci bezprzewodowych"
  status: zajęty
  mgr inż. Przemysław Kowalczuk

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt ma na celu dokonania przeglądu narzędzi służących do analizy ruchu sieciowego w sieciach bezprzewodowych wraz z fazą eksperymentów na oddelegowanym AccessPoint-cie.

  Słowa kluczowe:
  SIECI WIFI, BEZPIECZEŃSTWO SIECI

 • "Pozycjonowanie strony WWW"
  status: zajęty
  mgr inż. Przemysław Kowalczuk

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt polega na stworzeniu mechanizmów pozycjonowania akademickiego portalu internetowej w wyszukiwarkach WWW.

  Słowa kluczowe:
  POZYCJONOWANIE, HTML, XHTML, CSS

 • "Synchronizacja Active Directory z LDAP"
  status: wolny
  dr inż. Waldemar Graniszewski

  Typ: projekt indywidualny

  Więcej »

  Szczegóły:
  opis projektu

  Słowa kluczowe:
  LDAP

 • "Prosty laserowy skaner 3D"
  status: wolny
  mgr inż. Przemysław Kowalczuk

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt ma na celu zbudowanie prostego skanera 3D wykorzystującego diodę laserową.

  Słowa kluczowe:
  SKANER 3D, LASER

 • "Integracja MS Sharepoint 2010 i MS Project Server 2010"
  status: zajęty
  mgr inż. Przemysław Kowalczuk

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt ma na celu stworzenie systemu ze zintegrowanym środowiskiem MS Sharepoint i MS Project Server 2010

  Słowa kluczowe:
  MS PROJECT, SHAREPOINT, ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

 • "Akwizycja obiektów 3D za pomocą kamery i projektora"
  status: wolny
  mgr inż. Przemysław Kowalczuk

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt ma na celu stworzenie mini systemu budowy modelu obiektu 3D na podstawi danych ze zwykłej kamery. Obiekt jest oświetlony wzorcem strukturalnym. Na podstawie zniekształceń wzorca wnioskowana jest mapa głębokości. Przykład koncepcji - http://www.ii.uni.wroc.pl/~anl/MGR/dziubek.pdf

  Słowa kluczowe:
  OBIEKTY 3D, AKWIZYCJA

 • "Oprogramowanie wyświetlacza dotykowego NEC"
  status: wolny
  mgr inż. Przemysław Kowalczuk

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt ma na celu rozszerzenie funkcjonalności sterownika monitora dotykowego o obsługę gestów. Do dyspozycji studenta jest monitor LCD NEC z powłoką dotykową (bez multitouch).

  Słowa kluczowe:
  EKRAN DOTYKOWY, STEROWANIE GESTAMI

 • "Akwizycja obiektów 3D za pomocą kamery stereo"
  status: wolny
  mgr inż. Przemysław Kowalczuk

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt złożony jest z dwóch części: 1. Zbieranie i preprocessing stereopary obrazów za pomocą kamery stereowizyjnej, 2. budowa i modelu 3D na podstawie uzyskanych danych. Do dyspozycji studentów jest kamera stereowizyjna Panasonic.

  Słowa kluczowe:
  STEREOWIZJA, KAMERA 3D, OBIEKTY 3D

 • "Rozpoznanie nowych funkcjonalności Moodle 2.x"
  status: wolny
  mgr inż. Przemysław Kowalczuk

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt polega na rozpoznaniu i przykładowej implementacji nowych funkcjonalności oferowanych przez pakiet Moodle w wersji 2.x. Student ma do dyspozycji maszynę wirtualną (dostęp również sieci internet) z podstawową instalacją.

  Słowa kluczowe:
  MOODLE, WEB 2.0, HTML, ZDALNE NAUCZANIE

 • "Serwer brzegowy oparty na MS Windows 2008 R2"
  status: wolny
  mgr inż. Przemysław Kowalczuk

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt polega na implementacji sieciowego serwera brzegowego (routing, VPN, trasowanie,...) opartego na MS Windows Server 2008 R2. Dotychczasowe rozwiązania oparte parze na MS Windows Server 2003 + ISA Server 2006 sprawdziły się znakomicie lecz nie wykorzystują architektury x64. Rezultatem projektu jest implementacja znanej już funkcjonalności i wykorzystanie nowych funkcji.

  Słowa kluczowe:
  SIECI KOMPUTEROWE, BEZPIECZEŃSTWO SIECI, MICROSOFT ISA SERVER

 • "Bezpieczeństwo sieci Wifi"
  status: zajęty
  mgr inż. Przemysław Kowalczuk

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt polega na zbadaniu możliwości budowy zabezpieczeń i słabych stron sieci bezprzewodowej. Student pracuje na wskazanym urządzeniu AccssPoint

  Słowa kluczowe:
  SIECI KOMPUTEROWE, WIFI, SIECI BEZPRZEWODOWE, BEZPIECZENSTWO

 • "Algorytmy optymalizacji statycznej nieliniowej typu Monte Carlo"
  status: wolny
  doc. dr inż. Krzysztof Amborski

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca dotyczy aplikacji metod Monte Carlo do oprogramowania dydaktycznego.

  Słowa kluczowe:
  optymalizacja nieliniowa, metody Monte Carlo

 • "Modernizacja stanowiska laboratoryjnego „Regulacja dwupołożeniowa”."
  status: wolny
  doc. dr inż. Krzysztof Amborski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca dotyczy modernizacji istniejacego stanowiska laboratoryjnego "Regulacja dwupolozeniowa", zwlaszcza wprowadzeniu cyfrowego zapisu pomiarow i wizualizacji przebiegu regulacji.

  Słowa kluczowe:
  regulacja dwupolozeniowa, badania laboratoryjne

 • "Systemy regulacji temperatury w inteligentnych budynkach"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Krzysztof Amborski

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca dotyczy systemow regulacji temperatury stosowanych w budynkach inteligentnych i ich powiazan z innymi systemami regulacji i zarzadzania.

  Słowa kluczowe:
  regulacja temperatury, budynki inteligentne

 • "Aplikacje użytkowe oparte na WWW dla eksperymentu NA61 w CERN"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Krzysztof Amborski

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca dotyczy fragmentu zespolowej pracy w osrodku CERN w Szwajcarii majacej na celu zbudowanie aplikacji www pomocnych przy realizacji eksperymentu NA61 badania czastek elementarnych.

  Słowa kluczowe:
  www, aplikacje

 • "Stanowisko do badania regulatorów PID niecałkowitego rzędu"
  status: wolny
  dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca będzie polegała na zmodernizowaniu istniejącego stanowiska do badania regulatora PID celem rozszerzenia możliwości stanowiska o obiekt i regulator niecałkowitego rzędu. Obiekt będzie realizowany w formie elektronicznego układu opartego o wzmacniacze operacyjne. Regulator natomiast będzie realizowany z użyciem płytki mikrokontrolera TI PICCOLO, dla którego kod będzie generowany ze środowiska Simulink przy użyciu Real Time Workshop.

  Słowa kluczowe:
  rachunek różniczkowy niecałkowitego rzędu, regulator PID, teoria sterowania, modelowanie analogowe

 • "Analogowy model układu niecałkowitego rzędu opisanego w przestrzeni stanu."
  status: wolny
  dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca będzie polegała ta zaprojektowaniu i wykonaniu obwodów elektronicznych do modelowania analogowego układu niecałkowitego rzędu z dwoma zmiennymi stanu. Praca ta będzie wykonywana w oparciu o istniejący model rzędu całkowitego. Niecałkowity rząd układu (0.5,0.25) będzie otrzymany poprzez znaną aproksymację analogową z użyciem drabinki RC (domino ladder).

  Słowa kluczowe:
  teoria sterowania, modelowanie analogowe, rachunek różniczkowy niecałkowitych rzędów

 • "Analiza procesów zarządzania certyfikatami"
  status: zajęty
  dr inż. Waldemar Graniszewski

  Typ: projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt dotyczy następujących zagadnień: - certyfikaty (centrum certyfikacji, tworzenie, cykl życia certyfikatów) - formaty certyfikatów (jakie są, po co są, jak przekształcać jedne w drugie) - bazy certyfikatów

  Słowa kluczowe:
  certyfikaty, centra certyfikacji

 • "Zastosowanie algebry geometrycznej do przetwarzania obrazow"
  status: zajęty
  dr inż. Sławomir Skoneczny

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca dotyczy przetwarzania obrazow przy wykorzystaniu operacji algebry geometrycznej.

  Słowa kluczowe:
  algebra geometryczna, przetwarzanie obrazow