Prace obronione

 • Implementacja wybranych metod kalibracji układu wielokamerowego wielomodalnego na potrzeby wyznaczania mapy głębi
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Konrad Markowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  19.03.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Analiza porównawcza metod testów penetracyjnych dla aplikacji internetowych i mobilnych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  27.02.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Cyberbezpieczeństwo)

 • Analiza porównawcza metod segmentacji instancji i detekcji obiektów pod kątem ich odporności na typowe zniekształcenia obrazu
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  27.02.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Metody zarządzania obiektami na platformie konteneryzacji Kubernetes
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Krzysztof Marek

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Twardy

  Data obrony:
  27.02.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Sposoby zarządzania chmurowymi systemami ciągłej integracji i wdrażania
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Krzysztof Marek

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Konrad Markowski

  Data obrony:
  27.02.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Porównanie manualnych i automatycznych metod wyceny oprogramowania
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  27.02.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Gra 2D z proceduralną generacją elementów
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Jarosław Szostakowski

  Data obrony:
  27.02.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Porównanie rozwiązań stosowanych do optymalizacji metod harmonogramowania
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  27.02.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Projekt i budowa urządzenia tasującego karty do gry, wyposażonego w sterownik mikroprocesorowy.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  9.02.2024

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Projekt oraz budowa urządzenia mikroprocesorowego do kontroli warunków środowiskowych i sterowania urządzeniami wykonawczymi.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Macias

  Data obrony:
  9.02.2024

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Projekt i budowa modelu łodzi podwodnej sterowanej mikroprocesorowo.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  9.02.2024

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Projekt i budowa robota sterowanego mikroprocesorowo o dwóch kołach napędowych i jednym podporowym.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Macias

  Data obrony:
  9.02.2024

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • System zdalnego monitorowania temperatury i wilgotności z aplikacją na system Android
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  9.02.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Proceduralnie ewoluująca hierarchiczna inteligencja roju
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  9.02.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Wykorzystanie platformy Tensorflow Lite dla minikomputerów do uczenia sieci neuronowych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Rafał Łopatka

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  9.02.2024

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Segmentacja obrazu układu krwionośnego siatkówki.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  9.02.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Opracowanie ćwiczeń laboratoryjnych z zastosowania metody Kanban w inżynierii oprogramowania
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Krzysztof Marek

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  9.02.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Rola facylitacji w optymalizacji procesu analizy wymagań w projekcie IT
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Jarosław Szostakowski

  Data obrony:
  5.02.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Informatyka stosowana)

 • Metody detekcji chorób płucnych na podstawie zdjęć rentgenowskich
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  5.02.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Metody detekcji chorób płucnych na podstawie zdjęć rentgenowskich
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  5.02.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Porównanie wzorców integracyjnych w komunikacji pomiędzy systemami informatycznymi.
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  5.02.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)

 • Inżynieria zapytań w dużych modelach językowych.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  5.02.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Prognozowanie bilansu energetycznego prosumentów na przykładzie Estonii
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  5.02.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Aplikacja do nauki szacowania złożoności zadań
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Krzysztof Marek

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  5.02.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Gra z proceduralną generacją w stylu The Binding of Isaac
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: mgr inż. Krzysztof Marek

  Data obrony:
  5.02.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Metody testowania oprogramowania w zwinnej inżynierii oprogramowania
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Krzysztof Marek

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  5.02.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Rola Product Ownera w projektach IT dla klienta wewnętrznego i zewnętrznego
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  5.02.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Automatyzacja zarządzania infrastrukturą w chmurze publicznej
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Krzysztof Marek

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Konrad Markowski

  Data obrony:
  5.02.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Aplikacja do symulacji procesu inżynierii oprogramowania
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Krzysztof Marek

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  5.02.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Wykorzystanie metod ze wzmocnieniem do prognozowania wyników neurologicznych po zatrzymaniu krążenia.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  5.02.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Zwinne i adaptacyjne metody prowadzenia projektów IT
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  23.01.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • An application of differentiable memory to reinforcement learning
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  23.01.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Zdalny system pomiaru temperatury i wilgotności z aplikacją dla systemu Android
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  23.01.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Dobór modelu bazy danych do problemu efektywnego przetwarzania wydarzeń w systemie billingowym
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  23.01.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Wykorzystanie łańcuchów blokowych do uwierzytelniania zdjęć i filmów
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  9.01.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Analiza porównawcza wybranych nierelacyjnych baz danych
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  9.01.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Analiza porównawcza metod oceny jakości danych w nierelacyjnych bazach danych
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  9.01.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Wpływ pandemii COVID-19 i pracy zdalnej na zarządzanie wymaganiami w projektach informatycznych
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  9.01.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Wykorzystanie modelu dyfuzji do wirtualnego przenoszenia makijażu.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  9.01.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Zastosowanie rekurencyjnych, głębokich sieci neuronowych do generowania opisów zdjęć
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  9.01.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Zastosowanie rekurencyjnych, głębokich sieci neuronowych do generowania opisów zdjęć
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  9.01.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Automatyczna identyfikacja gatunków drzew
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  9.01.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Sterowanie predykcyjne manipulatorem kosmicznym o dwóch niezależnych ramionach
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Macias

  Data obrony:
  9.01.2024

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Automatyzacja analizy bezpieczeństwa oprogramowania w potokach ciągłej integracji i wdrażania
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Krzysztof Marek

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  9.01.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Metody optymalizacji głębokich sieci neuronowych na urządzeniach przenośnych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  9.01.2024

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Automatyzacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie branży ubezpieczeniowej
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  12.12.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Automatyzacja integracji i wdrażania oprogramowania
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Krzysztof Marek

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Jarosław Szostakowski

  Data obrony:
  12.12.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Wdrożenie Metody Kanban w zespole inżynierów oprogramowania
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Krzysztof Marek

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Data obrony:
  12.12.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Estymacja wybranych cech geometrycznych obiektów z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  12.12.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Bezpieczeństwo przetwarzania w chmurze
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  12.12.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • System do obsługi procesu biletowego w komunikacji miejskiej z użyciem aplikacji mobilnej i urządzeń wykorzystujących standard komunikacji bluetooth 4.0.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  12.12.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Zastosowanie baz NoSQL w rozwiązaniach Big Data
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  12.12.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Techniki wizualizacji danych jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji biznesowych
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  12.12.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Wykorzystanie głębokich sieci neuronowych do symulacji powierzchni wody w otoczeniu przeszkody przy użyciu silnika Unreal Engine 4
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  10.10.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Modelowanie i synteza układu sterowania dla systemu nawadniania sadu.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Macias

  Data obrony:
  10.10.2023

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • System zarządzania dokumentami wykorzystujący duże modele językowe do pozyskiwania wiedzy z plików teksowych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  10.10.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Rozwiązania ciągłej integracji i wdrażania dla aplikacji na urządzenia mobilne
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Krzysztof Marek

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka

  Data obrony:
  10.10.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Tworzenie syntetycznych zdjęć z wykorzystaniem sieci GAN
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  10.10.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Cyberbezpieczeństwo)

 • Game balance mechanics in 4X strategy game using Graph Convolutional Networks
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  10.10.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Cyberbezpieczeństwo)

 • Aplikacja webowa do zarządzania prywatnymi plikami
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  10.10.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Platformy do przetwarzania strumieni danych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Krzysztof Marek

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Twardy

  Data obrony:
  10.10.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Prognozowanie produkcji energii przez farmę fotowoltaiczną w oparciu o dane pogodowe
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  10.10.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Zastosowanie głębokich sieci neuronowych do ukrytej anonimizacji twarzy i tablic rejestracyjnych w sekwencjach obrazów
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  10.10.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Usuwanie refleksów świetlnych z pojedynczych zdjęć.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  27.09.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Generowanie podpisów pod zdjęciami z wykorzystaniem mechanizmu uwagi
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  8.09.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Metody sterowania rakietą wirującą
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Konrad Markowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  30.06.2023

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Dobór hiperparametrów głębokiej sieci neuronowej z rodziny Yolo z wykorzystaniem algorytmów optymalizacyjnych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Konrad Markowski

  Data obrony:
  30.06.2023

  Specjalizacja:
  Elektromobilność (Automatyka)

 • Analiza porównawcza różnych wariantów głębokiej sieci neuronowej Yolo
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  30.06.2023

  Specjalizacja:
  Elektromobilność (Automatyka)

 • Analiza i porównianie metod klasyfikacji ruchu w sieciach teleinformatyczych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  27.06.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Predykcyjne wykrywanie obiektów na sekwencji wideo z wykorzystaniem algorytmów YOLO.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  27.06.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Wykorzystanie grafowych sieci neuronowych do śledzenia wieloobiektowego.
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  27.06.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)

 • Prognozowanie generowanej energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych przy wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  27.06.2023

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Implementation of Cyber Security controls in an American software (SaaS) development company, using global ISO/IEC standards: 27001, 27002, 27017, 27018
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Data obrony:
  27.06.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Proceduralne generowanie trójwymiarowych realistycznych modeli terenu
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  27.06.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Przegląd rozwiązań finansowych opartych o łańcuch blokowy
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  27.06.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Zastosowanie głębokich sieci neuronowych do śledzenia wzroku z wykorzystaniem kamery w laptopie
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  27.06.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Równoległy algorytm GSP do wydobywania częstych sekwencji z otwartą implementacją
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  27.06.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Wykorzystanie głębokich sieci neuronowych do wspomagania treningu i rehabilitacji
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  27.06.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Baza danych wykorzystująca łańcuch blokowy
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  27.06.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Cyberbezpieczeństwo)

 • Narzędzia informatyczne wspierające inżynierię oprogramowania z wykorzystaniem Metody Kanban
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Krzysztof Marek

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  27.06.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Cyberbezpieczeństwo)

 • Projekt systemu umożliwiającego realizację założeń frameworka SCRUM dla projektów prowadzonych wg metodyk zgodnych z manifestem Agile
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  6.06.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Śledzenie wieloobiektowe z wykorzystaniem mechanizmu uwagi.
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  6.06.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)

 • Fizyczny model krążenia w tętnicy ramiennej
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Macias

  Data obrony:
  6.06.2023

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Analiza porównawcza rozwiązań służących do poprawy rozdzielczości obrazów cyfrowych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  16.05.2023

  Specjalizacja:
  Elektromobilność (Automatyka)

 • Metody segmentacji chmur punktów 3D
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  16.05.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Proceduralne generowanie map 2.5D z wirtualną kamerą
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: mgr inż. Krzysztof Marek

  Data obrony:
  16.05.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • System informatyczny wspierający domy tymczasowe dla zwierząt
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Krzysztof Marek

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  16.05.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Rozpoznawanie obiektów na schematach technicznych
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  16.05.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Wykorzystanie głębokich sieci neuronowych do analizy ruchu ulicznego, zarejestrowanego przy pomocy kamer monitoringu miejskiego
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  25.04.2023

  Specjalizacja:
  Elektromobilność (Inżynieria oprogramowania)

 • Analiza roli Scrum Mastera w dobie pandemii COVID-19
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  4.04.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)

 • Śledzenie wieloobiektowe z wykorzystaniem najnowszych detektorów YOLO
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  7.03.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Cyberbezpieczeństwo)

 • Ocena sentymentu komentarzy w języku polskim.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  10.02.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Analiza porównawcza wybranych otwartoźródłowych algorytmów VSLAM
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  10.02.2023

  Specjalizacja:
  Elektromobilność (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Realizacja zadania sterowania modułem Quanser Flexible Link z wykorzystaniem regulatora PID niecałkowitego rzędu
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Michał Wiraszka

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  10.02.2023

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Programowanie centrali wentylacyjnej obiektu Gdynia Waterfront II na sterowniku iSMA
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Michał Wiraszka

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  10.02.2023

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Projekt i budowa czterokołowego pojazdu mobilnego o dwóch osiach skrętnych i sterowniku mikroprocesorowym
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Konrad Markowski

  Data obrony:
  10.02.2023

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Projekt i budowa pojazdu mobilnego o dwóch kołach napędowych i stabilności dynamicznej, sterowanego mikroprocesorowo
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: mgr inż. Michał Wiraszka

  Data obrony:
  10.02.2023

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Wizualizacja rynku nieruchomości w Polsce
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Jarosław Szostakowski

  Data obrony:
  10.02.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Proces głosowania oparty o blockchain
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  7.02.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Zintegrowany mikroprocesorowy system wspomagający proces liczenia punktów w grze squash.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  7.02.2023

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Projekt i budowa autonomicznego, przegubowego robota mobilnego sterowanego układem mikroprocesorowym
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  7.02.2023

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Aplikacje internetowe w podejściu serverless w oparciu o zasoby chmury obliczeniowej Amazon Web Services
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Jarosław Szostakowski

  Data obrony:
  7.02.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • System rekomendacyjny bazujący na grafowej sieci neuronowej.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka

  Data obrony:
  7.02.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Tłumaczenie słów języka migowego przy użyciu sieci neuronowych
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  7.02.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Zastosowanie sieci głębokiego uczenia do opisu wybranych aspektów sytuacji na jezdni
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  7.02.2023

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Systemy wbudowane)

 • Porównanie frameworków do budowy aplikacji w systemie iOS na przykładzie aplikacji pomagającej w inwestowaniu w kryptowaluty
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  7.02.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Algorytmy aproksymowanego wyszukiwania najbliższych sąsiadów.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  2.02.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Automatyzacja integracji i wdrażania modeli tabelarycznych w środowisku Power BI
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Krzysztof Marek

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  2.02.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Analiza porównawcza koncepcji obsługi błędów logiki biznesowej w obszarze programowania objętym paradygmatem funkcyjnym
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  2.02.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)

 • Predykcja wartości obiektów na rynku wirtualnym o niewielkiej płynności
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  2.02.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Dobre praktyki programistyczne w praktyce
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: mgr inż. Krzysztof Marek

  Data obrony:
  2.02.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Internetowy serwis sprzedaży treści multimedialnych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Krzysztof Marek

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  24.01.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Analiza i porównanie dwóch wybranych narzędzi automatycznego testowania aplikacji webowych: Selenium oraz TestCafe
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  24.01.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Analiza porównawcza systemów klasy Business Intelligence na podstawie MS Power BI i Tableau
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  24.01.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • System zarządzania dokumentami
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  24.01.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Weryfikacja pokrewieństwa ludzi na podstawie zdjęć ich twarzy
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  24.01.2023

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Wykorzystanie rozwiązań grafowych do identyfikacji "farm trolli" i kanałów propagacji fałszywych wiadomości
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  24.01.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Generowanie obrazów na podstawie tekstu.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  10.01.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Generowanie obrazów na podstawie tekstu.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  10.01.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Porównywanie obrazów na podstawie kompozycji obiektów
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  10.01.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Porównywanie obrazów na podstawie kompozycji obiektów
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  10.01.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Segmentation of bone structures in ultrasound imagery
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  10.01.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Szybkie algorytmy do śledzenia wieloobiektowego.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  10.01.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Analiza danych dotyczących pandemii Covid-19 przy użyciu nierelacyjnych baz danych
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  20.12.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)

 • Optymalizacja uczenia sieci neuronowej typu transformer.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  20.12.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Cyberbezpieczeństwo)

 • Wykorzystanie głębokich sieci neuronowych do rozpoznawania obiektów i określenia miejsca chwytu w obrazach 2D
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  20.12.2022

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Analiza porównawcza korpusów nagrań mowy dla celów syntezy mowy w języku polskim.
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  20.12.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)

 • Bazy typu NewSQL i IMDB w problematyce Big Data
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  20.12.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)

 • Wykorzystanie uczenia przez wzmacnianie do rekomendacji.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  20.12.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Analiza bazodanowych funkcji geolokalizacyjnych na przykładzie baz: relacyjnej, dokumentowej oraz grafowej
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Piotr Ostalczyk

  Data obrony:
  20.12.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Etykietowanie danych transakcyjnych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  20.12.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)

 • Badanie doświadczeń programistów stosujących narzędzie Github Copilot w procesie wytwarzania oprogramowania
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  20.12.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Badanie doświadczeń programistów stosujących narzędzie Github Copilot w procesie wytwarzania oprogramowania
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  20.12.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Porównanie narzędzi do automatyzacji procesów testowania oprogramowania
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Krzysztof Marek

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  20.12.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Metody zarządzania wymaganiami w dużych projektach informatycznych dla infrastruktury lotniczej
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  20.12.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Metody zwiększenia skuteczności sieci YOLO w zadaniu klasyfikacji obiektów w ruchu ulicznym, zarejestrowanych przy pomocy kamer monitoringu miejskiego
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  6.12.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Wydajność nierelacyjnych baz danych w aplikacjach webowych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  30.09.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • ANALIZA I PORÓWNANIE NAJPOPULARNIEJSZYCH BIBLIOTEK I FRAMEWORKÓW JAVASCRIPT
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  30.09.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Koncepcja DevOps oraz narzędzia automatyzacji rozwoju i wdrażania systemów na przykładzie aplikacji kontenerowej
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  30.09.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Systemy wsparcia edukacji zdalnej
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  30.09.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Analiza porównawcza nierelacyjnych baz danych dokumentowych, grafowych oraz kolumnowych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  30.09.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Wdrażanie pracowników do zespołów zwinnych w warunkach pandemii Covid 19
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  30.09.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Wdrażanie pracowników do zespołów zwinnych w warunkach pandemii Covid 19
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  30.09.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Automatyzacja zarządzania infrastrukturą IT z wykorzystaniem chmury publicznej
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  30.09.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Analiza danych giełdowych z wykorzystaniem SparkML
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Piotr Ostalczyk

  Data obrony:
  30.09.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Metryki jakości danych w systemach baz danych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  30.09.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Poprawa wydajności prowadzenia projektów z branży odnawialnych źródeł energii poprzez wdrożenie metodyk zwinnych
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  30.09.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)

 • Understanding and Addressing Biases in Healthcare Machine Learning Models
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  27.09.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Szybkie wyszukiwanie duplikatów zdjęć z wykorzystaniem haszowania.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka

  Data obrony:
  27.09.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Wykorzystanie neuronowych pól radiacyjnych w modelowaniu trójwymiarowym.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  27.09.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Analiza porównawcza architektur sieciowych zwiększających bezpieczeństwo korzystania z urządzeń IoT w sieciach komercyjnych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  23.09.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Analiza wydajności protokołów HTTPv3/QUIC dla zastosowań IoT
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  23.09.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Klasyfikacja ruchu w sieciach komputerowych na podstawie wektorów cech
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Data obrony:
  23.09.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Zaprojektowanie i implementacja podejścia Blue-Green do ciągłego wdrażania oprogramowania w kontekście istniejącego rozwiązania ERP
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Krzysztof Marek

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Jarosław Szostakowski

  Data obrony:
  23.09.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Zastosowanie uczenia maszynowego do identyfikacji autorstwa tekstów
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  23.09.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Analiza wybranych algorytmów optymalizacji w kontekście aplikacji do zarządzania obowiązkami domowymi
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Piotr Ostalczyk

  Data obrony:
  23.09.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)

 • Wdrożenie metodyki Scrum na poziomie całej organizacji aktualnie pracującej w modelu sztywnym
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Krzysztof Marek

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Jarosław Szostakowski

  Data obrony:
  23.09.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Metody oceny odległości budynków od obiektów liniowych na podstawie zróżnicowanych danych geoprzestrzennych
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Twardy

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  23.09.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Opracowanie algorytmu optymalnego wyboru hulajnogi na podstawie lokalizacji użytkownika
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  23.09.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)

 • Przegląd i analiza systemów klasy EDR
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  23.09.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Metody oceny wiarygodności stron internetowych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Data obrony:
  30.06.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Wizualizacja obrazowych baz danych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  30.06.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Otwarta i równoległa wersja algorytmu PrefixSpan do wydobywania częstych sekwencji
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  30.06.2022

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Systemy monitorowania bezpieczeństwa sieci
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Twardy

  Data obrony:
  30.06.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Porównanie baz relacyjnych, grafowych i dokumentowych w systemach bankowych
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  30.06.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)

 • Metody OCR dla niestandardowych czcionek i napisów.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  30.06.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • ECG signal analysis using Recurrent Neural Networks
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  30.06.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Cyberbezpieczeństwo)

 • Analiza rozwoju programistycznych rozwiązań oprogramowania EPR na przykładzie Symfonia ERP Handel
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Madziar

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  30.06.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Wykrywanie modyfikacji typu deepfake twarzy ludzkich w sekwencjach wideo.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  14.06.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • System sugerujący finansowo optymalne podróże w oparciu o sztuczną inteligencję
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  31.05.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Generowanie modeli BRDF tesktur.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  31.05.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Integracja mikroserwisów z wykorzystaniem Apache Kafka.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: mgr inż. Michał Wiraszka

  Data obrony:
  31.05.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Projekt i realizacja manipulatora dla robota mobilnego.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Macias

  Data obrony:
  31.05.2022

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Przegląd i porównanie dostępnych rozwiązań dla hurtowni danych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Krzysztof Marek

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Konrad Markowski

  Data obrony:
  10.05.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Zastosowanie Modelu Spotify lub jego wybranych elementów w innych organizacjach
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Krzysztof Marek

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  10.05.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Mechanizmy zarządzania indeksami w bazie danych Oracle
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  10.05.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)

 • Porównanie rozwiązań bazodanowych typu NewSQL
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  10.05.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)

 • Analiza porównawcza wybranych metod rozpoznawania tekstu na obrazach cyfrowych
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  8.03.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)

 • Badanie wykorzystania sieci Generative Adversarial Network (GAN) w celu zwiększania rozdzielczości obrazów cyfrowych
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  8.03.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)

 • Aplikacja internetowa do śledzenia informacji o drużynach sportowych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  8.03.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Automatyzacja procesów zarządzania projektami w Jira Software z wykorzystaniem REST API
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Krzysztof Marek

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  8.03.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Projekt i konstrukcja inteligentnego tostera
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Michał Nowicki

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Twardy

  Data obrony:
  11.02.2022

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Projekt i budowa rąk służących do realizacji gestów dla robota mobilnego
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Macias

  Data obrony:
  11.02.2022

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Projekt i realizacja robota mobilnego sterowanego mikroprocesorowo
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Macias

  Data obrony:
  11.02.2022

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Projekt i budowa robota mobilnego sterowanego mikroprocesorowo, wyposażonego w obrotowy układ sensoryczny
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  11.02.2022

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Projekt i budowa robota mobilnego wyposażonego w kamerę
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  11.02.2022

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Realizacja trajektorii kulki znajdującej się na platformie samopoziomującej z wykorzystaniem kamery
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: mgr inż. Michał Wiraszka

  Data obrony:
  11.02.2022

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Projekt i budowa jednoosiowego robota balansującego sterowanego mikrokomputerem
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Twardy

  Data obrony:
  11.02.2022

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Projekt i budowa mikroprocesorowego układu pozycjonowania ogniwa fotowoltaicznego
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka

  Data obrony:
  11.02.2022

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Wykorzystanie metod głębokiego uczenia do stylizacji zdjęć twarzy.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  9.02.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • System oceny zachowania kierowcy w implementacji mobilnej
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Jarosław Szostakowski

  Data obrony:
  9.02.2022

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Praktyczne zastosowanie technologii Optycznego Rozpoznawania Znaków (OCR) na przykładzie odczytywania paragonów fiskalnych
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  9.02.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Implementacja algorytmu określania wieku człowieka na podstawie zdjęcia jego twarzy
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  9.02.2022

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Sposób oceny czystości nawierzchni z wykorzystaniem sieci głębokiego uczenia
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka

  Data obrony:
  9.02.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Aplikacja do symulacji metody organizacji pracy Kanban
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Krzysztof Marek

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  9.02.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Uwierzytelnianie dokumentów przy pomocy technologii blockchain
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: mgr inż. Michał Wiraszka

  Data obrony:
  9.02.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Platforma do sprawdzania wiarygodności wiadomości wykorzystująca sieć neuronową
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  9.02.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Platforma do sprawdzania wiarygodności wiadomości wykorzystująca sieć neuronową
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  9.02.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Implementacja i porównanie klasycznych oraz neuronowych wizyjnych algorytmów utrzymania toru ruchu dla robota mobilnego
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  1.02.2022

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Aplikacja edukacyjna prezentująca działanie algorytmów przeszukiwania grafu
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: mgr inż. Krzysztof Marek

  Data obrony:
  1.02.2022

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Percepcja otoczenia pojazdu z wykorzystaniem segmentacji semantycznej
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  25.01.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Gra komputerowa typu JRPG z proceduralnym generowaniem elementów
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: mgr inż. Michał Wiraszka

  Data obrony:
  25.01.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Proceduralne generowanie świata 2D w modelowaniu fikcyjnych map
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Twardy

  Data obrony:
  25.01.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Analiza porównawcza technologii do wytwarzania aplikacji mobilnych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Jarosław Szostakowski

  Data obrony:
  25.01.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Wirtualna przymierzalnia z wykorzystaniem siecie głębokiego uczenia
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  11.01.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Estymacja parametrów rzutu oszczepem na postawie sekwencji wideo
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  11.01.2022

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Zastosowanie sieci LSTM do korekty błędów literowych w tekstach
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  11.01.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Wykrywanie formacji w szeregach czasowych na podstawie notowań giełdowych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  11.01.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do warcabów 100-polowych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  11.01.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Odwrotna lematyzacja z użyciem sieci typu LSTM
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  21.12.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Rozpoznawanie aktywności ruchowej człowieka na podstawie punktów kluczowych sylwetki
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  21.12.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Analiza i porównanie wybranych metod migracji bazy danych Oracle
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  21.12.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)

 • Impact of RPA technology on business users
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  21.12.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)

 • Analiza rynku nieruchomości z wykorzystaniem platformy .NET
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  21.12.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Analiza porównawcza rozwiązań bazodanowych Cloud Firestore i Realtime Database w zastosowaniu do mobilnej aplikacji e-commerce
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  21.12.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Zarządzanie projektem wdrożeniowym w międzynarodowym środowisku rozproszonym
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  21.12.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)

 • Systemy zarządzania treścią na przykładzie systemu Joomla!
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  21.12.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Bezpieczeństwo Nierelacyjnych Baz Danych w Aplikacjach Internetowych
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  21.12.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)

 • Głębokie uczenie w procesie rozpoznawania twarzy.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  30.09.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Wykorzystanie wybranych narzędzi analizy danych do określania położenia zasobnika poczty hydraulicznej w reaktorze Maria
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Rafał Łopatka

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Twardy

  Data obrony:
  30.09.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Detekcja cebulek włosowych na obrazach trichoskopowych z wykorzystaniem sieci splotowych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  30.09.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Opracowani metody oraz implementacja oprogramowania wspierającego zarządzanie prywatnymi zbiorami danych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Madziar

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Data obrony:
  30.09.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Analiza rozproszonych baz danych opartych na łańcuchu blokowym
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  30.09.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Proceduralne generowanie rzek na potrzeby komputerowego modelowania świata rzeczywistego
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  30.09.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Opracowanie ćwiczeń laboratoryjnych ze zwinnych metod wytwarzania oprogramowania z wykorzystaniem Jira Cloud
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Krzysztof Marek

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Twardy

  Data obrony:
  30.09.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Potencjał rodziny sieci Inception w estymacji sylwetki ludzkiej.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  30.09.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Zastosowanie głębokich sieci neuronowych do klasyfikacji zbliżonych do siebie wzorców ruchowych sportów gimnastycznych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  21.09.2021

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Analysis of image annotation solutions
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Jarosław Szostakowski

  Data obrony:
  21.09.2021

  Specjalizacja:
  Electrical Engineering (Automatyka)

 • Metody detekcji interakcji człowiek-obiekt z wykorzystaniem klasycznych metod klasyfikacji
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  21.09.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Wykorzystanie pochodnej niecałkowitego rzędu w przetwarzaniu obrazów.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  21.09.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Sterowanie grą wieloagentową przy pomocy algorytmów uczenia ze wzmocnieniem.
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  21.09.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Detekcja twarzy w tłumie z użyciem klasyfikatorów prostych i złożonych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  21.09.2021

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Automatyzacja procesów zarządzania infrastrukturą informatyczną
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Krzysztof Marek

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Jarosław Szostakowski

  Data obrony:
  21.09.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Automatyka)

 • Sterowanie układami z nasyceniem zmiennych stanu
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Twardy

  Data obrony:
  1.09.2021

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Wirtualne środowisko symulacyjne do testowania robotów mobilnych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  30.06.2021

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Wirtualne środowisko symulacyjne do testowania robotów mobilnych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  30.06.2021

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Metodyka SCRUM prowadzenia projektów IT w rozproszonych zespołach z małym doświadczeniem
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  24.06.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Optimization of Real-Time Intermediate Flow Estimation for Video Frame Interpolation
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  24.06.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Generowanie podpisów pod zdjęciami z wykorzystaniem sieci głębokiego uczenia
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  24.06.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Generowanie podpisów pod zdjęciami z wykorzystaniem sieci głębokiego uczenia
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  24.06.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Transfer stylu z wykorzystaniem sieci głębokiego uczenia
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  24.06.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)

 • Analiza sposobów konfiguracji zabezpieczeń systemu rozproszonego Hadoop.
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  24.06.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)

 • Architektura lambda w przetwarzaniu informacji o warszawskiej komunikacji miejskiej.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  24.06.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Wykorzystanie sieci typu GAN do generacji fałszywych zdjęć
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  24.06.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)

 • Porównanie generacji schematu bazy danych na podstawie OpenApi z rozwiązaniami tradycyjnymi
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  24.06.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Zastosowania machine learningu w algorytmach klasyfikacji z wykorzystaniem języka R
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  18.05.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Metody generowania słownego opisu położenia obiektów sceny wizyjnej
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  18.05.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)

 • Projekt systemu regulacji orientacji i prędkości kątowej satelity PW-Sat3 z wykorzystaniem kół reakcyjnych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  18.05.2021

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Wykorzystanie głębokich sieci neuronowych oraz optymalizacji metodą roju cząstek do dopasowania modelu geometrycznego obiektu do jego zdjęcia
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Jarosław Szostakowski

  Data obrony:
  18.05.2021

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Analiza porównawcza rozwiązań stosowanych do generacji przestrzeni mieszkalnej
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  18.05.2021

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Automatyczne wczytywanie danych z faktur
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  16.03.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Modelowanie zestawu napędowego maszyny FS260 z użyciem algorytmów genetycznych na potrzeby doboru nastaw regulatora
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  2.03.2021

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Ekstrakcja informacji istotnej z dokumentów na potrzeby systemów ERP
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  2.03.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Mobilna aplikacja wspomagająca wykonywanie zdjęć paszportowych wykorzystująca głębokie sieci neuronowe
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  2.03.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Badanie wydajności nierelacyjnej grafowej bazy danych w porównaniu do relacyjnej bazy danych w kontekście dochodzenia epidemiologicznego
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  2.03.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Analiza stanu realizacji procesów wytwarzania oprogramowania w tradycyjnych i zwinnych metodykach w branży lotniczej
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  2.03.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)

 • Narzędzia informatyczne wspomagające niewielkie projekty w metodach adaptacyjnych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  2.03.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Automatyzacja procesów biznesowych w małym przedsiębiorstwie branży energetycznej
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  2.03.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Analiza porównawcza oprogramowania Vmware ESXI, Microsoft Hyper-V i Proxmox w wirtualizacji
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  2.03.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Badanie wydajności silnika Elasticsearch w porównaniu do MS SQL Server
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  2.03.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)

 • Nuclear Power Plant Simulator in a Cybersecurity Test Bed
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Twardy

  Data obrony:
  12.02.2021

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Robot sterowany przy pomocy aplikacji mobilnej
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  12.02.2021

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Analiza porównawcza wybranych detektorów obiektów na obrazach
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  10.02.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Rozpoznawanie gestów w czasie rzeczywistym
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  10.02.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Symulacja układów dynamicznych w środowisku programistycznym Processing
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Twardy

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Macias

  Data obrony:
  10.02.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Rozpoznawanie pieniędzy z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych na urządzeniach mobilnych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  10.02.2021

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Rozpoznawanie pieniędzy z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Jarosław Szostakowski

  Data obrony:
  10.02.2021

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Aplikacja do częściowo automatycznego etykietowania obiektów w obrazach wykorzystująca głębokie sieci neuronowe
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  10.02.2021

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Aplikacja do częściowo automatycznego etykietowania obiektów w obrazach wykorzystująca głębokie sieci neuronowe
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  10.02.2021

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Gra roguelike wykorzystująca proceduralną generację lochu
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Jarosław Szostakowski

  Data obrony:
  10.02.2021

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Kompas dla osoby niewidomej lub niedowidzącej
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Macias

  Data obrony:
  10.02.2021

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Generacja zbalansowanej mapy dla asymetrycznej gry RTS
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka

  Data obrony:
  10.02.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Balans w grach wieloosobowych o sumie nieujemnej
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka

  Data obrony:
  10.02.2021

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Aplikacja do koloryzacji zdjęć monochromatycznych przy użyciu głębokich sieci neuronowych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Michał Wiraszka

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  10.02.2021

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Porównanie wybranych algorytmów sterowania optymalnego
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Michał Wiraszka

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Twardy

  Data obrony:
  10.02.2021

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Konstrukcja urządzenia śledzącego obiekty za pomocą kamery z ruchomą głowicą
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Michał Wiraszka

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  10.02.2021

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Aplikacja internetowa do wizualiacji i predykcji danych dotyczących epidemii COVID'19
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  3.02.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Modelowanie i ekstrakcja cech sekwencji wideo przedstawiających ruchy szermierza
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  3.02.2021

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Metody oceny tekstowych zapytań do baz obrazów
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  3.02.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Generator lochów dla konkursu One Page Dungeon
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka

  Data obrony:
  3.02.2021

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Przewidywanie zachorowań na COVID-19 z wykorzystaniem technologii Big Data
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka

  Data obrony:
  3.02.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Wykrywanie współistotnych obiektów na obrazach cyfrowych.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  3.02.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Wykorzystanie minimalnych grafów klikowych do śledzenia wieloobiektowego.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: mgr inż. Michał Wiraszka

  Data obrony:
  3.02.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Analiza wydajności przetwarzania w bazach relacyjnych i NoSQL przy użyciu narzędzi BigData.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  3.02.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Wykorzystanie algorytmu genetycznego w uczeniu ze wzmocnieniem.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  3.02.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Mobilny tłumacz bazujący na bibliotece MLKit.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  3.02.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Architektura aplikacji z wykorzystaniem mikroserwisów
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  3.02.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Poprawa rozdzielczości zdjęć przy użyciu krzyżowo-skalowej korelacji cech.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: mgr inż. Michał Wiraszka

  Data obrony:
  3.02.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Detekcja obiektów na półkach sklepowych.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Jarosław Szostakowski

  Data obrony:
  3.02.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Zarządzanie węzłami linii produkcyjnej zgodnie z założeniami przemysłu 4.0.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  26.01.2021

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • An application of time series analysis for ECG signal classification
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  19.01.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)

 • Analiza porównawcza technologii do wytwarzania aplikacji mobilnych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  12.01.2021

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Sterowanie kamerą obrotową typu pan-tilt w środowisku wirtualnym
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  12.01.2021

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Optymalny rozdział obciążeń w systemach elektroenergetycznych z niepewnością odbioru i wytwarzania
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Twardy

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  22.12.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Wykorzystanie technologii HoneyPot do analizy wektorów ataków na systemy przemysłowe
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  22.12.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Modelowanie procesów biznesowych i architektura aplikacji używając programowania funkcyjnego na przykładzie języka Haskell
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  22.12.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)

 • Analiza porównawcza architektury mikroserwisów i architektury monolitycznej
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  22.12.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Budowa systemów informatycznych w oparciu o modelowanie procesów biznesowych z użyciem BPMN
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  22.12.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Estymacja modeli 3D pojazdów w sekwencjach obrazów z wykorzystaniem uczenia maszynowego.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  1.12.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Metody detekcji skóry na obrazach cyfrowych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  1.12.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Analiza danych z użyciem języka R w ekonomii, badaniach przestrzennych i bioinformatyce
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  1.12.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Analiza porównawcza wybranych metod porządkowania pikseli kolorowych dla celów morfologii matematycznej .
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  20.10.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Rozproszony system przeprowadzający testy obciążeniowe aplikacji webowej typu REST
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  24.09.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • System wizyjny wspomagający pracę demonstracyjnego stanowiska automatyki przemysłowej
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  24.09.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Badania wydajności uczenia w oparciu o rozproszoną platformę Kubernetes
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  24.09.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Wykorzystanie sieci neuronowych do automatycznej koloryzacji obrazów monochromatycznych.
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  24.09.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Uczenie ze wzmocnieniem w sterowaniu samochodem na torze wyścigowym.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  24.09.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Automatyczna selekcja różnorodnych póz z sekwencji wideo.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  24.09.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Wsparcie mechanizmów balansu w grze typu 4X przy pomocy narzędzi grafowych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  24.09.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Analiza porównawcza stosów technologicznych do wytwarzania aplikacji internetowych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  24.09.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Wykorzystanie głębokich sieci neuronowych do poprawy jakości dźwięku.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  24.09.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Rozproszona baza danych na urządzeniach mobilnych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  24.09.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Porównania technologii do predykcji w czasie rzeczywistym na przykładzie wykrywania oszustw dokonywanych na transakcjach płatniczych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  24.09.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Ekstrakcja i standaryzacja nazw geograficznych z nieustrukturyzowanego tekstu.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  24.09.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Lokalizacja robotów mobilnych przy wykorzystaniu platformy Jetson TX2
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  3.09.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Generowanie nieskończonego trójwymiarowego świata za pomocą algorytmów generowania proceduralnego
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  3.09.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Opracowanie platformy testów automatycznych z wykorzystaniem narzędzia Selenium Webdriver
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  3.09.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Badanie dokładności pomiaru odbiornika GNSS z poprawkami RTK
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Macias

  Data obrony:
  9.07.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Opracowanie koncepcji wdrożenia systemu buforowego w fabryce beczek
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Michał Macias

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  9.07.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Poprawa jakości obrazów cyfrowych poprzez metodę wmalowywania
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  3.07.2020

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka Przemysłowa)

 • System oceny czystości nawierzchni z wykorzystaniem przetwarzania obrazów i głębokich sieci neuronowych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  3.07.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Redukcja modelu metodami minimalizacji rzędu macierzy Hankela
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Twardy

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  3.07.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Analiza i porównanie dwóch wybranych narzędzi testowania oprogramowania opierających się na strategii testowania Behavior-Driven Development
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  3.07.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Wykorzystanie sieci GAN do poprawy rozdzielczości zdjęć.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  3.07.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Wykorzystanie struktury grafowej do śledzenia wielu obiektów.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  3.07.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Optymalizacja dostaw z wykorzystaniem pojazdu dostawczego.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  3.07.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Metody wykrywania spamu w wiadomościach SMS.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  23.06.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Badanie wydajności mechanizmów zapytań do baz danych
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  23.06.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Wdrożenie systemu Salesforce metodami zwinnymi
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  23.06.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Przewidywanie kursów giełdowych z wykorzystaniem mechanizmów uczenia maszynowego na bazie różnorodnych źródeł informacji
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  23.06.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Metody poprawy kontrastu obrazów cyfrowych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  19.05.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Zarządzenie ryzykiem w przedsiębiorstwie z branży ICT
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  19.05.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Aplikacja internetowa do analizy wydatków osobistych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Jarosław Szostakowski

  Data obrony:
  25.02.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Zarządzanie ryzykiem w metodykach zwinnych (agile) zarządzania projektami
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  25.02.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Filtry obrazowe zachowujące kontrast krawędzi obiektów w obrazie
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  25.02.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Bezpieczeństwo danych użytkowników w sieci Internet
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  11.02.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Wpływ uwarunkowań środowiskowych na możliwości wykorzystania i efektywność robotów mobilnych w zastosowaniach przemysłowych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  11.02.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • System rozpoznawania płci, wieku i emocji z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Jarosław Szostakowski

  Data obrony:
  7.02.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Oprogramowanie systemu nawigacji wizyjnej robota mobilnego z wykorzystaniem znaczników oraz funkcją przesyłu obrazu przez Internet
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  7.02.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Rozpoznawanie twarzy z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  7.02.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Projekt i budowa robota mobilnego monitorującego pomieszczenia
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Macias

  Data obrony:
  7.02.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Porównanie środowisk programistycznych do sterowania robotami Lego EV3
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Macias

  Data obrony:
  7.02.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Zastosowanie głębokich sieci neuronowych do rozpoznawania ptaków w środowisku miejskim
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Twardy

  Data obrony:
  7.02.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Metoda łączenia chmur punktów z wykorzystaniem czujnika Kinect i bibilioteki PCL
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  7.02.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Porównanie wybranych metod segmentacji instancji w obrazach cyfrowych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  7.02.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Projekt i budowa modelu autonomicznego robota mobilnego sterowanego mikroprocesorowo
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  7.02.2020

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • System utrzymywania toru ruchu z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych i robota opartego na układzie NVIDIA Jetson Nano
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  7.02.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Sposoby zrównoleglania przetwarzania chmur punktów z wykorzystaniem biblioteki PCL
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  7.02.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • System rozpoznawania gestów i śledzenia postaci ludzkiej wykorzystujący głębokie sieci neuronowe i robota zbudowanego na platformie NVIDIA Jetson Nano
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  7.02.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Rozpoznawanie znaków drogowych z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych i układu NVIDIA Jetson Nano
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  7.02.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Uczenie ze wzmocnieniem w środowisku z rzadką nagrodą.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka

  Data obrony:
  3.02.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Projekt i implementacja aplikacji mobilnej wspomagającej zawody szermiercze
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  3.02.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Sterowanie predykcyjne z wykorzystaniem mnożnikowej metody przemiennego kierunku
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Twardy

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  3.02.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Generowanie sceny wizyjnej z wykorzystaniem architektury GQN.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka

  Data obrony:
  3.02.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Wizyjne sterowanie małym robotem mobilnym
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  3.02.2020

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • System wsparcia podróży osób niedowidzących.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  3.02.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Wykrywanie istotnych obiektów na zdjęciach.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  3.02.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Wybrane metodyki zarządzania projektami informatycznymi
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  3.02.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Human activities recognition system based on sequence of 2d pose images
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  3.02.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Aplikacja mobilna w języku C++ analizująca i przetwarzająca sygnały dźwiękowe w celu wspomagania osób z niepełnosprawnością słuchu
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  3.02.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Aplikacja mobilna w języku C++ analizująca i przetwarzająca sygnały dźwiękowe w celu wspomagania osób z niepełnosprawnością słuchu
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  3.02.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Porównanie rozwiązań bazodanowych typu NoSQL
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  3.02.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Analiza możliwości zastosowania technik BigData do badania trendów epidemiologicznych na przykładzie Google Flu Trends
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  3.02.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Projekt platformy Stewarta o 6 stopniach swobody
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Michał Wiraszka

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  29.01.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Wykorzystanie uczenia ze wzmocnieniem do sterowania piłkarzem w grze.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  29.01.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Pseudo-LiDAR dla systemu wspomagania parkowania w garażu dwustanowiskowym
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Michał Wiraszka

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  29.01.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Klasyfikacja trudności dróg wspinaczkowych ściany systemowej MoonBoard
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Michał Wiraszka

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  29.01.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Badanie algorytmów automatycznego strojenia regulatora PID w sterowniku PLC dla układu zbiorników połączonych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Michał Wiraszka

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Macias

  Data obrony:
  29.01.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • System dystrybucji mocy dla autonomicznej łodzi podwodnej
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Michał Wiraszka

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Paweł Fabijański

  Data obrony:
  29.01.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Regulator niecałkowitego rzędu strojony metodą optymalizacji wklęsło-wypukłej.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Michał Wiraszka

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Macias

  Data obrony:
  29.01.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Opracowanie podstawowych zagadnień dotyczących Process Miningu i analizy logów zdarzeń z pomocą oprogramowania RapidMiner Studio z wtyczką RapidProM
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Konrad Markowski

  Data obrony:
  29.01.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Aplikacja wykorzystująca dane geolokacyjne do usprawnienia procesu wyszukiwania korepetytora
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Jarosław Szostakowski

  Data obrony:
  29.01.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Wykorzystanie usług chmury publicznej Microsoft Azure na przykładzie systemu identyfikacji produktów
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Konrad Markowski

  Data obrony:
  29.01.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Zastosowanie metryk obiektowych w procesie wytwarzania oprogramowania na przykładach aplikacji w języku Java
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  29.01.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Wspomaganie treningów na wolnych ciężarach z wykorzystaniem aplikacji w systemie operacyjnym iOS
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  29.01.2020

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka Przemysłowa)

 • Metody predykcyjne dla analizy danych pogodowych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  15.01.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Rozpozawanie emocji na podstawie zdjęć twarzy
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  15.01.2020

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Analiza porównawcza wybranych systemów wspomagania kierowcy
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  15.01.2020

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka Przemysłowa)

 • Optymalizacja zapytań w bazie relacyjnej dla rozległego zbioru danych
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  15.01.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Estymacja położenia pojazdu na podstawie wybranych pomiarów nawigacyjnych symulowanych w środowisku CARLA
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Macias

  Data obrony:
  16.12.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Rozwiązywanie nieliniowych problemów sterowania optymalnego metodą najszybszego spadku
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Twardy

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  16.12.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Metody automatyzacji procesów biznesowych na przykładzie systemu workflow
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  16.12.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Synteza i analiza trajektorii robota mobilnego z wykorzystaniem analizy obrazów
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  16.12.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Rozpoznawanie znaków drogowych z wykorzystaniem sieci głębokiego uczenia
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  30.10.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Integracja Qlik Sense z usługami Amazon Alexa oraz GeoAnalytics w aplikacji analizującej sprzedaż
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  30.10.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)

 • Projekt narzędzia klasy Business Intelligence do usprawnienia zarządzania procesem administracji portfelami projektowymi
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  30.10.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)

 • Analiza porównawcza wybranych metod pomiaru rozmiaru funkcjonalnego oprogramowania i praktyczne aspekty ich zastosowania
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  30.10.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)

 • Zastosowanie nierelacyjnej bazy danych MongoDB do analizy interakcji lekowych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Konrad Markowski

  Data obrony:
  30.10.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Wykorzystanie nierelacyjnych baz danych w aplikacjach internetowych na przykładzie MongoDB i frameworku Django
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  30.10.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)

 • Optymalizacja dostępu do danych z portali placówek edukacyjnych
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  30.10.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Badanie i budowa środowiska do pracy zespołów w metodykach zwinnych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  30.10.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Ant Colony Optimization for Designing of PID controllers
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka

  Data obrony:
  21.10.2019

  Specjalizacja:
  Electrical Engineering (Inżynieria Oprogramowania)

 • Przewidywanie cen akcji z wykorzystaniem rekurencyjnej sieci neuronowej typu Long Short-Term Memory
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Ryszard Łagoda

  Data obrony:
  26.09.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Modyfikacja stanowiska laboratoryjnego do badania regulacji dwupołożeniowej
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Ryszard Łagoda

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  26.09.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka Przemysłowa)

 • Aplikacja webowa w języku Python wspomagająca proces optymalnego planowania podróży
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Konrad Markowski

  Data obrony:
  26.09.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Wizyjne sterowanie promieniem lasera z wykorzystaniem deflektora
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  1.07.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Modelowanie procesów biznesowych obsługi studentów na Wydziale Elektrycznym
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  1.07.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Wyznaczanie optymalnego sterowania obiektu nieliniowego metodą rozszerzonego lagranżjanu
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Twardy

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  1.07.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Wykorzystanie sygnałów Forexowych do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Twardy

  Data obrony:
  1.07.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Sterowanie z wykorzystaniem regulatora PID niecałkowitego, zmiennego rzędu poprzez protokół komunikacyjny OPC
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Michał Macias

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  1.07.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Modelowanie analogowe układów niecałkowitego, zmiennego rzędu w przestrzeni stanu
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Michał Macias

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  1.07.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Koncepcja urządzenia wielozadaniowego do produkcji małoseryjnej
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Michał Macias

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  1.07.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Badanie możliwości tworzenia modeli pomieszczeń z użyciem algorytmu ICP i autorskiego skanera 3D opartego o czujnik lidarowy
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  24.06.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Platforma pływająca umożliwiająca badanie algorytmów wyznaczania orientacji i położenia
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Macias

  Data obrony:
  24.06.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Przetwarzanie obrazów ze skanera rentgenowskiego
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  24.06.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Analysis of terrorist threats using GIS and Big Data methods
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka

  Data obrony:
  28.05.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Zastosowanie klasyfikacji i segmentacji obrazow do wykrywania przeszkod terenowych dla autonomicznego pojazdu kolowego
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Rafał Łopatka

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  28.05.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Detekcja obiektów w ruchu ulicznym z wykorzystaniem sieci neuronowej YOLO
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  28.05.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Aplikacja wspomagająca kierownika projektu programistycznego
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Data obrony:
  28.05.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Technologia blockchain w kontekście głosowań elektronicznych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Jarosław Szostakowski

  Data obrony:
  27.05.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Badanie zastosowania metodyki SCRUM w zespołach wytwórczych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  27.05.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi MS Power BI
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Konrad Markowski

  Data obrony:
  27.05.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Rozpoznawanie odcisków palców przy pomocy detektorów punktów charakterystycznych.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Twardy

  Data obrony:
  27.05.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Aplikacja wyszukująca okolicznych partnerów do gry w tenisa ziemnego działająca na systemie Android
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Jarosław Szostakowski

  Data obrony:
  27.05.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Aplikacja do oceny wiarygodności kredytowej klientów.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Macias

  Data obrony:
  27.05.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Longitudinal beam profile acquisition with burst of triggers in CERN proton synchrotron
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr Piotr Sapiecha

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  28.03.2019

  Specjalizacja:
  Electrical Engineering (Inżynieria Oprogramowania)

 • Identifying DDoS attacks with Deep Neural Networks.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  11.02.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka Przemysłowa)

 • Projekt i budowa urządzenia mikroprocesorowego rysującego pisakiem po kartce.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  11.02.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Projekt i budowa modelu robota jeżdżącego po linii sterowanego mikroprocesorowo.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  11.02.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Metody filtracji medianowej obrazów barwnych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  11.02.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Metody uczenia nienadzorowanego do kategoryzacji utworów muzycznych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka

  Data obrony:
  11.02.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Projekt i implementacja systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych z wykorzystaniem mikrokomputera Raspberry Pi
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Konrad Markowski

  Data obrony:
  11.02.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Aqualeader - urządzenie wspomagające trening pływacki
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Konrad Markowski

  Data obrony:
  11.02.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Rozwiązywanie Sudoku przez uczenie ze wzmocnieniem
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka

  Data obrony:
  11.02.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Praktyczna weryfikacja hipotezy uczenia głębokiego
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Rafał Łopatka

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  11.02.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Praktyczna weryfikacja hipotezy uczenia głębokiego
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Rafał Łopatka

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  11.02.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Modelowanie procesów termodynamicznych na przykładzie odgazowywacza.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Rafał Łopatka

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  11.02.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Wybrane algorytmy segmentacji obrazów narzędzi medycznych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  7.02.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka i Inżynieria Komputerowa)

 • Porównanie metod i narzędzi wykorzystywanych w modelowaniu rozszerzonej rzeczywistości
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  7.02.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Wykorzystanie głębokiej sieci neuronowej do zliczania bananów na stoisku owocowo-warzywnym.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  7.02.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Platforma pomiarowa wielkości meteorologicznych oparta na komputerze Raspberry Pi
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  7.02.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Wykorzystanie baz dokumentowych w przetwarzaniu dużych zbiorów danych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  7.02.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Zastowanie sieci głębokiego uczenia do nawigacji pojazdu w grze symulacyjnej
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  7.02.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Analiza współpracy naukowej na podstawie Bazy Wiedzy PW z wykorzystaniem narzędzi grafowych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  7.02.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Aplikacja mobilna iSODinfo na platformę Android
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Jarosław Szostakowski

  Data obrony:
  31.01.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Wykorzystanie bazy grafowej do optymalizacji łańcucha dostaw.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  31.01.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Zastosowanie algorytmów uczenia maszynowego do rozpoznawania znaków drogowych w aplikacji mobilnej.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  31.01.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Komunikator internetowy dla graczy komputerowych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  31.01.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • System badania opinii na temat produktu w internecie
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  31.01.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Zastosowanie metodyki DevOps w małych i średnich firmach
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Jarosław Szostakowski

  Data obrony:
  31.01.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)

 • Aplikacja mobilna sterująca urządzeniami zewnętrznymi
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  24.01.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Przegląd metod analizy szkodliwego oprogramowania
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka

  Data obrony:
  24.01.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • System wspierania planowania tras handlowców z wykorzystaniem uczenia maszynowego i języka R
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  24.01.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Wykorzystanie rozproszonej bazy danych typu blockchain w systemie inwentaryzacyjnym.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Data obrony:
  24.01.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Dobór optymalnej strategii sterowania z wykorzystaniem algorytmu genetycznego na przykładzie wahadła odwróconego
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Rafał Łopatka

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  24.01.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Wyznaczanie trajektorii poruszania się obiektu w warunkach niepełnej informacji o otoczeniu
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  7.01.2019

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Metody łączenia sąsiadujących klatek sekwencji obrazów w panoramy
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  7.01.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Wykrywanie gestów dłoni na podstawie sygnałów EMG.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  7.01.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Rozpoznawanie znaków drogowych na mikrokomputerze RPI3 z wykorzystaniem splotowych sieci neuronowych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  7.01.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Zastosowanie metod uczenia głębokiego do detekcji symboli topograficznych na mapach archiwalnych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  7.01.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Wykorzystanie algorytmów wzmacniających mikroruchy do poprawy bezpieczeństwa urządzeń mobilnych.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  7.01.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Wizyjne algorytmy analizy ruchu drogowego
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  7.01.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Wykrywanie symboli na mapach archiwalnych z wykorzystanem metod morfologicznych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  22.10.2018

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Metody anti-windup w układach automatycznej regulacji
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  22.10.2018

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka Przemysłowa)

 • Porównanie frameworka Spring i Flask w kontekście budowy nowoczesnych aplikacji webowych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  22.10.2018

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Opracowanie koncepcji i projektu instalacji multimedialnej dla sal SK 201 i 204.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka

  Data obrony:
  22.10.2018

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Analiza porównawcza możliwości generacji kodu ze środowiska Simulink na sterownik firmy B&R
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka

  Data obrony:
  14.09.2018

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Optymalizacyjne metody poprawy stabilności napięciowej w zadaniu dyspozycji mocy
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Twardy

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  14.09.2018

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Wykorzystanie silnika grafowego do rekomendacji filmów.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  14.09.2018

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Analiza i adaptacja metody ORB-SLAM do współpracy z platformą mobilną pracującą pod kontrolą Robot Operating System
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  4.07.2018

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Sterowanie autonomicznym robotem kroczącym z wykorzystaniem jednopłytkowego komputera Raspberry PI 2
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  4.07.2018

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka i Inżynieria Komputerowa)

 • Automatyczne tworzenie efektu komiksu na zdjęciach cyfrowych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  28.06.2018

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Generowanie efektów malarskich w obrazach cyfrowych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  28.06.2018

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Wyszukiwanie anomalii w dużych zbiorach danych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  28.06.2018

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Śledzenie poruszających się pojazdów w sekwencji wideo
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  13.06.2018

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Wykorzystanie interfejsu REST API i metody PCA do analizy danych w oparciu o chmurę obliczeniową firmy Siemens
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  13.06.2018

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Dostosowanie aplikacji spadkowych do wymagań nowych przeglądarek internetowych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  4.06.2018

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Implementacja algorytmu ewolucyjnego optymalizującego ruch robota w przestrzeni dwuwymiarowej
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  4.06.2018

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Budowanie grafów skierowanych przy wykorzystaniu Graficznych Jednostek Obliczeniowych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  4.06.2018

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Wykrywanie, rozpoznawanie i śledzenie polskich tablic rejestracyjnych na sekwencjach wideo.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  12.04.2018

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Identyfikacja monet metodami deskryptorowymi
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  8.02.2018

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Metody śledzenia wielu obiektów w sekwencjach obrazów
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  8.02.2018

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • System do klasyfikacji chorób roślin na podstawie zdjęć.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  8.02.2018

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Predykcja poziomu zapylenia powietrza w Warszawie.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  8.02.2018

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Zliczanie ludzi w tłumie
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  8.02.2018

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Opracowanie aplikacji do wyboru tematów projektów studenckich z wykorzystaniem technologii Spring.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  8.02.2018

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • System zdalnego monitoringu
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Twardy

  Data obrony:
  8.02.2018

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Projekt i budowa modelu dźwigu sterowanego mikroprocesorowo
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Twardy

  Data obrony:
  8.02.2018

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Projekt i budowa pojazdu sterowanego z poziomu simulinka.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  8.02.2018

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Projekt i budowa modelu robota mobilnego sterowanego za pomocą urządzenia przenośnego.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  8.02.2018

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Zastosowanie przetwarzania obrazów do estymacji niektórych parametrów wybranych roślin uprawnych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  8.02.2018

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Wykorzystanie przetwarzania obrazów do implementacji gry w kółko i krzyżyk z robotem
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  8.02.2018

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Prototyp aplikacji webowej do prowadzenia “Fantasy League” na podstawie ligi piłki nożnej
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Twardy

  Data obrony:
  30.01.2018

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • System wsparcia ekspertów sprzedaży z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji wytwarzania oprogramowania
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Jarosław Szostakowski

  Data obrony:
  30.01.2018

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Model procesów biznesowych w dziekanacie Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Jarosław Szostakowski

  Data obrony:
  30.01.2018

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Model procesów biznesowych w dziekanacie Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Jarosław Szostakowski

  Data obrony:
  30.01.2018

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Aplikacja webowa do streamowania muzyki z wykorzystaniem technologii Spring Boot, Hibernate i Howler.js
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka

  Data obrony:
  30.01.2018

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Wieloplatformowa aplikacja mobilna stworzona z wykorzystaniem technologii React-Native, której zadaniem jest wspomaganie procesu pakowania przed wyjazdem
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Konrad Markowski

  Data obrony:
  30.01.2018

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Zastosowanie wybranej metody rozpoznawania obrazów w aplikacji mobilnej do oceny składu biochemicznego produktów gastronomicznych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  30.01.2018

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Zastosowanie wybranej metody rozpoznawania obrazów w aplikacji mobilnej do oceny składu biochemicznego produktów gastronomicznych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  30.01.2018

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • System stabilizacji obrotu rakiety manewrującej
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka

  Data obrony:
  30.01.2018

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Przetwarzanie obrazów z tomografu optycznego
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  30.01.2018

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Badanie dobrych praktyk w analizie problematyki ekstrakcji danych z hurtowni danych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  10.01.2018

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Interfejs człowiek-komputer z wykorzystaniem układu kamer
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  10.01.2018

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Projekt i budowa modelu windy sterowanej mikroprocesorowo.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  10.01.2018

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Metody polepszania jakości obrazów z zachowaniem kontrastu krawędzi
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  13.12.2017

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Model robota autonomicznego zarządzanego za pomocą oprogramowania wykorzystującego przetwarzanie obrazów.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  13.12.2017

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Problematyka WorkFlow z wykorzystaniem Microsoft SharePoint
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  13.12.2017

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Praktyki i technologie w tworzeniu REST API
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  18.10.2017

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Budowa pojazdu wyposażonego w kamerę i sterowanego z poziomu urządzenia mobilnego.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  18.10.2017

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Analiza wybranych algorytmów estymacji położenia obiektu z wykorzystaniem nawigacji inercyjnej
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka

  Data obrony:
  18.10.2017

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Approximation of dynamics and model reduction for control tasks: laboratory exercise concept and implementation
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Twardy

  Data obrony:
  12.09.2017

  Specjalizacja:
  Electrical Engineering (Automatyka)

 • Uniwersalny sterownik do bramy garażowej
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Ryszard Łagoda

  Więcej »

  Recenzent:

  Data obrony:
  13.07.2017

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Modelowanie ruchów Browna niecałkowitego rzędu na przykładzie wybranych wskaźników ekonometrycznych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  30.06.2017

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Modelowanie procesu migotania fluorescencji kropek kwantowych z wykorzystaniem równań różniczkowych niecałkowitego rzędu oraz ułamkowego procesu Poissona
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  30.06.2017

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Projekt i budowa modelu stabilizatora osiowego sterowanego mikroprocesorowo.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  30.06.2017

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Integracja środowisk mobilnych z platformą MS Dynamics CRM
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  30.06.2017

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Metryki w zwinnych metodykach wytwarzania oprogramowania
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  30.06.2017

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Rejestracja i interpretacja gestów dłoni przy pomocy sensora Kinect
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  12.06.2017

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • DOBÓR NASTAW REGULATORA PID METODAMI OPTYMALIZACJI WYPUKŁO-WKLĘSŁEJ
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Twardy

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  12.06.2017

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Projektowanie regulatorów mimo PID metodą iterowanej restrykcji LMI
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Twardy

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  12.06.2017

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka i inżynieria komputerowa)

 • Condition Monitoring System as one of the Industry 4.0 Trends
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Twardy

  Data obrony:
  12.06.2017

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • System śledzenia przebiegu gry komputerowej z wykorzystaniem przetwarzania obrazów
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Rafał Łopatka

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  10.05.2017

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Zastosowanie sieci neuronowych do nauki reguł automatów komórkowych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  10.02.2017

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Aplikacja przeznaczona na urządzenia mobilne z systemem iOS wspomagająca proces przeprowadzania egzaminu
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  10.02.2017

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Budowa tematycznego Data Martu
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  10.02.2017

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Wybrane algorytmy wmalowywania cyfrowego w przetwarzaniu obrazów
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  10.02.2017

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Dobór ustawień regulatora PID za pomocą algorytmu genetycznego
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Rafał Łopatka

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  1.02.2017

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Analiza procesu samodostrajania się regulatora PID zaimplementowanego w sterowniku SIMATIC S7-1200 firmy Siemens
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka

  Data obrony:
  1.02.2017

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Aplikacja webowa wspomagająca trening na siłowni
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  1.02.2017

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • System wspomagający szacowanie projektów informatycznych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  1.02.2017

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Gra w systemie iOS na silniku Unity sterowana głosem
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  1.02.2017

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Budowa stacji pogodowej z wykorzystaniem komputera RaspberryPi3
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  1.02.2017

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Aplikacja webowa Wirtualny dietetyk sportowy
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Grzegorz Sarwas

  Data obrony:
  1.02.2017

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Analiza porównawcza wybranych systemów klastrowej pamięci masowej
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  25.01.2017

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria komputerowa)

 • System lokalizacji i rozpoznawania znaków drogowych na obrazach cyfrowych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent:

  Data obrony:
  20.12.2016

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Weryfikacja modeli Masona i KLM przetwornika piezoelektrycznego
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Ryszard Łagoda

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Data obrony:
  20.12.2016

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka i Inżynieria Komputerowa)

 • Sterowanie nieliniowe niecałkowitego rzędu
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  26.10.2016

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Symulator pracy układu regulacji dwustawnej temperatury
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Ryszard Łagoda

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  19.09.2016

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka Przemysłowa)

 • Aplikacja internetowa realizująca portal ogłoszeniowy
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  19.09.2016

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • The web scraper for extracting data from websites about electronic components
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  7.07.2016

  Specjalizacja:
  Electrical Engineering (Inżynieria Oprogramowania)

 • System wizyjnej kontroli jakości z wykorzystaniem tylnego oświetlenia obiektu.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka

  Data obrony:
  7.07.2016

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka i Inżynieria Komputerowa)

 • Śledzenie ruchomych obiektów z wykorzystaniem ruchomej kamery typu pan-tilt
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  7.07.2016

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • System do zarządzania zadaniami
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  30.06.2016

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Metody wyznaczania trajektorii przeszukiwania wybranych warstw mapy rastrowej
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  30.06.2016

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Modernizacja układu pompowego stacji uzdatniania wody
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Ryszard Łagoda

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka

  Data obrony:
  6.05.2016

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Metody punktów charakterystycznych i ich zastosowanie do systemu wspomagania zwiedzania
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Jarosław Szostakowski

  Data obrony:
  6.05.2016

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Porównanie rozwiązań wieloplatformowych na urządzenia mobilne na podstawie przykładowej aplikacji
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Data obrony:
  26.02.2016

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Projekt i implementacja bezpiecznego serwisu internetowego
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Konrad Markowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  26.02.2016

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Projekt i implementacja bezpiecznego serwisu internetowego
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Konrad Markowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  26.02.2016

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Komputerowe wspomaganie sterowania ruchem ulicznym
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Ryszard Łagoda

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  17.02.2016

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Model autonomicznego pojazdu samochodowego sterowanego mikroprocesorowo
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  17.02.2016

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Zastosowanie metod rozpoznawania twarzy do opisu zdjeć
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  17.02.2016

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Rozpoznawanie znaków na podstawie ich trajektorii
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  17.02.2016

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Obrazowa baza danych z mechanizmem wyszukiwania obrazów
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Data obrony:
  17.02.2016

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Rozpoznawanie wybranych zwierząt przy wykorzystaniu telefonu komórkowego z systemem Android
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  17.02.2016

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Ocena przydatności grafowych baz danych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Konrad Markowski

  Data obrony:
  17.02.2016

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Zastosowanie przetwarzania obrazów na platformie Android do nauki gry w Makao
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka

  Data obrony:
  17.02.2016

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Aplikacja na urządzenia mobilne z systemem Android rozwijająca umiejętności gry w szachy
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Data obrony:
  10.02.2016

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Walidacja numeryczna procesu nagrzewania w oparciu o model dynamiczny niecałkowitego rzędu
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Data obrony:
  10.02.2016

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Stanowisko laboratoryjne do badania procesu stabilizacji robota balansującego
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  10.02.2016

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • System do rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Olszewski

  Data obrony:
  10.02.2016

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem środowiska Unreal Engine 4
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  10.02.2016

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • System wspomagający organizację gier zespołowych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  10.02.2016

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • System zarządzania bazą danych o elastycznej strukturze oparty o rozwiązania typu NoSQL
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  21.01.2016

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych na przykładzie serwisu opartego na serwerze web wspierającego firmę prowadzącą szkolenia
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Konrad Markowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  12.01.2016

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Wybrane metody wykrywania krawędzi w obrazach kolorowych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  12.01.2016

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka i Inżynieria Komputerowa)

 • Funkcje kosztów dopasowania w stereowizji
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  12.01.2016

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka i Inżynieria Komputerowa)

 • Rozpoznanie gestów dłoni w wizyjnym interfejsie człowiek-komputer
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  12.01.2016

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Zastosowanie interfejsu wizyjnego do sterowania ruchem obiektów w grach komputerowych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  12.01.2016

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Budowa stanowiska laboratoryjnego "Model nogi o trzech stopniach swobody"
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  29.09.2015

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Maszynowa weryfikacjia jakości i autentyczności banknotów w obrocie gotówkowym
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  29.09.2015

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Wyszukiwanie informacji geograficznej na podstawie zapytań tekstowych z wykorzystaniem internetowych serwisów mapowych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  18.09.2015

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Budowa systemu nawigacji i wizualizacji środowiska robota mobilnego Nao
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Tomasz Winiarski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  8.09.2015

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Overview and analysis of chosen network steganography methods
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów

  Data obrony:
  13.07.2015

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Analiza danych zgromadzonych w hurtowni z wykorzystaniem algorytmów eksploracji danych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  23.06.2015

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Rozpoznawanie gestów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem kamery internetowej
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  23.06.2015

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka i Inżynieria Komputerowa)

 • STABILIZACJA LOTU CZTEROSILNIKOWEGO POJAZDU LATAJĄCEGO Z WYKORZYSTANIEM TYPOWEGO REGULATORA PRZEMYSŁOWEGO
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Rafał Łopatka

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  23.06.2015

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Metoda Behaviour Driven Development z wykorzystaniem technologii ASP.NET MVC i metodyki Domain Driven Design
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  23.06.2015

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Projektowanie architektury korporacyjnej z zastosowaniem języka SoaML
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  23.06.2015

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Projekt i implementacja systemu wizyjnego wykrywającego uszkodzenia w kasetonach reklamowych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  23.06.2015

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka i Inżynieria Komputerowa)

 • Metody sterowania grupą autonomicznych robotów mobilnych śledzących zadane trajektorie
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Wiktor Malesza

  Więcej »

  Recenzent: doc. dr inż. Wojciech Koziński

  Data obrony:
  13.05.2015

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka i Inżynieria Komputerowa)

 • Projekt i budowa modułowego robota przegubowego sterowanego mikroprocesorowo.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  20.02.2015

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Development of Festo EXCM H-Gantry library with particular emphasis on CANopen interface driver
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  20.02.2015

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Model autonomicznego pojazdu poruszającego się po jezdni.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  20.02.2015

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Rozpoznawanie numerów rejestracyjnych metodą analizy zmian jasności pikseli z dopasowaniem wzorca
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka

  Data obrony:
  20.02.2015

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Wykrywanie twarzy na obrazach cyfrowych do indentyfikacji osób na podstawie zdjęć z portali społecznościowych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  20.02.2015

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Gra symulująca zachowanie obiektów fizycznych z wykorzystaniem widzenia komputerowego
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka

  Data obrony:
  20.02.2015

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Projekt i implementacja systemu do obsługi zleceń dla małej firmy IT w technologii Java EE
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka

  Data obrony:
  12.02.2015

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Model pojazdu o stabilności dynamicznej sterowanego mikroprocesorowo.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Ryszard Łagoda

  Data obrony:
  12.02.2015

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Model pojazdu o stabilności dynamicznej sterowanego mikroprocesorowo.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Ryszard Łagoda

  Data obrony:
  12.02.2015

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Model autonomicznego robota mobilnego wyposażonego w kamerę
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Ryszard Łagoda

  Data obrony:
  15.09.2010

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka I Inżynieria Komputerowa)

 • Pakiet dydaktyczny z wykorzystaniem serwonapędów firmy Lenze
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Ryszard Łagoda

  Więcej »

  Recenzent: doc. dr inż. Krzysztof Amborski

  Data obrony:
  15.09.2010

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Technologia budowy klienta webowego do relacyjnej bazy danych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  15.09.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Aplikacja wspomagająca metodykę SCRUM w procesie wytwórczym oprogramowania
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Data obrony:
  15.09.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Aplikacja wspomagająca metodykę SCRUM w procesie wytwórczym oprogramowania
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Data obrony:
  15.09.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Modelowanie histerezy za pomocą operatora Preisacha
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Maciej Twardy

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  15.09.2010

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Zastosowanie języka XML w modelowaniu i wymianie danych w systemach baz danych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Konrad Markowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  8.07.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Ochrona dostępu do sieci z wykorzystaniem technologii NAP
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  8.07.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Języki funkcjonalne na platformie .NET - F#
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  8.07.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Projektowanie mobilnych aplikacji bazodanowych z wykorzystaniem mechanizmów .NET Compact Framework
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Konrad Markowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Data obrony:
  8.07.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Porównanie technologii Java ME i .NET Compact Framework wytwarzania oprogramowania na urządzenia mobilne
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Data obrony:
  8.07.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Porównanie technologii Java ME i .NET Compact Framework wytwarzania oprogramowania na urządzenia mobilne
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Data obrony:
  8.07.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Analiza, zaprojektowanie i wykonanie aplikacji do badania wybranych parametrów transmisji wpływających na jakość usług (QoS) głosowych w sieciach IP
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  8.07.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Oprogramowanie serwerów dla małego przedsiębiorstwa w oparciu o rozwiązania Open Source
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  8.07.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Samolokalizacja robota mobilnego na podstawie analizy obrazu z pojedynczej kamery
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  11.06.2010

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Metodyka ADP w prowadzeniu projektów informatycznych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  24.05.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Sterowania)

 • Budowa przepływów pracy z wykorzystaniem formularzy InfoPath i biblioteki WWF
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  24.05.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Sterowania)

 • Opracowanie koncepcji i realizacja stanowiska laboratoryjnego dla przemysłowego przetwarzania obrazów
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  24.05.2010

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Maszyna mobilna oparta na technologii Theo Jansen
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  19.02.2010

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Inżynieria Sterowania)

 • Maszyna mobilna oparta na technologii Theo Jansen
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  19.02.2010

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Inżynieria Sterowania)

 • Identyfikacja obiektu wielowejściowego i wielowyjściowego z wykorzystaniem parametrów Markowa i macierzy Hankela
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Twardy

  Data obrony:
  19.02.2010

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka I Inżynieria Komputerowa)

 • Radar urządzenia radiolokacyjne zasada działania właściwości zastosowania
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  19.02.2010

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Analiza i prównanie metod oraz narzędzi do testowania oprogramowania
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  19.02.2010

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Systemy monitorowania urządzeń i serwisów w sieciach
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  19.02.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Opracowanie i realizacja szybkiego algorytmu wykrywania i rozpoznawania tablic rejestracyjnych na zdjęciach pojazdów
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  19.02.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Model pojazdu jeżdżącego po linii
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  12.02.2010

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Karta pomiarowa do komputera PC oparta na układach programowalnych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  12.02.2010

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Baza danych do obsługi prac dyplomowych wykonana w MS SQL 2008
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Konrad Markowski

  Data obrony:
  12.02.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Porównanie języków C# i F#
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Konrad Markowski

  Data obrony:
  12.02.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Narzędzie wspomagające zarządzanie projektem informatycznym prowadzonym w metodyce Prince 2
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: doc. dr inż. Wojciech Koziński

  Data obrony:
  12.02.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Zastosowanie danych przestrzennych w bazie Microsoft SQL Server 2008
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  12.02.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Zdalne sterowanie pojazdem Lego NXT
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  12.02.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Model pojazdu jeżdżącego po linii
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  12.02.2010

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Projekt i budowa aplikacji bazodanowej wspomagającej zarządzanie aeroklubem
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Konrad Markowski

  Data obrony:
  12.02.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Implementacja przepływu w pracy w aplikacjach biznesowych z wykorzystaniem narzędzi Biztalk i MOSS
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Data obrony:
  12.02.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Wykorzystanie technologii ASP.NET do tworzenia serwisów internetowych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Konrad Markowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Data obrony:
  12.02.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • ITIL v3 - zarządzanie usługami informatycznymi
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Konrad Markowski

  Data obrony:
  1.02.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Sterowanie formacją bezzałogowych pojazdów
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: doc. dr inż. Wojciech Koziński

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  15.01.2010

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Optymalizacyjna metoda projektowania regulatorów dla obiektów z nasyceniem
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: doc. dr inż. Wojciech Koziński

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  15.01.2010

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • System biometryczny wykorzystujący techniki rozpoznawania tęczówki oka
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  15.01.2010

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Pakiet dydaktyczny z wykorzystaniem kart procesorów sygnałowych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Ryszard Łagoda

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  15.01.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Wizyjne sprzężenie zwrotne człowieka z komputerem
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  15.01.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Opracowanie i realizacja metody digitalizacji dokumentów z wykorzystaniem cyfrowego aparatu fotograficznego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  15.01.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Metody detekcji narożników w widzeniu komputerowym
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  15.01.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Zastosowanie mechanizmów inteligencji biznesowej w systemie analiz giełdowych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Konrad Markowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  15.01.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Integracja systemów informatycznych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Konrad Markowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  15.01.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Optymalizacja relacyjnych baz danych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Konrad Markowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  15.01.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • System zarządzania treścią i jego implementacja
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Konrad Markowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  15.01.2010

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Iteracyjny algorytm rozwiązywania algebraicznego równania Riccatiego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: doc. dr inż. Wojciech Koziński

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  15.01.2010

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • zasilacz impulsowy napięć symetrycznych +/- 15v, 2A
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  18.12.2009

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Energetyka jądrowa w świecie, korzyści i zagrożenia
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Ryszard Łagoda

  Data obrony:
  18.12.2009

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Zastosowanie metodyki PRINCE2 w niewielkich projektach informatycznych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  18.12.2009

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Opis procesów mobilnych w algebrze pi-calculus
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  18.12.2009

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Automatyzacja stacji uzdatniania wody w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A.
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  14.10.2009

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Aplikacja rozpoznająca zestaw wybranych pomników warszawskich wykorzystująca telefon komórkowy
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  14.10.2009

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Transmisja strumieniowa audio/wideo z wykorzystaniem sieci peer-to-peer
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  14.10.2009

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Systemy monitorowania incydentów sieciowych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  14.10.2009

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Współczesne rozwiązania układów regulacji temperatury w dużych zasobach mieszkaniowych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: doc. dr inż. Krzysztof Amborski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Ryszard Łagoda

  Data obrony:
  13.10.2009

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Systemy zarządzania treścią CMS na przykładzie Joomla 1.5
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Konrad Markowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Data obrony:
  13.10.2009

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Precyzyjne regulatory temperatury stosowane w badaniach medycznych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: doc. dr inż. Krzysztof Amborski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Ryszard Łagoda

  Data obrony:
  13.10.2009

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Wykorzystanie wizji do lokalizacji i manipulacji przedmiotami znajdującymi się w otoczeniu robota mobilnego wyposażonego w manipulator
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  13.10.2009

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • System detekcji i rozpoznawania twarzy
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  13.10.2009

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Biometryczne metody identyfikacji na podstawie odcisków palców
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  16.07.2009

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Porównanie standardów kompresji sekwencji obrazowych H.264 oraz MPEG-4 z wykorzystaniem zaprojektowanego konwertera
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  16.07.2009

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • System nawadniania podłoży pieczarkowych z wykorzystaniem sterownika programowalnego PLC
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Pan Dziekan

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Ryszard Łagoda

  Data obrony:
  16.07.2009

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Sprzęt i Oprogramowanie Systemów Pomiarowych)

 • Sendmail-budowa i konfiguracja
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  16.07.2009

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Filtry adaptacyjne w przetwarzaniu obrazów
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  3.06.2009

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Obiektowy język zapytań SBQL do baz danych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  3.06.2009

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Projekt i wykonanie systemu do rozproszonego wyszukiwania na przykładzie danych osobowych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  3.06.2009

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Lokalizacja obiektów z wykorzystaniem technologii GPS
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  3.06.2009

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Lokalizacja obiektów z wykorzystaniem technologii GPS
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  3.06.2009

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Ocena jakości segmentacji komórek na potrzeby wczesnego wykrywania raka przy pomocy mikroskopii HDR
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  29.04.2009

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Lokalizacja położenia z wykorzystaniem rozpoznawania zdjęć tablic adresowych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  29.04.2009

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Inteligentny klimatyzator z modułem Peltiera
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  15.01.2009

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Inżynieria Sterowania)

 • Optymalizacja morfologicznych algorytmów segmentacji obrazu
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  15.01.2009

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Regularyzacja Tichonowa w filtracji obrazów
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  15.01.2009

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Predykcja notowań giełdowych za pomocą sieci neuronowych na przykładzie WIG 20
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  15.01.2009

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Predykcja notowań giełdowych za pomocą sieci neuronowych na przykładzie WIG 20
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  15.01.2009

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Praktyczne zastosowania technologii Mobile 2.0
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  15.01.2009

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Praktyczne zastosowania technologii Mobile 2.0
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  15.01.2009

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Program zarządzający pracą inteligentnego sterownika
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  15.01.2009

  Specjalizacja:
  Informatyka (Informatyka w Elektrotechnice)

 • Projekt i realizacja programowalnego sterownika mikroprocesorowego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  15.01.2009

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Monitorowanie i diagnozowanie działania systemu i aplikacji komputerowych na przykładzie systemu operacyjnego Solaris
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  14.01.2009

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Testowanie algorytmów sterowania ruchem robotów z wykorzystaniem Microsoft Robotics Studio 1.5
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Konrad Markowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  14.01.2009

  Specjalizacja:
  Informatyka (Informatyka w Elektrotechnice)

 • Języki skryptowe ze szczególnym uwzględnieniem integracji z językiem Java
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: doc. dr inż. Wojciech Koziński

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  14.01.2009

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Algorytmy sterowań pojazdami kołowymi w krajowym systemie komunikacyjnym
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Ryszard Łagoda

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  14.01.2009

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Narzędzia programowe wspomagające sterowanie ruchem ulicznym
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Ryszard Łagoda

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  14.01.2009

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Inteligentne sterowanie w czasie rzeczywistym pojazdem kołowym
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Ryszard Łagoda

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  14.01.2009

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Bezpieczeństwo sieci IP przy wykorzystaniu Cisco IOS Firewall Feature Set
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  14.01.2009

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Bezpieczeństwo sieci IP przy wykorzystaniu Cisco IOS Firewall Feature Set
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  14.01.2009

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Narzędzia wspomagające obsługę kart procesorów sygnałowych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Ryszard Łagoda

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  14.01.2009

  Specjalizacja:
  Informatyka (Informatyka w Elektrotechnice)

 • Obiekt cieplny z interfejsem pomiarowo-kontrolnym
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  4.12.2008

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Zastosowanie platformy .NET 3.5 w systemie testowej kontroli wiedzy
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  4.12.2008

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Zastosowanie platformy .NET 3.5 w systemie testowej kontroli wiedzy
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  4.12.2008

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Tworzenie aplikacji webowych z użyciem technologii AJAX i LINQ
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  4.12.2008

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Tworzenie aplikacji webowych z użyciem technologii AJAX i LINQ
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  4.12.2008

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Segmentacja obrazów kolorowych metodą linii działu wodnego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  4.12.2008

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Web 2.0 - serwis zarządzany przez użytkowników
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Jarosław Szostakowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  15.10.2008

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Sterowania)

 • Metody dostarczania funkcjonalności na platformę Microsoft Office SharePoint Server 2007
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  15.10.2008

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Metody dostarczania funkcjonalności na platformę Microsoft Office SharePoint Server 2007
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  15.10.2008

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Sterowanie kinematycznym modelem pojazdu jednoosiowego z wykorzystaniem metody linearyzacji ze zmiennymi parametrami (LPV)
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: doc. dr inż. Wojciech Koziński

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  10.10.2008

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Opracowanie i implementacja algorytmów generowania obrazów panoramicznych poprzez sklejanie pojedynczyhc klatek filmu
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  10.10.2008

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Zarządzanie, monitorowanie i zabezpieczanie sieci lokalnych na przykładzie sieci komputerowej Wydziału Elektrycznego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  10.10.2008

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Testowanie aplikacji wielowątkowych z wykorzystaniem oprogramowania Junit i TestNG
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: doc. dr inż. Wojciech Koziński

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  10.10.2008

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Autoryzowany dostęp do sieci lokalnej w środowisku sieci bezprzewodowych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  10.10.2008

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • System wspomagający zarządzanie infrastrukturą kolejową
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  10.10.2008

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Sterowania)

 • Problem wpływu telefonii komórkowej na środowisko człowieka
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Data obrony:
  10.10.2008

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Współczesne aparatowe regulatory temperatury
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Ryszard Łagoda

  Data obrony:
  10.10.2008

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Porównanie wybranych metod projektowania regulatorów niskiego rzędu
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: doc. dr inż. Wojciech Koziński

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  10.10.2008

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Implementacja mechanizmów "Wikipedia" w platformie edukacyjnej "Atlantis University"
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: doc. dr inż. Krzysztof Amborski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  15.09.2008

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Logika rozmyta w przetwarzaniu obrazów
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  10.07.2008

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Zastosowanie wybranych typów równań różniczkowych cząstkowych w przetwarzaniu obrazów
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  10.07.2008

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Wybrane zagadnienia z dziedziny permutacyjnych filtrów obrazowych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  10.07.2008

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • systemy sterowania wizyjnego obiektów ruchomych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem kamery zewnętrznej
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  10.07.2008

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Model fizyczny i symulacyjny "Roller Racer'a oraz inteligentny układ sterujący urządzeniem
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  20.06.2008

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Model fizyczny i symulacyjny "Roller Racer'a oraz inteligentny układ sterujący urządzeniem
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Maciej Sławiński

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  20.06.2008

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Odporny algorytm rozpoznawania znaków na tablicach rejestracyjnych obserwowanych w ruchu ulicznym
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  16.05.2008

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Systemy automatyki linii przewijania kabli
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Ryszard Łagoda

  Data obrony:
  16.05.2008

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Modernizacja linii NN zasilających pieczarkarnię w Waliskach - projekt i realizacja
  poziom: magisterskie II-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  16.05.2008

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektrotechnika Stosowana)

 • Zabezpieczenia lokalnej sieci teleinformatycznej przed zagrożeniami
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  28.03.2008

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Elektrotechnika Stosowana)

 • Implementacja morfologicznych algorytmów przetwarzania obrazów w języku JAVA
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  28.03.2008

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Analiza zagrożeń w sieciach komputerowych za pomocą technik Honeypot
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  28.03.2008

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Internet - rozwiązania techniczne i ich rozwój
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Data obrony:
  28.03.2008

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Wykorzystanie algorytmów mrówkowych i PSO w sterowaniu
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: doc. dr inż. Wojciech Koziński

  Data obrony:
  14.01.2008

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Inżynieria Sterowania)

 • Metody doboru infrastruktury dla korporacyjnej hurtowni danych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  14.01.2008

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Pakiet oprogramowania do symulacji i projektowania modułu sterującego subwoofera
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Ryszard Łagoda

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  14.01.2008

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Algorytmy eksploracji danych w Microsoft SQL Serwer 2005
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  14.01.2008

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Bezpieczna sieć bezprzewodowa WIFI
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Data obrony:
  14.01.2008

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Bezpieczna sieć bezprzewodowa WIFI
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Data obrony:
  14.01.2008

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Zagadnienia bezpieczeństwa i sposoby reagowania na zagrożenia sieci komputerowych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  14.01.2008

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Portal internetowy Zakładu Sterowania
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Data obrony:
  14.01.2008

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Portal internetowy Zakładu Sterowania
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Data obrony:
  14.01.2008

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Systemy e-learningowe na przykładzie aplikacji internetowej dla przedmiotu teoria sterowania
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Data obrony:
  14.01.2008

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Gry internetowe wieloosobowe na przykładzie FIFA
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Data obrony:
  14.01.2008

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Porównanie technologii J2EE i ASP.NET na przykładzie aplikacji internetowej
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Data obrony:
  14.01.2008

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Wykorzystanie urządzeń przenośnych do obliczeń
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Data obrony:
  14.01.2008

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Model konfliktowych gier wieloosobowych określonych przez wektorowe koszty i wypłaty
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  30.11.2007

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Przekształcanie kolorowych obrazów z wykorzystaniem morfologii matematycznej
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  30.11.2007

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • System sterowania ruchem nowoczesnego samochodu
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Ryszard Łagoda

  Data obrony:
  30.11.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Projekt sieci strukturalnej wielokondygnacyjengo budynku biurowego
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Data obrony:
  30.11.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Komputerowe sieci radiowe
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  30.11.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Opracowanie systemu laserowo – dopplerowskiego do badań mikrokrążenia
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  12.10.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Analiza porównawcza wybranych bibliotek do przetwarzania obrazów
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  12.10.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Przegląd technik wirtualizacji i implementacja wybranego rozwiązania w oparciu o wybraną platformę programowo - sprzętową
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  12.10.2007

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Oprogramowanie edukacyjne do zdalnego sterowania prezentacją PowerPoint z telefonu komórkowego pracującego pod kontrolą systemu Symbian Os 9 ze zintegrowanym exploratorem plików prezentacji
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Ryszard Łagoda

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  12.10.2007

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Optyczne urządzenia radiolokacyjne - LIDAR
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  12.10.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Nowoczesne frameworki ułatwiające korzystanie z platformy J2EE
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  12.10.2007

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • System wspomagania wyznaczania położenia robota mobilnego za pomocą optycznych czujników odomerycznych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  12.10.2007

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Bezpieczeństwo i zarządzanie węzłem sieci teleinformatycznych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  12.10.2007

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Wybrane problemy testowania oprogramowania
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: doc. dr inż. Wojciech Koziński

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  27.09.2007

  Specjalizacja:
  Informatyka (Informatyka w Elektrotechnice)

 • Integracja Learning Design z platformą edukacyjną "Atlantis" z wykorzystaniem architektury zorientowanej serwisowo
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: doc. dr inż. Krzysztof Amborski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  27.09.2007

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Zarządzanie infrastrukturą informatyczną w metodyce MOF opartej na ITIL
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  27.09.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Portal dydaktyczny ISEP
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: doc. dr inż. Wojciech Koziński

  Data obrony:
  27.09.2007

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Zastosowania piramidy niefalkowej w przetwarzaniu obrazów
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  5.09.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Metody usuwania przebarwień klatek kolorowych w sekwencjach archiwalnych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  5.09.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Wykorzystanie analizy falkowej w przetwarzaniu obrazów
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  17.07.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Wykorzystanie wzorców projektowych w programowaniu zorientowanym obiktowo na przykładzie wzorca wizytatora (ang. Visitor)
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: doc. dr inż. Wojciech Koziński

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  17.07.2007

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Badanie czynników wpływających na wynik algorytmu pozycjonowania stron wyszukiwarki Google
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  17.07.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Opracowanie i wdrożenie aktywnego monitoringu sieci komputerowej
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  17.07.2007

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Zarządzanie budynkiem inteligentnym z wykorzystaniem urządzeń mobilnych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  17.07.2007

  Specjalizacja:
  Informatyka (Informatyka w Elektrotechnice)

 • Wykorzystanie technologii Open Source w budowaniu aplikacji internetowych wspierających zarządzanie zasobami firmy
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  17.07.2007

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Analiza systemu sterowania procesem klejenia na linii produkcyjnej artykułów higienicznych.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Ryszard Łagoda

  Data obrony:
  26.06.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Cyfrowe metody powiększania obrazów rastrowych.
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  26.06.2007

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Zarządzanie tożsamością i architekturą pojedynczego logowania w heterogenicznych systemach komputerowych.
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  26.06.2007

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Środowisko usług katalogowych z wykorzystaniem wybranego serwera katalogowego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  26.06.2007

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Opracowanie i wdrożenie zasad zabezpieczeń dla sieci komputerowej w oparciu o wybrane narzędzia.
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  26.06.2007

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Systemy automatyki w Procesie produkcji tektury falistej
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński

  Data obrony:
  26.06.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Elektryczne układy zapłonowe silników spalinowych - obecny stan
  poziom: magisterskie II-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Ryszard Łagoda

  Data obrony:
  26.06.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektroenergetyka)

 • Opracowanie i realizacja oprogramowania stanowiska laboratoryjnego rozpoznawania obrazów
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  26.06.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Tworzenie portali korporacyjnych z użyciem technologii Microsoft Sharepoint
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  23.03.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Tworzenie portali korporacyjnych z użyciem technologii Microsoft Sharepoint
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  23.03.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Optymalizacja baz danych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  23.03.2007

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Sterowania)

 • Układy automatyki Stacji Uzdatniania Wody "Rybaki w Łomży
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Jerzy Mazurek

  Data obrony:
  23.03.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Projekt układu sterowania napędami firmy "Auma" do zasuw magistrali ciepłowniczej
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Jerzy Mazurek

  Data obrony:
  23.03.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Opracowanie i konfiguracja wybranego serwera poczty elektronicznej zapewniającego antywirusową i antyspamową ochronę poczty
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  15.01.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Identyfikacja i rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych pojazdów samochodowych wraz z analizą parametrów ruchu
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  15.01.2007

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Metody modelowania aplikacji internetowych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  15.01.2007

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Wykorzystanie technologii Oracle ADF do tworzenia aplikacji wielowarstwowych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: doc. dr inż. Wojciech Koziński

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  15.01.2007

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Badanie wybranych typów regulatorów dla obiektu podwójnego integratora
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: doc. dr inż. Wojciech Koziński

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  15.01.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Badanie wybranych typów regulatorów dla obiektu podwójnego integratora
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: doc. dr inż. Wojciech Koziński

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  15.01.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Wybrane algorytmy półtonowania
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  15.01.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Wektory cech i klasyfikacja wektorów cech do automatycznego rozpoznawania komend głosowych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  15.01.2007

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Inżynieria Sterowania)

 • Zastosowanie technologii Ethernet w budowie infrastruktury sieciowej na przykładzie modernizacji sieci szkieletowej w STOEN S.A. do prędkości 10GB/s
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  15.01.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Autonomiczny system wizyjny robota mobilnego
  poziom: doktoranckie III-go stopnia
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  20.12.2006

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (AiR - ISEP)

 • Autonomiczny system wizyjny robota mobilnego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  20.12.2006

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (AiR - ISEP)

 • Optymalizacja zapytań w bazach danych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  20.12.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Zastosowanie platformy JXTA do implementacji modułu rozszerzającego platformę programistyczną Eclipse o możliwości wymiany danych poprzez sieć P2P
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  20.12.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Wybrane aspekty automatycznego sterowania pojazdem
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  20.12.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Wybrane aspekty automatycznego sterowania pojazdem
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  20.12.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Wybrane algorytmy analizy ruchu obiektów
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  20.12.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Implementacja wybranego serwera poczty elektronicznej w środowisku usług katalogowych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  20.12.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Web mining - analiza danych w Internecie
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  20.12.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Architektura i zastosowanie systemów informatycznych klasy CRM
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  3.11.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Informatyka w Elektrotechnice)

 • Architektura i zastosowanie systemów informatycznych klasy CRM
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  3.11.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Informatyka w Elektrotechnice)

 • Zwiększanie rozdzielczości zdjęć satelitarnych z wykorzystaniem pasma?
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  13.10.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Projekt i implementacja systemu finanoswo-księgowego dla osób niewidomych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  13.10.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • System automatycznej detekcji obiektów na obszarach z kamery cyfrowej
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  13.10.2006

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Inżynieria Sterowania)

 • Opracowanie Pakietu SIMO do Symulacji i Optymalizacji Układów Regulacji Automatycznej w Języku C#
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  28.09.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Rozpoznawanie komend głosowych z sygnału mowy ciągłej
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  28.09.2006

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Inżynieria Sterowania)

 • Zastosowania algorytmów mrówkowych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  28.09.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Komunikator z wykorzystaniem symboli Blissa
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  28.09.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Przegląd wybranych wzorców projektowych z zastosowaniem technologii .NET 2.0
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  28.09.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Przegląd wybranych wzorców projektowych z zastosowaniem technologii .NET 2.0
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  28.09.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Budowanie bezpiecznych scentralizowanych sieci WiFi
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  28.09.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Prowadzenie projektów informatycznych w środowisku rozproszonym
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  28.09.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Czujniki i przetworniki siły i ciśnienia, - rodzaje, charakterystyki, układy, zastosowania, obecny stan techniki
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  28.09.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Czujniki i przetworniki siły i ciśnienia, - rodzaje, charakterystyki, układy, zastosowania, obecny stan techniki
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  28.09.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Instalacja i konfiguracja serwera autentykacji dostępu do sieci lokalnej na wybranym przykładzie
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  28.09.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Budowa koagulatora dla potrzeb medycznych z wykorzystaniem mikrokontrolera 80c51
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Pan Dziekan

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  27.07.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Systemy zarządzania portalami wiedzy
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  12.07.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Systemy zarządzania portalami wiedzy
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  12.07.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Systemy zarządzania wiedzą na przykładzie Microsoft Share Point Portal Server 2003
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  12.07.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Zarządzanie infrastrukturą informatyczną w metodyce ITIL
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  12.07.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Informatyka w Elektrotechnice)

 • Wybrane alhorytmy super-resolution
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  12.07.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Czujniki i przetworniki temperatury - rodzaje, charakterystyki, układy, zastosowania - obecny stan techniki
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  12.07.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Metody dostępu do magazynów danych z poziomu języka C#
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  12.07.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Projekt i implementacja systemu zarządzania treścią (wcms) na przykładzie portalu tematycznego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  12.07.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Czujniki i przetworniki temperatury - rodzaje, charakterystyki, układy, zastosowania - obecny stan techniki
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  12.07.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Projektowanie systemów wspomagających przepływ informacji w strukturach biznesowych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  12.07.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Projektowanie niezawodnego oprogramowania na przykładzie systemu billingowego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  26.06.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Wybrane metody liniowej, nieliniowej i artystycznej filtracji obrazów - opis oraz implementacja.
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  26.06.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Wideorekordery (kamwidy) amatorskie cyfrowe i analogowe - obecny stan techniki
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  24.06.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Przetwarzanie obrazu w pakiecie GIMP
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  12.06.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Informatyka w Elektrotechnice)

 • Aspekty techniczne przetwarzania filmów VCR w pliki cyfrowe MPEG i AVI
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  9.06.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Komputerowe sieci radiowe
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  9.06.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Przetwarzanie wysokowydajne na przykładzie technik siatkowych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  9.06.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Narzędzia do zarządzania infrastrukturą informatyczną na przykładzie HP Open View Network Node Manager
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  9.06.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Zaprojektowanie i wykonanie portalu wspomagającego obsługę konferencji
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  9.06.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Zaprojektowanie i wykonanie portalu wspomagającego obsługę konferencji
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  9.06.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Telewizja satelitarna - definicja, stan obecny w kraju i na świecie
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  19.04.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • System Ekspertowy wspomagający pracę prawnika
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  24.03.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Metody wykrywania i śledzenia twarzy oraz ich implementacja z wykorzystaniem kamery ruchomej
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  24.03.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Metody wykrywania i śledzenia twarzy oraz ich implementacja z wykorzystaniem kamery ruchomej
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  24.03.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Projekt układu sterowania oraz instalacji alarmowej przepompowni ścieków przy wykorzystaniu sterownika PLC MOELLER XC
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Pan Dziekan

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  24.03.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Systemy Informatyczne Pomiarowe)

 • Przegląd wybranych metod filtracji ruchu w Internecie
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  13.01.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Informatyka w Elektrotechnice)

 • Technologie programowania rozproszonego. Zastosowania w budowie systemu pracy grupowej
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Data obrony:
  13.01.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Technika i technologia zapisu płyt CD i DVD
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  13.01.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Technika i technologia zapisu płyt CD i DVD
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  13.01.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Budowa systemów w architekturze usługowej
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  13.01.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Inteligencja grupowa - współpraca zespołowa w środowisku robotów mobilnych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Witold Czajewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  13.01.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Biologiczne sprzężenia zwrotne i ich zastosowania
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  13.01.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Systemy poczty elektronicznej
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  13.01.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Portal naukowy – projekt i implementacja
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Data obrony:
  13.01.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Informatyka w Elektrotechnice)

 • Portal naukowy – projekt i implementacja
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Data obrony:
  13.01.2006

  Specjalizacja:
  Informatyka (Informatyka w Elektrotechnice)

 • Wykorzystanie filtrów nieliniowych do przetwarzania obrazów i ich sekwencji
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  21.12.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Replikacja kompaktowych baz danych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  18.11.2005

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Wybrane meody syntezy kompensatora dla obiektu z nasyceniem sygnału wejściowego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: doc. dr inż. Wojciech Koziński

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  14.10.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Zastosowanie opisu IQC (Integral Quadratic Constraints) dla analizy układów regulacji z niepewnościami i elementami nieliniowymi
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: doc. dr inż. Wojciech Koziński

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  31.08.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Fault tolerant control of Marine Antenna
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: doc. dr inż. Wojciech Koziński

  Data obrony:
  26.07.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Bezpieczeństwo informacji w sieci komputerowej
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  14.07.2005

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Bezpieczeństwo informacji w sieci komputerowej
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  14.07.2005

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Tworzenie multimedialnych kursów edukacyjnych do nauczania na odległość z użyciem standardu SCORM 2004
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  14.07.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • A linear matrix inequality (LMI) approach to analise and design controllers for systems with delay
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: doc. dr inż. Wojciech Koziński

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  8.07.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Rozpoznawanie komend głosowych i rozpoznawanie sygnału mowy za pomocą sztucznych sieci neuronowych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Data obrony:
  8.07.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Przetwarzanie obrazów 3D z zastosowaniem morfologii matematycznej
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  8.07.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Komputerowe systemy nadzoru budynków wielkopowierzchniowych BMS (Building Management System)
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  8.07.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Komputerowe systemy nadzoru budynków wielkopowierzchniowych BMS (Building Management System)
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  8.07.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Systemy elektroniczne poprawiające bezpieczeństwo i komfort jazdy samochodem XXI wieku
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  8.07.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Systemy elektroniczne poprawiające bezpieczeństwo i komfort jazdy samochodem XXI wieku
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  8.07.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Problemy sterowania w ciągu technologicznym przechowywania zbóż w silosach ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zjawisku zaparzania
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: doc. dr inż. Wojciech Koziński

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  8.07.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • A linear matrix Inequality (LMI) approach to design reduced order controllers
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: doc. dr inż. Wojciech Koziński

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  8.07.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Zasady działania systemu ochrony przeciwpożarowej oraz przegląd dostępnych środków ochrony i współpraca między nimi
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  24.06.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Wideorekordery (kamwidy) amatorskie cyfrowe i analogowe - obecny stan techniki
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  24.06.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Cyfrowe systemy telefonii komórkowej
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  24.06.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Aplikacje bazodanowe w urządzeniach mobilnych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  24.06.2005

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Aplikacje bazodanowe w urządzeniach mobilnych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  24.06.2005

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Przegląd rozwiązań technicznych i możliwości współczesnych sterowników PLC
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  24.06.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Wybrane aspekty analizy widma propagacji fali ultradźwiękowej w drewnie w dziedzinie transformaty Fouriera
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  24.06.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Układ Sterowania urządzeniem do rozcieńczania emulsji anionowej
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  24.06.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Przegląd rozwiązań technicznych i możliwości współczesnych sterowników PLC
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  24.06.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Analiza porównawcza przenośnych baz danych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  24.06.2005

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Implementacja protokołu LDAP w sieciach opartych na systemie operacyjnym UNIX
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Data obrony:
  25.05.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Przegląd rozwiązań i projekt nowoczesnego systemu alarmowego dla ZS ISEP
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  11.03.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Problematyka bezpieczeństwa w sieciach komputerowych i teleinformatycznych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  11.03.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Telewizja cyfrowa - definicja, realizacja techniczna i stan obecny w Polsce i na świecie
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  11.03.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Telewizja cyfrowa - definicja, realizacja techniczna i stan obecny w Polsce i na świecie
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  11.03.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Zintegrowane systemy sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, pożaru oraz telewizji przemysłowej
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  11.03.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Systemy BMS - zarządzania inteligentnymi budynkami na przykładzie budynku biurowego ATRIUM Centrum
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  11.03.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • System sterowania pomp ujęcia wody z wykorzystaniem sond konduktometrycznych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Marusak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  11.03.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Rola XML-a w integracji danych oraz sieciach semantycznych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  1.02.2005

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Kompresja danych obrazowych w sekwencjach z uwzględnieniem estymacji ruchu
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Sławomir Skoneczny

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  14.01.2005

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Modelowanie i symulacja procesów logistycznych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Więcej »

  Recenzent: doc. dr inż. Wojciech Koziński

  Data obrony:
  14.01.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Metody automatycznej instalacji wybranych systemów operacyjnych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  14.01.2005

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Porównanie metod projektowania regulatorów z warunkami LMI w wersji klasycznej i w wersji z dodatkowymi zmiennymi
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: doc. dr inż. Wojciech Koziński

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  14.01.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdów
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  22.09.2004

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Inżynieria Sterowania)

 • Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdów
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  22.09.2004

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Inżynieria Sterowania)

 • Porównanie popularnych systemów operacyjnych do zastosowania w architekturze klient - serwer
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  9.01.2004

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Inżynieria Sterowania)

 • Personalizacja dostępu do danych w technologii NET
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  3.10.2003

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Inżynieria Sterowania)

 • Lekka metodyka E-projektów na przykładzie systemu obsługi zaocznych inżynierskich studiów na odległość. Model (sprint)
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński

  Data obrony:
  15.07.2003

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Inżynieria Sterowania)

 • Jednolity system zarządzania siecią w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem protokołu snmp
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  14.01.2003

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Inżynieria Sterowania)

 • System kontroli wiedzy. Moduł obsługi testów
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sławomir Nowak

  Data obrony:
  11.07.2002

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)