Ogólna tematyka prac

Tematy proszę traktować jako obszary badań lub przykłady, a nie ostateczne sformułowanie tematu pracy dyplomowej. Ostateczny temat jest ustalany po rozmowie i uwzględnieniu zainteresowań dyplomanta, jego doświadczenia, możliwości technicznych itp. z pracownikiem Zakładu.

Marcin Iwanowski

 • Metody filracji obrazów cyfrowych, metody usuwania szumów bez pogarszania kontrastu konturów
 • Metody morfingu - przekształcania treści obrazów
 • Rozpoznawanie zawartości obrazów metodami punktów charakterystycznych (feature points)
 • Segmentacja obrazów silnie zaszumionych (tomografia optyczna, USG, sonar)
 • Widzenie komputerowe z wykorzystaniem przetwarania równoległego na kartach graficznych (NVidia CUDA)
 • Wyznaczanie cech obiektów na obrazach cyfrowych
 • Automatyczna segmentacja skanów map
 • Wyszukiwanie obrazów na podstawie zapytań tekstowych
 • Zastosowanie głębokiego uczenia (deep learning) do rozpoznawania obrazów
 • Metody autmatycznej analizy dokumentów tekstowych

Witold Czajewski

 • Widzenie komputerowe i klasyczne rozpoznawanie obrazów 2D i 3D (np. śledzenie ruchomych obiektów czy rozpoznawanie obiektów z użyciem Kinecta)
 • Zastosowanie metod głębokiego uczenia w procesie rozpoznawania obrazów (np. rozpoznawanie samochodów czy stylów pływackich)
 • Sterowanie robotami mobilnymi i manipulatorami (np. gra w kółko i krzyżyk z manipulatorem)
 • Aplikacje mobilne (np. automatyczne zszywanie zdjęć w panoramy czy analiza danych z akcelerometru)

Krzysztof Hryniów

 • Obliczenia równoległe na Graficznych Jednostkach Obliczeniowych (GPU)
 • Wykorzystanie GPU w bazach danych i rozwiązaniach Big Data
 • Nowoczesne rozwiązania bazodanowe: bazy NoSQL, bazy NewSQL, silniki grafowe, bazy in-memory
 • Data mining (wyszukiwanie częstych elementów, wyszukiwanie częstych sekwencji) i wyszukiwanie anomalii
 • Praktyczne rozwiązania Big Data
 • Wykorzystanie silników grafowych do rozwiązywania problemów z dziedziny teorii sterowania
 • Optymalizacja algorytmów komputerowych po Graficzne Jednostki Obliczeniowe (GPU)

Włodzimierz Dąbrowski

 • Zarządzanie projektami informatycznymi, procesy wytwarzania oprogramowania
 • Modelowanie procesów biznesowych i inżynieria wymagań
 • Baz danych
 • Business Intelligence, Process Mining, Data Mining

Wiktor Malesza

 • Sterowanie układów liniowych
 • Sterowanie układów nieliniowych
 • Sterowanie adaptacyjne
 • Sterowanie optymalne
 • Układy dodatnie
 • Rachunek różniczkowy niecałkowitego i jego zastosowania w sterowaniu

Sławomir Skoneczny

 • Rozpoznawanie obrazów / Klasyfikacja wzorców
 • Nieliniowe i Liniowe metody odszumiania obrazów
 • Poprawa kontrastu obrazów szarościowych i kolorowych
 • Analiza obrazów w celach biometrii
 • Zastosowanie nowoczesnych narzędzi matematycznych do przetwarzania i analizy obrazów
 • Zastosowanie metod morfologii matematycznych do obrazów kolorowych i szarościowych
 • Przetwarzanie i analiza obrazów w różnych przestrzeniach kolorów
 • Kompresja obrazów
 • Aplikacje obrazowe typu klient-serwer (w tym na urządzenia mobilne działające pod systemem Android).