Zespół Badawczy Układów Niecałkowitego Rzędu

Zespół Badawczy Układów Niecałkowitego Rzędu zajmuje się zagadnieniami:

  •  Modelowanie procesów dyfuzji i układów o złożonej dynamice przy użyciu rachunku różniczkowego niecałkowitych rzędów (ultrakondensatory, procesy nagrzewania obiektów o stałej i zmiennej strukturze).
  • Modelowanie analogowe układów zmiennego rzędu i zmiennego typu różniczkowego.
  • Estymacja i filtrowanie z użyciem algorytmów opartych na rachunku różniczkowym niecałkowitego rzędu.
  • Metody sterowania z użyciem algorytmów opartych na rachunku różniczkowym niecałkowitego rzędu.
  • Badanie własności układów niecałkowitego stałego i zmiennego rzędu.

Pozostałe zespoły badawcze:

Metody wyboru minimalnej realizacji układów dynamicznych przy użyciu grafów.

Metody projektowania regulatorów (LMI, MPC).

Inne zagadnienia związane z Teorią Sterowania