Zespół Badawczy Zastosowań Grafów Skierowanych w Teorii Sterowania

Zespół zajmujący się problemem znajdowania oraz analizy zbioru rozwiązań układu dynamicznego z wykorzystaniem algorytmów opartych o skierowane grafy oddziaływań.

Skład zespołu:

  • dr inż. Krzysztof Hryniów
  • dr inż. Konrad Markowski

W latach 2014-2016 opublikowano 13 wspólnych publikacji które zostały przedstawione na konferencjach międzynarodowych, 1 publikację w czasopiśmie z listy B oraz 1 na konferencji krajowej.

Aktualnie trwają dalsze badania, których wyniki w postaci dwóch artykułów są w procesie recenzji w dwóch czasopismach z listy A oraz jednego artykułu przyjętego na konferencję międzynarodową.

Strona internetowa zespołu: http://nas.isep.pw.edu.pl/repo