zs » Badania » Projekty »

Projekt MOBIS - Opracowanie metody oceny bezpieczeństwa pieszych przy pomocy analizy obrazu wideo

Projekt,  finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, był realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych w latach 2013-2015.  Celem projektu było opracowanie i przetestowanie metody oceny bezpieczeństwa przejść dla pieszych przez jezdnie przy pomocy automatycznej analizy materiału filmowego. Ocena ta została oparta na wykrywaniu konfliktów ruchowych pomiędzy pojazdami a pieszymi, czyli sytuacji, które potencjalnie mogłyby skończyć się wypadkami, ale uczestnicy ruchu zdołali ich uniknąć (np. gwałtownie hamując). Takich zdarzeń jest wielokrotnie więcej niż wypadków – wg szacunków na jeden wypadek z udziałem pieszego przypada nawet 3000 konfliktów pojazd-pieszy. Dlatego też wykorzystując zaproponowaną metodę, możliwe jest oszacowanie poziomu bezpieczeństwa danego przejścia na podstawie stosunkowo krótkich okresów obserwacji, wynoszących kilka-kilkanaście tygodni, a nie kilka lat. Dzięki tej metodzie możliwa jest obiektywna ocena skuteczności rozwiązań bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) poprawiających bezpieczeństwo pieszych na przejściach przez jezdnie. Zaproponowaną metodę sprawdzono na kilku przejściach w Warszawie i we Wrocławiu, a statystyczna analiza uzyskanych wyników potwierdziła, że metoda ta może być z powodzeniem stosowana do oceny stopnia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

Osoba kontaktowa: Witold Czajewski