zs » Badania » Projekty »

Morfologiczne metody interpolacji obrazów

Osoba odpowiedzialna: Marcin Iwanowski

Opis: Przedmiotem badań było zastosowania metod morfologicznego przetwarzania do transformacji treści obrazów. Przekształcenie treści obrazów następuje poprzez stopniową modyfikację kształtów obiektów uwidocznionych na obrazach (morfing). Prowadzone prace badawcze były zogniskowane na dwóch podejściach: metodzie wykorzystującej medianę morfologiczną oraz funkcje interpolującą. W zakresie interpolacji metodą mediany morfologicznej opracowana została metoda pozwalającą na wykonywanie interpolacji obrazów kolorowych oraz nowy sposób uzyskiwania sekwencji interpolującej wykorzystującej podobieństwo międzyobrazowe. W zakresie drugiego podejścia, w efekcie prac badawczych zostały opracowane metody interpolacji z przekształceniem afinicznym, interpolatora dla obrazów o niepustej części wspólne, dla obrazów mozaikowych oraz koncepcja uniwersalnego interpolatora morfologicznego. Zagadnienia interpolacji morfologicznej były tematem 16 artykułów.