zs » Badania » Projekty »

InDeV: In-Depth understanding of accident causation for Vulnerable road users (Dogłębne zrozumienie przyczyn wypadków z niechronionymi uczestnikami ruchu)

Projekt InDeV, finansowany przez Komisję Europejską, jest realizowany w latach 2015-2018 w ramach programu Horyzont 2020. Głównym celem projektu InDeV jest przyczynienie się do poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Europie, stworzenie zintegrowanej metodyki dla zrozumienia przyczyn wypadków drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu oraz ram dobrych praktyk dla kompleksowej oceny kosztów społeczno-ekonomicznych związanych z tym rodzajem wypadków. Przedmiotem projektu jest identyfikacja miejsc i sytuacji krytycznych dla bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu oraz analiza kluczowych czynników wpływających na ich bezpieczeństwo. W ramach projektu zostaną opracowane i wykorzystane narzędzia do automatycznego zbierania i analizy danych (w tym analiz obrazu wideo), które pozwolą na zaproponowanie ram dobrych praktyk dla oceny kosztów społeczno-ekonomicznych wypadków z niechronionymi uczestnikami ruchu oraz podręcznika dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W efekcie wdrożenia zaleceń wypracowanych podczas projektu ma nastąpić poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, a liczba wypadków z ich udziałem powinna zmaleć.

Osoba kontaktowa: Witold Czajewski