Laboratorium Inteligentnych Maszyn i Systemów (LIMIS)

LIMIS - laboratorium badawcze

Na wyposażeniu laboratorium, poza komputerami, znajdują się:

 • kołowe roboty mobilne (Pioneer 3DX i Lego NXT),
 • roboty kroczące (Lynx Motion),
 • manipulatory (Scorbot ER-4),
 • komputery jednopłytkowe Raspberry Pi,
 • różne kamery (standardowe USB, stereowizyjne, Kinect),
 • drukarka 3D Enovatica.

Tematyka badawcza poruszanych w laboratorium zagadnień jest związana z posiadanym sprzętem (choć nie tylko) i obejmuje głównie:

 • widzenie komputerowe - analizę obrazów, detekcję i identyfikację obiektów (i ludzi), rozpoznawanie twarzy, pojazdów, tablic rejestracyjnych itp.,
 • identyfikację i lokalizację obiektów w trzech wymiarach (za pomocą zwykłej kamery lub Kinecta albo kamery stereowizyjnej) oraz ich manipulację z wykorzystaniem robota,
 • sterowanie robotami mobilnymi - projektowanie i realizacja trajektorii nóg robota kroczącego, jazda robotów w grupie,
 • mikrokontrolery - budowę układów elektronicznych opartych na mikrokontrolerach i innych układach mikroprocesorowych,
 • projektowanie, budowę oraz programowanie robotów z możliwością realizacji własnych planów, projektów i pomysłów.