Innowacyjny magazyn energii elektrycznej - APStorage 2.0

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które współfinansuje projekt, oceniło pozytywnie I fazę realizacji projektu i zarekomendowało kontynuację prac.

„Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie na rynek innowacyjnego magazynu energii – APStorage 2.0. Transformacja energetyczna wymaga dalszego i szybkiego postępu w obszarze rozwoju technologii magazynowania energii. APS Energia i Politechnika Warszawska to połączenie dwóch dużych potencjałów: przemysłowego i naukowego. Takie połączenie gwarantuje, że owocem prac będzie produkt istotny dla gospodarki, a przy tym innowacyjny i konkurencyjny” – powiedział Piotr Szewczyk, prezes APS Energia.

 

Projektowany system magazynowania energii będzie wyróżniała uniwersalność. Według założeń, magazyn będzie kompatybilny z różnymi typami baterii, bez konieczności wprowadzania zmian w  układzie energoelektronicznym, z czym mamy do czynienia obecnie.  System będzie również pozwalał na hybrydyzację, co oznacza jednoczesne zastosowanie różnych baterii, włącznie ze zużytymi bateriami, wykorzystywanymi w e-autobusach i innych pojazdach elektrycznych, dając im drugie życie.

 

Opracowany system ma posiadać podwyższony stopień bezpieczeństwa cybernetycznego,  co jest kluczowe dla elementów krytycznej infrastruktury systemu elektroenergetycznego. Kolejną cechą systemu będzie modułowość, która pozwoli na skalowanie systemu, w zależności od potrzeb energetycznych odbiorcy końcowego.

 

Projekt składa się z III faz. Obecnie APS Energia i Politechnika Warszawska przechodzą do realizacji fazy II. Zespół inżynierów skupi się m.in. na projekcie i budowie przekształtników z systemem monitorowania pracy, zdalnego dostępu i zarządzania przepływem energii. Opracowane zostaną nowe algorytmy sterowania i kondycjonowania energii elektrycznej oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 

Projekt jest realizowany w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  Całkowity koszt realizacji projektu oraz całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynoszą 43,5 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania to 29 mln zł.

[źródło: 1]

 

Więcej informacji można znaleźć na stronach NCBR, APS Energia, Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego:

Źródło: [4]

  1. https://apsenergia.pl/news/single/aps-energia-projektuje-innowacyjny-magazyn-energii-faza-ii-projektu-2/
  2. https://www.isep.pw.edu.pl/
  3. https://www.gov.pl/attachment/9d06325a-26f6-4185-9267-a4b7da23d248
  4. https://www.gov.pl/web/ncbr/wyniki-oceny-raportow-po-fazie-i-realizacji-projektow-nte-i
  5. https://www.gov.pl/web/ncbr
  6. https://apsenergia.pl/
  7. https://www.pw.edu.pl/