Dyrekcja i administracja

DYREKTOR

prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński
tel: (+48) 22 234 7615
e-mail: andrzej.dzielinski@pw.edu.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. NAUKI

dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni
adres: Gmach Elektrotechniki, kl. B, pok. 308
tel. (+48) 22 234 7269
e-mail: jacek.rabkowski@pw.edu.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. STUDIÓW

dr inż. Piotr Fabijański
adres: Gmach Elektrotechniki, kl. B, pok. 518
tel. (+48) 22 234 7333
e-mail: piotr.fabijanski@pw.edu.pl

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA ds. zamówień publicznych

mgr Klaudia Skupińska
Specjalista ds. finansowych 
tel.: (+48) 22 234 6023
e-mail: klaudia.skupinska@pw.edu.pl

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki

Robert Michalik
adres: Gmach Elektrotechniki, kl. B, pok. 309
tel. (+48) 22 234 1516
e-mail: robert.michalik@pw.edu.pl

SEKRETARIAT

sekretariat.isep@pw.edu.pl

mgr Kamila Nowak
Specjalista ds. administracyjnych 
tel.: (+48) 22 234 7615
e-mail: kamila.nowak@pw.edu.pl

mgr Anna Mieczkowska
Specjalista ds. administracyjnych
tel.: (+48) 22 234 6025
e-mail: anna.mieczkowska@pw.edu.pl

PEŁNOMOCNIK KWESTORA

mgr Karolina Podgórska
adres: Gmach Elektrotechniki, kl. B, pok. 312
tel. (+48) 22 234 6137
e-mail: karolina.podgorska@pw.edu.pl  

PERSONEL EKONOMICZNO – FINANSOWY

Dagmara Białek 
Specjalista ds. finansowych
tel. (+48) 22 234 1401
e-mail: dagmara.bialek@pw.edu.pl

mgr Iwona Lekowska
Specjalista ds. finansowych 
tel. (+48) 22 234 7975
e-mail: iwona.lekowska@pw.edu.pl

mgr Klaudia Skupińska
Specjalista ds. finansowych 
tel.: (+48) 22 234 6023
e-mail: klaudia.skupinska@pw.edu.pl 

mgr Małgorzata Strudzińska 
Specjalista ds. ekonomicznych
tel. (+48) 22 234 6024
e-mail: malgorzata.strudzinska@pw.edu.pl

Monika Witaszek
Specjalista ds. administracyjnych
tel. (+48) 22 234 1516
e-mail: monika.witaszek@pw.edu.pl

PERSONEL ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY

mgr inż. Mikołaj Patejuk
adres: Gmach Elektrotechniki, kl. B, pok. 404
tel. (+48) 22 234 5122
e-mail: mikolaj.patejuk@pw.edu.pl

PERSONEL INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY

Romuald Gryka 
Technik informatyk
tel.: (+48) 22 234 5126
e-mail: romuald.gryka@pw.edu.pl