ISEP » Instytut »

Informacje ogólne

INSTYTUT

Misja

Misją Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej jest dążenie do osiągnięcie najwyższego poziomu w dziedzinie nauki, dydaktyki oraz prac badawczo-rozwojowych.

Instytut realizuje swoją misję poprzez:

 • edukację, czyli stworzenie przyjaznego studentom miejsca, w którym będą mogli realizować swoje pasje, dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz wysokiemu poziomowi kształcenia, co da im szansę przygotować się do udanego startu zawodowego.
 • badania naukowo-badawcze, czyli realizację konkretnych zadań wsparcia naukowego, badawczego i technicznego gospodarki narodowej oraz dążenia do bycia w tym zakresie wiodącym ośrodkiem międzynarodowym.

Cel

Celem jest wykształcenie jak najlepszych inżynierów oraz świadczenie najwyższej jakości usług naukowo-badawczych.

Działalność

Działalność naukowa Instytutu obejmuje zagadnienia elektroniki przemysłowej, napędu elektrycznego oraz sterowania.

W zakresie dydaktyki Instytut kształci studentów na studiach:

 • stacjonarnych (I i II stopień)

              -    elektrotechnika,

              -    automatyka i robotyka,

              -    informatyka,

 • niestacjonarnych  (I i II stopień)

              -    elektrotechnika,

              -    informatyka,

 • niestacjonarnych (internetowych) Kształcenie na Odległość (OKNO)

              -    informatyka, specjalność: Informatyka Stosowana (I stopień)

              -    informatyka, specjalność: Inżynieria Oprogramowania oraz Informatyka w biznesie (II stopień)

 • doktoranckich:

              -    automatyka i robotyka (stacjonarne w języku polskim);

              -    elektrotechnika (stacjonarne w języku polskim i angielskim, niestacjonarne w języku polskim i angielskim);

              -    informatyka (stacjonarne w języku polskim).

 • podyplomowe:

              -    „Bazy danych - metody, narzędzia, praktyka”

              -    „Bazy danych i analiza danych w biznesie”

              -    „Bezpieczeństwo systemów informatycznych”

              -    „Big Data. Analiza danych”

              -    „Energoelektronika”

              -    „Inżynieria procesów biznesowych - Business Intelligence”

              -    „Projektowanie systemów informacyjnych”

              -    „Prowadzenie projektów informatycznych”

 

ZAKŁAD ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ

Pracownicy

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Marek Jasiński, prof. uczelni

Zakład liczy obecnie 34 pracowników:

 • 31 nauczycieli akademickich (3 profesorów, 13 pracowników badawczo-dydaktycznych, 13 pracowników badawczych, 5 pracowników dydaktycznych),
 • 15 doktorantów,
 • oraz 3 pracowników inżynieryjno-technicznych.

Badania

Tematyka działalności Zakładu Elektroniki Przemysłowej to przede wszystkim: elementy i przekształtniki energoelektroniczne, sterowanie i przetwarzanie sygnałów w energoelektronice, urządzenia energoelektroniczne.

 

Dydaktyka

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia na wszystkich kierunkach i stopniach studiów realizowanych na Wydziale Elektrycznym PW: Elektrotechnice, Automatyce i Robotyce oraz Informatyce.

 

Historia

Zakład Elektroniki Przemysłowej powstał w 1972 roku (od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia Katedra Napędu Elektrycznego oraz Katedra Automatyki i Elektroniki). Inicjatywę założenia Zakładu należy zawdzięczać Profesorowi dr. inż. Henrykowi Tuni.

Kierownicy Zakładu:

 • prof. dr inż. Henryk Tunia 1972 – 1993,
 • dr inż. Mieczysław Nowak (p.o. kierownika) 1985 – 1987,
 • prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski 1993 – 1999,
 • prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz 1999 – 2009,
 • prof. dr hab. inż. Roman Barlik 2009 – 2017,
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski 2017 – 2021.

 

ZAKŁAD NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

Pracownicy

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski, prof. uczelni

Zakład liczy obecnie 26 pracowników:

 • 23 nauczycieli akademickich (2 profesorów, 17 pracowników badawczo-dydaktycznych, 5 pracowników dydaktycznych),
 • 10 doktorantów
 • oraz 3 pracowników inżynieryjno-techniczny.

 
 

Badania

Tematyka działalności Zakładu Napędu Elektrycznego to przede wszystkim: przekształtnikowe układy napędowe, układy generacyjne o zmiennej prędkości wirowania, mobilne i niemobilne magazyny energii, napędy pojazdów i statków powietrznych, interfejsy energoelektroniczne dla odnawialnych źródeł energii, serwonapędy, sterowanie z wykorzystaniem metod inteligencji obliczeniowej, sterowanie procesami powtarzalnymi, automatyka przemysłowa, inteligentny budynek, przemiennik częstotliwość, układ napędowy, napęd hybrydowy, źródła hybrydowe, serwonapęd, przekształtniki napięcia, falowniki napięcia, 2-poziomowe przekształtnik napięcia, 3-poziomowe przekształtnik napięcia, wielopoziomowe przekształtniki napięcia, napęd z silnikiem prądu przemiennego, napęd z silnikiem prądu stałego, itp.

 

Dydaktyka

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia na wszystkich kierunkach i stopniach studiów realizowanych na Wydziale Elektrycznym PW: Elektrotechnice, Automatyce i Robotyce oraz Informatyce.

 

Historia

Zakład Napędu Elektrycznego powstał w roku 1981 (od roku 1951 Katedra Napędów Elektrycznych, od roku 1970 Zakład Elementów Automatyki i Napędów Elektrycznych).

Kierownicy Zakładu:

 • prof. Jerzy Lando 1951 – 1962 (Katedra Napędów Elektrycznych),
 • prof. Zdzisław Grunwald 1962 - 1980 (Zakład Elementów Automatyki i Napędów Elektrycznych),
 • doc. dr Józef Łastowiecki 1980 – 1981 (Zakład Napędu Elektrycznego),
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara 1981 – 1989,
 • doc. dr Józef Łastowiecki 1989 – 1991,
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara 1991 – 2011,
 • prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak 2011 – 2021.

 

ZAKŁAD STEROWANIA

Pracownicy

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Marcin Iwanowski, prof. uczelni

Zakład liczy obecnie 20 pracowników:

 • 19 nauczycieli akademickich (1 profesor, 13 pracowników badawczo-dydaktycznych, 6 pracowników dydaktycznych),
 • 5 doktorantów
 • oraz 1 pracownika inżynieryjno-techniczny.

 
 

Badania
Tematyka działalności badawczej Zakładu Sterowania obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych ze sterowaniem, robotyką oraz przetwarzaniem sygnałów i danych. W szczególności można do niej zaliczyć następujące zagadnienia:

-    teoria sterowania, układy niecałkowitego rzędu, singularne i dodatnie,

-    układy automatyki, systemy sterowania,

-    robotyka mobilna,

-    przetwarzanie obrazów i widzenie komputerowe,

-    rozpoznawanie wzorców, identyfikacja obiektów, metody deep learning,

-    przetwarzanie wieloprocesorowe,

-    eksploracja danych, systemy business intelligence, big data.

Dydaktyka

Pracownicy Zakładu Sterowania prowadzą zajęcia na wszystkich kierunkach i stopniach studiów realizowanych na Wydziale Elektrycznym PW: Elektrotechnice, Automatyce i Robotyce oraz Informatyce. Tematyka prowadzonych zajęć obejmuje m.in. podstawy oraz zaawansowane metody automatyki i teorii sterowania, metody identyfikacji i optymalizacji, robotykę mobilną, systemy inteligentny, przetwarzanie obrazów, rozpoznawanie wzorców, podstawy informatyki, systemy operacyjne, bazy danych, eksplorację danych, metody prowadzenia projektów.

W Zakładzie realizowane są także studia podyplomowe z zakresu informatyki.

Historia

Zakład Sterowania powstał w 1971 roku z przekształcenia istniejącej od roku 1962 Katedry Podstaw Elektroniki i Automatyki. Twórcą i pierwszym kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. Tadeusz Kaczorek, który pełnił tę funkcję w latach 1970-1979, 1980-1988, 1990-2002. Funkcję Kierownika Zakładu pełnili także dr inż. Roman Świniarski (1979-1980), dr inż. Wojciech Koziński (1988-1990) oraz dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński (2002-2016).

Kierownicy Zakładu:

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek 1970-1979,
 • dr inż. R. Świniarski 1979-1980 (rok akademicki),
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek 1980-1988,
 • dr inż. W. Koziński 1988-1990,
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek 1990-2002,
 • dr hab. inż. Bartłomiej Beliczyński , prof.  PW 2002 – 2016.