Osiągnięcia

Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Gmach Elektrotechniki, klatka B, pok. 314, 312
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Polska

Sekretariat:
sekretariat@isep.pw.edu.pl
tel.: (+48) 22 234 7615
tel.: (+48) 22 234 6025