ISEP » Instytut »

Historia

HISTORIA

Politechnika Warszawska to najstarsza i największa Uczelnia techniczna w Polsce.Rok 1826 uważa się za datę powstania szkolnictwa technicznego w Warszawie, wtedy została otwarta Szkoła Przygotowawcza do studiów technicznych. Następnie w Warszawie został wybudowany Instytut Politechniczny im. cara Mikołaj II, w którym w 1898 roku rozpoczęto zajęcia w języku rosyjskim na trzech wydziałach: Mechanicznym, Chemicznym i Inżynieryjno-Budowlanym.

Uroczysta inauguracja Politechniki Warszawskiej odbyła się 15 listopada 1915 roku. Studia prowadzone były na czterech wydziałach: Architektury, Budowy Maszyn i Elektrotechniki, Chemicznym oraz Inżynierii Budowlanej i Rolnej. Wydział Elektrotechniczny  rozpoczął swoją samodzielną działalność 14 czerwca 1921 roku, natomiast w roku akademickim 1924/1925 Wydział zmienił nazwę na Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej.

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej został powołany w 1970 roku w wyniku połączenia dwóch Katedr Wydziału Elektrycznego: Katedry Napędów Elektrycznych (kierownik: prof. Z. Grunwald) oraz Katedry Podstaw Elektroniki i Automatyki (kierownik: prof. T. Kaczorek).

Instytut początkowo składał się z: Zakładu Elektroniki Przemysłowej, Zakładu Elementów Automatyki i Napędów Elektrycznych (później Zakład Napędu Elektrycznego), Zakładu Sterowania oraz Zakładu Maszyn Elektrycznych.

Początkowo Wydział Elektrotechniczny zlokalizowany był w gmachu Fizyki.

W roku 1924 prof. Kazimierz Drewnowski  wystąpił z inicjatywą budowy Gmachu Elektrotechniki. Otwarcie Gmachu nastąpiło 7 grudnia 1934 roku. Instytut zaczął w nim swoją działalność od roku 1970.

 

WŁADZE INSTYTUTU

LATA DYREKTOR ZASTĘPCY
1970 – 1981 prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek

doc. dr Henryk Tunia (1970-1975)

doc. dr inż. Józef Łastowiecki (1975-1979)

dr Andrzej Baranecki (1979-1985)

 

Prof. Zdzisław Grunwald (1973-1975)

doc. dr hab. Edmund Lipiński (1975-1978)

dr Jerzy Mazurek (1978-1981)

 

1981 – 1987 prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

dr Andrzej Baranecki (1979-1985)

doc. dr hab. Antoni Dmowski (1985-1987)

 

dr Witold Żydanowicz (1981-1990)

 

mgr Witold Mołojec (1981-1984)

mgr Mikołaj Patejuk (1984-1990)

 

1987 – 1990 doc. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski

doc. dr inż. Józef Łastowiecki (1987-1989)

doc. dr hab. Roman Barlik (1989-1990)

 

dr Witold Żydanowicz (1981-1990)

 

mgr Mikołaj Patejuk (1984-1990)

 

1991 – 1993 prof. dr hab. inż. Roman Barlik

dr inż. Lech Grzesiak

dr inż. Witold Żydanowicz

 

1993 – 1996 prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski

dr inż. Lech Grzesiak

dr inż. Witold Żydanowicz

 

1997 – 2000 prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski

dr inż. Lech Grzesiak

dr inż. Witold Żydanowicz

 

2000 –2004 prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski

dr hab. inż. Lech Grzesiak

dr inż. Witold Żydanowicz

 

2004 – 2008 prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski

prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak

dr inż. Witold Żydanowicz

prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

 

2008 – 2012 prof. nzw. dr hab. inż. Lech Grzesiak

prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński, prof. PW

dr inż. Paweł Fabijański

 

2012 – 2016 dr hab. inż. Andrzej Dzieliński, prof. PW

dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski

dr inż. Paweł Fabijański

 

2016 – 2020 prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski, prof. uczelni

dr inż. Paweł Fabijański

 

2020 – 2024 prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

dr inż. Piotr Fabijański