ISEP » Dydaktyka »

Egzaminy dyplomowe

OKŁADKI DO PRAC DYPLOMOWYCH SĄ WYDAWANE PO ZŁOŻENIU

FORMULARZA „INFORMACJA O WYDANIU TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ”

 

„INFORMACJA O WYDANIU TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ” musi zawierać m. in.:

  • zdjęcie (można wstawić elektronicznie),
  • zakres pracy (zgodny z ISOD),
  • podpis Promotora

a następnie

  • w celu uzyskania składu komisji egzaminacyjnej oraz podpisu Kierownika Zakładu proszę  zostawić wniosek w sekretariacie (pok. 314 GE):

 

ZAKŁAD KIEROWNIK ZAKŁADU
Zakład Elektroniki Przemysłowej dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. PW
Zakład Napędu Elektrycznego

w zastępstwie:

  • dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski, prof. PW
  • doc. dr inż. Paweł Fabijański
Zakład Sterowania dr hab. inż. Marcin Iwanowski, prof. PW