Aktualności instytutowe

Doktorant z Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej laureatem konkursu START

Mgr inż. Sebastian Wodyk znalazł się w gronie laureatów 32. konkursu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Wybory na Dziekana Wydziału Elektrycznego w kadencji 2024-2028

Jako kandydat na Dziekana został pozytywnie zaopiniowany prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński, pełniący obecnie funkcję Dyrektora Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej.

Nadanie tytułu Profesora Prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

Prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski otrzymał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne.

POZNAJ ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO – SPOTKANIE Z MGR. INŻ. MATEUSZEM WIOSNĄ

4 marca 2024 zapraszamy do udziału w pierwszym spotkaniu z cyklu

Poznaj Absolwentów Wydziału Elektrycznego

Naszym gościem będzie

mgr inż. Mateusz Wiosna

Koordynator Zespołu Energoelektroników w firmie TRUMPF Huettinger.

Ogólnopolski konkurs TRUMPF HUETTINGER na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i doktorską 2023

JAKIE PRACE MOŻNA ZGŁASZAĆ DO KONKURSU?

Możesz zgłosić swoją pracę, jeśli obroniłeś/-aś się w roku kalendarzowym 2023 i jeśli Twoja praca tematycznie związana jest z jedną z poniższych dyscyplin naukowych:

  • Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
  • Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

Przyjmujemy prace napisane w języku polskim lub angielskim.

NAUKOWCY Z INSTYTUTU STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO PW W PROJEKCIE DORNA

Multidyscyplinarne podejście do tworzenie układów napędowych o wysokiej wydajności to tytuł projektu DORNA, finansowanego przez Unię Europejską, w który zaangażowani są naukowcy z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Innowacyjny magazyn energii elektrycznej - APStorage 2.0

APS Energia wspólnie z Politechniką Warszawską przechodzą do II fazy prac nad opracowaniem modułowego, konfigurowalnego, zdalnie sterowalnego i cyberbezpiecznego systemu magazynowania i kondycjonowania energii elektrycznej – APStorage 2.0. 

XXXIII KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

III nagroda dla mgr inż. Dawida Kotowskiego w XXXIII KONKURSIE PRAC DYPLOMOWYCH o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego, opiekun pracy: dr hab. inż. Arkadiusz Kaszewski, prof. uczelni ISEP

APStorage 2.0. Modułowy – konfigurowalny, zdalnie sterowalny i cyberbezpieczny, system magazynowania i kondycjonowania energii elektrycznej

APS energia (pdf, 213,50 kB)

Program Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych

APStorage 2.0. Modułowy – konfigurowalny, zdalnie sterowalny i cyberbezpieczny, system magazynowania i kondycjonowania energii elektrycznej

Nagranie wykładu prof. M. Malinowskiego z pobytu w Talinie

https://youtu.be/lNP_9egeauk?si=YZBVa4t-9UD75dYE

Zapraszamy do obejrzenia nagrania wykładu prof. M. Malinowskiego pt. "New technologies in the energy sector as a response to the challenges of the European Green Deal", który został wygłoszony dla studentów i naukowców z Uniwersytetu w Talinie (Tallinn University of Technology (TalTech, Estonia)) w styczniu 2024 roku.

Link do wykładu

Abstract: The fast development of the energy sector, including the increasing number of renewable energy sources (RES), storage, electromobility, hydrogen, and smart grids done thanks to power electronics converters, helps to respond to the challenges of the European Green Deal. The proposed modern solution is the application of multifunctional power electronics converters that is able to not only meet the main basic requirements of the European Green Deal, but also respond to the future challenges defined by the constant progress of technology in all-new fields through highly efficient energy conversion and providing new functionalities in a modern distributed power system.