Absolwent ISEP Wydziału Elektrycznego laureatem 18. edycji konkursu o nagrodę ABB

Nasz absolwent opracował układ zasilania dla penetratora planetarnego. Zadaniem tego typu urządzeń jest zagłębianie się pod powierzchnię badanych ciał niebieskich, np. Marsa, komet lub Księżyca. W ten sposób można wprowadzić różne czujniki lub pobierać próbki z głębokości nawet do kilku metrów. 

Konrad Aleksiejuk z Nagrodą ABB, fot. nadesłane

– Opracowałem układ zasilania do penetratora nowego typu – napędzanego przez zworę magnetyczną, a nie jak dotychczas za pomocą sprężyny naciąganej przez silnik – opowiada o swojej pracy mgr inż. Konrad Aleksiejuk. – Takie rozwiązanie umożliwia dostosowywanie parametrów pracy urządzenia do warunków zastanych na badanym obiekcie. Ważnym aspektem była analiza zastosowania elementów półprzewodnikowych z węglika krzemu w środowisku kosmicznym. Sam opracowany przez mnie zasilacz także bazuje na łącznikach z SiC.

Nasz absolwent podczas swoich studiów w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej działał w Kole Naukowym Robotyków KNR. Był m.in. głównym elektronikiem w projekcie łazika marsjańskiego, który rywalizował w międzynarodowych zawodach University Rover Challenge.

Nagrodzona praca magisterska powstała w Zakładzie Elektroniki Przemysłowej Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej pod kierunkiem dr. inż. Mariusza Zdanowskiego.

Obecnie mgr inż. Konrad Aleksiejuk pracuje w Centrum Badań Kosmicznych, gdzie specjalizuje się w przeprowadzaniu testów oraz opracowywaniu zasilaczy na potrzeby misji kosmicznych. 

W Konkursie o Nagrodę ABB doceniane są najlepsze prace inżynierskie, magisterskie lub doktorskie z różnych obszarów technologii: od automatyki, przez systemy informatyczne i autonomiczne, po obliczenia rozporoszone (cloud computing).

W tym roku konkurs odbył się po raz osiemnasty. Wyniki są dostępne na stronie ABB.

Za swoją pracę magisterką mgr inż. Konrad Aleksiejuk został już nagrodzony w konkursie Polskiej Agencji Kosmicznej