dr inż. Krzysztof Hryniów

dr inż. Krzysztof Hryniów
  • Stanowisko: Adiunkt
  • Pokój: SK pok. 204
  • Tel: +48 22 234 5605
  • e-mail: krzysztof.hryniow@pw.edu.pl

Dodatkowe informacje

Profil działalności: eksploracja danych, przetwarzanie wstępne, wyszukiwanie anomalii, bazy dane (zwłaszcza nowoczesne rozwiązania typu NoSQL oraz IMDB), przetwarzanie równoległe (w tym GPGPU z wykorzystaniem CUDA C), silniki i bazy grafowe, realizacja systemów dynamicznych z wykorzystaniem algorytmów grafowych, narzędzia "Big Data", optymalizacja algorytmów komputerowych pod działanie na GPU.


Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2018Konrad Markowski, Krzysztof HryniówDigraph-building method for finding a set of minimal realizations of 2-D dynamic systems, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 66, ISSN 0239-7528, pp. 589-597, DOI 10.24425/124274, link

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2016Konrad Markowski, Krzysztof HryniówParallel Digraphs-Building Computer Algorithm For Finding a Set of Characteristic Polynomial Realisations of Dynamic System, Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems - JAMRIS, 10, ISSN 1897-8649, pp. 38-51, DOI 10.14313/JAMRIS_3-2016/23, link
2.2012Krzysztof Hryniów, Andrzej DzielińskiProbabilistic sequence mining - evaluation and extension of ProMFS algorithm for real-time problems, International Journal of Electronics and Telecommunications, 4 (58), ISSN 0867-6747, pp. 323-326,
3.2011Krzysztof Hryniów, Andrzej DzielińskiNegative feature selection algorithm for anomaly detection in real time, Studia Informatica, 1-2 (15), ISSN 0208-7286, pp. 13-24,

I.1.4 Publikacja w języku innym niż polski w zagranicznym czasopiśmie naukowym (spoza list MNiSW)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2019Konrad Markowski, Krzysztof HryniówMethod for Finding a set of (A, B, C, D) Realizations for Single-Input Multiple-Output/Multiple-Input Single-Output One-dimensional Continuous-time Fractional Systems, Journal of Applied Nonlinear Dynamics, 8, ISSN 2164-6457, pp. 97-108, DOI 10.5890/JAND.2019.03.008,

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2018Krzysztof HryniówGraph-based database architecture and data preprocessing for analysis of 2D dynamic systems, 19th International Carpathian Control Conference (ICCC), 1, pp. 73-78, DOI 10.1109/CarpathianCC.2018.8399605, link
2.2016Krzysztof Hryniów, Konrad MarkowskiClasses of digraph structures corresponding to characteristic polynomials, International Conference Challenges in Automation, Robotics and Measurement Techniques (Automation), 440, pp. 329-339, DOI 10.1007/978-3-319-29357-8_30, link
3.2016Krzysztof Hryniów, Konrad MarkowskiFinding a Set of (A, B, C, D) Realisations for Fractional One-Dimensional Systems with Digraph-Based Algorithm, 8th Conference on Non-integer Order Calculus and its Applications, 407, pp. 357-368, DOI 10.1007/978-3-319-45474-0_32, link
4.2016Konrad Markowski, Krzysztof HryniówExpansion of Digraph Size of 1-D Fractional System with Delay, 8th Conference on Non-integer Order Calculus and its Applications, 407, pp. 467-476, DOI 10.1007/978-3-319-45474-0_41, link
5.2016Konrad Markowski, Krzysztof HryniówDigraphs Minimal Positive Stable Realisations for Fractional One-Dimensional Systems, 7th Conference on Non-integer Order Calculus and its Applications, 357, pp. 105-118, DOI 10.1007/978-3-319-23039-9_9, link
6.2016Krzysztof Hryniów, Konrad MarkowskiExperimental evaluation of upper bounds of reachability index for set of solutions of 2-D positive system, 17th International Carpathian Control Conference, CD, pp. 248-252, DOI 10.1109/CarpathianCC.2016.7501103,
7.2015Krzysztof Hryniów, Konrad MarkowskiOptimisation of Digraphs-Based Realisations for Polynomials of One and Two Variables, International Conference on Automation, 350, pp. 73-83, DOI 10.1007/978-3-319-15796-2_8, link
8.2015Krzysztof Hryniów, Konrad MarkowskiDigraphs Minimal Realisations of State Matrices for Fractional Positive Systems, International Conference on Automation, 350, pp. 63-72, DOI 10.1007/978-3-319-15796-2_7, link
9.2015Konrad Markowski, Krzysztof HryniówSolving minimal realisation problem of positive two-dimensional hybrid systems in the form of second Fornasini-Marchesini model, IEEE 2nd International Conference on Cybernetics (CYBCONF) 2015, CD, pp. 172-177, DOI 10.1109/CYBConf.2015.7175927, link
10.2015Krzysztof Hryniów, Konrad MarkowskiParallel digraphs-building algorithm for polynomial realisations of one-dimensional positive systems with delays, 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, CD, pp. 110 - 115, DOI 10.1109/MMAR.2015.7283856, link
11.2015Krzysztof Hryniów, Konrad MarkowskiOptimisation of digraphs creation for parallel algorithm for finding a complete set of solutions of characteristic polynomial, 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, CD, pp. 1139 - 1144, DOI 10.1109/MMAR.2015.7284039, link
12.2014Konrad Markowski, Krzysztof HryniówReachability Index Calculation by Parallel Digraphs-Building, 19th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, IEEE, pp. 808-813, DOI 10.1109/MMAR.2014.6957460,
13.2014Konrad Markowski, Krzysztof HryniówParallel Digraphs-Building Algorithm for Polynomial Realisations, 15TH INTERNATIONAL CARPATHIAN CONTROL CONFERENCE, CD-R, pp. 174-179, DOI 10.1109/CarpathianCC.2014.6843592,
14.2013Krzysztof HryniówParallel pattern mining on Graphics Processing Units, 14th International Carpathian Control Conference (ICCC), -, pp. 134 - 139,

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2021Bartosz Puszkarski, Krzysztof Hryniów, Grzegorz SarwasN-BEATS for Heart Dysfunction Classification, 2021 Computing in Cardiology (CinC), pp. 1-4, DOI 10.23919/CinC53138.2021.9662740,
2.2012Krzysztof HryniówParallel pattern mining - application of GSP algorithm for Graphics Processing Units, International Carpatian Control Conference (ICCC), pp. 233-236,

I.2.5. Rozdział w monografii naukowej w językach: angielskim lub innym niż polski

Lp.RokAutorzyOpis
12014Konrad Markowski, Krzysztof HryniówThe Challenges of Contemporary Science. Theory and Applications, Conditions for Digraphs Representation of the Characteristic Polynomial, pp. 109-112, Foundation for Young Scientists, ISBN: 978-83-935118-1-5, Liczba autorów monografii: 82,

II.3.1. Przewód doktorski osoby niebędącej pracownikiem WE PW

Lp.RokAutorzyOpis
12012Krzysztof HryniówAlgorytmy wyszukiwania wzorców w systemach regułowych czasu rzeczywistego, 2012,

II.4.3. Inne laboratoria specjalistyczne

Lp.RokAutorzyOpis
12017Grzegorz Sarwas, Krzysztof HryniówLaboratorium Specjalistyczne Widzenia Komputerowego i Analizy Danych, 2017,
22017Konrad Markowski, Krzysztof HryniówLaboratorium badawcze Przetwarzania Wieloprocesorowego, 2017,
32016Konrad Markowski, Krzysztof HryniówLaboratorium badawcze Przetwarzania Wieloprocesorowego, 2016,

II.6.6. Członkostwo w zagr. lub międzyn. towarzystw., organ. i instytucjach naukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12021Krzysztof HryniówInstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) - Member; IEEE Circuits and Systems Society; IEEE Systems Council; IEEE Control Systems Society; IEEE Robotics and Automation Society;, 2021,
22020Krzysztof HryniówInstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) - Member; IEEE Circuits and Systems Society; IEEE Systems Council; IEEE Control Systems Society; IEEE Robotics and Automation Society;, 2020,
32019Krzysztof HryniówInstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) - Member; IEEE Circuits and Systems Society; IEEE Systems Council; IEEE Control Systems Society; IEEE Robotics and Automation Society;, 2019,
42018Krzysztof HryniówInstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) - Member; IEEE Circuits and Systems Society; IEEE Systems Council; IEEE Control Systems Society; IEEE Robotics and Automation Society;, 2018,
52017Krzysztof HryniówInstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) - Member; IEEE Circuits and Systems Society; IEEE Systems Council; IEEE Control Systems Society; IEEE Robotics and Automation Society;, 2017,
62016Krzysztof HryniówInstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) - Member; IEEE Circuits and Systems Society; IEEE Systems Council; IEEE Control Systems Society; IEEE Robotics and Automation Society;, 2016,
72015Krzysztof HryniówInstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) - Member; IEEE Circuits and Systems Society; IEEE Systems Council; IEEE Control Systems Society; IEEE Robotics and Automation Society; IEEE Computational Intelligence Society, 2015,

IV.2.4. Udziały w komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji

Lp.RokAutorzyOpis
12014Krzysztof HryniówYoung Scientists Towards the Challenges of Modern Technology, Warsaw, 22-24 September 2014, 2014,

IV.2.5. Przewodnictwo sesjom konferencyjnym

Lp.RokAutorzyOpis
12018Krzysztof Hryniów19th International Carpathian Control Conference, 2018,

V.2.1. Nagrody lub wyróżnienia międzynarodowe

Lp.RokAutorzyOpis
12012Krzysztof HryniówNajlepszy artykuł na konferencji ICCC 2012, 2012,

V.2.2. Nagrody krajowe za działalność naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12017Konrad Markowski, Krzysztof HryniówNagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej, 2017,

V.3.4. Recenzje wydawnicze artykułów lub referatów

Lp.RokAutorzyOpis
12019Krzysztof HryniówIEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2020), 2019,
22018Krzysztof HryniówBulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, 2018,
32018Krzysztof Hryniów19th International Carpatian Control Conference (ICCC), 2018,
42017Krzysztof HryniówInformation Sciences, 2017,
52017Krzysztof HryniówBulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, 2017,
62017Krzysztof Hryniów6th International Conference on Systems and Control, 2017,
72016Krzysztof HryniówRRNR 2016 - 8th Conference on Non-integer Order Calculus and its Applications, 2016,
82016Krzysztof HryniówIEEE ENERGYCON 2016, 2016,
92015Krzysztof HryniówInternational Carpatian Control Conference (ICCC), 2015,
102013Krzysztof HryniówPrzegląd Elektrotechniczny, 2013,