dr inż. Witold Czajewski

dr inż. Witold Czajewski
  • Stanowisko: Adiunkt
  • Pokój: SK pok. 201
  • Tel: +48 22 234 5622
  • e-mail: witold.czajewski@pw.edu.pl
  • Strona www

Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2020Piotr Olszewski, Paweł Dąbkowski, Piotr Szagała, Witold Czajewski, Ilona ButtlerSurrogate safety indicator for unsignalised pedestrian crossings, TRANSPORTATION RESEARCH PART F-TRAFFIC PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR, 70, ISSN 1369-8478, pp. 25-36, DOI 10.1016/j.trf.2020.02.011,

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2021Piotr Szagała, Piotr Olszewski, Witold Czajewski, Paweł DąbkowskiActive Signage of Pedestrian Crossings as a Tool in Road Safety Management, Sustainability, 13, ISSN 2071-1050, pp. 1-13, DOI 10.3390/su13169405, link
2.2017Witold Czajewski, Krzysztof Kołomyjec3D Object Detection and Recognition for Robotic Grasping Based on RGB-D Images and Global Features, Foundations of Computing and Decision Sciences, 42(3), ISSN 0867-6356, pp. 219-237, DOI 10.1515/fcds-2017-0011, link
3.2016Piotr Szagała, Witold Czajewski, Paweł Dąbkowski, Piotr OlszewskiOcena bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy pomocy analizy obrazu wideo, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, 33, nr 63/1/2, ISSN 2300-5130, pp. 331-341, DOI 10.7862/rb.2016.92,
4.2015Piotr Olszewski, Witold Czajewski, Paweł Dąbkowski, Cezary Kraśkiewicz, Piotr SzagałaAssessment of the effectiveness of active signage at pedestrian crossings, Archives of Civil Engineering, LXI vol 2, ISSN 1230-2945, pp. 125-139, link
5.2014Piotr Olszewski, Witold Czajewski, Paweł Dąbkowski, Piotr SzagałaBadanie zachowań uczestników ruchu na przejściach dla pieszych na podstawie analizy obrazu, Budownictwo i Architektura, 13/4, ISSN 1899-0665, pp. 177-184, link

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2019Piotr Olszewski, Witold Czajewski, Beata Osińska, Piotr Szagała, Paweł WłodarekInvestigation of traffic conflicts at signalised intersections in Warsaw, 64 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZiTB, 262, pp. 1-6, DOI 10.1051/matecconf/201926205009,
2.2016Piotr Olszewski, Witold Czajewski, Ilona Buttler, Paweł Dąbkowski, Cezary Kraśkiewicz, Piotr Szagała, Anna ZielińskaPedestrian Safety Assessment with Video Analysis, 6th Transport Research Arena, 14, pp. 2044-2053, DOI dx.doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.172, link
3.2015JP Becar, J Canonne, E Fratu, M Fratu, Marcin Iwanowski, Witold CzajewskiThree examples of learning by examples, 9th International Technology, Education and Development Conference, -, pp. 1293-1302,
4.2015Witold Czajewski, Paweł Mrówka, Piotr OlszewskiVideo Processing for Detection and Tracking of Pedestrians and Vehicles at Zebra Crossings, 15th International Conference on Transport Systems Telematics, 531, pp. 34-44, link
5.2010Witold Czajewski, Marcin IwanowskiVision-Based Vehicle Speed Measurement Method, Int.Conf.on Computer VIsion and Graphics, 6374, pp. 308-315, DOI 10.1007/978-3-642-15910-7_35, link

I.1.7. Publikacja w innym czasopiśmie (spoza listy MNiSW)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2014Witold Czajewski, Paweł Dąbkowski, Piotr Olszewski, Piotr Szagała, Anna ZielińskaMOBIS zadba o bezpieczeństwo pieszych na przejściach, bezpieczeństwo publiczne, 5(7), pp. 24-28, link
2.2013Witold Czajewski, Paweł Dąbkowski, Piotr OlszewskiInnovative solutions for improving safety at pedestrian crossings, Archives of Transportation System Telematics, 6 (2), pp. 16-22, link

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2014Piotr Szagała, Ilona Buttler, Witold Czajewski, Paweł Dąbkowski, Cezary Kraśkiewicz, Piotr OlszewskiSafety Assessment of Pedestrian Crossings with Video Analysis, 27th ICTCT Workshop, pp. 1-10,
2.2010Ibrahim A., Wee Ching.P., G Seet, Lau M., Witold CzajewskiMoving Objects Detection and Tracking Framework for UAV-based Surveillance, 4th Pacific-Rim Symposium on Image and Video Technology (PSIVT 2010), pp. 456-461, DOI 10.1109/PSIVT.2010.83, link

I.1.9. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2016Krzysztof Kołomyjec, Witold CzajewskiIdentyfikacja i lokalizacja obiektów w obrazach RGB-D dla celów manipulacji, 14. Krajowa Konferencja Robotyki, II, pp. 377-386,

I.2.6. Rozdział w monografii naukowej w języku polskim

Lp.RokAutorzyOpis
12015Witold Czajewski, Paweł Dąbkowski, Cezary KraśkiewiczWybrane interdyscyplinarne zagadnienia budownictwa, Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej, Problemy oceny bezpieczeństwa pieszych przy pomocy analizy obrazu wideo, pp. 275-289, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN: 9788378144632, Liczba autorów monografii: 60,
22010Sylwester Madej, Witold CzajewskiMetody wytwarzania i zastosowania systemów czasu rzeczywistego, Rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych, w czasie rzeczywistym, w systemach wbudowanych, pp. 399-409, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, ISBN 9788320617801,
32009Maciej Sławiński, Witold CzajewskiSystemy czasu rzeczywistego: Postępy badań i zastosowania, Próba zastosowania Microsoft Robotics Studio do sterowania autonomicznym zespołem heterogenicznych robotów mobilnych w czasie rzeczywistym, pp. 103-112, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, ISBN 9788320617467,

I.2.11. Podręczniki, skrypty, preskrypty, poradniki zawodowe, książki popularyzujące wiedzę naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12011Witold Czajewski, Marcin Iwanowski, Maciej SławińskiInteligentne Maszyny i Systemy, Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej, ISBN brak,

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12018Witold CzajewskiDogłębne zrozumienie przyczyn wypadków z niechronionymi uczestnikami ruchu (In-depth understanding of accident causation for vulnerable road users), 2018, Numer projektu/umowy: 635895,
22017Witold Czajewski, Grzegorz KurzejamskiDogłębne zrozumienie przyczyn wypadków z niechronionymi uczestnikami ruchu (In-depth understanding of accident causation for vulnerable road users), Kierownik projektu: dr hab. inż Piotr Olszewski (WIL), 635895, 2017, Numer projektu/umowy: 635895,
32016Witold Czajewski, Grzegorz KurzejamskiDogłębne zrozumienie przycztn wypadków z niechronionymi uczestnikami ruchu (In-depth understanding of accident causation for vulnerable road users), 2016, Numer projektu/umowy: 635895,

IV.3. POZOSTAŁE EFEKTY - Upowszechnianie wiedzy oraz organizacja imprez popularnonaukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12017Witold Czajewski, Maciej Sławiński, Rafał ŁopatkaPrzeprowadzenie zajęć pokazowych dla uczniów szkoły podstawowej, 2017,
22016Waldemar Graniszewski, Witold Czajewski, Dominik Sierociuk, Rafał Łopatka, Maciej Sławiński, Marcin Iwanowski, Wojciech Urbański, Andrzej ŁasicaPrzeprowadzenie zajęć pokazowych dla uczniów, 2016,
32015Dominik Sierociuk, Wiktor Malesza, Maciej Sławiński, Witold Czajewski, Rafał ŁopatkaPrzeprowadzenie zajęć pokazowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Łukowie z klasy IIIe., 2015,
42015Grzegorz Świątek, Wojciech Urbański, Marcin Iwanowski, Dominik Sierociuk, Witold Czajewski, Maciej Sławiński, Rafał Łopatka, Andrzej ŁasicaPrzeprowadzenie zajęć pokazowych dla uczniów szkoły podstawowej, 2015,
52015Marcin Iwanowski, Dominik Sierociuk, Maciej Sławiński, Witold Czajewski, Rafał Łopatka, Andrzej Łasica, Konrad SobolewskiPrzeprowadzenie zajęć pokazowych dla uczniów szkoły podstawowej, 2015,

V.1.4. Udział w sieciach lub konsorcjach naukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12014Witold CzajewskiInstitut Universitaire de Technologie Valenciennes, 2014,
22013Desire Rasolomampionona, Marcin Iwanowski, Witold CzajewskiInstitut_Universitaire_de_Technologie_Valenciennes, 2013,

V.1.6. Staże i wyjazdy zagraniczne pracowników

Lp.RokAutorzyOpis
12010Witold CzajewskiNanyang Technological University, Singapur, 2010,