Aktualności instytutowe

Nowe wyposażenie Laboratorium Podstaw Automatyki

Wyposażenie Laboratorium Podstaw Automatyki wzbogaciło się o dwa typy nowych stanowisk dydaktycznych będących rzeczywistymi modelami układów fizycznych, tj. stanowisko serwomechanizmu konfigurowalnego oraz  układ dwu-rotorowy modelu aerodynamicznego. Obydwa typy stanowisk umożliwiają badanie algorytmów sterowania z poziomu środowiska Matlab/Simulink. Dwa stanowiska rekonfigurowalnego serwomechanizmu rozpoczęły już fazę testów dydaktycznych w LPA dla kierunku Automatyka i Robotyka.

Wyniki Rankingu Perspektyw 2018

Rezultaty Politechniki Warszawskiej w drugiej edycji Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektyw https://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Aktualnosci/Na-PW-sa-najlepsze-studia-inzynierskie-w-Polsce?&cookiedec=r

Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych

W dniu 18 kwietnia 2018 roku Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej podjęła uchwałę o nadaniu tytułu doktora nauk technicznych

Panu mgr inż. Ludwikowi Zającowi.

Z tej okazji Dyrekcja Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej składa serdeczne gratulacje.

Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Z wielką przyjemnością informujemy, iż w naszym gronie mamy kolejną osobę, która uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego.18 kwietnia 2018 roku Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej nadała stopień naukowy doktora habilitowanego

Panu dr inż. Markowi Jasińskiemu.

Z tej okazji Dyrekcja Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej z ogromną radością składa najserdeczniejsze gratulacje. Życzymy kolejnych osiągnięć naukowych oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Medal Komisji Edukacji Narodowej dla dr inż. Włodzimierza Dąbrowskiego

W dniu 15 listopada 2017 roku w czasie uroczystego posiedzenia Senatu PW dr inż Włodzimierz Dąbrowski otrzymał z rąk Rektora Politechniki Warszawskiej prof dr hab inż Jana Szmidta medal Komisji Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w działalności dydaktycznej.

Nowa specjalność: Inżynieria Danych i Multimedia

Zapraszamy studentów IV semestru studiów I stopnia z zakresu Informatyki na nową specjalność "Inżynieria Danych i Multimedia". Specjalność startuje od V semestru, zaraz po wakacjach. 

Wywiad z prof. Romanem Barlikiem "Badania powinny mieć potencjał wdrożeniowy"

W numerze 73 Biuletynu Politechniki Warszawskiej ukazał sie wywiad z laureatem Medalu PW, prof. Romanem Barlikiem.

Tekst wywiadu dostępny jest pod adresem:

https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Nauka-i-Dydaktyka/Nauka/Badania-powinny-miec-potencjal-wdrozeniowy

Seminaria w Zakładzie Sterowania w semestrze letnim 2017/2018

W tym semestrze w Zakładzie Sterowania odbędzie się cykl 8 seminariów w odstępach dwutygodniowych. Seminaria odbywają się we wtorki w sali GE 300 (Gmach Elektrotechniki, ul. Koszykowa 75), rozpoczynają się o godzinie 13.15. Pełna lista tematów seminariów i wygłaszających je prelegentów znajduje się w rozszerzeniu.

Medal PW dla prof. dr hab. inż Romana Barlika

W dniu 7 marca 2018 roku Prof. Roman Barlik, ekspert w zakresie energoelektroniki i automatyki napędu elektrycznego, otrzymał 44. Medal Politechniki Warszawskiej Alma Mater Bene Merentibus. Naukowiec od ponad 40 lat związany jest z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji w komunikacie:

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,28576,medal-politechniki-warszawskiej-dla-profesora-romana-barlika.html

Rekrutacja na studia podyplomowe

Rekrutacja odbywa się przez stronę internetową PW https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-podyplomowe/Rekrutacja-na-studia-podyplomowe

Informacje dot. studiów podyplomowych ENERGOELEKTRONIKA http://www.energoelektronika.edu.pl/