Aktualności instytutowe

Wyniki Rankingu Perspektyw 2018

Rezultaty Politechniki Warszawskiej w drugiej edycji Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektyw https://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Aktualnosci/Na-PW-sa-najlepsze-studia-inzynierskie-w-Polsce?&cookiedec=r

Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych

W dniu 18 kwietnia 2018 roku Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej podjęła uchwałę o nadaniu 
Panu mgr inż. Ludwikowi Zającowi 
tytułu doktora nauk technicznych.

Tytuł rozprawy doktorskiej nt. „Nowa topologia i układ sterowania przekształtnika o wielkiej chwilowej mocy impulsowej”.
Promotor: dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. PW - Politechnika Warszawska
Promotor pomocniczy: dr inż. Sebastian Styński - Politechnika Warszawska
Recenzenci: dr hab. inż. Jan Mućko, prof. UTP - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
dr hab. inż. Robert Stala, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Z tej okazji Dyrekcja Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej składa serdeczne gratulacje.

Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Z wielką przyjemnością informujemy, iż w naszym gronie mamy kolejną osobę, która uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego.

18 kwietnia 2018 roku Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej nadała stopień naukowy doktora habilitowanego

Panu dr inż. Markowi Jasińskiemu.

Z tej okazji Dyrekcja Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

z ogromną radością składa najserdeczniejsze gratulacje.

Życzymy kolejnych osiągnięć naukowych oraz pomyślności w życiu zawodowym
i osobistym.

Medal Komisji Edukacji Narodowej dla dr inż. Włodzimierza Dąbrowskiego

W dniu 15 listopada 2017 roku w czasie uroczystego posiedzenia Senatu PW dr inż Włodzimierz Dąbrowski otrzymał z rąk Rektora Politechniki Warszawskiej prof dr hab inż Jana Szmidta medal Komisji Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w działalności dydaktycznej.

Nowa specjalność: Inżynieria Danych i Multimedia

Zapraszamy studentów IV semestru studiów I stopnia z zakresu Informatyki na nową specjalność "Inżynieria Danych i Multimedia". Specjalność startuje od V semestru, zaraz po wakacjach. 

Wywiad z prof. Romanem Barlikiem "Badania powinny mieć potencjał wdrożeniowy"

W numerze 73 Biuletynu Politechniki Warszawskiej ukazał sie wywiad z laureatem Medalu PW, prof. Romanem Barlikiem.

Tekst wywiadu dostępny jest pod adresem:

https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Nauka-i-Dydaktyka/Nauka/Badania-powinny-miec-potencjal-wdrozeniowy

Seminaria w Zakładzie Sterowania w semestrze letnim 2017/2018

W tym semestrze w Zakładzie Sterowania odbędzie się cykl 8 seminariów w odstępach dwutygodniowych. Seminaria odbywają się we wtorki w sali GE 300 (Gmach Elektrotechniki, ul. Koszykowa 75), rozpoczynają się o godzinie 13.15. Pełna lista tematów seminariów i wygłaszających je prelegentów znajduje się w rozszerzeniu.

Medal PW dla prof. dr hab. inż Romana Barlika

W dniu 7 marca 2018 roku Prof. Roman Barlik, ekspert w zakresie energoelektroniki i automatyki napędu elektrycznego, otrzymał 44. Medal Politechniki Warszawskiej Alma Mater Bene Merentibus. Naukowiec od ponad 40 lat związany jest z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji w komunikacie:

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,28576,medal-politechniki-warszawskiej-dla-profesora-romana-barlika.html

Rekrutacja na studia podyplomowe

Studia podyplomowe Energoelektronika

Od roku akademickiego 2017/2018 w ramach Zakładu Elektroniki przemysłowej uruchomione zostały pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu Energoelektroniki. Studia te prowadzone są w ścisłej współpracy z jedną z czołowych firm z branży energoelektronicznej - MEDCOM.

Szczegóły na stronie www.energoelektronika.edu.pl