Aktualności instytutowe

Konkurs na granty wewnętrzne 2019 r. dla pracowników Politechniki Warszawskiej European Research Council

Ogłasza się konkurs na granty w roku 2019, finansowane z rezerwy prorektora ds. nauki, dla pracowników Politechniki Warszawskiej wspierające złożenie wniosku w konkursie European Research Council (ERC).

Seminaria w Zakładzie Sterowania w semestrze letnim 2018/2019

W tym semestrze w Zakładzie Sterowania odbędzie się cykl 6 seminariów w odstępach dwutygodniowych. Seminaria odbywają się we wtorki w sali GE 300 (Gmach Elektrotechniki, ul. Koszykowa 75), rozpoczynają się o godzinie 13.15. Pełna lista tematów seminariów i wygłaszających je prelegentów znajduje się w rozszerzeniu.

Konkurs na najlepsze prace inżynierskie pod patronatem IEEE

Zapraszamy Absolwentów Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej do
udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową. 

Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Dnia 23 stycznia 2019 roku Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej nadała stopień naukowy doktora habilitowanego 

Panu dr inż. Grzegorzowi Iwańskiemu.

Zapraszamy na warsztaty

Zapraszamy na warsztaty prowadzone przez prof. Mirosława Skibniewskiego, profesora nauk technicznych i nauk o zarządzaniu Uniwersytetu Maryland (College Park); absolwenta WIL Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Carnegie Mellon (USA).

Warsztaty odbędą się 23.01.2019r., godz 12:00-17:00, sala 101.

Budżet Partycypacyjny PW

Politechnika Warszawska to nie tylko miejsce, w którym zdobywa się wykształcenie. To również centrum wspierania ambitnych i kreatywnych osób. To właśnie dla nich nasza Uczelnia uruchomiła Budżet Partycypacyjny Politechniki Warszawskiej.

Seminaria w Zakładzie Sterowania w semestrze zimowym 2018/2019

W tym semestrze w Zakładzie Sterowania odbędzie się cykl 7 seminariów w odstępach dwutygodniowych. Seminaria odbywają się we wtorki w sali GE 300 (Gmach Elektrotechniki, ul. Koszykowa 75), rozpoczynają się o godzinie 13.15. Pełna lista tematów seminariów i wygłaszających je prelegentów znajduje się w rozszerzeniu.

Studenci specjalności Elektronika Przemysłowa z I nagrodą EDP University Challenge

fot. SKNEN

Studenci Mikołaj Koszel, Iwo Piętak i Emanuel Zawodnik z Wydziału Elektrycznego pod opieką Pana mgr. inż. Tomasza Gajowika, pracownika Zakładu Elektroniki Przemysłowej zdobyli główną nagrodę w konkursie EDP University Challenge, poświęconym tematyce odnawialnych źródeł energii.  Zaproponowana przez nich koncepcja „ChargNet: electromobility starts here” zostala uznana za najlepszą z grona kilkudziesięciu zespołów startujących w tej edycji. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

Nowe wyposażenie Laboratorium Podstaw Automatyki

Wyposażenie Laboratorium Podstaw Automatyki wzbogaciło się o dwa typy nowych stanowisk dydaktycznych będących rzeczywistymi modelami układów fizycznych, tj. stanowisko serwomechanizmu konfigurowalnego oraz układ dwu-rotorowy modelu aerodynamicznego. Obydwa typy stanowisk umożliwiają badanie algorytmów sterowania z poziomu środowiska Matlab/Simulink. Dwa stanowiska rekonfigurowalnego serwomechanizmu rozpoczęły już fazę testów dydaktycznych w LPA dla kierunku Automatyka i Robotyka.

Wyniki Rankingu Perspektyw 2018

Rezultaty Politechniki Warszawskiej w drugiej edycji Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektyw https://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Aktualnosci/Na-PW-sa-najlepsze-studia-inzynierskie-w-Polsce?&cookiedec=r