ISEP » Badania »

Granty i patenty

Lp. Zakład Temat Kierownik
Projekty badawcze Narodowe Centrum Nauki
1 ZS Modelowanie układów o niecałkowitym, zmiennym rzędzie i niestałym sposobie zmiany tego rzędu w czasie dr hab. Inż. Dominik Sierociuk, prof. PW
2 ZEP Badania przekształtników energoelektronicznych z obwodem impedancyjnym wykorzystujących przyrządy mocy z eglika krzemu. dr hab. Jacek Rąbkowski, prof. PW
3 ZNE Metody sterowania przekształtników trójfazowych współpracujących z siecią asymetryczną i odkształconą, z wykorzystaniem niekartezjańskich układów współrzędnych dr inż. Grzegorz Iwański
Projekty Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
1 ZNE Nadprzewodzący magazyn energii z interfejsem energoelektronicznym do zastosowań w sieciach dystrybucyjnych dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski, prof. PW
2 ZNE Napęd hybrydowy wykorzystujący ogniwa paliwowe lekkiego statku powietrznego dr inż. Grzegorz Iwański
3 ZNE Technologie materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki dużych mocy i wysokich częstotliwości dr inż. Arkadiusz Kaszewski
Program Wiedza Edukacja Rozwój POWER
1 ZS  „AiR 4.0 – nowa jakość kształcenia na kierunku automatyka i robotyka w perspektywie oczekiwań pracodawców”, zad. 3: Modyfikacja programu na st. stacjonarnych II stopnia na WE, zad. 6: Przygotowanie i realizacja studiów stacjonarnych zgodnie ze zmodyfikowanym programem kształcenia na WE 8 przedmiotów doc. dr inż. Tomasz Winek
Program Inteligentny Rozwój
1 ZEP TeamTech, „Highly efficient and fault tolerant SiC-based smart transformer in distributed energy systems" dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. PW
Prace badawcze z przemysłem
1 ZNE Power electronics converter for variable speed generator prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak
2 ZEP 1MW układ dla systemów PV bazujący na elementach SiC i topologii kaskadowych wielopoziomowych falowników qZS z funkcją magazynowania energii (T10: modification and improvement and installation / T11:testing and demonstration) dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. PW
3 ZEP Wykonanie prac badawczych, badań i pomiarów przemysłowych oraz prac rozwojowych mających na celu określenie podstawowych parametrów opracowywanego energoelektronicznego bloku funkcjonalnego (EBF) o parametrach znamionowych 1.5kV/200A dr inż. Szymon Piasecki
4 ZNE Opracowanie projektu układu napędowego dla serwomechanizmu sterów aerodynamicznych dr inż. Marek Michalczuk
5 ZS Opracowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych, umożliwiających automatyczną analizę zdjęć wykonywanych w trakcie badań trichoskopowych dr hab. inż. Marcin Iwanowski, prof. PW
6 ZEP (cz. prac badawczych w ramach projektu pt.) Modułowy system energoelektroniczny zrównoważonego zarządzania energią ze źródeł odnawialnych z funkcją magazynowania do zastosowań w gospodarstwach domowych i przemyśle dr inż. Sebastian Styński
7 ZNE Opracowanie wzoru produkcyjnego wraz z dokumentacją systemu sterowania elektrycznego układu napędowego i elektryki pokładowej miejskiego pojazdu elektrycznego z wymiennym modułem spalinowego range extendera i baterii trakcyjnej prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak