ISEP » Dydaktyka »

Studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE

W ofercie edukacyjnej oprócz studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich znajdziemy ofertę studiów podyplomowych. Studia podyplomowe pozwolą studentom studiów (zarówno I jak i II stopnia) nabyć nowe umiejętności i kompetencje, uzupełnić lub rozszerzyć swoją wiedzę.

OFERTA

Obecnie prowadzimy studia podyplomowe:

Lp Nazwa studiów Kierunek Kierownik Liczba miejsc
1 „Bazy danych - metody, narzędzia, praktyka” Informatyka prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński 24
2 „Bezpieczeństwo systemów informatycznych” Informatyka dr inż. Włodzimierz Dąbrowski 24
3 „Big Data. Analiza danych” Informatyka dr inż. Włodzimierz Dąbrowski 24
4 „Energoelektronika”   dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. PW 20
5 „Inżynieria procesów biznesowych - Business Intelligence” Informatyka dr inż. Włodzimierz Dąbrowski 24
6 „Projektowanie systemów informacyjnych” Informatyka dr inż. Włodzimierz Dąbrowski 24
7 „Prowadzenie projektów informatycznych” Informatyka dr hab. inż. Andrzej Dzieliński, prof. PW 24

OPŁATY

Lp Nazwa studiów Opłata
1 „Bazy danych - metody, narzędzia, praktyka” 7.950
2 „Bezpieczeństwo systemów informatycznych” 8.500
3 „Big Data. Analiza danych” 7.950
4 „Energoelektronika” 5.000
5 „Inżynieria procesów biznesowych - Business Intelligence” 7.950
6 „Projektowanie systemów informacyjnych” 8.500
7 „Prowadzenie projektów informatycznych” 8.500

•          I rata - opłatę należy wnieść do 30 września

•          II rata - należy wnieść przed rozpoczęciem 2 semestru

UWAGA 1: Faktury będą wystawiane, jeśli zgłoszą Państwo taką potrzebę. W celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień prosimy kontaktować się z księgowością Instytutu, tel. 22 234 1401.

 

CZAS TRWANIA

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają 2 semestry akademickie.

 

REKRUTACJA
Terminy naboru:

  • Nabór trwa od maja do końca września.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza w systemie informatycznym „Rekrutacja PW”.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej:

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-podyplomowe/Rekrutacja-na-studia-podyplomowe           

Zasady rekrutacji

 

W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc (w przypadku rekrutacji na studia „Energoelektronika” o przyjęciu decyduje rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez komisję).

 

UWAGA: Prosimy o rejestrowanie się na studia podyplomowe w systemie informatycznym Rekrutacja PW.

 

Początek zajęć: październik

Kandydat na studia podyplomowe powinien złożyć w sekretariacie następujące dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

 

Po zakwalifikowaniu się na studia:

  1. Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe – 2 lub 3 egz. (wcześniej należy wskazać właściwy rodzaj umowy o ustalenie warunków odpłatności za studia podyplomowe)

 

Wzory umów zawieranych przez kandydatów z Politechniką Warszawską na studia podyplomowe (do zapoznania) dostępne są tutaj.

 

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej organizuje dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, niestacjonarne (zjazdy sobotnio-niedzielne, najczęściej co 2 tygodnie) Studia Podyplomowe.

Celem studiów jest:

  • poszerzenie wiedzy,
  • zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu: bazy danych, projektowania i bezpieczeństwa systemów informatycznych, prowadzenia projektów informatycznych czy inżynierii procesów biznesowych.

Zajęcia są realizowane przez okres dwóch semestrów w małych grupach. Zajęcia prowadzone są przede wszystkim metodami warsztatowymi. Niezbędne treści wykładowe są przekazywane w trakcie zajęć praktycznych. Nie prowadzimy wykładów w dużych grupach audytoryjnych. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców Politechniki Warszawskiej oraz doświadczonych praktyków na co dzień pracujących w przemyśle informatycznym, energetycznym, bankowym itp.

Zajęcia odbywają się na Terenie Głównym Politechniki Warszawskiej.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich zaliczeń i egzaminów założonych w programie kształcenia studiów oraz:

  • napisanie i obronienie pracy dyplomowej,
  • lub
    zdanie egzaminu końcowego z zakresu tematycznego Studiów.

Szczegółowe warunki ukończenia studiów mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów.

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych. Świadectwo należy odebrać osobiście.

 

KONTAKT

Politechnika Warszawska
Wydział Elektryczny
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Gmach Elektrotechniki, klatka B, pok. 314
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
Polska

Sekretariat:
mgr Klaudia Skupińska
tel.: (+48) 22 234 7615

e-mail: podyplomowe@isep.pw.edu.pl

godziny pracy sekretariatu: 07:30 – 14:30