Dyrekcja i administracja

DYREKTOR

prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński
tel: (+48) 22 234 7615
e-mail: andrzej.dzielinski@ee.pw.edu.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. NAUKI

dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski, profesor uczelni
adres: Gmach Elektrotechniki, kl. B, pok. 401
tel. (+48) 22 234 7415
e-mail: bartlomiej.ufnalski@ee.pw.edu.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. STUDIÓW

doc. dr inż. Paweł Fabijański
adres: Gmach Starej Kotłowni, pok. 02
tel. (+48) 22 234 5609
e-mail: pawel.fabijanski@ee.pw.edu.pl

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA ds. zamówień publicznych

mgr inż. Mikołaj Patejuk
adres: Gmach Elektrotechniki, kl. B, pok. 404
tel. (+48) 22 234 5122
e-mail: mikolaj.patejuk@ee.pw.edu.pl

SEKRETARIAT

sekretariat@isep.pw.edu.pl

mgr Kamila Nowak
Specjalista ds. administracyjnych 
tel.: (+48) 22 234 7615
e-mail: kamila.nowak@ee.pw.edu.pl

mgr Barbara Borowska
Referent administracyjny
tel.: (+48) 22 234 6025
e-mail: barbara.borowska@ee.pw.edu.pl

mgr Klaudia Skupińska - URLOP
Specjalista ds. administracyjnych 
tel.: (+48) 22 234 7615
e-mail: klaudia.skupinska@ee.pw.edu.pl

mgr Dorota Barańska - URLOP
Specjalista ds. administracyjnych
tel.: (+48) 22 234 7615
e-mail: dorota.baranska@ee.pw.edu.pl

mgr inż. Anna Milczarek - URLOP
Starszy referent ds. administracyjnych
tel.: (+48) 22 234 7615
e-mail: anna.milczarek@ee.pw.edu.pl

PEŁNOMOCNIK KWESTORA

mgr Karolina Podgórska
adres: Gmach Elektrotechniki, kl. B, pok. 312
tel. (+48) 22 234 6137
e-mail: karolina.podgorska@ee.pw.edu.pl  

PERSONEL EKONOMICZNO – FINANSOWY

Dagmara Białek 
Specjalista ds. finansowych
tel. (+48) 22 234 1401
e-mail: dagmara.bialek@ee.pw.edu.pl

mgr Iwona Lekowska
Specjalista ds. finansowych 
tel. (+48) 22 234 7975
e-mail: iwona.lekowska@ee.pw.edu.pl

mgr Małgorzata Strudzińska 
Specjalista ds. ekonomicznych
tel. (+48) 22 234 6024
e-mail: malgorzata.strudzinska@ee.pw.edu.pl

PERSONEL INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY

Romuald Gryka 
Technik informatyk
tel.: (+48) 22 234 5126
e-mail: romuald.gryka@ee.pw.edu.pl