Politechnika Warszawska

Wydział Elektryczny
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

Gmach Elektrotechniki, klatka B, pok. 314, 312
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

 

Sekretariat:

sekretariat.isep@pw.edu.pl
tel.: (+48) 22 234 7615
tel.: (+48) 22 234 6025

Zbiór formularzy wykorzystywanych w procesach obsługi Studentów.

Studia podyplomowe pozwolą studentom studiów (zarówno I jak i II stopnia) nabyć nowe umiejętności i kompetencje, uzupełnić lub rozszerzyć swoją wiedzę.

Proponowane tematy prac i wykaz prac obronionych w poszczególnych zakładach: