Aktualności instytutowe

18 edycja 2020/2021 Konkursu o Nagrodę ABB - Wypłyń na szerokie wody innowacji

Konkurs o Nagrodę Korporacyjnego Centrum Technologicznego ABB

Nagroda Złotej Kredy 2020 dla mgr Michała Wiraszki

mgr Michał Wiraszka - najlepszy prowadzący wykłady

Zaproszenie na warsztaty PLECS prowadzone przez inżynierów firmy Plexim

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach organizowanych przez IEEE Poland Joint Chapter of IES/PELS oraz firmę Plexim -  producenta oprogramowania symulacyjnego PLECS. 

Zaproszenie na seminarium Zakładu Elektroniki Przemysłowej poprowadzone przez firmę Typhoon HIL

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium Zakładu Elektroniki Przemysłowej organizowanego przy współpracy z IEEE Poland Joint Chapter of IES/PELS oraz firmą Typhoon HIL.

Nowy Grant Badawczy dla konsorcjum z udziałem pracowników Zakładu Elektroniki Przemysłowej pod kier. prof. J. Rąbkowskiego

Konsorcjum, którego liderem jest Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej (a dokładnie – Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej), zostało skierowane do finansowania w konkursie POLNOR 2019 na polsko-norweskie projekty badawcze. Co więcej, projekt ten otrzymał najwyższą ocenę w obszarze energia, transport i klimat.

MoReSiC (Modularized, Reconfigurable and Bidirectional Charging Infrastructure for Electric Vehicles with Silicon Carbide Power Electronics) będzie polegał na opracowaniu modułowego systemu ładowania dla pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem technologii przyrządów mocy z węglika krzemu (SiC). Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni, z Zakładu Elektroniki Przemysłowej (ISEP) Wydziału Elektryczego Politechniki Warszawskiej

Więcej informacji na stronie: https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Sukces-konsorcjum-z-udzialem-Wydzialu-Elektrycznego

Gratulujemy!

Od audytu do bezpiecznej infrastruktury

Ukazał się raport firmy Siemens pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji dot. cyberbezpieczeństwa w praktyce dla przedsiębiorstw. Miło nam poinformować, że komentarz dr. Waldemara Graniszewskiego został zawarty w tym dokumencie, w dziale opinii ekspertów (str. 67). Dr Graniszewski wskazuje, iż podczas projektowania systemów przemysłowych (np. ICT/OT) należy szczególną uwagę zwrócić na wybór odpowiedniego modelu oraz segmentację systemów. Ważne, żeby zastosowane podejście kompleksowo zapewniało, m.in. poufność, integralność, dostępność i rozliczalność systemów. W dalszej części opinii wskazane są obowiązujące regulacje z zakresu szacowania ryzyka i zarządzania ryzykiem. Komentarz wskazuje również, że zalecane jest zastosowanie ochrony wielowarstwowej.

Dr Graniszewski jest organizatorem otwartych spotkań „Akademia ISSA – ICS”, które odbywają na Wydziale Elektrycznym, we współpracy z ISSA Polska (Stowarzyszenie do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych).

Dokument dostępny jest tutaj

Zarządzenie Rektora PW - Informacje ws. działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19)

Zarządzenie Rektora nr 16/2020 z dnia 11/03/2020 w sprawie podjęcia w Politechnice Warszawskiej działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19)

Konkurs prac dyplomowych pod patronatem IEEE

Zapraszamy Absolwentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową!

Seminaria w Zakładzie Sterowania w semestrze letnim 2019/2020

W tym semestrze w Zakładzie Sterowania odbędzie się cykl 8 seminariów w odstępach dwutygodniowych. Seminaria odbywają się we wtorki w sali GE 300 (Gmach Elektrotechniki, ul. Koszykowa 75), rozpoczynają się o godzinie 13.15. Pełna lista tematów seminariów i wygłaszających je prelegentów znajduje się w rozszerzeniu.

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prof. Romana Barlika

Podczas Gali Nauki Polskiej, która odbyła się 19 lutego 2020 r. w Toruniu, wręczono Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W gronie laureatów znaleźli się pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej, w tym z naszego Zakładu Elektroniki Przemysłowej.

II Nagrodę indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii działalności organizacyjnej otrzymał Pan prof. Roman Barlik, jako członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Serdeczne gratulacje dla Pana Profesora!

Więcej informacji o tym wydarzeniu można przeczytać na stronie https://www.gov.pl/web/nauka/gala-nauki-polskiej---kulminacja-obchodow-dnia-nauki-polskiej