WIBAR - Instalacje sp. z.o.o, jako lider konsorcjum, podpisał w dniu 22 maja 2023 r. umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Politechnika Warszawska jest konsorcjantem w tym projekcie

WIBAR-INSTALACJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna w  konsorcjum z Politechniką Warszawską realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka - Innowacje cyfrowe.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie wielozadaniowego systemu teleinformatycznego do zarządzania innowacyjnym systemem zasilania jakim jest mikrosieć prądu stałego EHES, wyposażona m.in. w instalację PV, magazyn energii, czy szybką stację ładowania aut. Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji, pozwoli na automatyzację zarządzania energią w mikrosieci, maksymalizując wykorzystanie energii odnawialnej oraz rozliczanie handlu energią z siecią AC oraz przy ładowaniu aut elektrycznych.

 

Nazwa projektu: EHES IT - System teleinformatyczny do zarządzania mikrosiecią prądu stałego w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii cyfrowych

Wartość projektu: 12 193 450,00 PLN

Wkład z Funduszy Europejskich: 9 465 472,50 PLN