Sukcesy naszych dyplomantów w prestiżowym konkursie prac inżynierskich i licencjackich Engineer 4 Science

Kolejne sukcesy naszych dyplomantów!

Z dumą informujemy, że w tegorocznych konkursach prac dyplomowych ponownie doceniono naszych dyplomantów.

W prestiżowym konkursie prac inżynierskich i licencjackich Engineer 4 Science organizowanym na wiodących wydziałach najlepszych uczelni, objętym patronatem PS IEEE we współpracy z biznesem komisja konkursowa przyznała laur zwycięzcy aż trzem naszym autorom, a jednego wyróżniono.

Na kierunku Automatyka i Robotyka Stosowana + Elektromobilność jako najlepszą wybrano pracę inż. Jakuba Wójtowicza pod tytułem „Projekt i budowa autonomicznego, przegubowego robota mobilnego sterowanego układem mikroprocesorowym”, której promotorem był dr inż. Maciej Sławiński.

Na kierunku Elektrotechnika najlepsza okazała się praca inż. Macieja Majka zatytułowana „Zastosowanie sieci głębokiego uczenia do opisu wybranych aspektów sytuacji na jezdni”, której promotorem był dr inż. Sławomir Skoneczny.

Natomiast na kierunku Informatyka Stosowana najwyższe uznanie zdobyła praca inż. Roberta Martyki pt. „Generowanie modeli BRDF tekstur”, ale wyróżnieniem I stopnia uhonorowano także pracę inż. Andrzeja Czechowskiego zatytułowaną „Ocena sentymentu komentarzy w języku polskim”. Promotorem obu prac był dr inż. Grzegorz Sarwas.

Co więcej, w Ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i doktorską 2022 organizowanym przez TRUMPF Huettinger Sp. z o.o. wyróżniono pracę magisterską Bartosza Puszkarskiego zatytułowaną „ECG Signal Analysis Using Recurrent Neural Networks”.

Dyrekcja Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej gratuluje wszystkim nagrodzonym i ich promotorom.

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace dyplomowe | TRUMPF

Microsoft Word - Wyniki Konkursu (4scienceinstitute.org)