ISEP » Badania »

Granty i patenty

Nr Rodzaj projektu Tytuł   Kierownik Instytucja finansująca Okres realizacji Dofinansowanie
1.5 Programy Europejskie (H2020) Inteligentne wielopoziomowe kondycjonowanie mocy dla aeronautycznych urządzeń elektrycznych, SPARTAN   Malinowski Mariusz Programy Europejskie (H2020) 01.11.2018 -31.10.2021  
1.2 Projekty międzynarodowe   Rąbkowski Jacek   01.10.2020-01.10.2023 2 001 662,44
1.4 Programy Europejskie (H2020)   Rąbkowski Jacek Programy Europejskie (H2020) 01.12.2020 -31.07.2022 456 771,75
1.6 Projekty międzynarodowe   Jasiński Marek   01.06.2020 -31.05.2023 386 982,00

2.1

 

Projekty badawcze NCN   Grzegorz Iwański Projekty badawcze NCN 09.08.2017-08.01.2021 695 400,00
2.2 Projekty badawcze NCN   Jacek Rąbkowski Projekty badawcze NCN 29.06.2018-30.09.2021 947 000,00
2.3 Projekty badawcze NCN   Mariusz Malinowski Projekty badawcze NCN 11.07.2019- 10.07.2022 1 278 540,00
2.4 Projekty NCBiR   Kaszewski Arkadiusz Projekty NCBiR 01.01.2018-31.05.2021 1 348 250,00
2.5 Projekty NCBiR   Grzejszczak Piotr Projekty NCBiR 01.09.2020- 31.08.2023 3 626 668,17
2.6 Projekty NCBiR   Iwański Grzegorz Projekty NCBiR 01.03.2021- 31.08.2023 2 397 900,00
3.1 Prace bad. z przemysłem   Grzesiak Lech   24.07.2015 -31.12.2021 204 000,00 EUR
3.3 Prace bad. z przemysłem Opracowanie wzoru produkcyjnego wraz z dokumentacją systemu sterowania elektrycznego układu napędowego i elektryki pokładowej miejskiego pojazdu elektrycznego z wymiennym modułem spalinowego range extendera i baterii trakcyjnej   Grzesiak Lech   08.12.2017-30.09.2020 600 000,00
3.2 Prace bad. z przemysłem   Adam Milczarek   01.10.2020-30.09.2022 999 440,00
3.5 Granty Rad Naukowych Dyscyplin Algorytm Filtru Kalmana dla estymacji potrójnej z zastosowaniem do estymacji szumów o korelacji dynamicznej niecałkowitego rzędu i czujników MEMS   Macias Michał Granty Rad Naukowych Dyscyplin 10.07.2020-31.12.2021 38 800,00
3.6 Granty Rad Naukowych Dyscyplin   Kot Radosław Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza 01.07.2020 -31.12.2021 49 992,00
3.7 Granty Rad Naukowych Dyscyplin HTR-MACH - Projekt badawczy nowej topologii i technologii uzwojenia wysokotemperaturowego synchronicznego silnika relukatancyjnego do napędu pojazdu elektrycznego wbudowanego w piastach kół   Grzesiak Lech Granty Rad Naukowych Dyscyplin 10.07.2020 -31.12.2021 49 991,00
3.9 Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza   Graniszewski Waldemar Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza 01.01.2021-31.12.2022 279 400,00
3.10 Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza   Grzesiak Lech Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza 01.07.2020-31.12.2021 200 000,00
3.11 Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza   Jasinski Marek Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza 01.07.2020-31.12.2021  
3.12 Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza   Kaszewski Arkadiusz Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza 18.01.2021-31.12.2022 250 000,00
3.13 Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza   Michalczuk Marek Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza 01.07.2020-31.12.2021 192 050,00
3.17 Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza   Jakubowska Monika Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza 01.01.2021-31.12.2022 294 400,00
3.18 Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza   Milczarek Adam Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza 01.07.2020-31.08.2021 97 405,00
3.19 Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza   Rolak Michał Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza 01.07.2020 -31.08.2021 98 900,00
3.20 Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza   Styński Sebastian Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza 18.01.2021-31.12.2022 197 800,00
4.1

Subwencja –

cz. Naukowa

Badania przekształtników stosowanych w systemach elektroenergetycznych, napędach i procesach technologicznych   Marek Jasiński   01.01.2021- 31.12.2021  
4.2

Subwencja –

cz. Naukowa

  Bartłomiej Ufnalski   01.01.2021 -31.12.2021  
4.3

Subwencja –

cz. Naukowa

Modele automatyki i robotyki oraz elementy przetwarzania obrazów – teoria i zastosowania   Iwanowski Marcin   01.01.2021-31.12.2021