zep » Dydaktyka »

Egzaminy dyplomowe

Pytania na egzamin dyplomowy

 

EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNKU „ELEKTROTECHNIKA”

Specjalność: Elektronika Przemysłowa– Zakład Elektroniki Przemysłowej

1. zestaw EE

EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNKU „AUTOMATYKA I ROBOTYKA STOSOWANA”

1. zestaw AiR

EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNKU „INFORMATYKA”

1. zestaw INF