zep »

Badania

Plakaty jubileuszowe:

Prace naukowo – badawcze prowadzone w Zakładzie Elektroniki Przemysłowej, koncentrują się na następujących zagadnieniach:

a) elementy i przekształtniki energoelektroniczne ▪ nowe elementy półprzewodnikowe mocy – w szczególności na bazie węglika krzemu; ▪ nowe topologie przekształtników jedno- i trójfazowych, w tym różne odmiany przekształtników typu Z; ▪ przekształtniki sieciowe PWM (AC/DC) jedno- i trójfazowe dwu- i wielopoziomowe o jednostkowym bądź nastawianym współczynniku mocy; ▪ przekształtniki energii prądu przemiennego z obwodami pośredniczącymi napięcia i prądu stałego (AC/DC/AC) do zastosowań napędowych i nienapędowych (sprzęganie systemów energetycznych, układy rezerwowego zasilania, układy do poprawy jakości energii; sterowniki przepływów energii); ▪ przekształtniki energii prądu stałego (DC/DC) o komutacji twardej i miękkiej; ▪ przekształtniki rezonansowe z komutacją miękką o wysokich częstotliwościach łączeń; ▪ przekształtniki wielopoziomowe – z kondensatorami o zmiennych potencjałach, kaskadowe i z diodami poziomującymi;

b) sterowanie i przetwarzanie sygnałów w energoelektronice ▪ metody i techniki modulacji szerokości impulsów dla przekształtników z obwodami napięcia i prądu stałego i przemiennego (AC/DC oraz DC/AC); ▪ sterowanie przekształtników z wykorzystaniem sieci neuronowych i logiki rozmytej; ▪ sterowanie wektorowe falownikowych napędów z maszynami indukcyjnymi oraz synchronicznymi o magnesach trwałych; ▪sterowanie bezczujnikowe, automatyczna estymacja i adaptacja parametrów w napędach falownikowych prądu przemiennego i sieciowych przekształtnikach PWM; ▪sterowanie realizowane przy użyciu procesorów sygnałowych i układów programowalnych; ▪diagnostyka; monitorowanie i sterowanie zdalne.

c) urządzenia energoelektroniczne ▪filtry aktywne i hybrydowe; ▪systemy ładowania magazynów energii elektrycznej (akumulatory, superkondensatory); ▪systemy zasilania bezstykowego (bezprzewodowego); ▪przekształtnikowe układy sprzęgające dla energetyki rozproszonej, w tym układy przekształcające i uzdatniające energię pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych (elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne) i magazynów energii odnawialnej; ▪przekształtniki dla transportu miejskiego i trakcji; ▪energoelektroniczne systemy zasilające w procesach produkcyjnych – grzejnictwo, spawalnictwo, itp.; ▪zasilanie urządzeń wysokonapięciowych – lasery, lampy mikrofalowe; ▪kompensatory mocy biernej i mocy odkształcenia; ▪jedno- i trójfazowe układy zasilania bezprzerwowego.