zep » Zakład »

Informacje ogólne

Zakład Elektroniki Przemysłowej

Gmachu Elektrotechniki 

ul. Koszykowa 75,

00-662 Warszawa

Kierownik Zakładu:

dr hab. inż. Marek Jasiński (prof. uczelni)

GE 304,
tel. (22) 234-76-75