XXXIII KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

W dniu 15 grudnia 2023 roku odbyło się posiedzenie Komisji Nagród XXXIII edycji Konkursu im. prof. Jerzego I. Skowrońskiego w składzie:
  dr hab. inż. Andrzej Sikora, prof. PWr – przewodniczący
  dr hab. inż. Krzysztof Siodła, prof. PP

  dr hab. inż. Maciej Jaroszewski, prof. PWr - sekretarz

Komisja po zapoznaniu się z ocenami otrzymanymi od powołanych w konkursie Recenzentów, wyłoniła laureatów i przyznała III nagrodę dla mgr inż. Dawida Kotowskiego, Układ regulacji ze sprzężeniem od wektora stanu i sygnału zakłócenia dla trójfazowego przekształtnika napięcia, Politechnika Warszawska, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, opiekun pracy: dr hab. inż. Arkadiusz Kaszewski, prof. uczelni.

Posiedzenie PKME połączone z wręczeniem nagród laureatom odbędzie się w dniu 19 stycznia 2024 roku w gmachu Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.

Laureaci konkursu oraz opiekunowie zostaną uhonorowani nagrodami finansowymi oraz rzeczowymi. Fundatorami nagród są: Oddział Wrocławski SEP, firma BioEngineering.pl oraz Koło SEP nr 1 we Wrocławiu.

XXXIII Edycja | pkme (pkmesep.wixsite.com)

Serdecznie gratulujemy!