Wyniki Rankingu Perspektyw 2018

Rezultaty Politechniki Warszawskiej w drugiej edycji Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektyw https://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Aktualnosci/Na-PW-sa-najlepsze-studia-inzynierskie-w-Polsce?&cookiedec=r