Wybitny naukowiec i człowiek - Uroczystość 90. urodzin Profesora Tadeusza Kaczorka

Spotkanie mające na celu świętowanie jakże wyjątkowego jubileuszu 90. urodzin prof. Tadeusza Kaczorka otworzył swoim przemówieniem prof. Lech Grzesiak, Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, składając serdeczne życzenia Jubilatowi i przedstawiając przybyłych gości, po czym głos zabrał prof. Andrzej Dzieliński, Dyrektor Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego PW. Dyrektor Instytutu przedstawił sylwetkę prof. Tadeusza Kaczorka, przybliżając przebieg Jego kariery i osiągnięć na Politechnice Warszawskiej i poza nią, a także podzielił się z gośćmi osobistymi wspomnieniami dotyczącymi zarówno współpracy, jak i miłych spotkań i wspólnych wyjazdów.

Kolejnym punktem uroczystości było przemówienie prof. Krzysztofa Zaremby, Rektora Politechniki Warszawskiej, który to podkreślił, jaką sławą cieszy się prof. Tadeusz Kaczorek w świecie nauki i dydaktyki, a nawiązując do słów prof. Andrzeja Dzielińskiego, powiedział, jak wiele znaczy dla niego osoba Profesora jako wybitnego naukowca, ale i wspaniałego człowieka. Pan Rektor przywołał także osobiste wspomnienia dotyczące jubilata i zaznaczył, jak ważny jest on dla Politechniki Warszawskiej.

Do życzeń dołączył się prof. Mariusz Malinowski, Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej, pracownik Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym, który oddał hołd pracy, działalności naukowej oraz aktywności zawodowej prof. Tadeusza Kaczorka na przestrzeni lat.

Licznie przybyli goście dzielili się swoimi historiami i wspomnieniami, a po każdym wystąpieniu Jubilat z ogromną wdzięcznością i serdecznością nie szczędził słów wdzięczności i uznania dla każdej z osób. Profesor wyraził wdzięczność całemu Wydziałowi Elektrycznemu i Politechnice Warszawskiej za wszystkie wspólne lata, za wsparcie w rozwoju kariery naukowej oraz obecną współpracę.

 

Profesorowi T. Kaczorkowi zostały wręczone liczne upominki i listy gratulacyjne, które napłynęły również pocztą elektroniczną, a w części drugiej spotkania wszyscy wznieśli toast, życząc zdrowia i kolejnych osiągnięć w działalności naukowej i dydaktycznej.

Jubileusz 90. urodzin Profesora Tadeusza Kaczorka - YouTube

Biogram prof.Kaczorek_90-lecie (msword, 1,05 MB)