Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych

W dniu 18 kwietnia 2018 roku Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej podjęła uchwałę o nadaniu tytułu doktora nauk technicznych

Panu mgr inż. Ludwikowi Zającowi.

Tytuł rozprawy doktorskiej nt. „Nowa topologia i układ sterowania przekształtnika o wielkiej chwilowej mocy impulsowej”.
Promotor: dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. PW - Politechnika Warszawska
Promotor pomocniczy: dr inż. Sebastian Styński - Politechnika Warszawska
Recenzenci: dr hab. inż. Jan Mućko, prof. UTP - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
dr hab. inż. Robert Stala, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Z tej okazji Dyrekcja Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej składa serdeczne gratulacje.