Uroczyste Posiedzenie Rady Wydziału Elektrycznego w 100. rocznicę utworzenia Wydziału

W dniu 14 czerwca 2021 roku mija dokładnie 100 lat od utworzenia Wydziału Elektrotechniki jako samodzielnej jednostki w Politechnice Warszawskiej. Jest to ważne wydarzenie dla Wydziału Elektrycznego (w 1924 zmiana nazwy). Z powodu pandemii uroczyste obchody 100. rocznicy są zaplanowane na 2 października 2021 roku.

W załączeniu zaproszenie na nadzwyczajne posiedzenie RWE, które odbędzie się w historycznym momencie, dokładnie 100 lat od powstania Wydziału. Niestety, z powodu ograniczeń sanitarnych, liczba osób uczestniczących w posiedzeniu musi być ograniczona. W sali Senatu będą jedynie osoby pełniące funkcje na Wydziale - prodziekani, dyrektorzy, kierownicy. Pozostali członkowie RWE oraz goście będą mogli śledzić przebieg spotkania on-line na stronie www.ee.pw.edu.pl oraz na kanale YouTube Wydziału Elektrycznego.