Technologie EHES i SIMES, opracowane we współpracy z ZEP/ISEP na targach obronności w Kielcach

Na tegorocznych, jubileuszowych XXX targach obronności MSPO 2022 w Kielcach, które odbędą się w dn. 6-9 września 2022, zostaną zaprezentowane dwie technologie, opracowywane przez zespół badawczy z Zakładu Elektroniki Przemysłowej (Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej) we współpracy z firmą Wibar Technology i Wibar Instalacje. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego jest trzecią, po targach w Paryżu i Londynie, największą europejską wystawą przemysłu zbrojeniowego.

Na stoisku Politechniki Warszawskiej, które będzie znajdować się w hali B, nr 15, będzie można zobaczyć efekty zakończonego w 2021 roku projektu B+R EHES, którego głównym podwykonawcą był Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej. W efekcie tych prac firma Wibar Technology z Augustowa wdrożyła do produkcji Hybrydowe magazyny energii "EHES". Drugą technologią będzie inteligentna mikrosieć prądu stałego "EHES DC Microgrid", która powstaje od 2020 roku w ramach projektu NCBR "SIMES", realizowanego przez konsorcjum w składzie Wibar Instalacje i Politechnika Warszawska (ISEP). Kierownikiem obydwu projektów jest dr inż. Piotr Grzejszczak z Zakładu Elektroniki Przemysłowej.

Więcej informacji na temat obydwu technologii można znaleźć na stronie  www.wibar.tech oraz w postaci multimedialnej pod adresami:

EHES

Technologia hybrydowych magazynów energii EHES jest dedykowana głównie dla autonomicznych wózków paletowych AGV i RS do systemów magazynowych wysokiego składowania, jednak ze względu na całkowicie bezobsługowy proces ładowania i szeroki zakres temperatury pracy, technologia EHES znajdzie zastosowanie szczególnie w środowiskach nieprzyjaznych człowiekowi, tj. chłodnie/mroźnie ale także suszarnie.
Drugim zastosowaniem mogą być magazyny żywności przechowywanej w otoczeniu niebezpiecznych gazów. Wśród potencjalnych innych zastosowań dla tej technologii można wymienić mobilne roboty, pojazdy autonomiczne, zastosowania wojskowe, a także w przemyśle kosmicznym.

SIMES

Mikrosieć DC do zarządzania i transmisji energii elektrycznej wykorzystuje zunifikowane bloki przekształtników energoelektronicznych, połączone wspólną linią prądu stałego, dzięki czemu możliwa jest prosta integracja dużej liczby rozproszonych podsystemów DC w jeden wydzielony terytorialnie ale spójny mikrosystem elektroenergetyczny.
Dzięki inteligentnym algorytmom zarządzania energią możliwe jest dążenie do samowystarczalności mikrosieci, realizacja efektywnego handlu energią, wsparcie dla systemów szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, ale także realizacji funkcji systemowych dla operatorów OSD klasycznego systemu energetycznego (kompensacja mocy biernej, bilansowanie mocy w systemie, kompensacja zapadów i zaników napięcia itp.).